SOB (Studijní on-line bible) - Biblický program - free scripture study tool - online bible program

Výběr jazyka rozhraní:     

Velikost písma:   12345678910

Display settings Display settings

Výběr jazyka rozhraní:                    

Velikost písma:   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10

Informace o Studijní on-line bibli (SOB) (CZ)

   Aplikace, kterou právě používáte, je biblický program Studijní on-line bible (dále jen SOB) verze 2. Jedná se prozatím o testovací verzi, která je oproti původní verzi postavena na HTML5, využívá JavaScriptovou knihovnu JQuery a framework Bootstrap. Nová verze přináší v některých ohledech zjednodušení, v některých ohledech je tomu naopak. Hlavní výhodou by měla být možnost využívání knihovny JQuery pro novou verzi tooltipů (ze kterých je nově možné kopírovat jejich obsah, případně kliknout na aktivní odkazy na nich). V nové verzi by zobrazení překladů i vyhledávek mělo vypadat "profesionálněji", k dispozici by měly být navíc např. informace o modulech apod. Přehrávač namluvených překladů je nyní postaven na technologii HTML5, tzn., že již ke svému provozu nepotřebuje podporu Flash playeru (který již oficiálně např. pro platformu Android není k dispozici, a u kterého se počítá s postupným všeobecným útlumem).

© 2011-2100
 

 

Information about the "Online Bible Study" (SOB) (EN)

   Application you're using is a biblical program Online Bible Study (SOB), version Nr. 2. This is yet a testing release, which is (compared to the previous version) based on HTML5, uses JQuery JavaScript library and Bootstrap framework. The new version brings in some aspects simplifications. The major advantage should be the possibility of using JQuery for the new version tooltips (from which it is now possible to copy their content, or click on active hyperlinks). In the new version are also available informations about the modules and the like. The player of the narrated translations is now HTML5 powered (he does not need Flash player). I hope, that the new features will be gradually added.

 

 

 

Kontakt

(kontaktné informácie - contact info - Kontaktinformationen - контактная информация - informacje kontaktowe - información de contacto - πληροφορίες επικοινωνίας)

 

Diviš Libor
URL: www.obohu.cz
E-mail: infoobohu.cz
Skype: libordivis

 

 

 

Webster Concordance - study with Strong numbers

... no information about this module ...

 

Guestbook

 

 

Guestbook 

 Ani Gallert   (4.7.2018 - 16:24)
E-mail: cactus.gomeragmail.com
Vielen, vielen Dank für diese Seite (und dass wir sie kostenfrei nutzen können)! Sie ist sehr gut gemacht und eröffnet beim Bibelstudium völlig neue Einblicke! Eine dringende Frage habe ich zur Adolf Ernst Knoch Bibel - die Begriffe, die kursiv und hell in den Versen dargestellt sind - bedeuteten diese, die Worte wurden von Knoch hinzugefügt, weil im Original nicht mehr erhalten? Oder wie ist das zu verstehen? Vielen Dank und Gottes Segen, Ani

Hallo, Ani. Kursiv und hell - das sind die Worte, die nicht im Originaltext sind, aber sie sind wichtig für das richtige Verständnis. Sie können es im VERGLEICHS-MODUS gut sehen. Schauen Sie sich zum Beispiel das Münchener Neues Testament an...     Libor

Andreas Boldt   (27.2.2018 - 05:41)
E-mail: andyp1gmx.net
Ich habe diese Seite gefunden um einfach Bibel online zu benutzen in verschiedenen Sprachen - ich bin überzeugt das Gott sein Wort bewahrt hat in allen Sprachen. Und weiß bis zum Ende hin wird sein Wort leuchten. "Denn mein Wort wird nicht leer zu mir zurückkehren..." - Gottes Segen für die segensreiche Arbeit die ihr tut. Leider kann ich kein Tscheschisch aber habe auch Bekannte in der Slowakei und bin Euch sehr verbunden im Sinne des Protestantismus. Ich benutze die Bibel jeden Tag. Andreas Boldt

