SOB (Studijní on-line bible) - Biblický program - free scripture study tool - online bible program

Výběr jazyka rozhraní:     

Velikost písma:   12345678910

Display settings Display settings

Výběr jazyka rozhraní:                    

Velikost písma:   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10

Informace o Studijní on-line bibli (SOB) (CZ)

   Aplikace, kterou právě používáte, je biblický program Studijní on-line bible (dále jen SOB) verze 2. Jedná se prozatím o testovací verzi, která je oproti původní verzi postavena na HTML5, využívá JavaScriptovou knihovnu JQuery a framework Bootstrap. Nová verze přináší v některých ohledech zjednodušení, v některých ohledech je tomu naopak. Hlavní výhodou by měla být možnost využívání knihovny JQuery pro novou verzi tooltipů (ze kterých je nově možné kopírovat jejich obsah, případně kliknout na aktivní odkazy na nich). V nové verzi by zobrazení překladů i vyhledávek mělo vypadat "profesionálněji", k dispozici by měly být navíc např. informace o modulech apod. Přehrávač namluvených překladů je nyní postaven na technologii HTML5, tzn., že již ke svému provozu nepotřebuje podporu Flash playeru (který již oficiálně např. pro platformu Android není k dispozici, a u kterého se počítá s postupným všeobecným útlumem).

© 2011-2100
 

 

Information about the "Online Bible Study" (SOB) (EN)

   Application you're using is a biblical program Online Bible Study (SOB), version Nr. 2. This is yet a testing release, which is (compared to the previous version) based on HTML5, uses JQuery JavaScript library and Bootstrap framework. The new version brings in some aspects simplifications. The major advantage should be the possibility of using JQuery for the new version tooltips (from which it is now possible to copy their content, or click on active hyperlinks). In the new version are also available informations about the modules and the like. The player of the narrated translations is now HTML5 powered (he does not need Flash player). I hope, that the new features will be gradually added.

 

 

 

Kontakt

(kontaktné informácie - contact info - Kontaktinformationen - контактная информация - informacje kontaktowe - información de contacto - πληροφορίες επικοινωνίας)

 

Diviš Libor
URL: www.obohu.cz
E-mail: infoobohu.cz
Skype: libordivis

 

 

 

Webster Concordance - study with Strong numbers

... no information about this module ...

 

Guestbook

 

 

Guestbook 

 Ani Gallert   (4.7.2018 - 16:24)
E-mail: cactus.gomeragmail.com
Vielen, vielen Dank für diese Seite (und dass wir sie kostenfrei nutzen können)! Sie ist sehr gut gemacht und eröffnet beim Bibelstudium völlig neue Einblicke! Eine dringende Frage habe ich zur Adolf Ernst Knoch Bibel - die Begriffe, die kursiv und hell in den Versen dargestellt sind - bedeuteten diese, die Worte wurden von Knoch hinzugefügt, weil im Original nicht mehr erhalten? Oder wie ist das zu verstehen? Vielen Dank und Gottes Segen, Ani

Hallo, Ani. Kursiv und hell - das sind die Worte, die nicht im Originaltext sind, aber sie sind wichtig für das richtige Verständnis. Sie können es im VERGLEICHS-MODUS gut sehen. Schauen Sie sich zum Beispiel das Münchener Neues Testament an...     Libor

Andreas Boldt   (27.2.2018 - 05:41)
E-mail: andyp1gmx.net
Ich habe diese Seite gefunden um einfach Bibel online zu benutzen in verschiedenen Sprachen - ich bin überzeugt das Gott sein Wort bewahrt hat in allen Sprachen. Und weiß bis zum Ende hin wird sein Wort leuchten. "Denn mein Wort wird nicht leer zu mir zurückkehren..." - Gottes Segen für die segensreiche Arbeit die ihr tut. Leider kann ich kein Tscheschisch aber habe auch Bekannte in der Slowakei und bin Euch sehr verbunden im Sinne des Protestantismus. Ich benutze die Bibel jeden Tag. Andreas Boldt

Ich danke Ihnen, Andreas. Diese Anwendung ist viel mehr als nur eine Online-Bibel. Versuchen Sie bitte herauszufinden, welche Optionen und Funktionen SOB anbietet... (Anleitung) Libor

