SOB (Studijní on-line bible) - Biblický program - free scripture study tool - online bible program

Výběr jazyka rozhraní:     

Velikost písma:   12345678910

Display settings Display settings

Výběr jazyka rozhraní:                    

Velikost písma:   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10

Informace o Studijní on-line bibli (SOB) (CZ)

   Aplikace, kterou právě používáte, je biblický program Studijní on-line bible (dále jen SOB) verze 2. Jedná se prozatím o testovací verzi, která je oproti původní verzi postavena na HTML5, využívá JavaScriptovou knihovnu JQuery a framework Bootstrap. Nová verze přináší v některých ohledech zjednodušení, v některých ohledech je tomu naopak. Hlavní výhodou by měla být možnost využívání knihovny JQuery pro novou verzi tooltipů (ze kterých je nově možné kopírovat jejich obsah, případně kliknout na aktivní odkazy na nich). V nové verzi by zobrazení překladů i vyhledávek mělo vypadat "profesionálněji", k dispozici by měly být navíc např. informace o modulech apod. Přehrávač namluvených překladů je nyní postaven na technologii HTML5, tzn., že již ke svému provozu nepotřebuje podporu Flash playeru (který již oficiálně např. pro platformu Android není k dispozici, a u kterého se počítá s postupným všeobecným útlumem).

© 2011-2100
 

 

Information about the "Online Bible Study" (SOB) (EN)

   Application you're using is a biblical program Online Bible Study (SOB), version Nr. 2. This is yet a testing release, which is (compared to the previous version) based on HTML5, uses JQuery JavaScript library and Bootstrap framework. The new version brings in some aspects simplifications. The major advantage should be the possibility of using JQuery for the new version tooltips (from which it is now possible to copy their content, or click on active hyperlinks). In the new version are also available informations about the modules and the like. The player of the narrated translations is now HTML5 powered (he does not need Flash player). I hope, that the new features will be gradually added.

 

 

 

Kontakt

(kontaktné informácie - contact info - Kontaktinformationen - контактная информация - informacje kontaktowe - información de contacto - πληροφορίες επικοινωνίας)

 

Diviš Libor
URL: www.obohu.cz
E-mail: infoobohu.cz
Skype: libordivis

 

 

 

Webster Concordance - study with Strong numbers

... no information about this module ...

 

Guestbook

 

 

Guestbook 

 Ani Gallert   (4.7.2018 - 16:24)
E-mail: cactus.gomeragmail.com
Vielen, vielen Dank für diese Seite (und dass wir sie kostenfrei nutzen können)! Sie ist sehr gut gemacht und eröffnet beim Bibelstudium völlig neue Einblicke! Eine dringende Frage habe ich zur Adolf Ernst Knoch Bibel - die Begriffe, die kursiv und hell in den Versen dargestellt sind - bedeuteten diese, die Worte wurden von Knoch hinzugefügt, weil im Original nicht mehr erhalten? Oder wie ist das zu verstehen? Vielen Dank und Gottes Segen, Ani

Hallo, Ani. Kursiv und hell - das sind die Worte, die nicht im Originaltext sind, aber sie sind wichtig für das richtige Verständnis. Sie können es im VERGLEICHS-MODUS gut sehen. Schauen Sie sich zum Beispiel das Münchener Neues Testament an...     Libor

Andreas Boldt   (27.2.2018 - 05:41)
E-mail: andyp1gmx.net
Ich habe diese Seite gefunden um einfach Bibel online zu benutzen in verschiedenen Sprachen - ich bin überzeugt das Gott sein Wort bewahrt hat in allen Sprachen. Und weiß bis zum Ende hin wird sein Wort leuchten. "Denn mein Wort wird nicht leer zu mir zurückkehren..." - Gottes Segen für die segensreiche Arbeit die ihr tut. Leider kann ich kein Tscheschisch aber habe auch Bekannte in der Slowakei und bin Euch sehr verbunden im Sinne des Protestantismus. Ich benutze die Bibel jeden Tag. Andreas Boldt

Ich danke Ihnen, Andreas. Diese Anwendung ist viel mehr als nur eine Online-Bibel. Versuchen Sie bitte herauszufinden, welche Optionen und Funktionen SOB anbietet... (Anleitung) Libor

Juraj Kaličiak   (5.2.2018 - 11:06)
E-mail: juro.kaliciakgmail.com
Nech Vám pán odplatí Jeho spôsobom, toto je nejlepšia verzia práce s Božím slovom. Vyhladávanie, režim porovnávania sú skvelé. Pracujem s touto stránkou už celé roky a cítim povinnosť povzbudiť autorov, že je toto určite požehnaná práca. Veľa to používam aj na mobile, ako rýchlu online bibliu. Oceňujem odvahu vydania prekladu Jozefa Roháčka v edícii Dušana Seberíniho s doslovným prekladom Božieho mena. Výborná je možnosť porovnania s gréckymi originál textami so strongovými číslami. Buďte požehnaní bratia. Juraj

