SOB (Studijní on-line bible) - Biblický program - free scripture study tool - online bible program

Výběr jazyka rozhraní:     

Velikost písma:   12345678910

Display settings Display settings

Výběr jazyka rozhraní:                    

Velikost písma:   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10

Informace o Studijní on-line bibli (SOB) (CZ)

   Aplikace, kterou právě používáte, je biblický program Studijní on-line bible (dále jen SOB) verze 2. Jedná se prozatím o testovací verzi, která je oproti původní verzi postavena na HTML5, využívá JavaScriptovou knihovnu JQuery a framework Bootstrap. Nová verze přináší v některých ohledech zjednodušení, v některých ohledech je tomu naopak. Hlavní výhodou by měla být možnost využívání knihovny JQuery pro novou verzi tooltipů (ze kterých je nově možné kopírovat jejich obsah, případně kliknout na aktivní odkazy na nich). V nové verzi by zobrazení překladů i vyhledávek mělo vypadat "profesionálněji", k dispozici by měly být navíc např. informace o modulech apod. Přehrávač namluvených překladů je nyní postaven na technologii HTML5, tzn., že již ke svému provozu nepotřebuje podporu Flash playeru (který již oficiálně např. pro platformu Android není k dispozici, a u kterého se počítá s postupným všeobecným útlumem).

© 2011-2100
 

 

Information about the "Online Bible Study" (SOB) (EN)

   Application you're using is a biblical program Online Bible Study (SOB), version Nr. 2. This is yet a testing release, which is (compared to the previous version) based on HTML5, uses JQuery JavaScript library and Bootstrap framework. The new version brings in some aspects simplifications. The major advantage should be the possibility of using JQuery for the new version tooltips (from which it is now possible to copy their content, or click on active hyperlinks). In the new version are also available informations about the modules and the like. The player of the narrated translations is now HTML5 powered (he does not need Flash player). I hope, that the new features will be gradually added.

 

 

 

Kontakt

(kontaktné informácie - contact info - Kontaktinformationen - контактная информация - informacje kontaktowe - información de contacto - πληροφορίες επικοινωνίας)

 

Diviš Libor
URL: www.obohu.cz
E-mail: infoobohu.cz
Skype: libordivis

 

 

 

Webster Concordance - study with Strong numbers

... no information about this module ...

 

Guestbook

 

 

Guestbook 

 Zdeněk Staněk   (22.8.2020 - 14:36)
E-mail: zdenek.stanekwhitepaper.bluefile.cz
Chybí 'ě': http://obohu.cz/csp.php?k=2Te&kap=3&v=4

Vskutku. Již jsem to opravil.    Libor

Ani Gallert   (4.7.2018 - 16:24)
E-mail: cactus.gomeragmail.com
Vielen, vielen Dank für diese Seite (und dass wir sie kostenfrei nutzen können)! Sie ist sehr gut gemacht und eröffnet beim Bibelstudium völlig neue Einblicke! Eine dringende Frage habe ich zur Adolf Ernst Knoch Bibel - die Begriffe, die kursiv und hell in den Versen dargestellt sind - bedeuteten diese, die Worte wurden von Knoch hinzugefügt, weil im Original nicht mehr erhalten? Oder wie ist das zu verstehen? Vielen Dank und Gottes Segen, Ani

Hallo, Ani. Kursiv und hell - das sind die Worte, die nicht im Originaltext sind, aber sie sind wichtig für das richtige Verständnis. Sie können es im VERGLEICHS-MODUS gut sehen. Schauen Sie sich zum Beispiel das Münchener Neues Testament an...     Libor

Andreas Boldt   (27.2.2018 - 05:41)
E-mail: andyp1gmx.net
Ich habe diese Seite gefunden um einfach Bibel online zu benutzen in verschiedenen Sprachen - ich bin überzeugt das Gott sein Wort bewahrt hat in allen Sprachen. Und weiß bis zum Ende hin wird sein Wort leuchten. "Denn mein Wort wird nicht leer zu mir zurückkehren..." - Gottes Segen für die segensreiche Arbeit die ihr tut. Leider kann ich kein Tscheschisch aber habe auch Bekannte in der Slowakei und bin Euch sehr verbunden im Sinne des Protestantismus. Ich benutze die Bibel jeden Tag. Andreas Boldt

