New Covenant2 Peter - 1. chapter - 2 Peter - chapter 1

Výběr jazyka rozhraní:     

Velikost písma:   12345678910

Display settings Display settings

Výběr jazyka rozhraní:                    

Velikost písma:   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10

Informace o Studijní on-line bibli (SOB) (CZ)

   Aplikace, kterou právě používáte, je biblický program Studijní on-line bible (dále jen SOB) verze 2. Jedná se prozatím o testovací verzi, která je oproti původní verzi postavena na HTML5, využívá JavaScriptovou knihovnu JQuery a framework Bootstrap. Nová verze přináší v některých ohledech zjednodušení, v některých ohledech je tomu naopak. Hlavní výhodou by měla být možnost využívání knihovny JQuery pro novou verzi tooltipů (ze kterých je nově možné kopírovat jejich obsah, případně kliknout na aktivní odkazy na nich). V nové verzi by zobrazení překladů i vyhledávek mělo vypadat "profesionálněji", k dispozici by měly být navíc např. informace o modulech apod. Přehrávač namluvených překladů je nyní postaven na technologii HTML5, tzn., že již ke svému provozu nepotřebuje podporu Flash playeru (který již oficiálně např. pro platformu Android není k dispozici, a u kterého se počítá s postupným všeobecným útlumem).

© 2011-2100
 

 

Information about the "Online Bible Study" (SOB) (EN)

   Application you're using is a biblical program Online Bible Study (SOB), version Nr. 2. This is yet a testing release, which is (compared to the previous version) based on HTML5, uses JQuery JavaScript library and Bootstrap framework. The new version brings in some aspects simplifications. The major advantage should be the possibility of using JQuery for the new version tooltips (from which it is now possible to copy their content, or click on active hyperlinks). In the new version are also available informations about the modules and the like. The player of the narrated translations is now HTML5 powered (he does not need Flash player). I hope, that the new features will be gradually added.

 

 

 

Kontakt

(kontaktné informácie - contact info - Kontaktinformationen - контактная информация - informacje kontaktowe - información de contacto - πληροφορίες επικοινωνίας)

 

Diviš Libor
URL: www.obohu.cz
E-mail: infoobohu.cz
Skype: libordivis

 

 

 

New Covenant

Nový kovenant je doslovný český překlad řecké části božského slova, který je nyní vytištěný a k dostání. Dokončení této práce trvalo téměř sedm let – nebyla sponsorována žádnou organizací, je čistě prací víry. Věřili jsme božskému stvořiteli pro všechny finanční prostředky. Božský vede jeho děti sázet finanční setbu do jeho království, aby je mohl požehnat finanční sklizní.

 

Guestbook

 

 

Guestbook 

 Ani Gallert   (4.7.2018 - 16:24)
E-mail: cactus.gomeragmail.com
Vielen, vielen Dank für diese Seite (und dass wir sie kostenfrei nutzen können)! Sie ist sehr gut gemacht und eröffnet beim Bibelstudium völlig neue Einblicke! Eine dringende Frage habe ich zur Adolf Ernst Knoch Bibel - die Begriffe, die kursiv und hell in den Versen dargestellt sind - bedeuteten diese, die Worte wurden von Knoch hinzugefügt, weil im Original nicht mehr erhalten? Oder wie ist das zu verstehen? Vielen Dank und Gottes Segen, Ani

Hallo, Ani. Kursiv und hell - das sind die Worte, die nicht im Originaltext sind, aber sie sind wichtig für das richtige Verständnis. Sie können es im VERGLEICHS-MODUS gut sehen. Schauen Sie sich zum Beispiel das Münchener Neues Testament an...     Libor

Andreas Boldt   (27.2.2018 - 05:41)
E-mail: andyp1gmx.net
Ich habe diese Seite gefunden um einfach Bibel online zu benutzen in verschiedenen Sprachen - ich bin überzeugt das Gott sein Wort bewahrt hat in allen Sprachen. Und weiß bis zum Ende hin wird sein Wort leuchten. "Denn mein Wort wird nicht leer zu mir zurückkehren..." - Gottes Segen für die segensreiche Arbeit die ihr tut. Leider kann ich kein Tscheschisch aber habe auch Bekannte in der Slowakei und bin Euch sehr verbunden im Sinne des Protestantismus. Ich benutze die Bibel jeden Tag. Andreas Boldt

Ich danke Ihnen, Andreas. Diese Anwendung ist viel mehr als nur eine Online-Bibel. Versuchen Sie bitte herauszufinden, welche Optionen und Funktionen SOB anbietet... (Anleitung) Libor

Juraj Kaličiak   (5.2.2018 - 11:06)
E-mail: juro.kaliciakgmail.com
Nech Vám pán odplatí Jeho spôsobom, toto je nejlepšia verzia práce s Božím slovom. Vyhladávanie, režim porovnávania sú skvelé. Pracujem s touto stránkou už celé roky a cítim povinnosť povzbudiť autorov, že je toto určite požehnaná práca. Veľa to používam aj na mobile, ako rýchlu online bibliu. Oceňujem odvahu vydania prekladu Jozefa Roháčka v edícii Dušana Seberíniho s doslovným prekladom Božieho mena. Výborná je možnosť porovnania s gréckymi originál textami so strongovými číslami. Buďte požehnaní bratia. Juraj

