SOB (Studijní on-line bible) - Biblický program - free scripture study tool - online bible program

Výběr jazyka rozhraní:     

Velikost písma:   12345678910

Display settings Display settings

Výběr jazyka rozhraní:                    

Velikost písma:   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10

Informace o Studijní on-line bibli (SOB) (CZ)

   Aplikace, kterou právě používáte, je biblický program Studijní on-line bible (dále jen SOB) verze 2. Jedná se prozatím o testovací verzi, která je oproti původní verzi postavena na HTML5, využívá JavaScriptovou knihovnu JQuery a framework Bootstrap. Nová verze přináší v některých ohledech zjednodušení, v některých ohledech je tomu naopak. Hlavní výhodou by měla být možnost využívání knihovny JQuery pro novou verzi tooltipů (ze kterých je nově možné kopírovat jejich obsah, případně kliknout na aktivní odkazy na nich). V nové verzi by zobrazení překladů i vyhledávek mělo vypadat "profesionálněji", k dispozici by měly být navíc např. informace o modulech apod. Přehrávač namluvených překladů je nyní postaven na technologii HTML5, tzn., že již ke svému provozu nepotřebuje podporu Flash playeru (který již oficiálně např. pro platformu Android není k dispozici, a u kterého se počítá s postupným všeobecným útlumem).

© 2011-2100
 

 

Information about the "Online Bible Study" (SOB) (EN)

   Application you're using is a biblical program Online Bible Study (SOB), version Nr. 2. This is yet a testing release, which is (compared to the previous version) based on HTML5, uses JQuery JavaScript library and Bootstrap framework. The new version brings in some aspects simplifications. The major advantage should be the possibility of using JQuery for the new version tooltips (from which it is now possible to copy their content, or click on active hyperlinks). In the new version are also available informations about the modules and the like. The player of the narrated translations is now HTML5 powered (he does not need Flash player). I hope, that the new features will be gradually added.

 

 

 

Kontakt

(kontaktné informácie - contact info - Kontaktinformationen - контактная информация - informacje kontaktowe - información de contacto - πληροφορίες επικοινωνίας)

 

Diviš Libor
URL: www.obohu.cz
E-mail: infoobohu.cz
Skype: libordivis

 

 

 

Webster Concordance - study with Strong numbers

... no information about this module ...

 

Guestbook

 

 

Guestbook 

 Ani Gallert   (4.7.2018 - 16:24)
E-mail: cactus.gomeragmail.com
Vielen, vielen Dank für diese Seite (und dass wir sie kostenfrei nutzen können)! Sie ist sehr gut gemacht und eröffnet beim Bibelstudium völlig neue Einblicke! Eine dringende Frage habe ich zur Adolf Ernst Knoch Bibel - die Begriffe, die kursiv und hell in den Versen dargestellt sind - bedeuteten diese, die Worte wurden von Knoch hinzugefügt, weil im Original nicht mehr erhalten? Oder wie ist das zu verstehen? Vielen Dank und Gottes Segen, Ani

Hallo, Ani. Kursiv und hell - das sind die Worte, die nicht im Originaltext sind, aber sie sind wichtig für das richtige Verständnis. Sie können es im VERGLEICHS-MODUS gut sehen. Schauen Sie sich zum Beispiel das Münchener Neues Testament an...     Libor

Andreas Boldt   (27.2.2018 - 05:41)
E-mail: andyp1gmx.net
Ich habe diese Seite gefunden um einfach Bibel online zu benutzen in verschiedenen Sprachen - ich bin überzeugt das Gott sein Wort bewahrt hat in allen Sprachen. Und weiß bis zum Ende hin wird sein Wort leuchten. "Denn mein Wort wird nicht leer zu mir zurückkehren..." - Gottes Segen für die segensreiche Arbeit die ihr tut. Leider kann ich kein Tscheschisch aber habe auch Bekannte in der Slowakei und bin Euch sehr verbunden im Sinne des Protestantismus. Ich benutze die Bibel jeden Tag. Andreas Boldt

Ich danke Ihnen, Andreas. Diese Anwendung ist viel mehr als nur eine Online-Bibel. Versuchen Sie bitte herauszufinden, welche Optionen und Funktionen SOB anbietet... (Anleitung) Libor

Juraj Kaličiak   (5.2.2018 - 11:06)
E-mail: juro.kaliciakgmail.com
Nech Vám pán odplatí Jeho spôsobom, toto je nejlepšia verzia práce s Božím slovom. Vyhladávanie, režim porovnávania sú skvelé. Pracujem s touto stránkou už celé roky a cítim povinnosť povzbudiť autorov, že je toto určite požehnaná práca. Veľa to používam aj na mobile, ako rýchlu online bibliu. Oceňujem odvahu vydania prekladu Jozefa Roháčka v edícii Dušana Seberíniho s doslovným prekladom Božieho mena. Výborná je možnosť porovnania s gréckymi originál textami so strongovými číslami. Buďte požehnaní bratia. Juraj

