Webster Bible (1833) - with Strong numbers (EN)Luke - 12. chapter - Luke - chapter 12

Výběr jazyka rozhraní:     

Velikost písma:   12345678910

Display settings Display settings SStrong's number hide! 中國詞典Use Chinese Dictionary

Výběr jazyka rozhraní:                    

Velikost písma:   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10

Informace o Studijní on-line bibli (SOB) (CZ)

   Aplikace, kterou právě používáte, je biblický program Studijní on-line bible (dále jen SOB) verze 2. Jedná se prozatím o testovací verzi, která je oproti původní verzi postavena na HTML5, využívá JavaScriptovou knihovnu JQuery a framework Bootstrap. Nová verze přináší v některých ohledech zjednodušení, v některých ohledech je tomu naopak. Hlavní výhodou by měla být možnost využívání knihovny JQuery pro novou verzi tooltipů (ze kterých je nově možné kopírovat jejich obsah, případně kliknout na aktivní odkazy na nich). V nové verzi by zobrazení překladů i vyhledávek mělo vypadat "profesionálněji", k dispozici by měly být navíc např. informace o modulech apod. Přehrávač namluvených překladů je nyní postaven na technologii HTML5, tzn., že již ke svému provozu nepotřebuje podporu Flash playeru (který již oficiálně např. pro platformu Android není k dispozici, a u kterého se počítá s postupným všeobecným útlumem).

© 2011-2100
 

 

Information about the "Online Bible Study" (SOB) (EN)

   Application you're using is a biblical program Online Bible Study (SOB), version Nr. 2. This is yet a testing release, which is (compared to the previous version) based on HTML5, uses JQuery JavaScript library and Bootstrap framework. The new version brings in some aspects simplifications. The major advantage should be the possibility of using JQuery for the new version tooltips (from which it is now possible to copy their content, or click on active hyperlinks). In the new version are also available informations about the modules and the like. The player of the narrated translations is now HTML5 powered (he does not need Flash player). I hope, that the new features will be gradually added.

 

 

 

Kontakt

(kontaktné informácie - contact info - Kontaktinformationen - контактная информация - informacje kontaktowe - información de contacto - πληροφορίες επικοινωνίας)

 

Diviš Libor
URL: www.obohu.cz
E-mail: infoobohu.cz
Skype: libordivis

 

 

 

Webster Bible (1833) - with Strong numbers (EN)

... no information about this module ...

 

Guestbook

 

 

Guestbook 

 Ani Gallert   (4.7.2018 - 16:24)
E-mail: cactus.gomeragmail.com
Vielen, vielen Dank für diese Seite (und dass wir sie kostenfrei nutzen können)! Sie ist sehr gut gemacht und eröffnet beim Bibelstudium völlig neue Einblicke! Eine dringende Frage habe ich zur Adolf Ernst Knoch Bibel - die Begriffe, die kursiv und hell in den Versen dargestellt sind - bedeuteten diese, die Worte wurden von Knoch hinzugefügt, weil im Original nicht mehr erhalten? Oder wie ist das zu verstehen? Vielen Dank und Gottes Segen, Ani

Hallo, Ani. Kursiv und hell - das sind die Worte, die nicht im Originaltext sind, aber sie sind wichtig für das richtige Verständnis. Sie können es im VERGLEICHS-MODUS gut sehen. Schauen Sie sich zum Beispiel das Münchener Neues Testament an...     Libor

Andreas Boldt   (27.2.2018 - 05:41)
E-mail: andyp1gmx.net
Ich habe diese Seite gefunden um einfach Bibel online zu benutzen in verschiedenen Sprachen - ich bin überzeugt das Gott sein Wort bewahrt hat in allen Sprachen. Und weiß bis zum Ende hin wird sein Wort leuchten. "Denn mein Wort wird nicht leer zu mir zurückkehren..." - Gottes Segen für die segensreiche Arbeit die ihr tut. Leider kann ich kein Tscheschisch aber habe auch Bekannte in der Slowakei und bin Euch sehr verbunden im Sinne des Protestantismus. Ich benutze die Bibel jeden Tag. Andreas Boldt