Vďaka Juraj. Je príjemné počuť, že tento biblický program používate už dlhší čas, a že ste s ním spokojný. Snažím sa SOB stále vylepšovať. Nie sú žiadni autori - je iba jeden amatér, ktorý chce (okrem bežných funkcií biblických programov) najmä sprístupniť originálny text biblie pre všetkých - aj bez znalosti biblických jazykov. Libor

John Builer   (30.1.2018 - 07:07)
E-mail: Johnbuilercontbay.com
Ganz, ganz grosse Klasse, diese Seite, besser, als alles andere!!! Vielen Dank!!! Bitte machen Sie so weiter!!! Danke! Regards, John Builer

Danke, ich schätze es wirklich ...

Zdeněk Staněk   (27.12.2017 - 15:34)
E-mail: zdenek.stanekwhitepaper.bluefile.cz
WLC 5M 6:4 v prvním slově chybí souhláska ajin a v posledním slově dálet. Díval jsem se do jiných zpracování textu WLC a tam jsou.

OK. Upravil jsem text podle textu Tanachu.

Vladimir Bartoš   (23.11.2017 - 23:15)
E-mail: bartos.vlemail.cz
Tyto stránky jsem objevil náhodou, když jsem hledal on line čtení Bible. Jsem úplně nadšený z toho, jaké jsou zde možností a chci za to poděkovat!!

Jsem rád, že Vás tento on-line biblický program tolik zaujal. Věřím, že se to ještě zlepší, když si prostudujete návod, případně novinky na Facebooku :-)

Libor Diviš   (14.10.2016 - 08:02)
Vítejte v knize hostů. Sem můžete vkládat své komentáře k nové verzi SOB (Studijní on-line bible). Jen bych Vás chtěl poprosit, abyste si předtím prostudovali návod k tomuto biblickému programu.

Welcome. Here you can write your comments relating to this new version of the online biblical program SOB (Online Bible Study) - your assessment, proposals, error notices etc.

 

 

   

Webster Concordance - study with Strong numbers

Searching with Strong’s numbers
H1 ~ H8674   (Old Testament)
G1 ~ G5624   (New Testament)
H566 H567 H568 H569 H570         H572H573H574H575H576

Cognate Strong's numbers: H539, H527, H529, H525, H551, H545, H547, H544, H552, H71, H1968, H546, H550, H573, H543, H526, H4104, H548, H542, H549, H530

Strongovo číslo: H571
Slovo: אֶמֶת
stabilita; věrnost; pravda; jistota; spolehlivost; ve skutečnosti; opravdu; - z H539
Strong: H571
Word: אמת
Transliter: emeth
Pronounc: eh'-meth
Contracted from H539; stability; figuratively certainty truth trustworthiness: - assured (-ly) establishment faithful right sure true (-ly -th) verity.
Strong: H571 
אמת

Transliteration: 'emeth
Phonetic: eh'-meth
Definition: n f
1) firmness, faithfulness, truth
a) sureness, reliability
b) stability, continuance
c) faithfulness, reliableness
d) truth
1. as spoken
2. of testimony and judgment
3. of divine instruction
4. truth as a body of ethical or religious knowledge
5. true doctrine adv
2) in truth, truly

Origin: contracted from H539
TWOT entry: 116k
Part(s) of speech:
Strongs Nummer: H571
Wort: אמת
Wahrheit(103); Treue(8); wahrhaftig(2); recht(1); Rechte(1); Zeichen(1); treu(1)
Strong: H571
(emet)
contracción de H539; estabilidad; figurativamente ciertamente, verdad, confiabilidad:- de veras, fidelidad, firme, rectamente, seguridad, seguro, verdad, verdadero.
----
Diccionario Chávez