Vďaka Juraj. Je príjemné počuť, že tento biblický program používate už dlhší čas, a že ste s ním spokojný. Snažím sa SOB stále vylepšovať. Nie sú žiadni autori - je iba jeden amatér, ktorý chce (okrem bežných funkcií biblických programov) najmä sprístupniť originálny text biblie pre všetkých - aj bez znalosti biblických jazykov. Libor

John Builer   (30.1.2018 - 07:07)
E-mail: Johnbuilercontbay.com
Ganz, ganz grosse Klasse, diese Seite, besser, als alles andere!!! Vielen Dank!!! Bitte machen Sie so weiter!!! Danke! Regards, John Builer

Danke, ich schätze es wirklich ...

Zdeněk Staněk   (27.12.2017 - 15:34)
E-mail: zdenek.stanekwhitepaper.bluefile.cz
WLC 5M 6:4 v prvním slově chybí souhláska ajin a v posledním slově dálet. Díval jsem se do jiných zpracování textu WLC a tam jsou.

OK. Upravil jsem text podle textu Tanachu.

Vladimir Bartoš   (23.11.2017 - 23:15)
E-mail: bartos.vlemail.cz
Tyto stránky jsem objevil náhodou, když jsem hledal on line čtení Bible. Jsem úplně nadšený z toho, jaké jsou zde možností a chci za to poděkovat!!

Jsem rád, že Vás tento on-line biblický program tolik zaujal. Věřím, že se to ještě zlepší, když si prostudujete návod, případně novinky na Facebooku :-)

Libor Diviš   (14.10.2016 - 08:02)
Vítejte v knize hostů. Sem můžete vkládat své komentáře k nové verzi SOB (Studijní on-line bible). Jen bych Vás chtěl poprosit, abyste si předtím prostudovali návod k tomuto biblickému programu.

Welcome. Here you can write your comments relating to this new version of the online biblical program SOB (Online Bible Study) - your assessment, proposals, error notices etc.

 

 

   

New Covenant


1Šimon Petr, otrok a odstavující Ježíše anointujícího těm, jimž byla přidělená nám rovnocenná víra ve spravedlivosti božského našeho a zachránce našeho Ježíše anointujícího:2Vděčnost vám a mír se násobí v uznání božského a Ježíše, toho panujícího našeho,3jako všechny věci nám ta jeho boží zázračná moc k životu a dobré uctivosti darovala skrze uznání toho volajícího nás skrze glory a mužnost,4skrze které nám ty mohutnější a cennější sliby daroval, abyste se skrze tyto stali podílníky boží přirozenosti, uprchnuvše od té zkazitelnosti v žádosti ve světě,5ale i tímto stejným veškerou rychlost přitom donášejíce - zaopatřujte ve vaší víře mužnost, ale v mužnosti znalost,6ale ve znalosti sebeovládání, ale v sebeovládání vytrvalost, ale ve vytrvalosti dobrou uctivost,7ale v dobré uctivosti bratrské přátelství, ale v bratrském přátelství lásku,8protože tyto věci vám pod vládou a rozmnožováním nebudou nepracující ani bez plodu, určí vás do uznání panujícího našeho Ježíše anointujícího.9Protože který tyto ne přítomné, je slepý, zavřenou tváří beroucí zapomnětlivost očistění jeho opakovaných hříchů.10Skrze to bratři, spíše buďte rychlí ujistit vaše volání i výběr, protože tyto dělajíce, nikdy neklopýtnete,11protože takto bohatě zaopatřená vám bude cesta do věčného království panujícího našeho a zachránce Ježíše anointujícího.12Skrze to nezanedbám vás vždy upomínat těchto se týkaje - i jakkoliv vidíte a jste upevněni v přítomné pravdě,13ale považuji spravedlivým, přes jak mnoho jsem v tomto stanování, plně vás probudit v upomínce,14vida, že spěšnější je to odložení mého stanování, podle toho jak i ten panující náš Ježíš anointující mi ozřejmil.15Ale budu i rychlý pokaždé vás držet uprostřed mé cesty ven, tyto věci dělat pamětí,16protože nenásledujíce moudře udělané báje jsme vám oznámili zázračnou moc i přítomnost panujícího našeho Ježíše anointujícího, ale stavše se očitými svědky majestátnosti onoho,17protože vzavše při božském otci cenu i glory, takový hlas se mu nesl pod tou majestátnou glory: Toto je ten můj syn, ten milující, do kterého mám já zalíbení!18A tento hlas jsme my slyšeli nesoucí se z nebe, byvše s ním ve světící hoře -19a držíme jistý prorocký slovo, ke kterému se držet správně uděláte, jako ke svítícímu osvětlujícímu v zaprášeném místě, až se ten den rozzáří a ten světlo nesoucí povstane ve vašich srdcích,20znajíce tohle napřed, že veškeré proroctví písma se vlastním uvolněním přes nestalo,21protože ne záměrem člověka se kdysi neslo proroctví, ale pod světícím spiritem neseni, mluvili světící lidé božského.

Display settings Display settings
/ / 0.019 s.
SOB - version for mobiles, PDA, .. | SOB - the old version