SOB (Studijní on-line bible) - Biblický program - free scripture study tool - online bible program

Výběr jazyka rozhraní:     

Velikost písma:   12345678910

Display settings Display settings

Výběr jazyka rozhraní:                    

Velikost písma:   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10

Informace o Studijní on-line bibli (SOB) (CZ)

   Aplikace, kterou právě používáte, je biblický program Studijní on-line bible (dále jen SOB) verze 2. Jedná se prozatím o testovací verzi, která je oproti původní verzi postavena na HTML5, využívá JavaScriptovou knihovnu JQuery a framework Bootstrap. Nová verze přináší v některých ohledech zjednodušení, v některých ohledech je tomu naopak. Hlavní výhodou by měla být možnost využívání knihovny JQuery pro novou verzi tooltipů (ze kterých je nově možné kopírovat jejich obsah, případně kliknout na aktivní odkazy na nich). V nové verzi by zobrazení překladů i vyhledávek mělo vypadat "profesionálněji", k dispozici by měly být navíc např. informace o modulech apod. Přehrávač namluvených překladů je nyní postaven na technologii HTML5, tzn., že již ke svému provozu nepotřebuje podporu Flash playeru (který již oficiálně např. pro platformu Android není k dispozici, a u kterého se počítá s postupným všeobecným útlumem).

© 2011-2100
 

 

Information about the "Online Bible Study" (SOB) (EN)

   Application you're using is a biblical program Online Bible Study (SOB), version Nr. 2. This is yet a testing release, which is (compared to the previous version) based on HTML5, uses JQuery JavaScript library and Bootstrap framework. The new version brings in some aspects simplifications. The major advantage should be the possibility of using JQuery for the new version tooltips (from which it is now possible to copy their content, or click on active hyperlinks). In the new version are also available informations about the modules and the like. The player of the narrated translations is now HTML5 powered (he does not need Flash player). I hope, that the new features will be gradually added.

 

 

 

Kontakt

(kontaktné informácie - contact info - Kontaktinformationen - контактная информация - informacje kontaktowe - información de contacto - πληροφορίες επικοινωνίας)

 

Diviš Libor
URL: www.obohu.cz
E-mail: infoobohu.cz
Skype: libordivis

 

 

 

Webster Concordance - study with Strong numbers

... no information about this module ...

 

Guestbook

 

 

Guestbook 

 Ani Gallert   (4.7.2018 - 16:24)
E-mail: cactus.gomeragmail.com
Vielen, vielen Dank für diese Seite (und dass wir sie kostenfrei nutzen können)! Sie ist sehr gut gemacht und eröffnet beim Bibelstudium völlig neue Einblicke! Eine dringende Frage habe ich zur Adolf Ernst Knoch Bibel - die Begriffe, die kursiv und hell in den Versen dargestellt sind - bedeuteten diese, die Worte wurden von Knoch hinzugefügt, weil im Original nicht mehr erhalten? Oder wie ist das zu verstehen? Vielen Dank und Gottes Segen, Ani

Hallo, Ani. Kursiv und hell - das sind die Worte, die nicht im Originaltext sind, aber sie sind wichtig für das richtige Verständnis. Sie können es im VERGLEICHS-MODUS gut sehen. Schauen Sie sich zum Beispiel das Münchener Neues Testament an...     Libor

Andreas Boldt   (27.2.2018 - 05:41)
E-mail: andyp1gmx.net
Ich habe diese Seite gefunden um einfach Bibel online zu benutzen in verschiedenen Sprachen - ich bin überzeugt das Gott sein Wort bewahrt hat in allen Sprachen. Und weiß bis zum Ende hin wird sein Wort leuchten. "Denn mein Wort wird nicht leer zu mir zurückkehren..." - Gottes Segen für die segensreiche Arbeit die ihr tut. Leider kann ich kein Tscheschisch aber habe auch Bekannte in der Slowakei und bin Euch sehr verbunden im Sinne des Protestantismus. Ich benutze die Bibel jeden Tag. Andreas Boldt

Ich danke Ihnen, Andreas. Diese Anwendung ist viel mehr als nur eine Online-Bibel. Versuchen Sie bitte herauszufinden, welche Optionen und Funktionen SOB anbietet... (Anleitung) Libor