Ich danke Ihnen, Andreas. Diese Anwendung ist viel mehr als nur eine Online-Bibel. Versuchen Sie bitte herauszufinden, welche Optionen und Funktionen SOB anbietet... (Anleitung) Libor

Juraj Kaličiak   (5.2.2018 - 11:06)
E-mail: juro.kaliciakgmail.com
Nech Vám pán odplatí Jeho spôsobom, toto je nejlepšia verzia práce s Božím slovom. Vyhladávanie, režim porovnávania sú skvelé. Pracujem s touto stránkou už celé roky a cítim povinnosť povzbudiť autorov, že je toto určite požehnaná práca. Veľa to používam aj na mobile, ako rýchlu online bibliu. Oceňujem odvahu vydania prekladu Jozefa Roháčka v edícii Dušana Seberíniho s doslovným prekladom Božieho mena. Výborná je možnosť porovnania s gréckymi originál textami so strongovými číslami. Buďte požehnaní bratia. Juraj

Vďaka Juraj. Je príjemné počuť, že tento biblický program používate už dlhší čas, a že ste s ním spokojný. Snažím sa SOB stále vylepšovať. Nie sú žiadni autori - je iba jeden amatér, ktorý chce (okrem bežných funkcií biblických programov) najmä sprístupniť originálny text biblie pre všetkých - aj bez znalosti biblických jazykov. Libor

John Builer   (30.1.2018 - 07:07)
E-mail: Johnbuilercontbay.com
Ganz, ganz grosse Klasse, diese Seite, besser, als alles andere!!! Vielen Dank!!! Bitte machen Sie so weiter!!! Danke! Regards, John Builer

Danke, ich schätze es wirklich ...

Zdeněk Staněk   (27.12.2017 - 15:34)
E-mail: zdenek.stanekwhitepaper.bluefile.cz
WLC 5M 6:4 v prvním slově chybí souhláska ajin a v posledním slově dálet. Díval jsem se do jiných zpracování textu WLC a tam jsou.

OK. Upravil jsem text podle textu Tanachu.

Vladimir Bartoš   (23.11.2017 - 23:15)
E-mail: bartos.vlemail.cz
Tyto stránky jsem objevil náhodou, když jsem hledal on line čtení Bible. Jsem úplně nadšený z toho, jaké jsou zde možností a chci za to poděkovat!!

Jsem rád, že Vás tento on-line biblický program tolik zaujal. Věřím, že se to ještě zlepší, když si prostudujete návod, případně novinky na Facebooku :-)

Libor Diviš   (14.10.2016 - 08:02)
Vítejte v knize hostů. Sem můžete vkládat své komentáře k nové verzi SOB (Studijní on-line bible). Jen bych Vás chtěl poprosit, abyste si předtím prostudovali návod k tomuto biblickému programu.

Welcome. Here you can write your comments relating to this new version of the online biblical program SOB (Online Bible Study) - your assessment, proposals, error notices etc.

 

 

   

Webster Concordance - study with Strong numbers

Searching with Strong’s numbers
H1 ~ H8674   (Old Testament)
G1 ~ G5624   (New Testament)
G2636 G2637 G2638 G2639 G2640         G2642G2643G2644G2645G2646

Cognate Strong's numbers: G4035, G2640, G3005, G1257

Strong: G2641
καταλείπω  [katalejpó]
(fut. καταλείψω, aor. κατέλιπον i κατέλειψα, pf. pas. καταλέλειμμαι, aor. pas. κατελείφθην) 1. opustit, zanechat, nechat, ponechat, pominout; zanedbat 2. (pas.) být ponechán, zůstat, zbýt [24]
Strong: G2641
Word: καταλειπω
Pronounc: kat-al-i'-po
Orig: from 2596 and 3007; to leave down, i.e. behind; by implication, to abandon, have remaining:--forsake, leave, reserve. G2596 G3007
Use: TDNT-4:194,523 Verb
HE Strong: H309 H1961 H2186 H3322 H3498 H3943 H4098 H4672 H5117 H5352 H5800 H6413 H6485 H7582 H7604 H7760 H7911 H8300