Ich danke Ihnen, Andreas. Diese Anwendung ist viel mehr als nur eine Online-Bibel. Versuchen Sie bitte herauszufinden, welche Optionen und Funktionen SOB anbietet... (Anleitung) Libor

Juraj Kaličiak   (5.2.2018 - 11:06)
E-mail: juro.kaliciakgmail.com
Nech Vám pán odplatí Jeho spôsobom, toto je nejlepšia verzia práce s Božím slovom. Vyhladávanie, režim porovnávania sú skvelé. Pracujem s touto stránkou už celé roky a cítim povinnosť povzbudiť autorov, že je toto určite požehnaná práca. Veľa to používam aj na mobile, ako rýchlu online bibliu. Oceňujem odvahu vydania prekladu Jozefa Roháčka v edícii Dušana Seberíniho s doslovným prekladom Božieho mena. Výborná je možnosť porovnania s gréckymi originál textami so strongovými číslami. Buďte požehnaní bratia. Juraj

Vďaka Juraj. Je príjemné počuť, že tento biblický program používate už dlhší čas, a že ste s ním spokojný. Snažím sa SOB stále vylepšovať. Nie sú žiadni autori - je iba jeden amatér, ktorý chce (okrem bežných funkcií biblických programov) najmä sprístupniť originálny text biblie pre všetkých - aj bez znalosti biblických jazykov. Libor

John Builer   (30.1.2018 - 07:07)
E-mail: Johnbuilercontbay.com
Ganz, ganz grosse Klasse, diese Seite, besser, als alles andere!!! Vielen Dank!!! Bitte machen Sie so weiter!!! Danke! Regards, John Builer

Danke, ich schätze es wirklich ...

Zdeněk Staněk   (27.12.2017 - 15:34)
E-mail: zdenek.stanekwhitepaper.bluefile.cz
WLC 5M 6:4 v prvním slově chybí souhláska ajin a v posledním slově dálet. Díval jsem se do jiných zpracování textu WLC a tam jsou.

OK. Upravil jsem text podle textu Tanachu.

Vladimir Bartoš   (23.11.2017 - 23:15)
E-mail: bartos.vlemail.cz
Tyto stránky jsem objevil náhodou, když jsem hledal on line čtení Bible. Jsem úplně nadšený z toho, jaké jsou zde možností a chci za to poděkovat!!

Jsem rád, že Vás tento on-line biblický program tolik zaujal. Věřím, že se to ještě zlepší, když si prostudujete návod, případně novinky na Facebooku :-)

Libor Diviš   (14.10.2016 - 08:02)
Vítejte v knize hostů. Sem můžete vkládat své komentáře k nové verzi SOB (Studijní on-line bible). Jen bych Vás chtěl poprosit, abyste si předtím prostudovali návod k tomuto biblickému programu.

Welcome. Here you can write your comments relating to this new version of the online biblical program SOB (Online Bible Study) - your assessment, proposals, error notices etc.

 

 

   

Webster Concordance - study with Strong numbers

Searching with Strong’s numbers
H1 ~ H8674   (Old Testament)
G1 ~ G5624   (New Testament)
H4181 H4182 H4183 H4184 H4185         H4187H4188H4189H4190H4191

Cognate Strong's numbers: H3430, H3428, H3436, H3429, H3427, H7871, H8453, H7675, H3143

Strong: H4186
Word: משׁב מושׁב
Transliter: môshâb môshâb
Pronounc: mo-shawb' mo-shawb'
From H3427; a seat; figuratively a site; abstractly a session; by extension an abode (the place or the time); by implication population: - assembly dwell in dwelling (-place) wherein (that) dwelt (in) inhabited place seat sitting situation sojourning.
Strong: H4186 
משׁב מושׁב

Transliteration: Mowshab
Phonetic: mo-shawb'
Definition:
1) seat, assembly, dwelling-place, dwelling, dwellers
a) seat, sitting, those sitting, sitting company or assembly
b) dwelling place, dwelling
c) situation, location
d) time of dwelling
e) those dwelling, dweller

