SOB (Studijní on-line bible) - Biblický program - free scripture study tool - online bible program

Výběr jazyka rozhraní:     

Velikost písma:   12345678910

Display settings Display settings

Výběr jazyka rozhraní:                    

Velikost písma:   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10

Informace o Studijní on-line bibli (SOB) (CZ)

   Aplikace, kterou právě používáte, je biblický program Studijní on-line bible (dále jen SOB) verze 2. Jedná se prozatím o testovací verzi, která je oproti původní verzi postavena na HTML5, využívá JavaScriptovou knihovnu JQuery a framework Bootstrap. Nová verze přináší v některých ohledech zjednodušení, v některých ohledech je tomu naopak. Hlavní výhodou by měla být možnost využívání knihovny JQuery pro novou verzi tooltipů (ze kterých je nově možné kopírovat jejich obsah, případně kliknout na aktivní odkazy na nich). V nové verzi by zobrazení překladů i vyhledávek mělo vypadat "profesionálněji", k dispozici by měly být navíc např. informace o modulech apod. Přehrávač namluvených překladů je nyní postaven na technologii HTML5, tzn., že již ke svému provozu nepotřebuje podporu Flash playeru (který již oficiálně např. pro platformu Android není k dispozici, a u kterého se počítá s postupným všeobecným útlumem).

© 2011-2100
 

 

Information about the "Online Bible Study" (SOB) (EN)

   Application you're using is a biblical program Online Bible Study (SOB), version Nr. 2. This is yet a testing release, which is (compared to the previous version) based on HTML5, uses JQuery JavaScript library and Bootstrap framework. The new version brings in some aspects simplifications. The major advantage should be the possibility of using JQuery for the new version tooltips (from which it is now possible to copy their content, or click on active hyperlinks). In the new version are also available informations about the modules and the like. The player of the narrated translations is now HTML5 powered (he does not need Flash player). I hope, that the new features will be gradually added.

 

 

 

Kontakt

(kontaktné informácie - contact info - Kontaktinformationen - контактная информация - informacje kontaktowe - información de contacto - πληροφορίες επικοινωνίας)

 

Diviš Libor
URL: www.obohu.cz
E-mail: infoobohu.cz
Skype: libordivis

 

 

 

Webster Concordance - study with Strong numbers

... no information about this module ...

 

Guestbook

 

 

Guestbook 

 Ani Gallert   (4.7.2018 - 16:24)
E-mail: cactus.gomeragmail.com
Vielen, vielen Dank für diese Seite (und dass wir sie kostenfrei nutzen können)! Sie ist sehr gut gemacht und eröffnet beim Bibelstudium völlig neue Einblicke! Eine dringende Frage habe ich zur Adolf Ernst Knoch Bibel - die Begriffe, die kursiv und hell in den Versen dargestellt sind - bedeuteten diese, die Worte wurden von Knoch hinzugefügt, weil im Original nicht mehr erhalten? Oder wie ist das zu verstehen? Vielen Dank und Gottes Segen, Ani

Hallo, Ani. Kursiv und hell - das sind die Worte, die nicht im Originaltext sind, aber sie sind wichtig für das richtige Verständnis. Sie können es im VERGLEICHS-MODUS gut sehen. Schauen Sie sich zum Beispiel das Münchener Neues Testament an...     Libor

Andreas Boldt   (27.2.2018 - 05:41)
E-mail: andyp1gmx.net
Ich habe diese Seite gefunden um einfach Bibel online zu benutzen in verschiedenen Sprachen - ich bin überzeugt das Gott sein Wort bewahrt hat in allen Sprachen. Und weiß bis zum Ende hin wird sein Wort leuchten. "Denn mein Wort wird nicht leer zu mir zurückkehren..." - Gottes Segen für die segensreiche Arbeit die ihr tut. Leider kann ich kein Tscheschisch aber habe auch Bekannte in der Slowakei und bin Euch sehr verbunden im Sinne des Protestantismus. Ich benutze die Bibel jeden Tag. Andreas Boldt

Ich danke Ihnen, Andreas. Diese Anwendung ist viel mehr als nur eine Online-Bibel. Versuchen Sie bitte herauszufinden, welche Optionen und Funktionen SOB anbietet... (Anleitung) Libor