Ich danke Ihnen, Andreas. Diese Anwendung ist viel mehr als nur eine Online-Bibel. Versuchen Sie bitte herauszufinden, welche Optionen und Funktionen SOB anbietet... (Anleitung) Libor

Juraj Kaličiak   (5.2.2018 - 11:06)
E-mail: juro.kaliciakgmail.com
Nech Vám pán odplatí Jeho spôsobom, toto je nejlepšia verzia práce s Božím slovom. Vyhladávanie, režim porovnávania sú skvelé. Pracujem s touto stránkou už celé roky a cítim povinnosť povzbudiť autorov, že je toto určite požehnaná práca. Veľa to používam aj na mobile, ako rýchlu online bibliu. Oceňujem odvahu vydania prekladu Jozefa Roháčka v edícii Dušana Seberíniho s doslovným prekladom Božieho mena. Výborná je možnosť porovnania s gréckymi originál textami so strongovými číslami. Buďte požehnaní bratia. Juraj

Vďaka Juraj. Je príjemné počuť, že tento biblický program používate už dlhší čas, a že ste s ním spokojný. Snažím sa SOB stále vylepšovať. Nie sú žiadni autori - je iba jeden amatér, ktorý chce (okrem bežných funkcií biblických programov) najmä sprístupniť originálny text biblie pre všetkých - aj bez znalosti biblických jazykov. Libor

John Builer   (30.1.2018 - 07:07)
E-mail: Johnbuilercontbay.com
Ganz, ganz grosse Klasse, diese Seite, besser, als alles andere!!! Vielen Dank!!! Bitte machen Sie so weiter!!! Danke! Regards, John Builer

Danke, ich schätze es wirklich ...

Zdeněk Staněk   (27.12.2017 - 15:34)
E-mail: zdenek.stanekwhitepaper.bluefile.cz
WLC 5M 6:4 v prvním slově chybí souhláska ajin a v posledním slově dálet. Díval jsem se do jiných zpracování textu WLC a tam jsou.

OK. Upravil jsem text podle textu Tanachu.

Vladimir Bartoš   (23.11.2017 - 23:15)
E-mail: bartos.vlemail.cz
Tyto stránky jsem objevil náhodou, když jsem hledal on line čtení Bible. Jsem úplně nadšený z toho, jaké jsou zde možností a chci za to poděkovat!!

Jsem rád, že Vás tento on-line biblický program tolik zaujal. Věřím, že se to ještě zlepší, když si prostudujete návod, případně novinky na Facebooku :-)

Libor Diviš   (14.10.2016 - 08:02)
Vítejte v knize hostů. Sem můžete vkládat své komentáře k nové verzi SOB (Studijní on-line bible). Jen bych Vás chtěl poprosit, abyste si předtím prostudovali návod k tomuto biblickému programu.

Welcome. Here you can write your comments relating to this new version of the online biblical program SOB (Online Bible Study) - your assessment, proposals, error notices etc.

 

 

   

Webster Bible (1833) - with Strong numbers (EN)


