Český studijní překladPrvní list Korintským - 10. kapitola, verše 10 - 11

10 ani nereptejte, jako někteří z nich reptali, a byli zahubeni Zhoubcem.
11 Tyto všechny věci se jim staly jako příklady pro nás a bylo to zapsáno k napomenutí nám, které zastihlo dokonání věků.

Zobrazit poznámky překladatelů
Zobrazit celou kapitolu

Zobrazit ve Studijní on-line bibli
www.obohu.cz © 2011 - 2100