SOB (Studijní on-line bible) - Biblický program - free scripture study tool - online bible program

Výběr jazyka rozhraní:     

Velikost písma:   12345678910

Výběr jazyka rozhraní:                    

Velikost písma:   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10

Informace o Studijní on-line bibli (SOB) (CZ)

   Aplikace, kterou právě používáte, je biblický program Studijní on-line bible (dále jen SOB) verze 2. Jedná se prozatím o testovací verzi, která je oproti původní verzi postavena na HTML5, využívá JavaScriptovou knihovnu JQuery a framework Bootstrap. Nová verze přináší v některých ohledech zjednodušení, v některých ohledech je tomu naopak. Hlavní výhodou by měla být možnost využívání knihovny JQuery pro novou verzi tooltipů (ze kterých je nově možné kopírovat jejich obsah, případně kliknout na aktivní odkazy na nich). V nové verzi by zobrazení překladů i vyhledávek mělo vypadat "profesionálněji", k dispozici by měly být navíc např. informace o modulech apod. Přehrávač namluvených překladů je nyní postaven na technologii HTML5, tzn., že již ke svému provozu nepotřebuje podporu Flash playeru (který již oficiálně např. pro platformu Android není k dispozici, a u kterého se počítá s postupným všeobecným útlumem).

© 2011-2100
 

 

Information about the "Online Bible Study" (SOB) (EN)

   Application you're using is a biblical program Online Bible Study (SOB), version Nr. 2. This is yet a testing release, which is (compared to the previous version) based on HTML5, uses JQuery JavaScript library and Bootstrap framework. The new version brings in some aspects simplifications. The major advantage should be the possibility of using JQuery for the new version tooltips (from which it is now possible to copy their content, or click on active hyperlinks). In the new version are also available informations about the modules and the like. The player of the narrated translations is now HTML5 powered (he does not need Flash player). I hope, that the new features will be gradually added.

 

 

 

Kontakt

(kontaktné informácie - contact info - Kontaktinformationen - контактная информация - informacje kontaktowe - información de contacto - πληροφορίες επικοινωνίας)

 

Diviš Libor
URL: www.obohu.cz
E-mail: infoobohu.cz
Skype: libordivis

 

 

 

Webster Concordance - study with Strong numbers

... no information about this module ...

 

Guestbook

 

 

Guestbook 

 Ani Gallert   (4.7.2018 - 16:24)
E-mail: cactus.gomeragmail.com
Vielen, vielen Dank für diese Seite (und dass wir sie kostenfrei nutzen können)! Sie ist sehr gut gemacht und eröffnet beim Bibelstudium völlig neue Einblicke! Eine dringende Frage habe ich zur Adolf Ernst Knoch Bibel - die Begriffe, die kursiv und hell in den Versen dargestellt sind - bedeuteten diese, die Worte wurden von Knoch hinzugefügt, weil im Original nicht mehr erhalten? Oder wie ist das zu verstehen? Vielen Dank und Gottes Segen, Ani

Hallo, Ani. Kursiv und hell - das sind die Worte, die nicht im Originaltext sind, aber sie sind wichtig für das richtige Verständnis. Sie können es im VERGLEICHS-MODUS gut sehen. Schauen Sie sich zum Beispiel das Münchener Neues Testament an...     Libor

Andreas Boldt   (27.2.2018 - 05:41)
E-mail: andyp1gmx.net
Ich habe diese Seite gefunden um einfach Bibel online zu benutzen in verschiedenen Sprachen - ich bin überzeugt das Gott sein Wort bewahrt hat in allen Sprachen. Und weiß bis zum Ende hin wird sein Wort leuchten. "Denn mein Wort wird nicht leer zu mir zurückkehren..." - Gottes Segen für die segensreiche Arbeit die ihr tut. Leider kann ich kein Tscheschisch aber habe auch Bekannte in der Slowakei und bin Euch sehr verbunden im Sinne des Protestantismus. Ich benutze die Bibel jeden Tag. Andreas Boldt

Ich danke Ihnen, Andreas. Diese Anwendung ist viel mehr als nur eine Online-Bibel. Versuchen Sie bitte herauszufinden, welche Optionen und Funktionen SOB anbietet... (Anleitung) Libor

