SOB (Studijní on-line bible) - Biblický program - free scripture study tool - online bible program

Výběr jazyka rozhraní:     

Velikost písma:   12345678910

Display settings Display settings

Výběr jazyka rozhraní:                    

Velikost písma:   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10

Informace o Studijní on-line bibli (SOB) (CZ)

   Aplikace, kterou právě používáte, je biblický program Studijní on-line bible (dále jen SOB) verze 2. Jedná se prozatím o testovací verzi, která je oproti původní verzi postavena na HTML5, využívá JavaScriptovou knihovnu JQuery a framework Bootstrap. Nová verze přináší v některých ohledech zjednodušení, v některých ohledech je tomu naopak. Hlavní výhodou by měla být možnost využívání knihovny JQuery pro novou verzi tooltipů (ze kterých je nově možné kopírovat jejich obsah, případně kliknout na aktivní odkazy na nich). V nové verzi by zobrazení překladů i vyhledávek mělo vypadat "profesionálněji", k dispozici by měly být navíc např. informace o modulech apod. Přehrávač namluvených překladů je nyní postaven na technologii HTML5, tzn., že již ke svému provozu nepotřebuje podporu Flash playeru (který již oficiálně např. pro platformu Android není k dispozici, a u kterého se počítá s postupným všeobecným útlumem).

© 2011-2100
 

 

Information about the "Online Bible Study" (SOB) (EN)

   Application you're using is a biblical program Online Bible Study (SOB), version Nr. 2. This is yet a testing release, which is (compared to the previous version) based on HTML5, uses JQuery JavaScript library and Bootstrap framework. The new version brings in some aspects simplifications. The major advantage should be the possibility of using JQuery for the new version tooltips (from which it is now possible to copy their content, or click on active hyperlinks). In the new version are also available informations about the modules and the like. The player of the narrated translations is now HTML5 powered (he does not need Flash player). I hope, that the new features will be gradually added.

 

 

 

Kontakt

(kontaktné informácie - contact info - Kontaktinformationen - контактная информация - informacje kontaktowe - información de contacto - πληροφορίες επικοινωνίας)

 

Diviš Libor
URL: www.obohu.cz
E-mail: infoobohu.cz
Skype: libordivis

 

 

 

Webster Concordance - study with Strong numbers

... no information about this module ...

 

Guestbook

 

 

Guestbook 

 Ani Gallert   (4.7.2018 - 16:24)
E-mail: cactus.gomeragmail.com
Vielen, vielen Dank für diese Seite (und dass wir sie kostenfrei nutzen können)! Sie ist sehr gut gemacht und eröffnet beim Bibelstudium völlig neue Einblicke! Eine dringende Frage habe ich zur Adolf Ernst Knoch Bibel - die Begriffe, die kursiv und hell in den Versen dargestellt sind - bedeuteten diese, die Worte wurden von Knoch hinzugefügt, weil im Original nicht mehr erhalten? Oder wie ist das zu verstehen? Vielen Dank und Gottes Segen, Ani

Hallo, Ani. Kursiv und hell - das sind die Worte, die nicht im Originaltext sind, aber sie sind wichtig für das richtige Verständnis. Sie können es im VERGLEICHS-MODUS gut sehen. Schauen Sie sich zum Beispiel das Münchener Neues Testament an...     Libor

Andreas Boldt   (27.2.2018 - 05:41)
E-mail: andyp1gmx.net
Ich habe diese Seite gefunden um einfach Bibel online zu benutzen in verschiedenen Sprachen - ich bin überzeugt das Gott sein Wort bewahrt hat in allen Sprachen. Und weiß bis zum Ende hin wird sein Wort leuchten. "Denn mein Wort wird nicht leer zu mir zurückkehren..." - Gottes Segen für die segensreiche Arbeit die ihr tut. Leider kann ich kein Tscheschisch aber habe auch Bekannte in der Slowakei und bin Euch sehr verbunden im Sinne des Protestantismus. Ich benutze die Bibel jeden Tag. Andreas Boldt

Ich danke Ihnen, Andreas. Diese Anwendung ist viel mehr als nur eine Online-Bibel. Versuchen Sie bitte herauszufinden, welche Optionen und Funktionen SOB anbietet... (Anleitung) Libor

