SOB (Studijní on-line bible) - Biblický program - free scripture study tool - online bible program

Výběr jazyka rozhraní:     

Velikost písma:   12345678910

Display settings Display settings

Výběr jazyka rozhraní:                    

Velikost písma:   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10

Informace o Studijní on-line bibli (SOB) (CZ)

   Aplikace, kterou právě používáte, je biblický program Studijní on-line bible (dále jen SOB) verze 2. Jedná se prozatím o testovací verzi, která je oproti původní verzi postavena na HTML5, využívá JavaScriptovou knihovnu JQuery a framework Bootstrap. Nová verze přináší v některých ohledech zjednodušení, v některých ohledech je tomu naopak. Hlavní výhodou by měla být možnost využívání knihovny JQuery pro novou verzi tooltipů (ze kterých je nově možné kopírovat jejich obsah, případně kliknout na aktivní odkazy na nich). V nové verzi by zobrazení překladů i vyhledávek mělo vypadat "profesionálněji", k dispozici by měly být navíc např. informace o modulech apod. Přehrávač namluvených překladů je nyní postaven na technologii HTML5, tzn., že již ke svému provozu nepotřebuje podporu Flash playeru (který již oficiálně např. pro platformu Android není k dispozici, a u kterého se počítá s postupným všeobecným útlumem).

© 2011-2100
 

 

Information about the "Online Bible Study" (SOB) (EN)

   Application you're using is a biblical program Online Bible Study (SOB), version Nr. 2. This is yet a testing release, which is (compared to the previous version) based on HTML5, uses JQuery JavaScript library and Bootstrap framework. The new version brings in some aspects simplifications. The major advantage should be the possibility of using JQuery for the new version tooltips (from which it is now possible to copy their content, or click on active hyperlinks). In the new version are also available informations about the modules and the like. The player of the narrated translations is now HTML5 powered (he does not need Flash player). I hope, that the new features will be gradually added.

 

 

 

Kontakt

(kontaktné informácie - contact info - Kontaktinformationen - контактная информация - informacje kontaktowe - información de contacto - πληροφορίες επικοινωνίας)

 

Diviš Libor
URL: www.obohu.cz
E-mail: infoobohu.cz
Skype: libordivis

 

 

 

Webster Concordance - study with Strong numbers

... no information about this module ...

 

Guestbook

 

 

Guestbook 

 Ani Gallert   (4.7.2018 - 16:24)
E-mail: cactus.gomeragmail.com
Vielen, vielen Dank für diese Seite (und dass wir sie kostenfrei nutzen können)! Sie ist sehr gut gemacht und eröffnet beim Bibelstudium völlig neue Einblicke! Eine dringende Frage habe ich zur Adolf Ernst Knoch Bibel - die Begriffe, die kursiv und hell in den Versen dargestellt sind - bedeuteten diese, die Worte wurden von Knoch hinzugefügt, weil im Original nicht mehr erhalten? Oder wie ist das zu verstehen? Vielen Dank und Gottes Segen, Ani

Hallo, Ani. Kursiv und hell - das sind die Worte, die nicht im Originaltext sind, aber sie sind wichtig für das richtige Verständnis. Sie können es im VERGLEICHS-MODUS gut sehen. Schauen Sie sich zum Beispiel das Münchener Neues Testament an...     Libor

Andreas Boldt   (27.2.2018 - 05:41)
E-mail: andyp1gmx.net
Ich habe diese Seite gefunden um einfach Bibel online zu benutzen in verschiedenen Sprachen - ich bin überzeugt das Gott sein Wort bewahrt hat in allen Sprachen. Und weiß bis zum Ende hin wird sein Wort leuchten. "Denn mein Wort wird nicht leer zu mir zurückkehren..." - Gottes Segen für die segensreiche Arbeit die ihr tut. Leider kann ich kein Tscheschisch aber habe auch Bekannte in der Slowakei und bin Euch sehr verbunden im Sinne des Protestantismus. Ich benutze die Bibel jeden Tag. Andreas Boldt

Ich danke Ihnen, Andreas. Diese Anwendung ist viel mehr als nur eine Online-Bibel. Versuchen Sie bitte herauszufinden, welche Optionen und Funktionen SOB anbietet... (Anleitung) Libor

Juraj Kaličiak   (5.2.2018 - 11:06)
E-mail: juro.kaliciakgmail.com
Nech Vám pán odplatí Jeho spôsobom, toto je nejlepšia verzia práce s Božím slovom. Vyhladávanie, režim porovnávania sú skvelé. Pracujem s touto stránkou už celé roky a cítim povinnosť povzbudiť autorov, že je toto určite požehnaná práca. Veľa to používam aj na mobile, ako rýchlu online bibliu. Oceňujem odvahu vydania prekladu Jozefa Roháčka v edícii Dušana Seberíniho s doslovným prekladom Božieho mena. Výborná je možnosť porovnania s gréckymi originál textami so strongovými číslami. Buďte požehnaní bratia. Juraj