Juraj Kaličiak   (5.2.2018 - 11:06)
E-mail: juro.kaliciakgmail.com
Nech Vám pán odplatí Jeho spôsobom, toto je nejlepšia verzia práce s Božím slovom. Vyhladávanie, režim porovnávania sú skvelé. Pracujem s touto stránkou už celé roky a cítim povinnosť povzbudiť autorov, že je toto určite požehnaná práca. Veľa to používam aj na mobile, ako rýchlu online bibliu. Oceňujem odvahu vydania prekladu Jozefa Roháčka v edícii Dušana Seberíniho s doslovným prekladom Božieho mena. Výborná je možnosť porovnania s gréckymi originál textami so strongovými číslami. Buďte požehnaní bratia. Juraj

Vďaka Juraj. Je príjemné počuť, že tento biblický program používate už dlhší čas, a že ste s ním spokojný. Snažím sa SOB stále vylepšovať. Nie sú žiadni autori - je iba jeden amatér, ktorý chce (okrem bežných funkcií biblických programov) najmä sprístupniť originálny text biblie pre všetkých - aj bez znalosti biblických jazykov. Libor

John Builer   (30.1.2018 - 07:07)
E-mail: Johnbuilercontbay.com
Ganz, ganz grosse Klasse, diese Seite, besser, als alles andere!!! Vielen Dank!!! Bitte machen Sie so weiter!!! Danke! Regards, John Builer

Danke, ich schätze es wirklich ...

Zdeněk Staněk   (27.12.2017 - 15:34)
E-mail: zdenek.stanekwhitepaper.bluefile.cz
WLC 5M 6:4 v prvním slově chybí souhláska ajin a v posledním slově dálet. Díval jsem se do jiných zpracování textu WLC a tam jsou.

OK. Upravil jsem text podle textu Tanachu.

Vladimir Bartoš   (23.11.2017 - 23:15)
E-mail: bartos.vlemail.cz
Tyto stránky jsem objevil náhodou, když jsem hledal on line čtení Bible. Jsem úplně nadšený z toho, jaké jsou zde možností a chci za to poděkovat!!

Jsem rád, že Vás tento on-line biblický program tolik zaujal. Věřím, že se to ještě zlepší, když si prostudujete návod, případně novinky na Facebooku :-)

Libor Diviš   (14.10.2016 - 08:02)
Vítejte v knize hostů. Sem můžete vkládat své komentáře k nové verzi SOB (Studijní on-line bible). Jen bych Vás chtěl poprosit, abyste si předtím prostudovali návod k tomuto biblickému programu.

Welcome. Here you can write your comments relating to this new version of the online biblical program SOB (Online Bible Study) - your assessment, proposals, error notices etc.

 

 

   

Webster Concordance - study with Strong numbers

Searching with Strong’s numbers
H1 ~ H8674   (Old Testament)
G1 ~ G5624   (New Testament)
G5313 G5314 G5315 G5316 G5317         G5319G5320G5321G5322G5323

Cognate Strong's numbers: G5319, G5325, G5320, G5322, G2015, G5321, G5326, G5316, G2014, G1718, G5324, G2016

Strong: G5318
φανερός, ά, όν  [faneros]
viditelný, zjevný, zřejmý; známý ¦¦ ἐν τῷ φανερῷ navenek, veřejně, zjevně ¦ εἰς φανερόν navenek, najevo, viditelně [18]
Strong: G5318
Word: φανερος
Pronounc: fan-er-os'
Orig: from 5316; shining, i.e. apparent (literally or figuratively); neuter (as adverb) publicly, externally:--abroad, + appear, known, manifest, open (+ -ly), outward (+ -ly). G5316
Use: TDNT-9:2,1244 Adjective
HE Strong: H974 H1540 H3045

