SOB (Studijní on-line bible) - Biblický program - free scripture study tool - online bible program

Výběr jazyka rozhraní:     

Velikost písma:   12345678910

Display settings Display settings

Výběr jazyka rozhraní:                    

Velikost písma:   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10

Informace o Studijní on-line bibli (SOB) (CZ)

   Aplikace, kterou právě používáte, je biblický program Studijní on-line bible (dále jen SOB) verze 2. Jedná se prozatím o testovací verzi, která je oproti původní verzi postavena na HTML5, využívá JavaScriptovou knihovnu JQuery a framework Bootstrap. Nová verze přináší v některých ohledech zjednodušení, v některých ohledech je tomu naopak. Hlavní výhodou by měla být možnost využívání knihovny JQuery pro novou verzi tooltipů (ze kterých je nově možné kopírovat jejich obsah, případně kliknout na aktivní odkazy na nich). V nové verzi by zobrazení překladů i vyhledávek mělo vypadat "profesionálněji", k dispozici by měly být navíc např. informace o modulech apod. Přehrávač namluvených překladů je nyní postaven na technologii HTML5, tzn., že již ke svému provozu nepotřebuje podporu Flash playeru (který již oficiálně např. pro platformu Android není k dispozici, a u kterého se počítá s postupným všeobecným útlumem).

© 2011-2100
 

 

Information about the "Online Bible Study" (SOB) (EN)

   Application you're using is a biblical program Online Bible Study (SOB), version Nr. 2. This is yet a testing release, which is (compared to the previous version) based on HTML5, uses JQuery JavaScript library and Bootstrap framework. The new version brings in some aspects simplifications. The major advantage should be the possibility of using JQuery for the new version tooltips (from which it is now possible to copy their content, or click on active hyperlinks). In the new version are also available informations about the modules and the like. The player of the narrated translations is now HTML5 powered (he does not need Flash player). I hope, that the new features will be gradually added.

 

 

 

Kontakt

(kontaktné informácie - contact info - Kontaktinformationen - контактная информация - informacje kontaktowe - información de contacto - πληροφορίες επικοινωνίας)

 

Diviš Libor
URL: www.obohu.cz
E-mail: infoobohu.cz
Skype: libordivis

 

 

 

Webster Concordance - study with Strong numbers

... no information about this module ...

 

Guestbook

 

 

Guestbook 

 Ani Gallert   (4.7.2018 - 16:24)
E-mail: cactus.gomeragmail.com
Vielen, vielen Dank für diese Seite (und dass wir sie kostenfrei nutzen können)! Sie ist sehr gut gemacht und eröffnet beim Bibelstudium völlig neue Einblicke! Eine dringende Frage habe ich zur Adolf Ernst Knoch Bibel - die Begriffe, die kursiv und hell in den Versen dargestellt sind - bedeuteten diese, die Worte wurden von Knoch hinzugefügt, weil im Original nicht mehr erhalten? Oder wie ist das zu verstehen? Vielen Dank und Gottes Segen, Ani

Hallo, Ani. Kursiv und hell - das sind die Worte, die nicht im Originaltext sind, aber sie sind wichtig für das richtige Verständnis. Sie können es im VERGLEICHS-MODUS gut sehen. Schauen Sie sich zum Beispiel das Münchener Neues Testament an...     Libor

Andreas Boldt   (27.2.2018 - 05:41)
E-mail: andyp1gmx.net
Ich habe diese Seite gefunden um einfach Bibel online zu benutzen in verschiedenen Sprachen - ich bin überzeugt das Gott sein Wort bewahrt hat in allen Sprachen. Und weiß bis zum Ende hin wird sein Wort leuchten. "Denn mein Wort wird nicht leer zu mir zurückkehren..." - Gottes Segen für die segensreiche Arbeit die ihr tut. Leider kann ich kein Tscheschisch aber habe auch Bekannte in der Slowakei und bin Euch sehr verbunden im Sinne des Protestantismus. Ich benutze die Bibel jeden Tag. Andreas Boldt

Ich danke Ihnen, Andreas. Diese Anwendung ist viel mehr als nur eine Online-Bibel. Versuchen Sie bitte herauszufinden, welche Optionen und Funktionen SOB anbietet... (Anleitung) Libor

Juraj Kaličiak   (5.2.2018 - 11:06)
E-mail: juro.kaliciakgmail.com
Nech Vám pán odplatí Jeho spôsobom, toto je nejlepšia verzia práce s Božím slovom. Vyhladávanie, režim porovnávania sú skvelé. Pracujem s touto stránkou už celé roky a cítim povinnosť povzbudiť autorov, že je toto určite požehnaná práca. Veľa to používam aj na mobile, ako rýchlu online bibliu. Oceňujem odvahu vydania prekladu Jozefa Roháčka v edícii Dušana Seberíniho s doslovným prekladom Božieho mena. Výborná je možnosť porovnania s gréckymi originál textami so strongovými číslami. Buďte požehnaní bratia. Juraj

