Český studijní překladPrvní list Korintským - 10. kapitola, verše 1 - 4

1 Nechci, bratři, abyste nevěděli, že naši otcové byli všichni pod oním oblakem a všichni prošli mořem,
2 všichni byli pokřtěni v Mojžíše v oblaku a v moři,
3 všichni jedli týž duchovní pokrm
4 a všichni pili týž duchovní nápoj; pili totiž z duchovní skály, která je doprovázela, a tou skálou byl Kristus.

Zobrazit poznámky překladatelů
Zobrazit celou kapitolu

Zobrazit ve Studijní on-line bibli
www.obohu.cz © 2011 - 2100