SOB (Studijní on-line bible) - Biblický program - free scripture study tool - online bible program

Výběr jazyka rozhraní:     

Velikost písma:   12345678910

Display settings Display settings

Výběr jazyka rozhraní:                    

Velikost písma:   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10

Informace o Studijní on-line bibli (SOB) (CZ)

   Aplikace, kterou právě používáte, je biblický program Studijní on-line bible (dále jen SOB) verze 2. Jedná se prozatím o testovací verzi, která je oproti původní verzi postavena na HTML5, využívá JavaScriptovou knihovnu JQuery a framework Bootstrap. Nová verze přináší v některých ohledech zjednodušení, v některých ohledech je tomu naopak. Hlavní výhodou by měla být možnost využívání knihovny JQuery pro novou verzi tooltipů (ze kterých je nově možné kopírovat jejich obsah, případně kliknout na aktivní odkazy na nich). V nové verzi by zobrazení překladů i vyhledávek mělo vypadat "profesionálněji", k dispozici by měly být navíc např. informace o modulech apod. Přehrávač namluvených překladů je nyní postaven na technologii HTML5, tzn., že již ke svému provozu nepotřebuje podporu Flash playeru (který již oficiálně např. pro platformu Android není k dispozici, a u kterého se počítá s postupným všeobecným útlumem).

© 2011-2100
 

 

Information about the "Online Bible Study" (SOB) (EN)

   Application you're using is a biblical program Online Bible Study (SOB), version Nr. 2. This is yet a testing release, which is (compared to the previous version) based on HTML5, uses JQuery JavaScript library and Bootstrap framework. The new version brings in some aspects simplifications. The major advantage should be the possibility of using JQuery for the new version tooltips (from which it is now possible to copy their content, or click on active hyperlinks). In the new version are also available informations about the modules and the like. The player of the narrated translations is now HTML5 powered (he does not need Flash player). I hope, that the new features will be gradually added.

 

 

 

Kontakt

(kontaktné informácie - contact info - Kontaktinformationen - контактная информация - informacje kontaktowe - información de contacto - πληροφορίες επικοινωνίας)

 

Diviš Libor
URL: www.obohu.cz
E-mail: infoobohu.cz
Skype: libordivis

 

 

 

Webster Concordance - study with Strong numbers

... no information about this module ...

 

Guestbook

 

 

Guestbook 

 Ani Gallert   (4.7.2018 - 16:24)
E-mail: cactus.gomeragmail.com
Vielen, vielen Dank für diese Seite (und dass wir sie kostenfrei nutzen können)! Sie ist sehr gut gemacht und eröffnet beim Bibelstudium völlig neue Einblicke! Eine dringende Frage habe ich zur Adolf Ernst Knoch Bibel - die Begriffe, die kursiv und hell in den Versen dargestellt sind - bedeuteten diese, die Worte wurden von Knoch hinzugefügt, weil im Original nicht mehr erhalten? Oder wie ist das zu verstehen? Vielen Dank und Gottes Segen, Ani

Hallo, Ani. Kursiv und hell - das sind die Worte, die nicht im Originaltext sind, aber sie sind wichtig für das richtige Verständnis. Sie können es im VERGLEICHS-MODUS gut sehen. Schauen Sie sich zum Beispiel das Münchener Neues Testament an...     Libor

Andreas Boldt   (27.2.2018 - 05:41)
E-mail: andyp1gmx.net
Ich habe diese Seite gefunden um einfach Bibel online zu benutzen in verschiedenen Sprachen - ich bin überzeugt das Gott sein Wort bewahrt hat in allen Sprachen. Und weiß bis zum Ende hin wird sein Wort leuchten. "Denn mein Wort wird nicht leer zu mir zurückkehren..." - Gottes Segen für die segensreiche Arbeit die ihr tut. Leider kann ich kein Tscheschisch aber habe auch Bekannte in der Slowakei und bin Euch sehr verbunden im Sinne des Protestantismus. Ich benutze die Bibel jeden Tag. Andreas Boldt

Ich danke Ihnen, Andreas. Diese Anwendung ist viel mehr als nur eine Online-Bibel. Versuchen Sie bitte herauszufinden, welche Optionen und Funktionen SOB anbietet... (Anleitung) Libor