Vďaka Juraj. Je príjemné počuť, že tento biblický program používate už dlhší čas, a že ste s ním spokojný. Snažím sa SOB stále vylepšovať. Nie sú žiadni autori - je iba jeden amatér, ktorý chce (okrem bežných funkcií biblických programov) najmä sprístupniť originálny text biblie pre všetkých - aj bez znalosti biblických jazykov. Libor

John Builer   (30.1.2018 - 07:07)
E-mail: Johnbuilercontbay.com
Ganz, ganz grosse Klasse, diese Seite, besser, als alles andere!!! Vielen Dank!!! Bitte machen Sie so weiter!!! Danke! Regards, John Builer

Danke, ich schätze es wirklich ...

Zdeněk Staněk   (27.12.2017 - 15:34)
E-mail: zdenek.stanekwhitepaper.bluefile.cz
WLC 5M 6:4 v prvním slově chybí souhláska ajin a v posledním slově dálet. Díval jsem se do jiných zpracování textu WLC a tam jsou.

OK. Upravil jsem text podle textu Tanachu.

Vladimir Bartoš   (23.11.2017 - 23:15)
E-mail: bartos.vlemail.cz
Tyto stránky jsem objevil náhodou, když jsem hledal on line čtení Bible. Jsem úplně nadšený z toho, jaké jsou zde možností a chci za to poděkovat!!

Jsem rád, že Vás tento on-line biblický program tolik zaujal. Věřím, že se to ještě zlepší, když si prostudujete návod, případně novinky na Facebooku :-)

Libor Diviš   (14.10.2016 - 08:02)
Vítejte v knize hostů. Sem můžete vkládat své komentáře k nové verzi SOB (Studijní on-line bible). Jen bych Vás chtěl poprosit, abyste si předtím prostudovali návod k tomuto biblickému programu.

Welcome. Here you can write your comments relating to this new version of the online biblical program SOB (Online Bible Study) - your assessment, proposals, error notices etc.

 

 

   

Webster Concordance - study with Strong numbers

Searching with Strong’s numbers
H1 ~ H8674   (Old Testament)
G1 ~ G5624   (New Testament)
G3117 G3118 G3119 G3120 G3121         G3123G3124G3125G3126G3127

Strong: G3122
μάλιστα  [malista]
(adv.; superl. od adv. μάλα, které se v NZ nevyskytuje) nejvíce; především, nejspíše, zvláště, hlavně [12]
Strong: G3122
Word: μαλιστα
Pronounc: mal'-is-tah
Orig: neuter plural of the superlative of an apparently primary adverb mala (very); (adverbially) most (in the greatest degree) or particularly:--chiefly, most of all, (e-)specially.
Use: Adverb
HE Strong:

1) especially, chiefly, most of all, above all
Strong: G3122
Word: μάλιστα
Transliter: malista
Pronounc: mal'-is-tah
Neuter plural of the superlative of an apparently primary adverb μάλα mala (very); (adverb) most (in the greatest degree) or particularly: - chiefly most of all (e-) specially.
Copyright, Abkürzungsverzeichnis samt grammatikalischen Erklärungen... Strongs Nummer: G3122
malista < Superl. von μαλα (gern, sehr, recht, ganz, gar); siehe Urspr. 3123; Adv. (12)
 
 I.) am meisten
  1) zumeist, ganz besonders, am (aller)meisten, am (aller)liebsten (von allem), über allem, hauptsächlich, vorzüglich, ganz gewiß, hervorragend. Ac 20:38 25:26 26:3 Ga 6:10 Php 4:22 1Ti 4:10 ua.
Strong: G3122
(málista)
neutro plural del superlativo de un adverbio aparentemente primario μÜλá mála (muy); (adverbio) más que (en el grado más elevado) o particularmente:- especialmente, mayormente.
----
Diccionario Tuggy
μάλιστα
.Superlativo del adv. μάλα. Especialmente, mayormente, ante todo, sobre todo : Hch 20:38; Hch 25:26; Hch 26:3; Gál 6:10; Flp 4:22; 1Ti 4:10; 1Ti 5:8; 1Ti 5:17; 2Ti 4:13; título 1:10; Flm 1:16; 2Pe 2:10.
----
Diccionario Vine NT
malista (μάλιστα, G3122)
, mayor que todo, superlativo de mala, muchísimo. Se traduce «especialmente» en Flp 4:22. Véase MAYORMENTE, etc.
malista (μάλιστα, G3122) , especialmente, en gran manera, por encima de todo, es superlativo de mala , muchísimo. Se traduce «mayormente» (Hch 25:26 ; Hch 26:3; Gál 6:10 ; 1Ti 4:10 ; 1Ti 5:8, 1Ti 5:17; 2Ti 4:13 ; Tit 1:10, Tit 1:16; 2Pe 2:10); «en gran manera» (Hch 20:38); «especialmente» (Flp 4:22). Véanse ESPECIALMENTE, GRANDES, etc.¶
malista (μάλιστα, G3122) , superlativo de malon , mucho, muchísimo. Se traduce «en gran manera» en Hch 20:38 ; por lo general, se traduce «mayormente». Véanse ESPECIALMENTE, MAYORMENTE.malista (μάλιστα, G3122) , mayor que todo, superlativo de mala, muchísimo. Se traduce «especialmente» en Flp 4:22. Véase MAYORMENTE, etc.
----
Diccionario Swanson