Juraj Kaličiak   (5.2.2018 - 11:06)
E-mail: juro.kaliciakgmail.com
Nech Vám pán odplatí Jeho spôsobom, toto je nejlepšia verzia práce s Božím slovom. Vyhladávanie, režim porovnávania sú skvelé. Pracujem s touto stránkou už celé roky a cítim povinnosť povzbudiť autorov, že je toto určite požehnaná práca. Veľa to používam aj na mobile, ako rýchlu online bibliu. Oceňujem odvahu vydania prekladu Jozefa Roháčka v edícii Dušana Seberíniho s doslovným prekladom Božieho mena. Výborná je možnosť porovnania s gréckymi originál textami so strongovými číslami. Buďte požehnaní bratia. Juraj

Vďaka Juraj. Je príjemné počuť, že tento biblický program používate už dlhší čas, a že ste s ním spokojný. Snažím sa SOB stále vylepšovať. Nie sú žiadni autori - je iba jeden amatér, ktorý chce (okrem bežných funkcií biblických programov) najmä sprístupniť originálny text biblie pre všetkých - aj bez znalosti biblických jazykov. Libor

John Builer   (30.1.2018 - 07:07)
E-mail: Johnbuilercontbay.com
Ganz, ganz grosse Klasse, diese Seite, besser, als alles andere!!! Vielen Dank!!! Bitte machen Sie so weiter!!! Danke! Regards, John Builer

Danke, ich schätze es wirklich ...

Zdeněk Staněk   (27.12.2017 - 15:34)
E-mail: zdenek.stanekwhitepaper.bluefile.cz
WLC 5M 6:4 v prvním slově chybí souhláska ajin a v posledním slově dálet. Díval jsem se do jiných zpracování textu WLC a tam jsou.

OK. Upravil jsem text podle textu Tanachu.

Vladimir Bartoš   (23.11.2017 - 23:15)
E-mail: bartos.vlemail.cz
Tyto stránky jsem objevil náhodou, když jsem hledal on line čtení Bible. Jsem úplně nadšený z toho, jaké jsou zde možností a chci za to poděkovat!!

Jsem rád, že Vás tento on-line biblický program tolik zaujal. Věřím, že se to ještě zlepší, když si prostudujete návod, případně novinky na Facebooku :-)

Libor Diviš   (14.10.2016 - 08:02)
Vítejte v knize hostů. Sem můžete vkládat své komentáře k nové verzi SOB (Studijní on-line bible). Jen bych Vás chtěl poprosit, abyste si předtím prostudovali návod k tomuto biblickému programu.

Welcome. Here you can write your comments relating to this new version of the online biblical program SOB (Online Bible Study) - your assessment, proposals, error notices etc.

 

 

   

Webster Concordance - study with Strong numbers

Searching with Strong’s numbers
H1 ~ H8674   (Old Testament)
G1 ~ G5624   (New Testament)
H80 H81 H82 H83 H84         H86H87H88H89H90

Cognate Strong's numbers: H44, H21, H43, H23, H372, H42, H36, H51, H32, H49, H31, H53, H27, H45, H40, H38, H30, H28, H26, H54, H1, H33, H52, H373, H39, H22, H37, H48, H87, H41, H29, H74, H50

Strongovo číslo: H85
Slovo: אַברָהָם
Abraham (tj „otec množství“) - pozdější jméno Abrama
Strong: H85
Word: אברהם
Transliter: abrâhâm
Pronounc: ab-raw-hawm'
Contracted from H1 and an unused root (probably meaning to be populous);
father of a multitude;
Abraham the later name of Abram: - Abraham.
Strong: H85 
אברהם

Transliteration: 'Abraham
Phonetic: ab-raw-hawm'
Definition: Abraham = "father of a multitude" or "chief of multitude"
1) friend of God and founder of Hebrew nation via God's elective covenant

Origin: contracted from H1 and an unused root (probably meaning to be populous)
TWOT entry: 4b
Part(s) of speech: Proper Name Masculine
Strongs Nummer: H85
Wort: אברהם
Abraham(175)
Strong: H85
(Abrajam)
contracción de H1 y una raíz que no se usa (probablemente significa ser muy poblado); padre de multitud; Abrajam, nombre posterior de Abram:- Abraham.
----
Diccionario Chávez

