SOB (Studijní on-line bible) - Biblický program - free scripture study tool - online bible program

Výběr jazyka rozhraní:     

Velikost písma:   12345678910

Display settings Display settings

Výběr jazyka rozhraní:                    

Velikost písma:   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10

Informace o Studijní on-line bibli (SOB) (CZ)

   Aplikace, kterou právě používáte, je biblický program Studijní on-line bible (dále jen SOB) verze 2. Jedná se prozatím o testovací verzi, která je oproti původní verzi postavena na HTML5, využívá JavaScriptovou knihovnu JQuery a framework Bootstrap. Nová verze přináší v některých ohledech zjednodušení, v některých ohledech je tomu naopak. Hlavní výhodou by měla být možnost využívání knihovny JQuery pro novou verzi tooltipů (ze kterých je nově možné kopírovat jejich obsah, případně kliknout na aktivní odkazy na nich). V nové verzi by zobrazení překladů i vyhledávek mělo vypadat "profesionálněji", k dispozici by měly být navíc např. informace o modulech apod. Přehrávač namluvených překladů je nyní postaven na technologii HTML5, tzn., že již ke svému provozu nepotřebuje podporu Flash playeru (který již oficiálně např. pro platformu Android není k dispozici, a u kterého se počítá s postupným všeobecným útlumem).

© 2011-2100
 

 

Information about the "Online Bible Study" (SOB) (EN)

   Application you're using is a biblical program Online Bible Study (SOB), version Nr. 2. This is yet a testing release, which is (compared to the previous version) based on HTML5, uses JQuery JavaScript library and Bootstrap framework. The new version brings in some aspects simplifications. The major advantage should be the possibility of using JQuery for the new version tooltips (from which it is now possible to copy their content, or click on active hyperlinks). In the new version are also available informations about the modules and the like. The player of the narrated translations is now HTML5 powered (he does not need Flash player). I hope, that the new features will be gradually added.

 

 

 

Kontakt

(kontaktné informácie - contact info - Kontaktinformationen - контактная информация - informacje kontaktowe - información de contacto - πληροφορίες επικοινωνίας)

 

Diviš Libor
URL: www.obohu.cz
E-mail: infoobohu.cz
Skype: libordivis

 

 

 

Webster Concordance - study with Strong numbers

... no information about this module ...

 

Guestbook

 

 

Guestbook 

 Zdeněk Staněk   (22.8.2020 - 14:36)
E-mail: zdenek.stanekwhitepaper.bluefile.cz
Chybí 'ě': http://obohu.cz/csp.php?k=2Te&kap=3&v=4

Vskutku. Již jsem to opravil.    Libor

Ani Gallert   (4.7.2018 - 16:24)
E-mail: cactus.gomeragmail.com
Vielen, vielen Dank für diese Seite (und dass wir sie kostenfrei nutzen können)! Sie ist sehr gut gemacht und eröffnet beim Bibelstudium völlig neue Einblicke! Eine dringende Frage habe ich zur Adolf Ernst Knoch Bibel - die Begriffe, die kursiv und hell in den Versen dargestellt sind - bedeuteten diese, die Worte wurden von Knoch hinzugefügt, weil im Original nicht mehr erhalten? Oder wie ist das zu verstehen? Vielen Dank und Gottes Segen, Ani

Hallo, Ani. Kursiv und hell - das sind die Worte, die nicht im Originaltext sind, aber sie sind wichtig für das richtige Verständnis. Sie können es im VERGLEICHS-MODUS gut sehen. Schauen Sie sich zum Beispiel das Münchener Neues Testament an...     Libor

Andreas Boldt   (27.2.2018 - 05:41)
E-mail: andyp1gmx.net
Ich habe diese Seite gefunden um einfach Bibel online zu benutzen in verschiedenen Sprachen - ich bin überzeugt das Gott sein Wort bewahrt hat in allen Sprachen. Und weiß bis zum Ende hin wird sein Wort leuchten. "Denn mein Wort wird nicht leer zu mir zurückkehren..." - Gottes Segen für die segensreiche Arbeit die ihr tut. Leider kann ich kein Tscheschisch aber habe auch Bekannte in der Slowakei und bin Euch sehr verbunden im Sinne des Protestantismus. Ich benutze die Bibel jeden Tag. Andreas Boldt