1) to leave behind
1a) to depart from, leave
1a1) to be left
1b) to bid (one) to remain
1c) to forsake, leave to one's self a person or thing by ceasing to care for it, to abandon, leave in the lurch
1c1) to be abandoned, forsaken
1d) to cause to be left over, to reserve, to leave remaining
1e) like our "leave behind", it is used of one who on being called away cannot take another with him
1e1) especially of the dying (to leave behind)
1f) like our "leave", leave alone, disregard
1f1) of those who sail past a place without stopping
Strong: G2641
Word: καταλείπω
Transliter: kataleipō
Pronounc: kat-al-i'-po
From G2596 and G3007; to leave down that is behind; by implication to abandon have remaining: - forsake leave reserve.
Copyright, Abkürzungsverzeichnis samt grammatikalischen Erklärungen... Strongs Nummer: G2641
kata-leipo < 2596 + 3007; Vb. (25)
 
 I.) verlassen
  1) sich um etw. oder jmdn. nicht kümmern: im Stich lassen; aufgeben, preisgeben, ohne Hilfe lassen; verlassen. Ge 39:12 De 29:24 Mt 4:13 Mr 14:52 Lu 5:28 Ac 6:2 Heb 11:27 2Pe 2:15 Lu 10:40*?
  2) jmdn. nachdem man weggeht (alleine bzw. für immer) zurücklassen; sterbend etw. hinterlassen; Pass.: zurückbleiben. - Synonym: 620 Ge 2:24 De 28:54 Pr 20:7 Da 10:13 Mt 16:4 19:5 Mr 12:19 Lu 10:40 Eph 5:31 Ac 18:19 1Th 3:1* ua.
  3) sich etw. übriglassen (als Reserve); noch ausstehen. 1Ki 19:18 Ro 11:4 Heb 4:1
  4) etw. "links liegen lassen" d.h. nicht beachten (vom Vorbeisegeln an einem Ort ohne Halt zu machen). Ac 21:3
Strong: G2641
(kataleípo)
de G2596 y G3007; dejar abajo, i.e. detrás; por implicación abandonar, haberse quedado:- quedar, reservar, dejar.
----
Diccionario Tuggy
καταλείπω
.(fut. καταλείψω; tiempo futuro voz pasiva καταλειφθήσομαι; 1 tiempo aoristo κατέλειψα; 2 tiempo aoristo κατέλιπον; 1 tiempo aoristo voz pasiva κατελείφθην; tiempo perfecto καταλέλοιπα; tiempo perfecto voz pasiva καταλέλιμμαι). Dejar, quedar, desatender, desamparar, dejar a un lado, abandonar, reservar para sí. A.T. אַחַר , Pro 20:7. הָיָה , Pro 14:26. זָנַח hi., 1Cr 28:9. יָצַג hi., Éxo 29:34. יָתַר ni., Eze 39:14. יָתַר hi., Jer. 51(44):7. יֶתֶר , Deu 28:54. לָפַת ni., Job 6:18. מְדוּשָׁה , Isa 21:10. מָצָא ni., 2Sa 17:13. נוּח hi., Jer. 50(43):6. נָקָה ni., Isa 3:26. Varias veces עָזַב qal.; Lam 5:20. עָזַב ni., Isa 62:12. פְּלֵטָה , פְּלֵיטָה , Isa 37:31. פָּקַד pu., Isa 38:10. שׂוּם , Isa 66:19. שָׂרִיד , Lam 2:22. שָׁאָה ni., Isa 6:11. Varias veces שָׁאַר ni., Eze 36:36. שָׁאַר hi., Eze 36:4. שְׁאָר Isa 28:5. שְׁאֵרִית Eze 36:4. שָׁכַח qal., Isa 17:10. שָׁכַח ni., Isa 23:15. שְׁכַח ithp. Dan 2:35. N.T. Dejar, desatender, hacer a un lado, abandonar, reservar para sí.
A) De persona: Mat 16:4; Mat 19:5; Mat 21:17; Mar 10:7; Mar 12:19; Mar 12:21; Luc 10:40; Luc 20:31; Jua 8:9; Hch 18:19; Hch 24:27; Hch 25:14; Rom 11:4; Efe 5:31; 1Ts 3:1.
B) De cosa o lugar: Mat 4:13; Mar 14:52; Luc 5:28; Luc 15:4; Hch 21:3; Heb 4:1; Heb 11:27; 2Pe 2:15.
----
Diccionario Vine NT
kataleipo (καταλείπω, G2641)
, forma intensificada de leipo , dejar (con kata , abajo, en sentido intensivo), significa: (a) dejar, dejar atrás (p.ej., Mat 4:13 : «dejando»); (b) dejar permaneciendo, reservar (p.ej., Luc 10:40 : «me deje»); (c) dejar, en el sentido de abandonar (p.ej., Luc 5:28); (d) utilizado en la voz pasiva, con sentido de media, de quedarse (Jua 8:9 : «quedó»; 1Ts 3:1 : «quedarnos»). Véanse DEJAR, Nº 15, PERMANECER, RESERVAR.

