Český studijní překladPrvní list Korintským - 12. kapitola, verše 4 - 11

4 Jsou rozdíly v darech milosti , ale tentýž Duch;
5 jsou rozdíly v službách , ale tentýž Pán;
6 a jsou rozdíly v působení, ale tentýž Bůh, který působí všechno ve všech.
7 Každému je dáván projev Ducha ke společnému prospěchu.
8 Neboť jednomu je skrze Ducha dáváno slovo moudrosti, jinému podle téhož Ducha slovo poznání;
9 dalšímu víra v témž Duchu, jinému dary uzdravování v témž Duchu;
10 jinému působení mocných činů , jinému proroctví, jinému rozlišování duchů, dalšímu druhy jazyků, jinému pak výklad jazyků.
11 Avšak to všechno působí jeden a týž Duch, který rozděluje každému jednotlivě, jak sám chce.

Zobrazit poznámky překladatelů
Zobrazit celou kapitolu

Zobrazit ve Studijní on-line bibli
www.obohu.cz © 2011 - 2100