אַבְרָהָם Abraham:
Según Gén 17:5 este nombre sería la fusión de las siguientes palabras:
אָב (padre), רָם (excelso) y הָמוֹן (multitud).
Hомер Стронга: H85
Оригинал: אַבְרָהָם
Произношение: абраhам
Часть речи: Имя собственное мужского рода
Этимология: противоположность H1 и не употребляемого корня (вероятно meaning to be populous) - Авраам.
Numéro de Strong: H85
Mot: אברהם  ('Abraham)
Abraham 173; 173
Strong: H85
Word: אברהם
Abraham {ab-raw-hawm'}
沿用H1及一個不使用的字根(可能意為人口眾多的); 陽性專有名詞
亞伯拉罕:一大群人的父親或一大群人的首領
➊上帝的朋友並經由上帝的揀選立約而成為希伯來人國家的奠基者
Strong: H85
אַבְרָהָם (ʼAbrâhâm) {ab-raw-hawm'}
אברהם - abraham forma contrata procedente de H1 com uma raiz nao usada provavelmente significando ser populoso grego G11 αβρααμ ditat - 4b n pr m abraao = pai de uma multidao ou chefe de multidao 1 amigo de deus e fundador da nacao dos hebreus atraves da alianca e eleicao de deus


Webster Concordance (1833)
Strong: H85
Transliter & Pronounc: 'Abraham {ab-raw-hawm'}
Total Webster Occurrences: 174

Abraham, 160
Gen 17:5; Gen 17:9; Gen 17:15; Gen 17:17; Gen 17:18; Gen 17:22; Gen 17:23; Gen 17:24; Gen 17:26; Gen 18:6; Gen 18:7; Gen 18:11; Gen 18:13; Gen 18:16; Gen 18:17; Gen 18:18; Gen 18:19; Gen 18:22; Gen 18:23; Gen 18:27; Gen 18:33(2); Gen 19:27; Gen 19:29; Gen 20:1; Gen 20:2; Gen 20:9; Gen 20:10; Gen 20:11; Gen 20:14; Gen 20:17; Gen 21:2; Gen 21:3; Gen 21:4; Gen 21:5; Gen 21:7; Gen 21:8; Gen 21:9; Gen 21:10; Gen 21:12; Gen 21:14; Gen 21:22; Gen 21:24; Gen 21:25; Gen 21:27; Gen 21:28; Gen 21:29; Gen 21:34; Gen 22:1(2); Gen 22:3; Gen 22:4; Gen 22:5; Gen 22:6; Gen 22:7; Gen 22:8; Gen 22:9; Gen 22:10; Gen 22:11(2); Gen 22:13(2); Gen 22:14; Gen 22:15; Gen 22:19(2); Gen 22:20; Gen 23:2; Gen 23:3; Gen 23:5; Gen 23:7; Gen 23:10; Gen 23:12; Gen 23:14; Gen 23:16(2); Gen 23:18; Gen 23:19; Gen 23:20; Gen 24:1(2); Gen 24:2; Gen 24:6; Gen 24:9; Gen 24:12(2); Gen 24:27; Gen 24:42; Gen 24:48; Gen 25:1; Gen 25:5; Gen 25:6(2); Gen 25:8; Gen 25:10(2); Gen 25:11; Gen 25:12; Gen 25:19; Gen 26:1; Gen 26:3; Gen 26:5; Gen 26:15; Gen 26:18(2); Gen 26:24; Gen 28:4(2); Gen 28:13; Gen 31:42; Gen 31:53; Gen 32:9; Gen 35:12; Gen 35:27; Gen 48:15; Gen 48:16; Gen 49:30; Gen 49:31; Gen 50:13; Gen 50:24; Deut 2:24; Deut 3:6; Deut 3:15; Deut 3:16; Deut 4:5; Deut 6:3; Deut 6:8; Deut 32:13; Deut 33:1; Lev 26:42; Deut 1:8; Deut 6:10; Deut 9:5; Deut 9:27; Deut 29:13; Deut 30:20; Deut 34:4; Josh 24:2; Josh 24:3; 1Kgs 18:36; 2Kgs 13:23; 1Chr 1:27; 1Chr 1:28; 1Chr 1:34; 1Chr 16:16; 1Chr 29:18; 2Chr 20:7; 2Chr 30:6; Neh 9:7; Ps 47:9; Ps 105:6; Ps 105:9; Ps 105:42; Isa 29:22; Isa 41:8; Isa 51:2; Isa 63:16; Jer 33:26; Ezek 33:24; Mic 7:20

Abraham’s, 14
Gen 17:23; Gen 20:18; Gen 21:11; Gen 22:23; Gen 24:15; Gen 24:34; Gen 24:52; Gen 24:59; Gen 25:7; Gen 25:12; Gen 25:19; Gen 26:24; Gen 28:9; 1Chr 1:32Display settings Display settings