SOB (Studijní on-line bible) - Biblický program - free scripture study tool - online bible program

Výběr jazyka rozhraní:     

Velikost písma:   12345678910

Display settings Display settings

Výběr jazyka rozhraní:                    

Velikost písma:   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10

Informace o Studijní on-line bibli (SOB) (CZ)

   Aplikace, kterou právě používáte, je biblický program Studijní on-line bible (dále jen SOB) verze 2. Jedná se prozatím o testovací verzi, která je oproti původní verzi postavena na HTML5, využívá JavaScriptovou knihovnu JQuery a framework Bootstrap. Nová verze přináší v některých ohledech zjednodušení, v některých ohledech je tomu naopak. Hlavní výhodou by měla být možnost využívání knihovny JQuery pro novou verzi tooltipů (ze kterých je nově možné kopírovat jejich obsah, případně kliknout na aktivní odkazy na nich). V nové verzi by zobrazení překladů i vyhledávek mělo vypadat "profesionálněji", k dispozici by měly být navíc např. informace o modulech apod. Přehrávač namluvených překladů je nyní postaven na technologii HTML5, tzn., že již ke svému provozu nepotřebuje podporu Flash playeru (který již oficiálně např. pro platformu Android není k dispozici, a u kterého se počítá s postupným všeobecným útlumem).

© 2011-2100
 

 

Information about the "Online Bible Study" (SOB) (EN)

   Application you're using is a biblical program Online Bible Study (SOB), version Nr. 2. This is yet a testing release, which is (compared to the previous version) based on HTML5, uses JQuery JavaScript library and Bootstrap framework. The new version brings in some aspects simplifications. The major advantage should be the possibility of using JQuery for the new version tooltips (from which it is now possible to copy their content, or click on active hyperlinks). In the new version are also available informations about the modules and the like. The player of the narrated translations is now HTML5 powered (he does not need Flash player). I hope, that the new features will be gradually added.

 

 

 

Kontakt

(kontaktné informácie - contact info - Kontaktinformationen - контактная информация - informacje kontaktowe - información de contacto - πληροφορίες επικοινωνίας)

 

Diviš Libor
URL: www.obohu.cz
E-mail: infoobohu.cz
Skype: libordivis

 

 

 

Webster Concordance - study with Strong numbers

... no information about this module ...

 

Guestbook

 

 

Guestbook 

 Ani Gallert   (4.7.2018 - 16:24)
E-mail: cactus.gomeragmail.com
Vielen, vielen Dank für diese Seite (und dass wir sie kostenfrei nutzen können)! Sie ist sehr gut gemacht und eröffnet beim Bibelstudium völlig neue Einblicke! Eine dringende Frage habe ich zur Adolf Ernst Knoch Bibel - die Begriffe, die kursiv und hell in den Versen dargestellt sind - bedeuteten diese, die Worte wurden von Knoch hinzugefügt, weil im Original nicht mehr erhalten? Oder wie ist das zu verstehen? Vielen Dank und Gottes Segen, Ani

Hallo, Ani. Kursiv und hell - das sind die Worte, die nicht im Originaltext sind, aber sie sind wichtig für das richtige Verständnis. Sie können es im VERGLEICHS-MODUS gut sehen. Schauen Sie sich zum Beispiel das Münchener Neues Testament an...     Libor

Andreas Boldt   (27.2.2018 - 05:41)
E-mail: andyp1gmx.net
Ich habe diese Seite gefunden um einfach Bibel online zu benutzen in verschiedenen Sprachen - ich bin überzeugt das Gott sein Wort bewahrt hat in allen Sprachen. Und weiß bis zum Ende hin wird sein Wort leuchten. "Denn mein Wort wird nicht leer zu mir zurückkehren..." - Gottes Segen für die segensreiche Arbeit die ihr tut. Leider kann ich kein Tscheschisch aber habe auch Bekannte in der Slowakei und bin Euch sehr verbunden im Sinne des Protestantismus. Ich benutze die Bibel jeden Tag. Andreas Boldt

