Český studijní překlad - 97. kapitola, verš č. 9

Neboť ty, יהוה, jsi nejvyšší nade vší zemí, velmi převyšuješ všechny božské bytosti.

Zobrazit poznámky překladatelů
Zobrazit celou kapitolu

Zobrazit ve Studijní on-line bibli
www.obohu.cz © 2011 - 2100