Juraj Kaličiak   (5.2.2018 - 11:06)
E-mail: juro.kaliciakgmail.com
Nech Vám pán odplatí Jeho spôsobom, toto je nejlepšia verzia práce s Božím slovom. Vyhladávanie, režim porovnávania sú skvelé. Pracujem s touto stránkou už celé roky a cítim povinnosť povzbudiť autorov, že je toto určite požehnaná práca. Veľa to používam aj na mobile, ako rýchlu online bibliu. Oceňujem odvahu vydania prekladu Jozefa Roháčka v edícii Dušana Seberíniho s doslovným prekladom Božieho mena. Výborná je možnosť porovnania s gréckymi originál textami so strongovými číslami. Buďte požehnaní bratia. Juraj

Vďaka Juraj. Je príjemné počuť, že tento biblický program používate už dlhší čas, a že ste s ním spokojný. Snažím sa SOB stále vylepšovať. Nie sú žiadni autori - je iba jeden amatér, ktorý chce (okrem bežných funkcií biblických programov) najmä sprístupniť originálny text biblie pre všetkých - aj bez znalosti biblických jazykov. Libor

John Builer   (30.1.2018 - 07:07)
E-mail: Johnbuilercontbay.com
Ganz, ganz grosse Klasse, diese Seite, besser, als alles andere!!! Vielen Dank!!! Bitte machen Sie so weiter!!! Danke! Regards, John Builer

Danke, ich schätze es wirklich ...

Zdeněk Staněk   (27.12.2017 - 15:34)
E-mail: zdenek.stanekwhitepaper.bluefile.cz
WLC 5M 6:4 v prvním slově chybí souhláska ajin a v posledním slově dálet. Díval jsem se do jiných zpracování textu WLC a tam jsou.

OK. Upravil jsem text podle textu Tanachu.

Vladimir Bartoš   (23.11.2017 - 23:15)
E-mail: bartos.vlemail.cz
Tyto stránky jsem objevil náhodou, když jsem hledal on line čtení Bible. Jsem úplně nadšený z toho, jaké jsou zde možností a chci za to poděkovat!!

Jsem rád, že Vás tento on-line biblický program tolik zaujal. Věřím, že se to ještě zlepší, když si prostudujete návod, případně novinky na Facebooku :-)

Libor Diviš   (14.10.2016 - 08:02)
Vítejte v knize hostů. Sem můžete vkládat své komentáře k nové verzi SOB (Studijní on-line bible). Jen bych Vás chtěl poprosit, abyste si předtím prostudovali návod k tomuto biblickému programu.

Welcome. Here you can write your comments relating to this new version of the online biblical program SOB (Online Bible Study) - your assessment, proposals, error notices etc.

 

 

   

Webster Concordance - study with Strong numbers

Searching with Strong’s numbers
H1 ~ H8674   (Old Testament)
G1 ~ G5624   (New Testament)
G4134 G4135 G4136 G4137 G4138         G4140G4141G4142G4143G4144

Strong: G4139
πλησίον  [plésion]
1. (adv.) blízko ¦¦ ὁ πλησίον (neskl.) bližní 2. (jako předl. s gen.) nedaleko, blízko [17]
Strong: G4139
Word: πλησιον
Pronounc: play-see'-on
Orig: neuter of a derivative of pelas (near); (adverbially) close by; as noun, a neighbor, i.e. fellow (as man, countryman, Christian or friend):--near, neighbour.
Use: TDNT-6:311,872 Adverb
HE Strong:

1) a neighbour
1a) a friend
1b) any other person, and where two are concerned, the other (thy fellow man, thy neighbour), according to the Jews, any member of the Hebrew nation and commonwealth
1c) according to Christ, any other man irrespective of nation or religion with whom we live or whom we chance to meet
Strong: G4139
Word: πλησίον
Transliter: plēsion
Pronounc: play-see'-on
Neuter of a derivative of πέλας pelas (near); (adverb) close by; as noun a neighbor that is fellow (as man countryman Christian or friend): - near neighbour.
Copyright, Abkürzungsverzeichnis samt grammatikalischen Erklärungen... Strongs Nummer: G4139
plesion < neutr. einer Abl. von πελας (nahe) aus d. W. pela- (sich nähern); Adv. (17)
 
 I.) subst.: d. Nächste
  1) d. Nachbar, d. Volksgenosse; d. Freund, ein nahestehender Mensch, Mitmensch. Ex 2:13 Le 19:18 Zec 8:16 Mt 5:43 Lu 10:27 Ga 5:14* ua.
 