Origin: from H3427; a seat
TWOT entry: 922c
Part(s) of speech: Noun Masculine
Strongs Nummer: H4186
Wort: משׁב מושׁב
Wohnung(6); Wohnhaus(1)
Strong: H4186
(mosháb)
o משÑָá mosháb; de H3427; asiento; fig. sitio; abst. sesión; por extens. morada (lugar o tiempo); por impl. pobladores:- asiento, colocar, lugar habitable, habitación, habitar, lugar, morada, reunión, silla, tierra, vivir.
----
Diccionario Chávez

מוֹשָׁב
1) Asiento, silla (1Sa 20:18; 1Re 10:5).
2) Sitio, lugar de algo (2Re 2:19; Eze 8:3).
3) Area de asentamiento (Gén 10:30).
4) Morada temporal (Lev 13:46).
5) Tiempo de permanencia (Éxo 12:40). — a) bet mosháv = vivienda (Lev 25:29). b) ir mosháv = ciudad habitada (Sal 107:4). c) kol mosháv báyit = todos los que habitan en casa (2Sa 9:12). — Const. מוֹשַׁב; Suf. מוֹשָׁבִי; Const.pl. מוֹשְׁבֵי; Suf. מוֹשְׁבֹתֵיכֶם.
— מוֹשִׁיעַ
1) Libertador, salvador (2Re 13:5).
2) Victorioso (Abd 1:21). — Suf. מוֹשִׁיעוֹ; Pl. מוֹשִׁיעִים.
Hомер Стронга: H4186
Оригинал: מוֹשָׂב
Произношение: мошаб мошаб
Часть речи: Существительное мужского рода
Этимология: от H3427; a seat - 1. место для сидения, седалище; 2. (по)селение, местопребывание; 3. место обитания, жилище; 4. (рас)положение; 5. собрание сидящих.
Numéro de Strong: H4186
Mot: משׁב מושׁב  (mowshab ou moshab)
habitation, habiter, habitable, demeure, séjour, place, siège, en compagnie, réunion, idole; 44
Strong: H4186
Word: משׁב מושׁב
mowshab {mo-shawb'} 或moshab {mo-shawb'}
源自H3427(一個座位); 陽性名詞
➊座位,集會,居所,住處,居民
ⓐ座位,位,坐著的人,就座的人或集會
ⓑ居所,住處
ⓒ處境王下2:19,位置結8:3
ⓓ居住期間出12:40
ⓔ居住的人,居民
Strong: H4186
מֹושָׁב (môwshâb) {mo-shawb'}
מושב - mowshab ou משב moshab procedente de H3427 um assento ditat - 922c n m 1 assento reuniao habitacao morada habitantes 1a assento lugar pessoas sentadas companhia ou assembleia 1b habitacao moradia 1c situacao localizacao 1d periodo de habitacao 1e habitantes morador


Webster Concordance (1833)
Strong: H4186
Transliter & Pronounc: mowshab {mo-shawb'} or moshab {mo-shawb'}
Total Webster Occurrences: 43

assembly, 1
Ps 107:32

dwell, 1
Ps 107:4

dwelling, 4
Gen 10:30; Gen 27:39; Lev 25:29; Ezek 48:15

dwellingplace, 1
Num 24:21

dwellingplaces, 2
Ezek 6:6; Ezek 37:23

dwellings, 8
Deut 10:23; Lev 3:17; Lev 7:26; Lev 23:3; Lev 23:14; Lev 23:21; Lev 23:31; Num 35:29

dwelt, 1
2Sam 9:12

habitation, 4
Lev 13:46; Ps 107:7; Ps 107:36; Ps 132:13

habitations, 8
Gen 36:43; Deut 12:20; Deut 35:3; Lev 23:17; Num 15:2; 1Chr 4:33; 1Chr 7:28; Ezek 6:14

places, 2
1Chr 6:54; Ezek 34:13

seat, 7
1Sam 20:18; 1Sam 20:25(2); Job 29:7; Ps 1:1; Ezek 8:3; Ezek 28:2

sitting, 2
1Kgs 10:5; 2Chr 9:4

situation, 1
2Kgs 2:19

sojourning, 1
Deut 12:40Display settings Display settings