1) apparent, manifest, evident, known
2) manifest i.e to be plainly recognised or known
Strong: G5318
Word: φανερός
Transliter: phaneros
Pronounc: fan-er-os'
From G5316; shining that is apparent (literally or figuratively); neuter (as adverb) publicly externally: - abroad + appear known manifest open [+ -ly] outward ([+ -ly]).
Copyright, Abkürzungsverzeichnis samt grammatikalischen Erklärungen... Strongs Nummer: G5318
phaneros Synonyme siehe: G5812 < 5316 (w. erschienen); Adj. (18)
 I.) offenbar
  1) manifest, augenscheinlich, klar und deutlich erkennbar, bekannt, (vor aller Augen) sichtbar, kenntlich. De 29:28 Mt 12:16 Ac 4:16 7:13 Ro 1:19 Ga 5:19 Php 1:13* ua.
  2) subst.: d. Öffentlichkeit, offen, öffentlich. Mr 4:22 Lu 8:17 Ro 2:28
Strong: G5318
(fanerós)
de G5316; brillando, i.e. aparente (literalmente o figurativamente); neutro (como adverbio) públicamente, exteriormente.:- hacer patente, a la luz, manifestar, manifiesto, descubrir, notorio.
----
Diccionario Tuggy
φανερός
, ά, όν. Visible, evidente, notorio, manifiesto. A.T. גָּלָה ni., Deu 29:28(29). בָּחַן ni., Gén 42:16. יָדַע hi., Isa 64:1. יְדִיעַ לֶהֱוֵא , Dan 3:18. N.T., Mat 12:16; Mar 3:12; Mar 4:22; Mar 6:14; Luc 8:17; Hch 4:16; Hch 7:13; Rom 1:19; Rom 2:28; 1Co 3:13; 1Co 11:19; 1Co 14:25; Gál 5:19; Flp 1:13; 1Ti 4:15; 1Jn 3:10.
----
Diccionario Vine NT
faneros (φανερός, G5318)
, abierto a la vista, visible, manifiesto (la raíz fan –, significa resplandeciente), se traduce «notorio» (Mar 6:14); «notoria» (Hch 4:16). Véanse DESCUBRIR, MANIFIESTO, PATENTE.
faneros (φανερός, G5318) , abierto a la mirada, visible, manifiesto. Se traduce «patentes» en Flp 1:13; véanse MANIFIESTObajo MANIFESTAR, B, Nº 7, NOTORIO, B, Nº 2, etc.
faneros (φανερός, G5318) , manifiestamente. Se traduce en la rvr como «abiertamente» en Mar 1:45 y Jua 7:10 ; en tanto que en Hch 10:3 se vierte como «claramente». La rv lo traduce «manifiestamente» en los tres pasajes. Es lo contrario a «en secreto». Véase CLARAMENTE.¶
laxeteus (λαξευτός, G2991) denota cavado en piedra (las , piedra; xeo , rascar). Se usa de la tumba de Cristo (Luc 23:53).¶
faneros (φανερός, G5318) , visible, manifiesto (relacionado con fainomai , aparecer). Es sinónimo del anterior, Nº 6, y se traduce «manifestado», «manifiesto» (Luc 8:17 ; Hch 7:13 ; Rom 1:19 ; 1Co 3:13 ; 1Co 11:19; 1Co 14:25; Gál 5:19 ; 1Ti 4:15); para 1Jn 3:10 , véase A, Notas (3) . Véanse DESCUBRIR, NOTORIO, PATENTE. Se usa en la frase en to fanero , véanse EXTERIORMENTEy; en la frase eis faneron , véase (a) LUZ.
Nota : El verbo faneroo , manifestar, ser manifestado, se traduce «haya de ser manifestado» (Mar 4:22); «fuese manifestado» (Jua 1:31); «sea manifiesto» (Jua 3:21); «siendo manifiesto» (2Co 3:3); «es manifiesto» (2Co 5:11); «son hechas manifiestas» (Efe 5:13); véase A, Nº 8.
----
Diccionario Swanson