Juraj Kaličiak   (5.2.2018 - 11:06)
E-mail: juro.kaliciakgmail.com
Nech Vám pán odplatí Jeho spôsobom, toto je nejlepšia verzia práce s Božím slovom. Vyhladávanie, režim porovnávania sú skvelé. Pracujem s touto stránkou už celé roky a cítim povinnosť povzbudiť autorov, že je toto určite požehnaná práca. Veľa to používam aj na mobile, ako rýchlu online bibliu. Oceňujem odvahu vydania prekladu Jozefa Roháčka v edícii Dušana Seberíniho s doslovným prekladom Božieho mena. Výborná je možnosť porovnania s gréckymi originál textami so strongovými číslami. Buďte požehnaní bratia. Juraj

Vďaka Juraj. Je príjemné počuť, že tento biblický program používate už dlhší čas, a že ste s ním spokojný. Snažím sa SOB stále vylepšovať. Nie sú žiadni autori - je iba jeden amatér, ktorý chce (okrem bežných funkcií biblických programov) najmä sprístupniť originálny text biblie pre všetkých - aj bez znalosti biblických jazykov. Libor

John Builer   (30.1.2018 - 07:07)
E-mail: Johnbuilercontbay.com
Ganz, ganz grosse Klasse, diese Seite, besser, als alles andere!!! Vielen Dank!!! Bitte machen Sie so weiter!!! Danke! Regards, John Builer

Danke, ich schätze es wirklich ...

Zdeněk Staněk   (27.12.2017 - 15:34)
E-mail: zdenek.stanekwhitepaper.bluefile.cz
WLC 5M 6:4 v prvním slově chybí souhláska ajin a v posledním slově dálet. Díval jsem se do jiných zpracování textu WLC a tam jsou.

OK. Upravil jsem text podle textu Tanachu.

Vladimir Bartoš   (23.11.2017 - 23:15)
E-mail: bartos.vlemail.cz
Tyto stránky jsem objevil náhodou, když jsem hledal on line čtení Bible. Jsem úplně nadšený z toho, jaké jsou zde možností a chci za to poděkovat!!

Jsem rád, že Vás tento on-line biblický program tolik zaujal. Věřím, že se to ještě zlepší, když si prostudujete návod, případně novinky na Facebooku :-)

Libor Diviš   (14.10.2016 - 08:02)
Vítejte v knize hostů. Sem můžete vkládat své komentáře k nové verzi SOB (Studijní on-line bible). Jen bych Vás chtěl poprosit, abyste si předtím prostudovali návod k tomuto biblickému programu.

Welcome. Here you can write your comments relating to this new version of the online biblical program SOB (Online Bible Study) - your assessment, proposals, error notices etc.

 

 

   

Webster Concordance - study with Strong numbers

Searching with Strong’s numbers
H1 ~ H8674   (Old Testament)
G1 ~ G5624   (New Testament)
H2714 H2715 H2716 H2717 H2718         H2720H2721H2722H2723H2724

Cognate Strong's numbers: H2717, H2726

Strong: H2719
Word: חרב
Transliter: chereb
Pronounc: kheh'-reb
From H2717; drought; also a cutting instrument (from its destructive effect) as a knife sword or other sharp implement: - axe dagger knife mattock sword tool.
Strong: H2719 
חרב

Transliteration: Chereb
Phonetic: kheh'-reb
Definition:
1) sword, knife
a) sword
b) knife
c) tools for cutting stone

Origin: from H2717
TWOT entry: 732a
Part(s) of speech: Noun Feminine
Strongs Nummer: H2719
Wort: חרב
Schwert(388); Dürre(1)
Strong: H2719
(kjéreb)
de H2717; sequía; también instrumento cortante (por su efecto destructivo), como cuchillo, espada, u otro implemento afilado:- arma, armar, cuchillo, daga, espada, guerra, hacha, herramienta, puñal.
----
Diccionario Chávez

חֶרֶב
1) Espada, puñal (Gén 3:24).
2) Herramienta (Éxo 20:25).
3) Cuchillo:
jarbót tsurím = cuchillos de pedernal (Jos 5:2). — Paus. חָֽרֶב; Suf. חַרְבּוֹ; Pl. חֲרָבוֹת; Const. חַרְבוֹן.
----
Diccionario Vine AT
jereb (חֶרֶב, H2719)
, «espada; puñal; cuchillo de pedernal; cincel». Este nombre tiene cognados en varias lenguas semíticas incluyendo ugarítico, arameo, siríaco, acádico y arábigo. El término aparece unas 410 veces en todos los períodos del hebreo bíblico.