Juraj Kaličiak   (5.2.2018 - 11:06)
E-mail: juro.kaliciakgmail.com
Nech Vám pán odplatí Jeho spôsobom, toto je nejlepšia verzia práce s Božím slovom. Vyhladávanie, režim porovnávania sú skvelé. Pracujem s touto stránkou už celé roky a cítim povinnosť povzbudiť autorov, že je toto určite požehnaná práca. Veľa to používam aj na mobile, ako rýchlu online bibliu. Oceňujem odvahu vydania prekladu Jozefa Roháčka v edícii Dušana Seberíniho s doslovným prekladom Božieho mena. Výborná je možnosť porovnania s gréckymi originál textami so strongovými číslami. Buďte požehnaní bratia. Juraj

Vďaka Juraj. Je príjemné počuť, že tento biblický program používate už dlhší čas, a že ste s ním spokojný. Snažím sa SOB stále vylepšovať. Nie sú žiadni autori - je iba jeden amatér, ktorý chce (okrem bežných funkcií biblických programov) najmä sprístupniť originálny text biblie pre všetkých - aj bez znalosti biblických jazykov. Libor

John Builer   (30.1.2018 - 07:07)
E-mail: Johnbuilercontbay.com
Ganz, ganz grosse Klasse, diese Seite, besser, als alles andere!!! Vielen Dank!!! Bitte machen Sie so weiter!!! Danke! Regards, John Builer

Danke, ich schätze es wirklich ...

Zdeněk Staněk   (27.12.2017 - 15:34)
E-mail: zdenek.stanekwhitepaper.bluefile.cz
WLC 5M 6:4 v prvním slově chybí souhláska ajin a v posledním slově dálet. Díval jsem se do jiných zpracování textu WLC a tam jsou.

OK. Upravil jsem text podle textu Tanachu.

Vladimir Bartoš   (23.11.2017 - 23:15)
E-mail: bartos.vlemail.cz
Tyto stránky jsem objevil náhodou, když jsem hledal on line čtení Bible. Jsem úplně nadšený z toho, jaké jsou zde možností a chci za to poděkovat!!

Jsem rád, že Vás tento on-line biblický program tolik zaujal. Věřím, že se to ještě zlepší, když si prostudujete návod, případně novinky na Facebooku :-)

Libor Diviš   (14.10.2016 - 08:02)
Vítejte v knize hostů. Sem můžete vkládat své komentáře k nové verzi SOB (Studijní on-line bible). Jen bych Vás chtěl poprosit, abyste si předtím prostudovali návod k tomuto biblickému programu.

Welcome. Here you can write your comments relating to this new version of the online biblical program SOB (Online Bible Study) - your assessment, proposals, error notices etc.

 

 

   

Webster Concordance - study with Strong numbers

Searching with Strong’s numbers
H1 ~ H8674   (Old Testament)
G1 ~ G5624   (New Testament)
G947 G948 G949 G950 G951         G953G954G955G956G957

Strong: G952
βέβηλος, ον  [bebélos]
(„všem přístupný”) bezbožný, světský, světácký [5]
Strong: G952
Word: βεβηλος
Pronounc: beb'-ay-los
Orig: from the base of 939 and belos (a threshold); accessible (as by crossing the door-way), i.e. (by implication, of Jewish notions) heathenish, wicked:--profane (person). G939
Use: TDNT-1:604,104 Adjective
HE Strong: H2344 H6292

1) accessible, lawful to be trodden
1a) of places
2) profane
2a) unhallowed, common, public place
2b) of men, ungodly
Strong: G952
Word: βέβηλος
Transliter: bebēlos
Pronounc: beb'-ay-los
From the base of G939 and βηλός bēlos (a threshold);
accessible (as by crossing the door way) that is (by implication of Jewish notions) heathenish wicked: - profane (person).
Copyright, Abkürzungsverzeichnis samt grammatikalischen Erklärungen... Strongs Nummer: G952
bebelos Synonyme siehe: G5976 < βαινω - [aus]schreiten, gehen, besteigen; Urspr. von 939 und
 βηλος (d. Schwelle), eigtl. w.: d. (schon) Begangene; Adj. (5)
 Gräz.: für jeden betretbar, öffentlich zugänglich --> entheiligt,
 nicht geweiht, unheilig; im rituellen Sinn: profan.
 