Ich danke Ihnen, Andreas. Diese Anwendung ist viel mehr als nur eine Online-Bibel. Versuchen Sie bitte herauszufinden, welche Optionen und Funktionen SOB anbietet... (Anleitung) Libor

Juraj Kaličiak   (5.2.2018 - 11:06)
E-mail: juro.kaliciakgmail.com
Nech Vám pán odplatí Jeho spôsobom, toto je nejlepšia verzia práce s Božím slovom. Vyhladávanie, režim porovnávania sú skvelé. Pracujem s touto stránkou už celé roky a cítim povinnosť povzbudiť autorov, že je toto určite požehnaná práca. Veľa to používam aj na mobile, ako rýchlu online bibliu. Oceňujem odvahu vydania prekladu Jozefa Roháčka v edícii Dušana Seberíniho s doslovným prekladom Božieho mena. Výborná je možnosť porovnania s gréckymi originál textami so strongovými číslami. Buďte požehnaní bratia. Juraj

Vďaka Juraj. Je príjemné počuť, že tento biblický program používate už dlhší čas, a že ste s ním spokojný. Snažím sa SOB stále vylepšovať. Nie sú žiadni autori - je iba jeden amatér, ktorý chce (okrem bežných funkcií biblických programov) najmä sprístupniť originálny text biblie pre všetkých - aj bez znalosti biblických jazykov. Libor

John Builer   (30.1.2018 - 07:07)
E-mail: Johnbuilercontbay.com
Ganz, ganz grosse Klasse, diese Seite, besser, als alles andere!!! Vielen Dank!!! Bitte machen Sie so weiter!!! Danke! Regards, John Builer

Danke, ich schätze es wirklich ...

Zdeněk Staněk   (27.12.2017 - 15:34)
E-mail: zdenek.stanekwhitepaper.bluefile.cz
WLC 5M 6:4 v prvním slově chybí souhláska ajin a v posledním slově dálet. Díval jsem se do jiných zpracování textu WLC a tam jsou.

OK. Upravil jsem text podle textu Tanachu.

Vladimir Bartoš   (23.11.2017 - 23:15)
E-mail: bartos.vlemail.cz
Tyto stránky jsem objevil náhodou, když jsem hledal on line čtení Bible. Jsem úplně nadšený z toho, jaké jsou zde možností a chci za to poděkovat!!

Jsem rád, že Vás tento on-line biblický program tolik zaujal. Věřím, že se to ještě zlepší, když si prostudujete návod, případně novinky na Facebooku :-)

Libor Diviš   (14.10.2016 - 08:02)
Vítejte v knize hostů. Sem můžete vkládat své komentáře k nové verzi SOB (Studijní on-line bible). Jen bych Vás chtěl poprosit, abyste si předtím prostudovali návod k tomuto biblickému programu.

Welcome. Here you can write your comments relating to this new version of the online biblical program SOB (Online Bible Study) - your assessment, proposals, error notices etc.

 

 

   

Webster Concordance - study with Strong numbers

Searching with Strong’s numbers
H1 ~ H8674   (Old Testament)
G1 ~ G5624   (New Testament)
H7117 H7118 H7119 H7120 H7121         H7123H7124H7125H7126H7127

Strong: H7122
Word: קרא
Transliter: qârâ'
Pronounc: kaw-raw'
A primitive root; to encounter whether accidentally or in a hostile manner: - befall (by) chance (cause to) come (upon) fall out happen meet.
Strong: H7122 
קרא

Transliteration: Qara'
Phonetic: kaw-raw'
Definition:
1) to encounter, befall, meet
a) (Qal)
1. to meet, encounter
2. to befall (fig)
b) (Niphal) to meet, meet unexpectedly
c) (Hiphil) to cause to meet

Origin: a primitive root, to encounter, whether accidentally or in a hostile manner
TWOT entry: 2064
Part(s) of speech: Verb
Strongs Nummer: H7122
Wort: קרא
begegnen(4); kommen(2); widerfahren(2)
Strong: H7122
(cará)
raíz primaria: encontrar, sea accidentalmente o de una manera hostil:- acontecer, encontrar, sobrevenir, suceder, venir, recibir.
----
Diccionario Chávez