Por lo general, jereb se refiere a un implemento bélico tal como una «espada». Sin embargo, el vocablo en sí no específica la forma exacta del arma. Los arqueólogos han desenterrado varias espadas y puñales en forma de hoz de los períodos más antiguos. Dichas armas tenían forma de hoz, pero con el filo hacia afuera (una especie de cimitarra). Eran «espadas» largas de un solo filo. Este es el uso de jereb cuando se habla de matar a «filo de espada»: «También mataron a filo de espada a Hamor y a su hijo Siquem, y tomando a Dina de la casa de Siquem, se fueron» (Gén 34:26 rva ). En la primera vez en que se usa el término (Gén 3:24) tal vez se refiera a un implemento como este: «Echó, pues, fuera al hombre, y puso al oriente del huerto de Edén querubines, y una espada encendida que se revolvía por todos lados, para guardar el camino del árbol de la vida».
El significado muy preciso de jereb se vuelve confuso, sin embargo, cuando se aplica a lo que hoy conocemos como un «puñal», en realidad es una espada corta de doble filo: «Pero Aod [o Ehud rva ] se había hecho un puñal de dos filos, de un codo de largo; y se lo ciñó del lado derecho debajo de sus vestidos» (Jue 3:16 rv-95 ).
La cimitarra fue tal vez el arma que se usó hasta la conquista de Palestina y durante ella. Más o menos en el mismo período los Pueblos del Mar (entre ellos se contaban los filisteos) invadían el Oriente Medio antiguo. Consigo trajeron una nueva arma (la «espada» larga de doble filo). La primera mención clara de una de estas «espadas» en la Biblia se encuentra en 1Sa 17:51 : «Entonces David corrió, se puso sobre el filisteo [Goliat], y tomando la espada de este, la sacó de su vaina y lo mató cortándole la cabeza con ella» (rva ). Aunque no se especifica, tal vez Saúl usara también el muy superior armamento y «espada» de los filisteos (1Sa 17:39). Es también posible que el ángel que confrontó a Balaam con la «espada» desenvainada usara una de estas «espadas» largas de dos filos (Núm 22:23). Lo cierto es que, desde una perspectiva humana su apariencia sería por demás impresionante. Ya por los tiempos de David, con su experiencia y conocimientos en materia bélica, la espada larga de doble filo se usaba mucho más, aun cuando no fuera la principal que usaba la infantería pesada de Israel.
La «espada» de doble filo se compara a la lengua: «Estoy tendido entre hombres que devoran. Sus dientes son lanzas y flechas, y su lengua es como espada afilada» (Sal 57:4 rva ). Esta metáfora no solo nos informa acerca de la forma de la «espada», sino también que la lengua es un arma de ataque violento y despiadado. En Gén 27:40 la «espada» simboliza violencia: «De tu espada vivirás». Pro 5:4 usa jereb para describir los dolorosos resultados de tratar con una adúltera; es muerte segura: «Pero su fin es amargo como el ajenjo, agudo como una espada de dos filos» (rva ).
La «espada» se presenta a menudo como agente de Dios. Salvaguarda el huerto de Edén y participa en el juicio de Dios contra sus enemigos: «Porque en los cielos se embriagará mi espada; descenderá sobre Edom para juicio» (Isa 34:5 rv-95 ; cf. Deu 28:22).
Jereb puede referirse a otros instrumentos cortantes. En Jos 5:2 significa «cuchillo»: «Hazte cuchillos de pedernal y de nuevo vuelve a circuncidar a los hijos de Israel» (rva ). En Eze 5:1, jereb se refiere a una «navaja» de barbero: «Y tú, oh hijo de hombre, toma una cuchilla afilada, una navaja de barbero. Tómala y hazla pasar sobre tu cabeza y sobre tu barba» (rva ). Aunque no se sabe el tamaño exacto ni la forma de esta herramienta, su función (navaja de barbero) queda clara. Por último, el vocablo se usa también para «cinceles» de cortar piedra: «Y si me haces un altar de piedras, no lo construyas con piedras labradas; porque si alzas una herramienta sobre él, lo profanarás» (Éxo 20:25 rva ). Labrar la cantería de un altar (instrumento de vida) con una «espada» (implemento de muerte) equivale a profanación.
Hомер Стронга: H2719
Оригинал: חֶרֶב
Произношение: хэрэб
Часть речи: Существительное женского рода
Этимология: от H2717 - 1. (кремневый) нож; 2. меч; 3. зубило, долото; возм. тж. засуха.
Numéro de Strong: H2719
Mot: חרב  (chereb)
épée, ciseau, desséchement, couteaux, ruines, glaive, instrument, machines; 413
Strong: H2719
Word: חרב
chereb {kheh'-reb}
源自H2717;陰性名詞
➊劍,刀
ⓐ劍
ⓑ刀
ⓒ切割石塊的工具
Strong: H2719
חֶרֶב (chereb) {kheh'-reb}
חרב - chereb procedente de H2717 ditat - 732a n f 1 espada faca 1a espada 1b faca 1c ferramentas para cortar pedra