kataleipo (καταλείπω, G2641) , dejar atrás, dejar que quede. Se traduce: «Me he reservado siete mil hombres» (Rom 11:4 ; rv : «He dejado»). Véanse DEJAR, PERMANECER, QUEDAR.
kataleipo (καταλείπω, G2641) , dejar atrás (kata , abajo; leipo , dejar). Se traduce con el verbo dejar en la mayor parte de las ocasiones (Mat 4:13 ; Mat 16:4; Mat 19:5; Mat 21:17; Mar 10:17; Mar 12:19, Mar 12:21; Mar 14:52; Luc 5:28 ; Luc 10:40; Luc 15:4; Luc 20:31; Hch 2:31 ; Hch 6:2; Hch 18:19; Hch 21:3; Hch 24:27; Hch 25:14; Efe 5:31 ; Tit 1:5 ; Heb 11:27 ; 2Pe 2:15); como «quedar» se traduce en Jua 8:9 ; 1Ts 3:1 ; «reservar», Rom 11:4 ; «permanecer» en Heb 4:1. Véanse PERMANECER, QUEDAR, RESERVAR.¶
----
Diccionario Swanson

(Swanson 2901)
καταλείπω (kataleipō): vb.; ≡ Strong 2641; TDNT 4.194-1. LN 15.57 retirarse, partir (Mat 4:13; Heb 11:27); 2. LN 85.65 dejar atrás, abandonar (Mar 14:52); 3. LN 13.92 ser abandonado, dejar con vida, hacer permanecer (Heb 4:1; Jua 8:9 v.l.); 4. LN 30.51 abandonar, dejar de preocuparse acerca de (Hch 6:2); 5. LN 34.40 desvincularse, evitar la relación, pero no en el sentido de abandono (Efe 5:31); 6. LN 35.17 dejar alguien sin ayuda (Luc 10:40)
Hомер Стронга: G2641
Оригинал: καταλειπω
Транслитерация: каталеипо
Произношение: каталеи́по
Часть речи: Глагол
Этимология: от G2596 и G3007 - оставлять, покидать, бросать, сберегать, сохранять, соблюдать;
LXX: H7604 (שׂאר‎) B(ni), E(hi), H5800 (עזב‎), H3499 (יֶ֫תֶר). Словарь Дворецкого: κατα-λειπω эп. καλλειπω (эп. fut. тж. καλλειψω, aor. 2 κατελιπον, pf. καταλελοιπα; pass. : fut. καταλειφθησομαι, aor. κατελειφθην, pf. καταλελειμμαι) тж. med. 1) оставлять Пр.: (τινα παρ΄ οχεσφιν Гомер (X-IX вв. до н. э.); αφοδον τινι Ксенофонт (ок. 428-354 до н. э.); στενεν διεξοδον καταλιπεσθαι Платон (427-347 до н. э.); εαυτω τι Аристотель (384-322 до н. э.)) ο στρατος καταλελειμμενος του αλλου στρατου Геродот (ок. 484-425 до н. э.) — оставленная (для несения охраны) часть войска; κατελειφθη μονος Новый Завет — он остался один; διαλαβειν εις δυο, ωστε μηδεν καταλιπειν μεσον Аристотель (384-322 до н. э.) — разделить пополам без остатка 2) оставлять на поле сражения, т. е. терять убитыми Пр.: (πολλους Τρωων Гомер (X-IX вв. до н. э.)) 3) покидать, бросать Пр.: (Αχαιους, πολιν Гомер (X-IX вв. до н. э.); οικιας τε καη ιερα Лисий (ок. 445-380 до н. э.)) κ. σχεδιην ανεμοισι φερεσθαι Гомер (X-IX вв. до н. э.) — бросить плот на произвол ветров; αλλ΄ αντιαζω, μη με καταλιπης