 I.) entheiligt
  1) gewöhnlich, gemein, "primitiv"; im NT nur im moral.-sittl. Sinn: unrein, ruchlos; unheilig - im Ggs. zu: 2413
   1a) von Dingen: d. unheiligen Altweibergeschichten von gnostischen Spekulationen: d. unheilige und leere Gerede (d. Gnostiker). 1Ti 4:7 6:20 2Ti 2:16
 II.) unheilig
  1) von Personen: unfromm, gottlos. 1Ti 1:9 gemein, unrein. Heb 12:16
Strong: G952
(bébelos)
de la base de G939 y βηλüς belós (umbral); accesible (como cruzando la entrada), i.e. (por implicación de nociones judías) pagano, malo, malvado:- profano.
----
Diccionario Tuggy
βέβηλος
, ον. Profano, irreverente, vulgar, impuro, vil. A.T. חֹל , Lev 10:10. חָלָל , Eze 21:30(25). פִּגּוּל Eze 4:14. N.T.Profano, irreverente, vulgar, impuro, vil.
A) De personas: 1Ti 1:9; Heb 12:16.
B) De cosas: 1Ti 4:7; 1Ti 6:20; 2Ti 2:16.
----
Diccionario Vine NT
bebelos (βέβηλος, G952)
, primeramente, permitido que se pisotee, accesible (de baino , ir, de donde se deriva belos , umbral), y de ahí no santificado, profano (en oposición a jieros , sagrado). Se utiliza: (a) de personas (1Ti 1:9 ; Heb 12:16); (b) de cosas (1Ti 4:7 ; 1Ti 6:20; 2Ti 2:16). «El antagonismo natural entre lo profano y lo santo o divino creció hasta constituir un antagonismo moral … Por ello, bebelos es aquello que carece de toda relación o afinidad con Dios» (Cremer, que compara aquí koinos , común, en el sentido de impureza ritual).¶
----
Diccionario Swanson

(Swanson 1013)
βέβηλος (bebēlos), ον (on): adj.; ≡ Strong 952; TDNT 1.604-LN 88.115 mundano, ateo, que no tiene religión, profano (1Ti 1:9; 1Ti 4:7; 1Ti 6:20; 2Ti 2:16; Heb 12:16+)
Hомер Стронга: G952
Оригинал: βεβηλος
Транслитерация: вевэлос
Произношение: вэ́вилοс
Часть речи: Прилагательное
Этимология: от основы G939 и belos (a threshold) - оскверненный, негодный, непотребный; как сущ. нечестивец;
Синонимы: G2839 (κοινος). Словарь Дворецкого: βεβηλος G2 1) общедоступный, открытый для всех, т. е. неосвященный Эсхил (525/4-456 до н. э.), Софокл (ок. 496-406 до н. э.), Лисий (ок. 445-380 до н. э.) 2) непосвященный Пр.: ( Софокл (ок. 496-406 до н. э.), Эврипид (ок. 480-406 до н. э.), Платон (427-347 до н. э.); τινος «Antologia palatina» - сборник греческих эпиграмм) 3) общеизвестный Пр.: (λογια Эврипид (ок. 480-406 до н. э.))
Numéro de Strong: G952
Mot: βέβηλος  (bebelos)
profane(s) 5; 5
Strong: G952
Word: βέβηλος
bebelos {beb'-ay-los}
源自G939的字根和belos(門檻,限度);形容詞
➊沒有重點,沒有價值的(提前4:7; 6:20;提後2:16)
➋全然屬世的(提前1:9;來12:16)
Strong: G952
βέβηλος (bébēlos) {beb'-ay-los}
βεβηλος - bebelos da raiz de G939 e belos um limiar tdnt - 1 604 104 adj 1 acessivel legitimo para ser trilhado 1a de lugares 2 profano 2a nao santificado comum lugar publico 2b ref a seres humanos incredulo sem religiao


Webster Concordance (1833)
Strong: G952
Transliter & Pronounc: bebelos {beb'-ay-los}
Total Webster Occurrences: 5

person, 1
Heb 12:16

profane, 4
1Tim 1:9; 1Tim 4:7; 1Tim 6:20; 2Tim 2:16
Analytic Septuagint with Strong numbers and morphology (v. יהוה)
Strong: G952 - βέβηλος, ον - [6 x]
Display settings Display settings