Vďaka Juraj. Je príjemné počuť, že tento biblický program používate už dlhší čas, a že ste s ním spokojný. Snažím sa SOB stále vylepšovať. Nie sú žiadni autori - je iba jeden amatér, ktorý chce (okrem bežných funkcií biblických programov) najmä sprístupniť originálny text biblie pre všetkých - aj bez znalosti biblických jazykov. Libor

John Builer   (30.1.2018 - 07:07)
E-mail: Johnbuilercontbay.com
Ganz, ganz grosse Klasse, diese Seite, besser, als alles andere!!! Vielen Dank!!! Bitte machen Sie so weiter!!! Danke! Regards, John Builer

Danke, ich schätze es wirklich ...

Zdeněk Staněk   (27.12.2017 - 15:34)
E-mail: zdenek.stanekwhitepaper.bluefile.cz
WLC 5M 6:4 v prvním slově chybí souhláska ajin a v posledním slově dálet. Díval jsem se do jiných zpracování textu WLC a tam jsou.

OK. Upravil jsem text podle textu Tanachu.

Vladimir Bartoš   (23.11.2017 - 23:15)
E-mail: bartos.vlemail.cz
Tyto stránky jsem objevil náhodou, když jsem hledal on line čtení Bible. Jsem úplně nadšený z toho, jaké jsou zde možností a chci za to poděkovat!!

Jsem rád, že Vás tento on-line biblický program tolik zaujal. Věřím, že se to ještě zlepší, když si prostudujete návod, případně novinky na Facebooku :-)

Libor Diviš   (14.10.2016 - 08:02)
Vítejte v knize hostů. Sem můžete vkládat své komentáře k nové verzi SOB (Studijní on-line bible). Jen bych Vás chtěl poprosit, abyste si předtím prostudovali návod k tomuto biblickému programu.

Welcome. Here you can write your comments relating to this new version of the online biblical program SOB (Online Bible Study) - your assessment, proposals, error notices etc.

 

 

   

Webster Concordance - study with Strong numbers

Searching with Strong’s numbers
H1 ~ H8674   (Old Testament)
G1 ~ G5624   (New Testament)
G3426 G3427 G3428 G3429 G3430         G3432G3433G3434G3435G3436

Cognate Strong's numbers: G3432, G3430, G3429, G3428

Strong: G3431
μοιχεύω  [mojcheuó]
(fut. μοιχεύσω, aor. ἐμοίχευσα, pas. ἐμοιχεύθην) 1. dopustit se cizoložství, cizoložit (τινά n. μετά τινος s kým; i přen.) 2. (pas., o ženě:) být svedena k cizoložství, cizoložit [15]
Strong: G3431
Word: μοιχευω
Pronounc: moy-khyoo'-o
Orig: from 3432; to commit adultery:--commit adultery. G3432
Use: TDNT-4:729,605 Verb
HE Strong: H5003

1) to commit adultery
1a) to be an adulterer
1b) to commit adultery with, have unlawful intercourse with another's wife
1c) of the wife: to suffer adultery, be debauched
1d) A Hebrew idiom, the word is used of those who at a woman's solicitation are drawn away to idolatry, i.e. to the eating of things sacrificed to idols
Strong: G3431
Word: μοιχεύω
Transliter: moicheuō
Pronounc: moy-khyoo'-o
From G3432; to commit adultery: - commit adultery.
Copyright, Abkürzungsverzeichnis samt grammatikalischen Erklärungen... Strongs Nummer: G3431
moicheuo Synonyme siehe: G6010 < d. Handlung des 3432; Vb. (14)
 