μονον Софокл (ок. 496-406 до н. э.) — но прошу тебя, не покидай меня одного 4) оставлять после себя или в наследство Пр.: (τινη οδυνας τε γοους τε Гомер (X-IX вв. до н. э.); αιδω παισιν, ου χρυσον Платон (427-347 до н. э.); δυο θυγατερας Аристотель (384-322 до н. э.)) τα εν μυθου σχηματι καταλελειμμενα τοις υστερον Аристотель (384-322 до н. э.) — перешедшее в форме мифа к позднейшим поколениям 5) оставлять, сохранять, сберегать Пр.: (οκτω μονους, sc. ανδρας Ксенофонт (ок. 428-354 до н. э.); τριτατην μοιραν Аристотель (384-322 до н. э.); επτακισχιλιους ανδρας εαυτω Новый Завет) τα μεν αλλα περιηρει, κατελειπε δε το ευδαιμονας ποιειν Ксенофонт (ок. 428-354 до н. э.) — (Сократ) отбрасывал все другое и интересовался лишь тем, как сделать счастливыми (людей); καταλειπεσθαι εαυτω Ксенофонт (ок. 428-354 до н. э.) — сохранить для самого себя 6) предоставлять Пр.: (θυσιαι κατελειφθησαν τοις βασιλευσι μονον Аристотель (384-322 до н. э.))
Numéro de Strong: G2641
Mot: καταλείπω  (kataleipo)
quitter, laisser, lâcher, rester, abandonner, se réserver, subsister ; 25
Strong: G2641
Word: καταλείπω
kataleipo {kat-al-i'-po}
源自G2596G3007;動詞
➊留在身後ⓐ人:①離開一個地方②離世ⓑ東西
➋(終結)離開(太4:13;來11:27;彼後2:15)
➌留置
Strong: G2641
καταλείπω (kataleípō) {kat-al-i'-po}
καταλειπω - kataleipo de G2596 e G3007 tdnt - 4 194 523 v 1 deixar para tras 1a partir de deixar 1a1 ser abandonado 1b ordenar alguem a permanecer 1c desistir de deixar uma pessoa ou coisa a sua propria sorte pelo cessar de cuida-la abandonar desamparar 1d fazer sobrar reservar deixar permanecer 1e como o nosso deixar para tras usado de alguem que ao ser chamado nao pode trazer outro consigo 1e1 especialmente dos moribundos deixar para tras 1f deixar para tras desconsiderar 1f1 daqueles que navegam e passam por um lugar sem parar


Webster Concordance (1833)
Strong: G2641
Transliter & Pronounc: kataleipo {kat-al-i'-po}
Total Webster Occurrences: 29

doth, 1
Luke 15:4

forsaken, 1
2Pet 2:15

forsook, 1
Heb 11:27

leave, 6
Matt 19:5; Mark 10:7; Mark 12:19; Luke 15:4; Acts 6:2; Eph 5:31

leaving, 1
Matt 4:13

left, 15
Matt 16:4; Matt 21:17; Mark 14:52; Luke 5:28; Luke 10:40; Luke 20:31; John 8:9; Acts 2:31; Acts 18:19; Acts 21:3; Acts 24:27; Acts 25:14; 1Thess 3:1; Titus 1:5; Heb 4:1

reserved, 1
Rom 11:4

shall, 2
Mark 10:7; Eph 5:31

was, 1
Acts 2:31
Analytic Septuagint with Strong numbers and morphology (v. יהוה)
Strong: G2641 - καταλείπω - [205 x]
Display settings Display settings