Český studijní překlad - 96. kapitola, verš č. 5

Vždyť všichni bohové národů jsou nicotnosti; יהוה však učinil nebesa.

Zobrazit poznámky překladatelů
Zobrazit celou kapitolu

Zobrazit ve Studijní on-line bibli
www.obohu.cz © 2011 - 2100