(Swanson 5745)
φανερός (phaneros), ά (a), όν (on): adj.; ≡ Strong 5318; TDNT 9.2-1. LN 28.28 ampliamente conocido, bien conocido (Mar 6:14; Mat 6:4, Mat 6:6, Mat 6:18 v.l.); 2. LN 28.58 evidente, claramente conocido (Rom 1:19); 3. LN 24.20 claramente visible, notorio, evidente para los sentidos (Rom 2:28)
Hомер Стронга: G5318
Оригинал: φανερος
Транслитерация: фанерос
Произношение: фанэрόс
Часть речи: Прилагательное
Этимология: от G5316 - видимый, явный, открытый, известный, очевидный. Словарь Дворецкого: φανερος 3, редко G2 1) видимый, зримый, заметный Пр.: εχειν παντα φανερα Геродот (ок. 484-425 до н. э.) — быть видимым во всех своих частях; εις φανεραν οψιν βαινειν Эврипид (ок. 480-406 до н. э.) — обнаруживать себя, показываться; τουργον παρεσται φανερον Софокл (ок. 496-406 до н. э.) — это будет видно; φανερα ουσια Исей (ок. 420-350 до н. э.), Демосфен (384-322 до н. э.) — видимое, т. е. недвижимое имущество; τον σιτον ες το φανερον φερειν Лисий (ок. 445-380 до н. э.) — публично объявить о своих хлебных запасах; υπ΄ ουδενος φανερου Плутарх (ок. 46-126) — без всякой видимой причины 2) открытый Пр.: (οδος Пиндар (ок. 518-ок. 438 до н. э.)) φανεραη εσβολαη ες Αιγυπτον Геродот (ок. 484-425 до н. э.) — свободные подступы к Египту; αι φανεραη πηγαι Лисий (ок. 445-380 до н. э.) — открытые источники 3) открытый, очевидный, явный Пр.: (εχθρα προς τινα Лисий (ок. 445-380 до н. э.)) τεν ψηφον φανεραν φερειν или τιθεναι Платон (427-347 до н. э.) — голосовать открыто (явно); απικομενοι φανεροι εισι ες πολιν Геродот (ок. 484-425 до н. э.) — известно, что они пришли в город; οσα με φ. ην οπως εγιγνωσκεν Ксенофонт (ок. 428-354 до н. э.) — неясно было, что он об этом думает; εκ του φανερου Лисий (ок. 445-380 до н. э.), Ксенофонт (ок. 428-354 до н. э.) — открыто, явно; αι ες το φανερον λεγομεναι αιτιαι Лисий (ок. 445-380 до н. э.) — открыто называемые причины; εν τω φανερω Лисий (ок. 445-380 до н. э.), Ксенофонт (ок. 428-354 до н. э.), Платон (427-347 до н. э.) — открыто, публично, всенародно; κατα το φανερον ειπειν Аристофан (ок. 450-385 до н. э.) — высказаться во всеуслышание 4) видный, выдающийся, славный Пр.: (παντων φανερωτατος Βρασιδας εγενετο Лисий (ок. 445-380 до н. э.)) πολις η μεγιστη των φανερων Ксенофонт (ок. 428-354 до н. э.) — величайший из славных городов.
Numéro de Strong: G5318
Mot: φανερός  (phaneros)
faire connaître, reconnaître, mettre au jour, célèbre, savoir, découvert, être manifeste, avoir les dehors, être visible, dévoilé, évident ; 21
Strong: G5318
Word: φανερός
phaneros {fan-er-os'}
源自G5316;形容詞
➊明顯的,清楚的,顯然的,眾所皆知的
➋實名詞:公開
Strong: G5318
φανερός (phanerós) {fan-er-os'}
φανερος - phaneros de G5316 tdnt - 9 2 1244 adj 1 aparente manifesto evidente reconhecido 2 manifesto i e claramente reconhecido ou identificado


Webster Concordance (1833)
Strong: G5318
Transliter & Pronounc: phaneros {fan-er-os'}
Total Webster Occurrences: 21

abroad, 1
Mark 6:14

apparent, 1
Acts 4:16

appear, 1
1Tim 4:15

evident, 4
Luke 8:17; Rom 1:19; 1Cor 11:19; Gal 5:19

known, 5
Matt 12:16; Mark 3:12; Acts 7:13; 1Cor 14:25; Phil 1:13

light, 2
Mark 4:22; Luke 8:17

manifest, 1
1Cor 3:13

openly, 3
Matt 6:4; Matt 6:6; Matt 6:18

outward, 1
Rom 2:28

outwardly, 1
Rom 2:28

revealed, 1
1John 3:10
Analytic Septuagint with Strong numbers and morphology (v. יהוה)
Strong: G5318 - φανερός, ά, όν - [8 x]
Display settings Display settings