(I) קרא QAL:
1) Suceder, acontecer algo a alguien (Gén 42:4; Gén 49:1).
2) El Part.pl. se refiere a "cosas que han sobrevenido" (Isa 51:19).
3) El Inf. con Pref. ל tiene función preposicional y se traduce "contra":
a) va-yetsé li-qrató = y salió a su encuentro, es decir, contra él (Gén 14:17). b) li-qrát miljamáh et Israel = para confrontar la guerra con Israel (Jos 11:20; la RVA traduce:
"para que resistiesen con la guerra a Israel"). — Perf. קָרָאת; Suf. קְרָאָהוּ; Impf. יִקְרָא; Inf. לִקְרַאת; Suf. לִקְרָאתוֹ; Part.fem.pl.suf. קֹרְאֹתַיִךְ. Var. קרה (Ver allí).
----
Diccionario Vine AT
qara(קָרָא, H7122)
, «confrontar, encontrarse, acontecer»). Qararepresenta una «confrontación» intencional que encara una persona con otra. Puede ser una «confrontación» amistosa en que un amigo «se encuentra» intencionalmente con otro, como en el caso de los reyes del valle que salieron al «encuentro» de Abram cuando regresa de derrotar al ejército merodeador de Qedorlaomer (Gén 14:17). O cuando una hueste sale para «encontrarse» con un posible aliado (Jos 9:11; 2Sa 19:15). En contextos cúlticos, uno «se encuentra» con Dios o «es encontrado» por Dios (Éxo 5:3).
Qarapuede también referirse a una «confrontación» hostil entre dos fuerzas para entablar lucha (Jos 8:5); por lo que se advierte a Israel: «¡Prepárate para venir al encuentro de tu Dios, oh Israel!» (Amó 4:12 rva ).
En los pocos casos en que el término tiene el sentido de un «encuentro inesperado o accidental», se traduce con el verbo «acontecer» (Gén 42:4).
Hомер Стронга: H7122
Оригинал: קרא
Произношение: кара'
Часть речи: Глагол
Этимология: примитивный корень, to encounter, whether accidentally или in a hostile manner - A(qal): случаться, происходить, встречаться, постигать, попадаться.
Numéro de Strong: H7122
Mot: קרא  (qara')
arriver, survenir, apparaître, rencontrer, atteindre, se trouver,être saisi, faire fondre sur; 16
Strong: H7122
Word: קרא
qara' {kaw-raw'}
字根型,遭遇,不論是偶然的或是以敵意的態度;動詞
➊遭遇,臨到,會面
ⓐ(Qal)①碰到,遭遇②臨到(喻意)
ⓑ(Niphal)不期而遇,正好在那裡
ⓒ(Hiphil)使臨到耶32:33
Strong: H7122
קָרָא (qârâʼ) {kaw-raw'}
קרא - qara uma raiz primitiva encontrar seja por acidente ou num gesto hostil ditat - 2064 v 1 deparar sobrevir encontrar 1a qal 1a1 encontrar com deparar com 1a2 sobrevir fig 1b nifal encontrar encontrar inesperadamente 1c hifil levar a encontrar


Webster Concordance (1833)
Strong: H7122
Transliter & Pronounc: qara' {kaw-raw'}
Total Webster Occurrences: 16

befall, 3
Gen 42:38; Gen 49:1; Deut 31:29

befallen, 1
Lev 10:19

came, 1
Job 4:14

chance, 2
Deut 22:6; 2Sam 1:6

come, 3
Isa 51:19; Jer 13:22; Jer 32:23

happened, 2
2Sam 20:1; Jer 44:23

happeneth, 1
Deut 1:10

him, 1
Gen 42:4

met, 2
Deut 5:3; 2Sam 18:9Display settings Display settings
/ / 0.093 s.