 I.) ehebrechen
  1) Ehebruch treiben; Ehebrecher(in) sein, in Ehebruch leben mit jmdm.; unerlaubten Geschlechtsverkehr mit d. Frau bzw. d. Mann eines anderen haben; Pass. von d. Frau: verführt bzw. betört werden, sich verführen lassen. Ex 20:13 Le 20:10 Mt 5:27.28 Joh 8:4 Ro 2:22 13:9 Jas 2:11 ua. Dieses Wort beschreibt d. sexuelle Handlung des Ehebruchs ("Seitensprung") mit d. Frau bzw. d. Mann eines anderen; 3429 dagegen betont d. "juristische" Seite d. Ehebruchs durch die (Wieder)Heirat mit einem geschiedenen Partner.
   2) in Lk 16:18 allerdings ist mit diesem Wort der "juristische" Ehebruch gemeint! = 3429
   3) übertr.: geistlichen Ehebruch treiben d.h. Gott gegenüber untreu
Strong: G3431
(moijeúo)
de G3432; cometer adulterio:- adulterar, cometer adulterio.
----
Diccionario Tuggy
μοιχεύω
.(fut. μοιχεύσω; 1 tiempo aoristo ἐμοίχευσα; 1 tiempo aoristo voz pasiva ἐμοιχεύθην). Cometer adulterio. A.T. נָאַף qal., Éxo 20:13. נָאַף pi. Ose 4:13. נִאֻפִים ; Eze 23:43. N.T., Mat 5:27-28; Mat 5:32; Mat 19:9; Mat 19:18; Mar 10:19; Luc 16:18; Luc 18:20; Jua 8:4; Rom 2:22; Rom 13:9; Stg 2:11; Rev 2:22.
----
Diccionario Vine NT
moiqueuo (μοιχεύω, G3431)
, véase ADULTERAR.

moiqueuo (μοιχεύω, G3431) se usa en Mat 5:27-28, Mat 5:32 (en el v. 32 algunos textos tienen el Nº 2); Mat 19:18; Mar 10:19; Luc 16:18 ; Luc 18:20; Jua 8:4 ; Rom 2:22 ; Rom 13:9; Stg 2:11. En Rev 2:22 , metafóricamente, de aquellos que son arrastrados a la idolatría por la seducción de una Jezabel.¶
----
Diccionario Swanson

(Swanson 3658)
μοιχεύω (moicheuō): vb.; ≡ DBLHebr 5537; Strong 3431; TDNT 4.729-LN 88.276 cometer adulterio (Mat 19:18; Mar 10:19; Luc 16:18; Luc 18:20; Rom 2:22; Rom 13:9; Stg 2:11; Rev 2:22; Mat 19:9 v.l.; Jua 8:4 v.l.); (en voz pasiva) volverse adúltero (Mat 5:32)
Hомер Стронга: G3431
Оригинал: μοιχευω
Транслитерация: моихеуо
Произношение: михеи́о
Часть речи: Глагол
Этимология: от G3432 - прелюбодействовать (нарушать супружескую верность, изменять мужу или жене), любодействовать. Словарь Дворецкого: μοιχευω 1) нарушать супружескую верность, прелюбодействовать, развратничать Ксенофонт (ок. 428-354 до н. э.), Аристофан (ок. 450-385 до н. э.) etc. 2) совращать, развращать, соблазнять Пр.: (γυναικας των πολιτων Лисий (ок. 445-380 до н. э.); η γυνη, ην εκεινος εμοιχευεν Лисий (ок. 445-380 до н. э.)) 3) захватывать обманом Пр.: (τεν θαλατταν Плутарх (ок. 46-126))
Numéro de Strong: G3431
Mot: μοιχεύω  (moicheuo)
commettre l'adultère 13, délit d'adultère 1; 14
Strong: G3431
Word: μοιχεύω
moicheuo {moy-khyoo'-o}
源自G3432;動詞
➊犯姦淫ⓐ指兩性ⓑ單指男性:①觀念的(路16:18;羅2:22)②與人發生實質的淫亂關係
Strong: G3431
μοιχεύω (moicheúō) {moy-khyoo'-o}
μοιχευω - moicheuo de G3432 tdnt - 4 729 605 v 1 cometer adulterio 1a ser um adultero 1b cometer adulterio com ter relacao ilicita com a mulher de outro 1c da mulher permitir adulterio ser devassa 1d uma expressao idiomatica hebraica a palavra e usada daqueles que pela solicitacao de uma mulher sao levados a idolatria i e a comer de coisas sacrificadas a idolos


Webster Concordance (1833)
Strong: G3431
Transliter & Pronounc: moicheuo {moy-khyoo'-o}
Total Webster Occurrences: 22

adultery, 14
Matt 5:27; Matt 5:28; Matt 19:18; Mark 10:19; Luke 16:18(2); Luke 18:20; John 8:4; Rom 2:22(2); Rom 13:9; Jas 2:11(2); Rev 2:22

committest, 1
Jas 2:11

Do, 3
Mark 10:19; Luke 18:20; Jas 2:11

shalt, 3
Matt 5:27; Matt 19:18; Rom 13:9

should, 1
Rom 2:22
Analytic Septuagint with Strong numbers and morphology (v. יהוה)
Strong: G3431 - μοιχεύω - [8 x]
Display settings Display settings
/ / 0.108 s.