(Swanson 3436)
μάλιστα (malista): superlativo adv.; ≡ Strong 3122-LN 78.7 especialmente (Hch 20:38; Hch 25:26; Hch 26:3; Gál 6:10; Flp 4:22; 1Ti 4:10; 1Ti 5:17; 2Ti 4:13; Tit 1:10; Flm 1:16)
Hомер Стронга: G3122
Оригинал: μαλιστα
Транслитерация: малиста
Произношение: ма́льйста
Часть речи: Наречие
Этимология: neuter множественного числа женский род the superlative женский род вероятно, первичного наречие mala (very) - особенно, тем более, наиболее, больше всего, преимущественно, наипаче. Словарь Дворецкого: μαλιστα (μα) adv. [superl. к μαλα] 1) в высшей степени, крайне, весьма, совсем, вполне Пр.: αγχι μ. Гомер (X-IX вв. до н. э.) — совсем рядом, вплотную; μ. φιλτατον εστιν Гомер (X-IX вв. до н. э.) — в высшей степени приятно; λογιμωτατος μακρω μ. Геродот (ок. 484-425 до н. э.) — безусловно самый знаменитый; (ες) τα μ. Геродот (ок. 484-425 до н. э.), ες μ. Лукиан (ок. 120-190), ομοια τω (или τοις) μ. Геродот (ок. 484-425 до н. э.), τοις μ. ομοιως Демосфен (384-322 до н. э.) — в высшей степени, чрезвычайно; οσον δυναται μ. Геродот (ок. 484-425 до н. э.) — насколько возможно; ως μ. δυναμαι Платон (427-347 до н. э.) — насколько это в моей власти; μ. (γε) Софокл (ок. 496-406 до н. э.), καη μ. Аристофан (ок. 450-385 до н. э.), μ. παντων или παντων μ. Платон (427-347 до н. э.) — несомненно, безусловно, конечно 2) наиболее, больше всего (всех), преимущественно, в особенности Пр.: ανδρεσσι πασι, μ. δ΄ εμοι Гомер (X-IX вв. до н. э.) — (это пристало) всем, но больше всего мне; μ. παντων ανθρωπων Геродот (ок. 484-425 до н. э.) — больше, чем кто бы то ни было 3) прежде всего Пр.: (Ατρειδαι μεν μ. , επειτα δε ο Λαρτιου παις Софокл (ок. 496-406 до н. э.)) εν τοις μ. Περσων Плутарх (ок. 46-126) — как никто больше из персов 4) точно говоря, именно Пр.: τι μ. ; Платон (427-347 до н. э.) — что же именно? или каким же это образом?; πηνικα μ. εστιν ; Платон (427-347 до н. э.) — который это час? 5) приблизительно, около, почти Пр.: (πεντηκοντα μ. Лисий (ок. 445-380 до н. э.)) επ΄ ετει εκατοστω μ. Лисий (ок. 445-380 до н. э.) — по истечении приблизительно столетия 6) особенно, тем более Пр.: μ. γνωστην οντα σε παντων των εθων Новый Завет — тем более, что ты знаком со всеми обычаями.
Numéro de Strong: G3122
Mot: μάλιστα  (malista)
surtout, principalement, particulièrement ; 12
Strong: G3122
Word: μάλιστα
malista {mal'-is-tah}
原型副詞mala(非常)的中性複數最高級;副詞最高級
➊尤其是,特別是,最重要的
Strong: G3122
μάλιστα (málista) {mal'-is-tah}
μαλιστα - malista plural neutro do superlativo do adverbio aparentemente primario mala muito adv superlativo 1 especialmente principalmente acima de tudo


Webster Concordance (1833)
Strong: G3122
Transliter & Pronounc: malista {mal'-is-tah}
Total Webster Occurrences: 12

all, 1
Acts 20:38

chiefly, 2
Phil 4:22; 2Pet 2:10

especially, 9
Acts 25:26; Acts 26:3; Gal 6:10; 1Tim 4:10; 1Tim 5:8; 1Tim 5:17; 2Tim 4:13; Titus 1:10; Phlm 1:16Display settings Display settings