Juraj Kaličiak   (5.2.2018 - 11:06)
E-mail: juro.kaliciakgmail.com
Nech Vám pán odplatí Jeho spôsobom, toto je nejlepšia verzia práce s Božím slovom. Vyhladávanie, režim porovnávania sú skvelé. Pracujem s touto stránkou už celé roky a cítim povinnosť povzbudiť autorov, že je toto určite požehnaná práca. Veľa to používam aj na mobile, ako rýchlu online bibliu. Oceňujem odvahu vydania prekladu Jozefa Roháčka v edícii Dušana Seberíniho s doslovným prekladom Božieho mena. Výborná je možnosť porovnania s gréckymi originál textami so strongovými číslami. Buďte požehnaní bratia. Juraj

Vďaka Juraj. Je príjemné počuť, že tento biblický program používate už dlhší čas, a že ste s ním spokojný. Snažím sa SOB stále vylepšovať. Nie sú žiadni autori - je iba jeden amatér, ktorý chce (okrem bežných funkcií biblických programov) najmä sprístupniť originálny text biblie pre všetkých - aj bez znalosti biblických jazykov. Libor

John Builer   (30.1.2018 - 07:07)
E-mail: Johnbuilercontbay.com
Ganz, ganz grosse Klasse, diese Seite, besser, als alles andere!!! Vielen Dank!!! Bitte machen Sie so weiter!!! Danke! Regards, John Builer

Danke, ich schätze es wirklich ...

Zdeněk Staněk   (27.12.2017 - 15:34)
E-mail: zdenek.stanekwhitepaper.bluefile.cz
WLC 5M 6:4 v prvním slově chybí souhláska ajin a v posledním slově dálet. Díval jsem se do jiných zpracování textu WLC a tam jsou.

OK. Upravil jsem text podle textu Tanachu.

Vladimir Bartoš   (23.11.2017 - 23:15)
E-mail: bartos.vlemail.cz
Tyto stránky jsem objevil náhodou, když jsem hledal on line čtení Bible. Jsem úplně nadšený z toho, jaké jsou zde možností a chci za to poděkovat!!

Jsem rád, že Vás tento on-line biblický program tolik zaujal. Věřím, že se to ještě zlepší, když si prostudujete návod, případně novinky na Facebooku :-)

Libor Diviš   (14.10.2016 - 08:02)
Vítejte v knize hostů. Sem můžete vkládat své komentáře k nové verzi SOB (Studijní on-line bible). Jen bych Vás chtěl poprosit, abyste si předtím prostudovali návod k tomuto biblickému programu.

Welcome. Here you can write your comments relating to this new version of the online biblical program SOB (Online Bible Study) - your assessment, proposals, error notices etc.

 

 

   

Webster Concordance - study with Strong numbers

Searching with Strong’s numbers
H1 ~ H8674   (Old Testament)
G1 ~ G5624   (New Testament)
H6721 H6722 H6723 H6724 H6725         H6727H6728H6729H6730H6731

Cognate Strong's numbers: H6727, H6734, H6723, H6732, H6731, H6724

Strong: H6726
Word: ציּון
Transliter: tsîyôn
Pronounc: tsee-yone'
The same (regular) as H6725; Tsijon (as a permanent capital) a mountain of Jerusalem: - Zion.
Strong: H6726 
ציּון

Transliteration: Tsiyown
Phonetic: tsee-yone'
Definition: Zion = "parched place"
1) another name for Jerusalem especially in the prophetic books

Origin: the same (regularly) as H6725
TWOT entry: 1910
Part(s) of speech: Proper Name Location
Strongs Nummer: H6726
Wort: ציּון
Zion(135); Zions(18); "Zion(1)
Strong: H6726
(Tsión)
lo mismo (reg.) que H6725; Tsión (como capital permanente), monte de Jerusalén:- Sion.
----
Diccionario Chávez