Vďaka Juraj. Je príjemné počuť, že tento biblický program používate už dlhší čas, a že ste s ním spokojný. Snažím sa SOB stále vylepšovať. Nie sú žiadni autori - je iba jeden amatér, ktorý chce (okrem bežných funkcií biblických programov) najmä sprístupniť originálny text biblie pre všetkých - aj bez znalosti biblických jazykov. Libor

John Builer   (30.1.2018 - 07:07)
E-mail: Johnbuilercontbay.com
Ganz, ganz grosse Klasse, diese Seite, besser, als alles andere!!! Vielen Dank!!! Bitte machen Sie so weiter!!! Danke! Regards, John Builer

Danke, ich schätze es wirklich ...

Zdeněk Staněk   (27.12.2017 - 15:34)
E-mail: zdenek.stanekwhitepaper.bluefile.cz
WLC 5M 6:4 v prvním slově chybí souhláska ajin a v posledním slově dálet. Díval jsem se do jiných zpracování textu WLC a tam jsou.

OK. Upravil jsem text podle textu Tanachu.

Vladimir Bartoš   (23.11.2017 - 23:15)
E-mail: bartos.vlemail.cz
Tyto stránky jsem objevil náhodou, když jsem hledal on line čtení Bible. Jsem úplně nadšený z toho, jaké jsou zde možností a chci za to poděkovat!!

Jsem rád, že Vás tento on-line biblický program tolik zaujal. Věřím, že se to ještě zlepší, když si prostudujete návod, případně novinky na Facebooku :-)

Libor Diviš   (14.10.2016 - 08:02)
Vítejte v knize hostů. Sem můžete vkládat své komentáře k nové verzi SOB (Studijní on-line bible). Jen bych Vás chtěl poprosit, abyste si předtím prostudovali návod k tomuto biblickému programu.

Welcome. Here you can write your comments relating to this new version of the online biblical program SOB (Online Bible Study) - your assessment, proposals, error notices etc.

 

 

   

Webster Concordance - study with Strong numbers

Searching with Strong’s numbers
H1 ~ H8674   (Old Testament)
G1 ~ G5624   (New Testament)
G1931 G1932 G1933 G1934 G1935         G1937G1938G1939G1940G1941

Cognate Strong's numbers: G3866, G3908, G3331, G4286, G114, G5087, G2007, G4388, G115, G4369, G3346

Strong: G1936
ἐπίθεσις, εως, ἡ  [epithesis]
vkládání, vzkládání (rukou) [4]
Strong: G1936
Word: επιθεσις
Pronounc: ep-ith'-es-is
Orig: from 2007; an imposition (of hands officially):--laying (putting) on. G2007
Use: TDNT-8:159,1176 Noun Feminine
HE Strong: H5691 H7195

1) a laying on, imposition

The imposition of hands was a sacred rite transmitted by the Jews to the Christians, and employed in praying for another, or in conferring upon him divine blessings, especially bodily health, or the Holy Spirit (at the administration of baptism and the inauguration to their office of the teachers and ministers of the church).
Strong: G1936
Word: ἐπίθεσις
Transliter: epithesis
Pronounc: ep-ith'-es-is
From G2007; an imposition (of hands officially): - laying (putting) on.
Copyright, Abkürzungsverzeichnis samt grammatikalischen Erklärungen... Strongs Nummer: G1936
epithesis < 2007 (örtlich: d. Akt des Auf-legens --> an jmdn. "Hand anlegen");
 Subst.fem. (4)
 Gräz. und LXX: d. Verschwörung, d. Attacke. 2Ch 25:27 Eze 23:11
 