1InG1722 the mean timeG3739, when there was gathered togetherG1996 an innumerable multitudeG3461 of peopleG3793, so thatG5620 they trampledG2662 one upon anotherG240, he beganG756 to sayG3004 toG4314 hisG846 disciplesG3101 first of allG4412, BewareG4337 yeG1438 ofG575 the leavenG2219 of the PhariseesG5330, whichG3748 isG2076 hypocrisyG5272. 2ForG1161 there isG2076 nothingG3762 coveredG4780, thatG3739 shallG601 notG3756 be revealedG601; neitherG2532 hidG2927, thatG3739 shallG1097 notG3756 be knownG1097. 3ThereforeG473 G3739 whateverG3745 ye have spokenG2036 inG1722 darknessG4653 shall be heardG191 inG1722 the lightG5457; andG2532 that whichG3739 ye have spokenG2980 inG4314 the earG3775 inG1722 closetsG5009 shall be proclaimedG2784 uponG1909 the housetopsG1430. 4AndG1161 I sayG3004 to youG5213 myG3450 friendsG5384, BeG5399 notG3361 afraidG5399 of themG575 that killG615 the bodyG4983, andG2532 afterG3326 thatG5023 haveG2192 noG3361 G5100 moreG4055 that they can doG4160. 5ButG1161 I will forewarnG5263 youG5213 whomG5101 ye shall fearG5399: FearG5399 him, who afterG3326 he hath killedG615 hathG2192 powerG1849 to castG1685 intoG1519 hellG1067; yeaG3483, I sayG3004 to youG5213, FearG5399 himG5126. 6AreG4453 notG3780 fiveG4002 sparrowsG4765 soldG4453 for twoG1417 farthingsG787, andG2532 notG3756 oneG1520 ofG1537 themG846 isG2076 forgottenG1950 beforeG1799 GodG2316? 7ButG235 even the veryG2532 hairsG2359 of yourG5216 headG2776 areG705 allG3956 numberedG705. FearG5399 notG3361 thereforeG3767: ye are of more valueG1308 than manyG4183 sparrowsG4765. 8AlsoG1161 I sayG3004 to youG5213, WhoeverG3956 G3739 G302 shall confessG3670 G1722 meG1698 beforeG1715 menG1722 G444, himG846 shallG3670 the SonG5207 of manG444 alsoG2532 confessG3670 beforeG1715 the angelsG32 of GodG2316: 9ButG1161 he that deniethG720 meG3165 beforeG1799 menG444 shall be deniedG533 beforeG1799 the angelsG32 of GodG2316. 10AndG2532 whoeverG3956 G3739 shall speakG2046 a wordG3056 againstG1519 the SonG5207 of manG444, it shall be forgivenG863 himG846: butG1161 to him that blasphemethG987 againstG1519 the HolyG40 SpiritG4151 it shallG863 notG3756 be forgivenG863. 11AndG1161 whenG3752 they bringG4374 youG5209 toG1909 the synagoguesG4864, andG2532 before magistratesG746, andG2532 powersG1849, beG3309 notG3361 anxiousG3309 howG4459 orG2228 what thingG5101 ye shall answerG626, orG2228 whatG5101 ye shall sayG2036: 12ForG1063 the HolyG40 SpiritG4151 shall teachG1321 youG5209 inG1722 the sameG846 hourG5610 whatG3739 ye oughtG1163 to sayG2036. 13AndG1161 oneG5100 ofG1537 the companyG3793 saidG2036 to himG846, MasterG1320, speakG2036 to myG3450 brotherG80, that he divideG3307 the inheritanceG2817 withG3326 meG1700. 14AndG1161 he saidG2036 to himG846, ManG444, whoG5101 madeG2525 meG3165 a judgeG1348 orG2228 a dividerG3312 overG1909 youG5209? 15AndG1161 he saidG2036 toG4314 themG846, Take heedG3708, andG2532 bewareG5442 ofG575 covetousnessG4124: forG3754 a man’sG5100 G846 lifeG2222 consistethG2076 notG3756 inG1722 the abundanceG4052 ofG1537 the things which heG846 possessethG5224. 16AndG1161 he spokeG2036 a parableG3850 toG4314 themG846, sayingG3004, The groundG5561 of a certainG5100 richG4145 manG444 brought forth plentifullyG2164: 17AndG2532 he thoughtG1260 withinG1722 himselfG1438, sayingG3004, WhatG5101 shall I doG4160, becauseG3754 I haveG2192 noG3756 place whereG4226 to storeG4863 myG3450 fruitsG2590? 