צִיּוֹן Sion. Este nombre significa "hito", "señal", un lugar encumbrado y visible.
Hомер Стронга: H6726
Оригинал: צִיּוֹן
Произношение: цион
Часть речи: Имя собственное и Географическое название
Этимология: the same (regularly) as H6725 - Сион.
Numéro de Strong: H6726
Mot: ציּון  (Tsiyown)
Sion 1; 154
Strong: H6726
Word: ציּון
Tsiyown {tsee-yone'}
H6725同(一般而言);專有名詞,地名
錫安:乾枯之地
➊耶路撒冷另一個名字,常在先知書中出現
Strong: H6726
צִיֹּון (Tsîyôwn) {tsee-yone'}
ציון - tsiyown o mesmo geralmente que H6725 grego G4622 σιων ditat - 1910 n pr l siao = lugar escalvado 1 outro nome para jerusalem especialmente nos livros profeticos


Webster Concordance (1833)
Strong: H6726
Transliter & Pronounc: Tsiyown {tsee-yone'}
Total Webster Occurrences: 154

Zion, 153
2Sam 5:7; 1Kgs 8:1; 2Kgs 19:21; 2Kgs 19:31; 1Chr 11:5; 2Chr 5:2; Ps 2:6; Ps 9:11; Ps 9:14; Ps 14:7; Ps 20:2; Ps 48:2; Ps 48:11; Ps 48:12; Ps 50:2; Ps 51:18; Ps 53:6; Ps 65:1; Ps 69:35; Ps 74:2; Ps 76:2; Ps 78:68; Ps 84:7; Ps 87:2; Ps 87:5; Ps 97:8; Ps 99:2; Ps 102:13; Ps 102:16; Ps 102:21; Ps 110:2; Ps 125:1; Ps 126:1; Ps 128:5; Ps 129:5; Ps 132:13; Ps 133:3; Ps 134:3; Ps 135:21; Ps 137:1; Ps 137:3; Ps 146:10; Ps 147:12; Ps 149:2; Song 3:11; Isa 1:8; Isa 1:27; Isa 2:3; Isa 3:16; Isa 3:17; Isa 4:3; Isa 4:4; Isa 4:5; Isa 8:18; Isa 10:12; Isa 10:24; Isa 10:32; Isa 12:6; Isa 14:32; Isa 16:1; Isa 18:7; Isa 24:23; Isa 28:16; Isa 29:8; Isa 30:19; Isa 31:4; Isa 31:9; Isa 33:5; Isa 33:14; Isa 33:20; Isa 34:8; Isa 35:10; Isa 37:22; Isa 37:32; Isa 40:9; Isa 41:27; Isa 46:13; Isa 49:14; Isa 51:3; Isa 51:11; Isa 51:16; Isa 52:1; Isa 52:2; Isa 52:7; Isa 52:8; Isa 59:20; Isa 60:14; Isa 61:3; Isa 62:11; Isa 64:10; Isa 66:8; Jer 3:14; Jer 4:6; Jer 4:31; Jer 6:2; Jer 6:23; Jer 8:19; Jer 9:19; Jer 14:19; Jer 26:18; Jer 30:17; Jer 31:6; Jer 31:12; Jer 50:5; Jer 50:28; Jer 51:10; Jer 51:24; Jer 51:35; Lam 1:4; Lam 1:6; Lam 1:17; Lam 2:1; Lam 2:4; Lam 2:6; Lam 2:8; Lam 2:10; Lam 2:13; Lam 2:18; Lam 4:2; Lam 4:11; Lam 4:22; Lam 5:11; Lam 5:18; Joel 2:1; Joel 2:15; Joel 2:23; Joel 2:32; Joel 3:16; Joel 3:17; Joel 3:21; Amos 1:2; Amos 6:1; Obad 1:17; Obad 1:21; Mic 1:13; Mic 3:10; Mic 3:12; Mic 4:2; Mic 4:7; Mic 4:8; Mic 4:10; Mic 4:11; Mic 4:13; Zeph 3:14; Zeph 3:16; Zech 1:14; Zech 1:17; Zech 2:7; Zech 2:10; Zech 8:2; Zech 8:3; Zech 9:9; Zech 9:13

Zion’s, 1
Isa 62:1Display settings Display settings
/ / 0.333 s.
SOB - version for mobiles, PDA, .. | SOB - the old version