אֱמֶת
1) Estabilidad (2Re 20:19).
2) Firmeza, continuidad (Isa 16:5).
3) Firmeza de carácter, integridad:
anshéi eḿt = hombres de verdad = hombres íntegros (Éxo 18:21).
4) Fidelidad (Isa 38:18; 1Re 2:4).
5) Verdad (Gén 24:49; 2Cr 15:3; 1Re 10:6). — Suf. אֲמִתֶּֽךָ.
Hомер Стронга: H571
Оригинал: אֱמֶת
Произношение: эмэт
Часть речи:
Этимология: противоположность H539 - 1. надёжность, твёрдость; 2. постоянство, продолжительность, непреложность; 3. верность, истинность; 4. истина, правда;
LXX: G225 (αληΘεια), а тж. G4102 (πιστις);
Синонимы: H530 (אֱמוּנָה‎), H543 (אָמן‎), H2617 (חֶסד‎), H3476 (יֹשֶׂר‎), H4941 (מִשְׂפָּט‎), H6664 (צֶדֶק‎), H6665 (צִדְקָה‎) (арам.), H6666 (צְדָקָה‎).
Numéro de Strong: H571
Mot: אמת  ('emeth)
fidélité 48, vérité 38, vrai(e) 10, fidèlement, intègre, assurance, bonne foi, sécurité, ...; 127
Strong: H571
Word: אמת
emeth {eh'-meth}
H539的縮簡型;
陰性名詞➊堅固,忠實,真實
ⓐ確實,可靠
ⓑ穩定性,持續性
ⓒ忠實,可靠
ⓓ真實性
①指所言
②指證詞和審判
③指神的命令
④道德或宗教上的真理
⑤真正的教義
副詞➋正確地,真實地
Strong: H571
אֶמֶת (ʼemeth) {eh'-meth}
אמת - emeth forma contrata de H539 ditat - 116k n f 1 firmeza fidelidade verdade 1a certeza credibilidade 1b estabilidade constancia 1c fidelidade confiabilidade 1d verdade 1d1 referindo-se ao que foi dito 1d2 referindo-se a testemunho e julgamento 1d3 referindo-se a instrucao divina 1d4 verdade como um corpo de conhecimento etico ou religioso 1d5 doutrina verdadeira adv 2 em verdade verdadeiramente


Webster Concordance (1833)
Strong: H571
Transliter & Pronounc: 'emeth {eh'-meth}
Total Webster Occurrences: 127

assured, 1
Jer 14:13

assuredly, 1
Jer 32:41

establishment, 1
2Chr 32:1

faithful, 1
Neh 7:2

faithfully, 2
Pro 29:14; Jer 23:28

right, 3
Gen 24:48; Neh 9:33; Jer 2:21

sure, 1
Pro 11:18

true, 18
Deut 17:4; Deut 22:20; Josh 2:12; 2Sam 7:28; 1Kgs 10:6; 1Kgs 22:16; 2Chr 9:5; 2Chr 15:3; Neh 9:13; Ps 19:9; Ps 119:160; Pro 14:25; Jer 10:10; Jer 42:5; Ezek 18:8; Dan 8:26; Dan 10:1; Zech 7:9

truly, 7
Gen 24:49; Gen 47:29; Josh 2:14; Judg 9:16; Judg 9:19; Jer 28:9; Ezek 18:9

truth, 90
Gen 24:27; Gen 32:10; Gen 42:16; Deut 18:21; Deut 34:6; Deut 13:14; Josh 24:14; Judg 9:15; 1Sam 12:24; 2Sam 2:6; 2Sam 15:20; 1Kgs 2:4; 1Kgs 3:6; 1Kgs 17:24; 2Kgs 20:3; 2Kgs 20:19; 2Chr 18:15; 2Chr 31:20; Esth 9:30; Ps 15:2; Ps 25:5; Ps 25:10; Ps 26:3; Ps 30:9; Ps 31:5; Ps 40:10; Ps 40:11; Ps 43:3; Ps 45:4; Ps 51:6; Ps 54:5; Ps 57:3; Ps 57:10; Ps 61:7; Ps 69:13; Ps 71:22; Ps 85:10; Ps 85:11; Ps 86:11; Ps 86:15; Ps 89:14; Ps 91:4; Ps 108:4; Ps 111:8; Ps 117:2; Ps 119:43; Ps 119:142; Ps 119:151; Ps 132:11; Ps 138:2; Ps 145:18; Ps 146:6; Pro 3:3; Pro 8:7; Pro 12:19; Pro 14:22; Pro 16:6; Pro 20:28; Pro 22:21(2); Pro 23:23; Eccl 12:10; Isa 10:20; Isa 16:5; Isa 38:3; Isa 38:18; Isa 38:19; Isa 39:8; Isa 42:3; Isa 43:9; Isa 48:1; Isa 59:14; Isa 59:15; Isa 61:8; Jer 4:2; Jer 9:5; Jer 26:15; Jer 33:6; Dan 8:12; Dan 9:13; Dan 10:21; Dan 11:2; Hos 4:1; Mic 7:20; Zech 8:3; Zech 8:8; Zech 8:16(2); Zech 8:19; Mal 2:6

truth’s, 1
Ps 115:1

verity, 1
Ps 111:7Display settings Display settings
/ / 0.059 s.