18AndG2532 he saidG2036, ThisG5124 will I doG4160: I will pull downG2507 myG3450 barnsG596, andG2532 buildG3618 greaterG3187; andG2532 thereG1563 will I storeG4863 allG3956 myG3450 fruitsG1081 andG2532 myG3450 goodsG18. 19AndG2532 I will sayG2046 to myG3450 soulG5590, SoulG5590, thou hastG2192 manyG4183 goodsG18 laid upG2749 forG1519 manyG4183 yearsG2094; take thy easeG373, eatG5315, drinkG4095, and be merryG2165. 20ButG1161 GodG2316 saidG2036 to himG846, Thou foolG878, thisG5026 nightG3571 thyG4675 soulG5590 shall be requiredG523 ofG575 theeG4675: thenG1161 whoseG5101 shall those things beG2071, whichG3739 thou hast providedG2090?  21SoG3779 is he that layeth up treasureG2343 for himselfG1438, andG2532 isG4147 notG3361 richG4147 towardG1519 GodG2316. 22AndG1161 he saidG2036 toG4314 hisG846 disciplesG3101, ThereforeG1223 G5124 I sayG3004 to youG5213, BeG3309 notG3361 anxiousG3309 for yourG5216 lifeG5590, whatG5101 ye shall eatG5315; neitherG3366 for the bodyG4983, whatG5101 ye shall put onG1746. 23The lifeG5590 isG2076 moreG4119 than foodG5160, andG2532 the bodyG4983 is more than raimentG1742. 24ConsiderG2657 the ravensG2876: forG3754 they neitherG3756 sowG4687 norG3761 reapG2325; whichG3739 neitherG3756 haveG2076 storehouseG5009 norG3761 barnG596; andG2532 GodG2316 feedethG5142 themG846: how muchG4214 moreG3123 areG1308 yeG5210 better thanG1308 the fowlsG4071? 25AndG1161 whichG5101 ofG1537 youG5216 by being anxiousG3309 canG1410 addG4369 toG1909 hisG846 statureG2244 oneG1520 cubitG4083? 26IfG1487 ye thenG3767 areG1410 notG3777 able to doG1410 that thing which is leastG1646, whyG5101 are ye anxiousG3309 forG4012 the restG3062? 27ConsiderG2657 the liliesG2918 howG4459 they growG837: they toilG2872 notG3756, they spinG3514 notG3761; and yetG1161 I sayG3004 to youG5213, that SolomonG4672 inG1722 allG3956 hisG846 gloryG1391 wasG4016 notG3761 arrayedG4016 likeG5613 oneG1520 of theseG5130. 28IfG1487 thenG1161 GodG2316 soG3779 clotheG294 the grassG5528, whichG5607 is to dayG4594 inG1722 the fieldG68, andG2532 to morrowG839 is castG906 intoG1519 the ovenG2823; how muchG4214 moreG3123 will he clothe youG5209, O ye of little faithG3640? 29AndG2532 seekG2212 yeG5210 notG3361 whatG5101 ye shall eatG5315, orG2228 whatG5101 ye shall drinkG4095 G2532, neitherG3361 be ye of doubtful mindG3349.  30ForG1063 allG3956 these thingsG5023 doG1934 the nationsG1484 of the worldG2889 seek afterG1934: andG1161 yourG5216 FatherG3962 knowethG1492 thatG3754 ye have needG5535 of these thingsG5130. 31But ratherG4133 seek yeG2212 the kingdomG932 of GodG2316; andG2532 allG3956 these thingsG5023 shall be addedG4369 to youG5213. 32FearG5399 notG3361, littleG3398 flockG4168; forG3754 it isG2106 yourG5216 Father’sG3962 good pleasureG2106 to giveG1325 youG5213 the kingdomG932. 33SellG4453 what yeG5216 haveG5224, andG2532 giveG1325 almsG1654; provideG4160 yourselvesG1438 bagsG905 which becomeG3822 notG3361 oldG3822, a treasureG2344 inG1722 the heavensG3772 that faileth notG413, whereG3699 noG3756 thiefG2812 approachethG1448, neitherG3761 mothG4597 corruptethG1311. 34ForG1063 whereG3699 yourG5216 treasureG2344 isG2076, thereG1563 willG2071 yourG5216 heartG2588 beG2071 alsoG2532. 