Ich danke Ihnen, Andreas. Diese Anwendung ist viel mehr als nur eine Online-Bibel. Versuchen Sie bitte herauszufinden, welche Optionen und Funktionen SOB anbietet... (Anleitung) Libor

Juraj Kaličiak   (5.2.2018 - 11:06)
E-mail: juro.kaliciakgmail.com
Nech Vám pán odplatí Jeho spôsobom, toto je nejlepšia verzia práce s Božím slovom. Vyhladávanie, režim porovnávania sú skvelé. Pracujem s touto stránkou už celé roky a cítim povinnosť povzbudiť autorov, že je toto určite požehnaná práca. Veľa to používam aj na mobile, ako rýchlu online bibliu. Oceňujem odvahu vydania prekladu Jozefa Roháčka v edícii Dušana Seberíniho s doslovným prekladom Božieho mena. Výborná je možnosť porovnania s gréckymi originál textami so strongovými číslami. Buďte požehnaní bratia. Juraj

Vďaka Juraj. Je príjemné počuť, že tento biblický program používate už dlhší čas, a že ste s ním spokojný. Snažím sa SOB stále vylepšovať. Nie sú žiadni autori - je iba jeden amatér, ktorý chce (okrem bežných funkcií biblických programov) najmä sprístupniť originálny text biblie pre všetkých - aj bez znalosti biblických jazykov. Libor

John Builer   (30.1.2018 - 07:07)
E-mail: Johnbuilercontbay.com
Ganz, ganz grosse Klasse, diese Seite, besser, als alles andere!!! Vielen Dank!!! Bitte machen Sie so weiter!!! Danke! Regards, John Builer

Danke, ich schätze es wirklich ...

Zdeněk Staněk   (27.12.2017 - 15:34)
E-mail: zdenek.stanekwhitepaper.bluefile.cz
WLC 5M 6:4 v prvním slově chybí souhláska ajin a v posledním slově dálet. Díval jsem se do jiných zpracování textu WLC a tam jsou.

OK. Upravil jsem text podle textu Tanachu.

Vladimir Bartoš   (23.11.2017 - 23:15)
E-mail: bartos.vlemail.cz
Tyto stránky jsem objevil náhodou, když jsem hledal on line čtení Bible. Jsem úplně nadšený z toho, jaké jsou zde možností a chci za to poděkovat!!

Jsem rád, že Vás tento on-line biblický program tolik zaujal. Věřím, že se to ještě zlepší, když si prostudujete návod, případně novinky na Facebooku :-)

Libor Diviš   (14.10.2016 - 08:02)
Vítejte v knize hostů. Sem můžete vkládat své komentáře k nové verzi SOB (Studijní on-line bible). Jen bych Vás chtěl poprosit, abyste si předtím prostudovali návod k tomuto biblickému programu.

Welcome. Here you can write your comments relating to this new version of the online biblical program SOB (Online Bible Study) - your assessment, proposals, error notices etc.

 

 

   

Webster Concordance - study with Strong numbers

Searching with Strong’s numbers
H1 ~ H8674   (Old Testament)
G1 ~ G5624   (New Testament)
G5330 G5331 G5332 G5333 G5334         G5336G5337G5338G5339G5340

Strong: G5335
φάσκω  [faskó]
tvrdit (+ ak. s inf.) ¦¦ φάσκοντες εἶναι σοφοί (*Ř 1:22) zatímco tvrdili / mysleli, že jsou moudří [3]
Strong: G5335
Word: φασκω
Pronounc: fas'-ko
Orig: prolongation from the same as 5346; to assert:--affirm, profess, say. G5346
Use: Verb
HE Strong: H559

1) to affirm, allege, portend or profess
Strong: G5335
Word: φάσκω
Transliter: phaskō
Pronounc: fas'-ko
Prolongation from the same as G5346; to assert: - affirm profess say.
Copyright, Abkürzungsverzeichnis samt grammatikalischen Erklärungen... Strongs Nummer: G5335
phasko < prol. vom Urspr. von 5346 + Endung -σκω (Eintreten einer Handlung); Vb. (3)
 