Webster Concordance (1833)
Strong: H2719
Transliter & Pronounc: chereb {kheh'-reb}
Total Webster Occurrences: 412

axes, 1
Ezek 26:9

dagger, 3
Judg 3:16; Judg 3:21; Judg 3:22

knife, 1
Ezek 5:1

knives, 3
Josh 5:2; Josh 5:3; 1Kgs 18:28

ruins, 1
2Chr 34:6

sword, 385
Gen 3:24; Gen 27:40; Gen 31:26; Gen 34:25; Gen 34:26; Gen 48:22; Deut 5:3; Deut 5:21; Deut 15:9; Deut 17:13; Deut 18:4; Deut 22:24; Deut 32:27; Lev 26:6; Lev 26:7; Lev 26:8; Lev 26:25; Lev 26:33; Lev 26:36; Lev 26:37; Num 14:3; Num 14:43; Num 19:16; Num 20:18; Num 21:24; Num 22:23; Num 22:29; Num 22:31; Deut 13:15(2); Deut 20:13; Deut 28:22; Deut 32:25; Deut 32:41; Deut 32:42; Deut 33:29; Josh 5:13; Josh 6:21; Josh 8:24(2); Josh 10:11; Josh 10:28; Josh 10:30; Josh 10:32; Josh 10:35; Josh 10:37; Josh 10:39; Josh 11:10; Josh 11:11; Josh 11:12; Josh 11:14; Josh 13:22; Josh 19:47; Josh 24:12; Judg 1:8; Judg 1:25; Judg 4:15; Judg 4:16; Judg 7:14; Judg 7:20; Judg 7:22; Judg 8:10; Judg 8:20; Judg 9:54; Judg 18:27; Judg 20:2; Judg 20:15; Judg 20:17; Judg 20:25; Judg 20:35; Judg 20:37; Judg 20:46; Judg 20:48; Judg 21:10; 1Sam 13:22; 1Sam 14:20; 1Sam 15:8; 1Sam 15:33; 1Sam 17:39; 1Sam 17:45; 1Sam 17:47; 1Sam 17:50; 1Sam 17:51; 1Sam 18:4; 1Sam 21:8(2); 1Sam 21:9; 1Sam 22:10; 1Sam 22:13; 1Sam 22:19(2); 1Sam 25:13(3); 1Sam 31:4(2); 1Sam 31:5; 2Sam 1:12; 2Sam 1:22; 2Sam 2:16; 2Sam 2:26; 2Sam 3:29; 2Sam 11:25; 2Sam 12:9(2); 2Sam 12:10; 2Sam 15:14; 2Sam 18:8; 2Sam 20:8; 2Sam 20:10; 2Sam 23:10; 2Sam 24:9; 1Kgs 1:51; 1Kgs 2:8; 1Kgs 2:32; 1Kgs 3:24(2); 1Kgs 19:1; 1Kgs 19:10; 1Kgs 19:14; 1Kgs 19:17(2); 2Kgs 6:22; 2Kgs 8:12; 2Kgs 10:25; 2Kgs 11:15; 2Kgs 11:20; 2Kgs 19:7; 2Kgs 19:37; 1Chr 5:18; 1Chr 10:4(2); 1Chr 10:5; 1Chr 21:5(2); 1Chr 21:12(2); 1Chr 21:16; 1Chr 21:27; 1Chr 21:30; 2Chr 20:9; 2Chr 21:4; 2Chr 23:14; 2Chr 23:21; 2Chr 29:9; 2Chr 32:21; 2Chr 36:17; 2Chr 36:20; Ezra 9:7; Neh 4:18; Esth 9:5; Job 1:15; Job 1:17; Job 5:15; Job 5:20; Job 15:22; Job 19:29(2); Job 27:14; Job 39:22; Job 40:19; Job 41:26; Ps 7:12; Ps 17:13; Ps 22:20; Ps 37:14; Ps 37:15; Ps 44:3; Ps 44:6; Ps 45:3; Ps 57:4; Ps 63:10; Ps 64:3; Ps 76:3; Ps 78:62; Ps 78:64; Ps 89:43; Ps 144:10; Ps 149:6; Pro 5:4; Pro 12:18; Pro 25:18; Song 3:8; Isa 1:20; Isa 2:4; Isa 3:25; Isa 13:15; Isa 14:19; Isa 21:15; Isa 22:2; Isa 