 II.) präp.: nahe bei...
  1) in d. Nähe von etw.; Joh 4:5
 
 Wortfamilie:
 
 3897 para-plesion
 < 3844 + Urspr. von 4139, (w. herbei-nahe); Adj. (1)
 I.) nahekommend
  
 3898 paraplesios
 < 3897; Adv. (1)
 I.) in nahekommender Weise
  
 4133 plen
 < Urspr. von 4139 (Nähe); Adv. (31)
 I.) indessen
Strong: G4139
(plesíon)
neutro de un derivado de πέλáς pélas (cerca); (adverbio) cerca; como sustantivo, vecino, i.e. compañero (como hombre, paisano, cristiana o amigo):- junto, prójimo.
----
Diccionario Tuggy
πλησίον
. perp. impropia con gen. Cerca de sustantivo Prójimo, compañero. A.T. אָח , Gén 26:31. אֵל , Núm 33:38. אָצֵלָ ; Deu 11:30. בִּקְצֵה Núm 33:37. עַ־ָיַד , Jos 15:46. מוֹל , Deu 1:1. מוּל , Jos 19:46. אֶל־מוּל , Éxo 34:3. מִמּוּל 2Sa 5:23. מִצַּד , Jos 12:9. עָמִית , Lev 18:20. קָרוֹב אֶל־בַּיִת Éxo 12:4. רֵעַ , Gén 11:3. רֵעָה Sal 44:15(Sal 45:14). רְעוּת , Éxo 11:2. רַעְיָה , Cnt 1:9. N.T.
A) prep. impropia con gen. Cerca de : Jua 4:5.
B) sustantivo Prójimo, compañero : Mat 5:43; Mat 19:19; Mat 22:39; Mar 12:31; Mar 12:33; Luc 10:27; Luc 10:29; Luc 10:36; Hch 7:27; Rom 13:9-10; Rom 15:2; Gál 5:14; Efe 4:25; Stg 2:8; Stg 4:12.
----
Diccionario Vine NT
plesion (πλησίον, G4139)
, cerca, cercano, vecino; neutro del adjetivo plesios , usado como adverbio. Se traduce «junto» en Jua 4:5 ; véase, etc.
Notas : (1) En Hch 16:8 , parercomai , pasar, se traduce «pasando junto»; véase PASAR. (2) En Hch 25:17 , el verbo sunercomai , reunirse, juntarse, se traduce «habiendo venido … juntos»; véase REUNIR, etc. (3) El verbo paristemi , «presentar(se)», se traduce «se pusieron junto» en Hch 1:10 ; Hch 23:2 : «estaban junto»; véase PRESENTAR, etc. (4) En Hch 25:24 , el verbo sumpareimi se traduce «estáis … juntos» (de sun , con, y eimi , ser, estar).¶ (5) El verbo sunomoreo se usa en Hch 18:7 , y significa propiamente limitar con, usándose de una casa como contigua a la sinagoga; se traduce «junto».¶
plesion (πλησίον, G4139) , neutro del adjetivo plesios (de pelas , cerca). Se utiliza como adverbio acompañado por el articulo, lit., «el que está cerca» de ahí, un vecino, prójimo.

