Český studijní překladPrvní list Janův - 2. kapitola, verše 1 - 11

1 Moje dítky, toto vám píši, abyste nezhřešili; a jestliže by někdo zhřešil, máme u Otce Zastánce, Ježíše Krista, toho spravedlivého.
2 On je smírčí obětí za naše hříchy, a nejen za naše, ale i za hříchy celého světa.
3 A podle toho víme, že jsme jej poznali, jestliže zachováváme jeho přikázání.
4 Kdo říká: ‚ Znám ho,‘ a jeho přikázání nezachovává, je lhář a pravda v něm není.
5 Kdo však zachovává jeho slovo, v tom se skutečně Boží láska stala dokonalou . Podle toho poznáváme, že jsme v něm.
6 Kdo říká, že v něm zůstává , musí sám také žít tak , jak žil on.
7 Milovaní, nepíšu vám nové přikázání, ale staré, které jste měli od počátku. To staré přikázání je slovo, které jste už dávno slyšeli.
8 A opět vám píšu přikázání nové, a to je pravdivé v něm i ve vás, že tma pomíjí a to pravé světlo již svítí.
9 Kdo říká, že je ve světle, a přitom nenávidí svého bratra, je dosud ve tmě.
10 Kdo svého bratra miluje, zůstává v tom světle a není v něm žádné pohoršení.
11 Kdo však svého bratra nenávidí, je ve tmě, ve tmě chodí a neví, kam jde; neboť tma oslepila jeho oči.

Zobrazit poznámky překladatelů
Zobrazit celou kapitolu

Zobrazit ve Studijní on-line bibli
www.obohu.cz © 2011 - 2100