 I.) behaupten
  1) etw. vorgeben, bekräftigen, bestätigen bzw. (ausdrücklich) sagen. Ge 26:20 Ac 24:9 25:19 Ro 1:22
Strong: G5335
(fásko)
prolongado de lo mismo que G5346; aseverar, afirmar:- profesar, afirmar, decir.
----
Diccionario Tuggy
φάσκω
. (imperf. ἔφασκον). Alegar, afirmar, sostener : אָמַר Gén 26:20. Hch 24:9; Hch 25:19; Rom 1:22; T.R., Rev 2:2.
----
Diccionario Vine NT
fasko (φάσκω, G5335)
, forma frecuentativa del verbo femi (Nº 4). Denota alegar, afirmar alegando o profesando algo (Hch 24:9 , rv , rvr : «diciendo»; Hch 25:19, vm : «afirmando»; Rom 1:22 : «profesando»). Hay algunos mss. en que aparece en Rev 2:2 en lugar del verbo lego , decir, y así sucede con el tr . Véanse DECIR, PROFESAR.¶

fasko (φάσκω, G5335) , afirmar, asentir. Se traduce «profesando ser sabios» (Rom 1:22). Véanse AFIRMAR, Nº 4, DECIR, A, Nº 17.
Nota : Para jomologia , nombre traducido como verbo en 2Co 9:13 : «que profesáis» (rv , rvr , rvr77 , vm ; Besson: «profesión»), véase B a continuación.
fasko (φάσκω, G5335) , véase AFIRMAR, Nº 4. En Hch 24:9 se traduce: «diciendo»; en Rev 13:15 : «que dicen».
----
Diccionario Swanson

(Swanson 5763)
φάσκω (phaskō): vb.; ≡ Strong 5335-LN 33.218 declarar, afirmar, aseverar (Hch 24:9; Hch 25:19; Rom 1:22+; Rev 2:2 v.l. TR)
Hомер Стронга: G5335
Оригинал: φασκω
Транслитерация: фаско
Произношение: фа́ско
Часть речи: Глагол
Этимология: продолжительное от так же, как G5346 - говорить, заявлять, утверждать. Словарь Дворецкого: φασκω [iter. к φημι] 1) говорить, заявлять, утверждать Пр.: ( Гомер; τι Эсхил (525/4-456 до н. э.), Эврипид (ок. 480-406 до н. э.)) φ. τινα μηδεν φρονειν Софокл (ок. 496-406 до н. э.) — сказать, что кто-л. ничего не понимает; εν τηδ΄, εφασκε, γη Софокл (ок. 496-406 до н. э.) — в этой, сказал он, стране; ου φασκων ανεκτον ειναι Лисий (ок. 445-380 до н. э.) — утверждая, что (это) недопустимо; φ. καη ου φ. Платон (427-347 до н. э.) — утверждать и отрицать 2) считать, полагать Пр.: ο ουποτ΄ εγωγε τελευτησεσθαι εφασκον Гомер (X-IX вв. до н. э.) — что, полагал я, никогда не произойдет; φ. τας Μυκηνας οραν Софокл (ок. 496-406 до н. э.) — (ты можешь) считать, что видишь Микены, т. е. вот перед тобой Микены 3) (с fut. ) обещать Пр.: φ. θησειν αθανατον τινα Гомер (X-IX вв. до н. э.) — обещать сделать кого-л. бессмертным; φασκων προσποιησειν (τεν Κυδωνιαν) Лисий (ок. 445-380 до н. э.) — обещая подчинить (афинянам) Кидонию.
Numéro de Strong: G5335
Mot: φάσκω  (phasko)
dire, soutenir, affirmer, se vanter ; 4
Strong: G5335
Word: φάσκω
phasko {fas'-ko}
G5346同源的擴展型;動詞
➊說,聲稱,主張
Strong: G5335
φάσκω (pháskō) {fas'-ko}
φασκω - phasko prolongacao do mesmo que G5346 v 1 afirmar alegar anunciar ou declarar


Webster Concordance (1833)
Strong: G5335
Transliter & Pronounc: phasko {fas'-ko}
Total Webster Occurrences: 4

affirmed, 1
Acts 25:19

say, 1
Rev 2:2

saying, 1
Acts 24:9

themselves, 1
Rom 1:22
Analytic Septuagint with Strong numbers and morphology (v. יהוה)
Strong: G5335 - φάσκω - [1 x]
Display settings Display settings