Este término, así como geiton y perioikos (véase VECINO) tienen un área de significado mayor que el término castellano «vecino». No había granjas dispersas por las áreas agrícolas de Palestina; la gente, reunidas en poblados, se cruzaba al ir y volver de sus trabajos. Por ello, la vida doméstica estaba relacionada, en cada uno de sus aspectos, por un amplio círculo de vecindad. Los términos para vecino tenían por ello un campo muy amplio. Esto puede verse de las principales características de los privilegios y deberes de la vecindad tal como se exponen en las Escrituras: (a) su utilidad (p.ej., Pro 27:10 ; Luc 10:36); (b) su intimidad (p.ej., Luc 15:6, Luc 15:9; cf. geiton, véase VECINO; Heb 8:11); (c) su sinceridad y santidad (p.ej., Éxo 22:7, Éxo 22:10; Pro 3:29 ; Pro 14:21; Rom 13:10 ; Rom 15:2; Efe 4:25 ; Stg 4:12). El NT cita y expande el mandamiento de Lev 19:18 , de amar al prójimo como a uno mismo; véanse, p.ej., Mat 5:43 ; Mat 19:19; Mat 22:39; Mar 12:31, Mar 12:33; Luc 10:27 ; Gál 5:14 ; Stg 2:8. Véase también Hch 7:27.
Notas : (1) Para polites , traducido «prójimo» en Heb 8:11 (vm : «conciudadano»), véase CONCIUDADANO, Nº 1; la rvr sigue aquí los mss. (tr ) que tienen plesion . (2) En Rom 13:8 se traduce jeteron , otro, como «al prójimo» (rv , rvr ); rvr77 también lo traduce así, y da la siguiente aclaración en el margen: Lit., «al otro» (gr. heteron : ¡a quien es diferente de uno mismo!). Véase OTRO, Nº 2, y la amplia Nota en la que se contrastan alos y jeteros.
----
Diccionario Swanson

(Swanson 4446)
πλησίον (plēsion): adv. y prep. (nunca compuesto con verbos) y s.; ≡ DBLHebr 8276, 8292, 8295, 8299; Strong 4139; TDNT 6.311-1. LN 83.27 cerca (Jua 4:5+); 2. LN 11.89 vecino (Mat 5:43; Mat 19:19; Heb 8:11 v.l.)
Hомер Стронга: G4139
Оригинал: πλησιον
Транслитерация: плэсион
Произношение: плисьй́οн
Часть речи: Наречие
Этимология: neuter женский род и производное от pelas (near) - близкий, ближний; как нареч. поблизости, близ. Словарь Дворецкого: πλησιον I дор. πλατιον adv. поблизости, близко Пр.: (κυρειν Софокл (ок. 496-406 до н. э.)): (οι γεωργοι) , οσοι π. εγεωργουν Платон (427-347 до н. э.) земледельцы, живущие по соседству (досл. которые рядом обрабатывали землю); ο π. Платон (427-347 до н. э.), Ксенофонт (ок. 428-354 до н. э.) ближний, сосед; αι π. κωμαι Ксенофонт (ок. 428-354 до н. э.) соседние (окрестные) деревни II praep. cum gen. и dat. близ, недалеко от Пр.: (στρατοπεδευεσθαι π. τινος Геродот (ок. 484-425 до н. э.); του χωριου Новый Завет; προσερχεσθαι π. τινι Платон (427-347 до н. э.)).
Numéro de Strong: G4139
Mot: πλησίον  (plesion)
prochain 15, près 1, concitoyen 1 ; 17
Strong: G4139
Word: πλησίον
plesion {play-see'-on}
pelas(近的)的一個中性衍生字;副詞
➊近於約4:5
➋鄰居
Strong: G4139
πλησίον (plēsíon) {play-see'-on}
πλησιον - plesion neutro de um derivado de pelas proximo tdnt - 6 311 872 adv 1 vizinho 1a amigo 1b qualquer outra pessoa onde duas estao envolvidas o outro teu companheiro teu vizinho de acordo com os judeus qualquer membro da nacao e comunidade hebraica 1c de acordo com cristo qualquer outra pessoa nao importa de que nacao ou religiao com quem se vive ou com quem se encontra


Webster Concordance (1833)
Strong: G4139
Transliter & Pronounc: plesion {play-see'-on}
Total Webster Occurrences: 17

near, 1
John 4:5

neighbour, 16
Matt 5:43; Matt 19:19; Matt 22:39; Mark 12:31; Mark 12:33; Luke 10:27; Luke 10:29; Luke 10:36; Acts 7:27; Rom 13:9; Rom 13:10; Rom 15:2; Gal 5:14; Eph 4:25; Heb 8:11; Jas 2:8
Analytic Septuagint with Strong numbers and morphology (v. יהוה)
Strong: G4139 - πλησίον - [146 x]
Display settings Display settings
/ / 0.122 s.
SOB - version for mobiles, PDA, .. | SOB - the old version