 I.) d. Auflegen
  1) d. Akt d. (Hände)Auflegens. Ac 8:18 1Ti 4:14 2Ti 1:6 Heb 6:2
Strong: G1936
(epídsesis)
de G2007 y imposición (de manos oficialmente):- imposición.
----
Diccionario Tuggy
ἐπίθεσις
, εως, .Imposición (de manos): Hch 8:18; 1Ti 4:14; 2Ti 1:6; Heb 6:2. ἐπιθήσω. Ver ἐπιτίθημι, 2007.
----
Diccionario Vine NT
epithesis (ἐπίθεσις, G1936)
, poner encima (epi , encima; tithemi , poner). Se usa en el NT: (a) de la imposición de manos por parte de los apóstoles, acompañada de la impartición del Espíritu Santo con manifestación externa, en los casos de los de Samaria que creyeron (Hch 8:18); estas manifestaciones sobrenaturales eran señales especialmente dispuestas para dar testimonio a los judíos acerca de los hechos de Cristo y de la fe; así, eran temporales. No hay registro alguno de su permanencia después de la ocasión y circunstancias narradas en Hechos 19; en cuyo v. 6 se usa el verbo correspondiente epitithemi (véase más abajo), como tampoco fue este don delegado por los apóstoles a otros (véase PONER, tithemi y epitithemi ); (b) de la similar acción por parte de los ancianos de una iglesia en ocasiones en que un miembro era separado para una obra particular, habiendo dado evidencias de poseer las cualidades necesarias para ello, como en el caso de Timoteo (1Ti 4:14); de la impartición de un don espiritual mediante la imposición de las manos del apóstol Pablo (2Ti 1:6); cf. el verbo epitithemi en Hch 6:6 , con ocasión de la designación de los siete, y en el caso de Bernabé y Saulo (Hch 13:3); también en 19:6; (c) en Heb 6:2 , la doctrina de la imposición de manos se refiere al acto ordenado a los israelitas en relación con, p.ej., las ofrendas de paz (Lev 3:2, Lev 3:8, Lev 3:13; Lev 4:29, Lev 4:33); a los sacerdotes acerca de la ofrenda de expiación (Lev 4:4; Lev 16:21); a los ancianos (Lev 4:15); a un príncipe (Lev 4:24).¶
El principio subyacente en este acto era el de identificación por parte de aquel que lo llevaba a cabo con el animal o persona sobre quien las manos eran impuestas. En la lxx , 2Cr 25:27 ; Eze 23:11
Nota : Para la imposición de las manos de Cristo sobre los enfermos, véanse IMPONER, Nº 3, y PONER.
----
Diccionario Swanson

(Swanson 2120)
ἐπίθεσις (epithesis), εως (eōs),(hē): s.fem.; ≡ Strong 1936; TDNT 8.159-LN 85.51 (el acto de) imponer (las manos), una acción que mostraba la transferencia de algo (Hch 8:18; 1Ti 4:14; 2Ti 1:6; Heb 6:2+)
Hомер Стронга: G1936
Оригинал: επιΘεσις
Транслитерация: епифесис
Произношение: эпьй́фэсьйс
Часть речи: Существительное женского рода
Этимология: от G2007 - наложение, возложение; с G5495 (χειρ) перев.: рукоположение. Словарь Дворецкого: επι-θεσις -εως η 1) наложение, накладывание Пр.: (επιχριστων Плутарх (ок. 46-126)) 2) возложение Пр.: (χειρων Новый Завет) 3) прикладывание крышки, т. е. запирание Пр.: (αφαιρεσις καη ε. Аристотель (384-322 до н. э.)) 4) прилагание прозвищ (эпитетов) Пр.: (τας επιθεσεις ποιεισθαι απο τινος Аристотель (384-322 до н. э.)) 5) нападение Пр.: (των Περσων τοις Ελλησιν Платон (427-347 до н. э.); τοις εργοις δια του πυρος Полибий (ок. 200-120 до н. э.)) 6) заговор, козни Пр.: (επη το σωμα τινος Аристотель (384-322 до н. э.); οικετων Плутарх (ок. 46-126)) 7) попытка захвата Пр.: (επη τεν αρχην Аристотель (384-322 до н. э.); τες τυραννιδος Диодор Сицилийский, I в. до н. э.)
Numéro de Strong: G1936
Mot: ἐπίθεσις  (epithesis)
imposition ; 4
Strong: G1936
Word: ἐπίθεσις
epithesis {ep-ith'-es-is}
源自G2007;陰性名詞
➊放置於……之上
Strong: G1936
ἐπίθεσις (epíthesis) {ep-ith'-es-is}
επιθεσις - epithesis de G2007 tdnt - 8 159 1176 n f 1 imposicao de maos a imposicao de maos era um rito sagrado transmitido aos cristaos pelos judeus e usado quando se orava por outra pessoa ou quando se conferiam a ela bencaos divinas especialmente saude fisica ou o espirito santo na administracao do batismo ou quando mestres e ministros da igreja tomavam posse do seu oficio


Webster Concordance (1833)
Strong: G1936
Transliter & Pronounc: epithesis {ep-ith'-es-is}
Total Webster Occurrences: 4

on, 4
Acts 8:18; 1Tim 4:14; 2Tim 1:6; Heb 6:2
Analytic Septuagint with Strong numbers and morphology (v. יהוה)
Strong: G1936 - ἐπίθεσις, εως, ἡ - [2 x]
Display settings Display settings