Český studijní překladPrvní list Korintským - 2. kapitola, verš č. 14

Duševní člověk však nepřijímá věci Ducha Božího , neboť jsou mu bláznovstvím a nemůže je poznat, protože mají být posuzovány duchovně.

Zobrazit poznámky překladatelů
Zobrazit celou kapitolu

Zobrazit ve Studijní on-line bibli
www.obohu.cz © 2011 - 2100