27:1; Isa 31:8(3); Isa 34:5; Isa 34:6; Isa 37:7; Isa 37:38; Isa 41:2; Isa 49:2; Isa 51:19; Isa 65:12; Isa 66:16; Jer 2:30; Jer 4:10; Jer 5:12; Jer 5:17; Jer 6:25; Jer 9:16; Jer 11:22; Jer 12:12; Jer 14:12; Jer 14:13; Jer 14:15(2); Jer 14:16; Jer 14:18; Jer 15:2(2); Jer 15:3; Jer 15:9; Jer 16:4; Jer 18:21(2); Jer 19:7; Jer 20:4(2); Jer 21:7(2); Jer 21:9; Jer 24:10; Jer 25:16; Jer 25:27; Jer 25:29; Jer 25:31; Jer 26:23; Jer 27:8; Jer 27:13; Jer 29:17; Jer 29:18; Jer 31:2; Jer 32:24; Jer 32:36; Jer 33:4; Jer 34:4; Jer 34:17; Jer 38:2; Jer 39:18; Jer 41:2; Jer 42:16; Jer 42:17; Jer 42:22; Jer 43:11(2); Jer 44:12(2); Jer 44:13; Jer 44:18; Jer 44:27; Jer 44:28; Jer 46:10; Jer 46:14; Jer 46:16; Jer 47:6; Jer 48:2; Jer 48:10; Jer 49:37; Jer 50:16; Jer 50:35; Jer 50:36(2); Jer 50:37(2); Jer 51:50; Lam 1:20; Lam 2:21; Lam 4:9; Lam 5:9; Ezek 5:2(2); Ezek 5:12(2); Ezek 5:17; Ezek 6:3; Ezek 6:8; Ezek 6:11; Ezek 6:12; Ezek 7:15(2); Ezek 11:8(2); Ezek 11:10; Ezek 12:14; Ezek 12:16; Ezek 14:17(2); Ezek 14:21; Ezek 17:21; Ezek 21:3; Ezek 21:4; Ezek 21:5; Ezek 21:9(2); Ezek 21:11; Ezek 21:12; Ezek 21:14(3); Ezek 21:15; Ezek 21:19; Ezek 21:20; Ezek 21:28(2); Ezek 23:10; Ezek 23:25; Ezek 24:21; Ezek 25:13; Ezek 26:6; Ezek 26:8; Ezek 26:11; Ezek 28:23; Ezek 29:8; Ezek 30:4; Ezek 30:5; Ezek 30:6; Ezek 30:17; Ezek 30:21; Ezek 30:22; Ezek 30:24; Ezek 30:25; Ezek 31:17; Ezek 31:18; Ezek 32:10; Ezek 32:11; Ezek 32:20(2); Ezek 32:21; Ezek 32:22; Ezek 32:23; Ezek 32:24; Ezek 32:25; Ezek 32:26; Ezek 32:28; Ezek 32:29; Ezek 32:30; Ezek 32:31; Ezek 32:32; Ezek 33:2; Ezek 33:3; Ezek 33:4; Ezek 33:6(2); Ezek 33:26; Ezek 33:27; Ezek 35:5; Ezek 35:8; Ezek 38:8; Ezek 38:21(2); Ezek 39:23; Dan 11:33; Hos 1:7; Hos 2:18; Hos 7:16; Hos 11:6; Hos 13:16; Amos 1:11; Amos 4:10; Amos 7:9; Amos 7:11; Amos 7:17; Amos 9:1; Amos 9:4; Amos 9:10; Mic 4:3; Mic 5:6; Mic 6:14; Nah 2:13; Nah 3:3; Nah 3:15; Zeph 2:12; Hag 2:22; Zech 9:13; Zech 11:17; Zech 13:7

swords, 17
1Sam 13:19; 2Kgs 3:26; Neh 4:13; Ps 59:7; Pro 30:14; Song 3:8; Isa 2:4; Isa 21:15; Ezek 16:40; Ezek 23:47; Ezek 28:7; Ezek 30:11; Ezek 32:12; Ezek 32:27; Ezek 38:4; Joel 3:10; Mic 4:3

tool, 1
Deut 20:25Display settings Display settings
/ / 0.527 s.
SOB - version for mobiles, PDA, .. | SOB - the old version