Český studijní překladPrvní list Janův - 1. kapitola

1 Co bylo od počátku, co jsme slyšeli, co jsme na vlastní oči viděli, co jsme spatřili a čeho se naše ruce dotýkaly ohledně Slova života: —
2 Ten život byl zjeven, viděli jsme a svědčíme a zvěstujeme vám věčný život, který byl u Otce a nám byl zjeven. —
3 Co jsme viděli a slyšeli, zvěstujeme i vám, abyste také vy měli společenství s námi. Naše společenství je s Otcem a s jeho Synem Ježíšem Kristem.
4 Toto vám píšeme, aby naše radost byla úplná.
5 A toto je zvěst, kterou jsme od něho slyšeli a vám ji zvěstujeme: Bůh je světlo a není v něm žádná tma.
6 Řekneme-li, že s ním máme společenství, a přitom chodíme v temnotě, lžeme a nečiníme pravdu.
7 Jestliže však chodíme v tom světle, jako on je v tom světle, máme společenství mezi sebou a krev Ježíše Krista, jeho Syna, nás očišťuje od každého hříchu.
8 Řekneme-li, že žádný hřích nemáme, klameme sami sebe a pravda v nás není.
9 Jestliže své hříchy vyznáváme, on je věrný a spravedlivý, aby nám hříchy odpustil a očistil nás od každé nepravosti.
10 Řekneme-li, že jsme nezhřešili, děláme z něj lháře a jeho slovo v nás není.

Zobrazit poznámky překladatelů

2. list Petrův     2. kapitola 2. list Janův

Zobrazit ve Studijní on-line bibli
www.obohu.cz © 2011 - 2100