35LetG2077 yourG5216 loinsG3751 beG2077 girtG4024, andG2532 your lampsG3088 burningG2545; 36AndG2532 ye yourselvesG5210 likeG3664 menG444 that waitG4327 for theirG1438 lordG2962, whenG4219 he will returnG360 fromG1537 the weddingG1062; thatG2443 when he comethG2064 andG2532 knockethG2925, they may openG455 to himG846 immediatelyG2112. 37BlessedG3107 are thoseG1565 servantsG1401, whomG3739 the lordG2962 when he comethG2064 shall findG2147 watchingG1127: verilyG281 I sayG3004 to youG5213, thatG3754 he shall gird himselfG4024, andG2532 makeG347 themG846 to sit down to eatG347, andG2532 will come forthG3928 and serveG1247 themG846. 38AndG2532 ifG1437 he shall comeG2064 inG1722 the secondG1208 watchG5438, orG2532 comeG2064 inG1722 the thirdG5154 watchG5438, andG2532 findG2147 them soG3779, blessedG3107 areG1526 thoseG1565 servantsG1401. 39AndG1161 thisG5124 knowG1097, thatG3754 ifG1487 the master of the houseG3617 had knownG1492 whatG4169 hourG5610 the thiefG2812 would comeG2064 G302, he would have watchedG1127, andG2532 G302 notG3756 have allowedG863 hisG846 houseG3624 to be broken intoG1358. 40BeG1096 yeG5210 thereforeG3767 readyG2092 alsoG2532: forG3754 G3739 the SonG5207 of manG444 comethG2064 at an hourG5610 when ye thinkG1380 notG3756. 41ThenG1161 PeterG4074 saidG2036 to himG846, LordG2962, speakest thouG3004 thisG5026 parableG3850 toG4314 usG2248, orG2228 evenG2532 toG4314 allG3956? 42AndG1161 the LordG2962 saidG2036, WhoG5101 thenG686 isG2076 that faithfulG4103 andG2532 wiseG5429 stewardG3623, whomG3739 his lordG2962 shall make rulerG2525 overG1909 hisG846 householdG2322, to giveG1325 them their portion of foodG4620 inG1722 due seasonG2540? 43BlessedG3107 is thatG1565 servantG1401, whomG3739 hisG846 lordG2962 when he comethG2064 shall findG2147 soG3779 doingG4160. 44TrulyG230 I sayG3004 to youG5213, thatG3754 he will make himG846 rulerG2525 overG1909 allG3956 that heG846 hathG5224. 45ButG1161 ifG1437 thatG1565 servantG1401 shall sayG2036 inG1722 hisG846 heartG2588, MyG3450 lordG2962 delayethG5549 his comingG2064; andG2532 shall beginG756 to beatG5180 the maleG3816 andG2532 female servantsG3814, andG5037 to eatG2068 andG2532 drinkG4095, andG2532 to be drunkG3182; 46The lordG2962 of thatG1565 servantG1401 will comeG2240 inG1722 a dayG2250 whenG3739 he lookethG4328 notG3756 forG4328 him, andG2532 atG1722 an hourG5610 whenG3739 he isG1097 notG3756 awareG1097, andG2532 will cutG1371 himG846 in twoG1371, andG2532 will appointG5087 him hisG846 portionG3313 withG3326 the unbelieversG571.  47AndG1161 thatG1565 servantG1401, whoG3588 knewG1097 hisG1438 lord’sG2962 willG2307, andG2532 preparedG2090 notG3361 himself, neitherG3366 didG4160 accordingG4314 to hisG846 willG2307, shall be beatenG1194 with manyG4183 stripes. 48ButG1161 he that knewG1097 notG3361, andG1161 committedG4160 things worthyG514 of stripesG4127, shall be beatenG1194 with fewG3641 stripes. ForG1161 to whomeverG3739 G3956 muchG4183 is givenG1325, ofG3844 himG846 shall much beG4183 requiredG2212: andG2532 to whom menG3739 have committedG3908 muchG4183, from himG846 they will askG154 the moreG4055. 49I am comeG2064 to sendG906 fireG4442 onG1519 the earthG1093; andG2532 whatG5101 will IG2309, ifG1487 it isG381 alreadyG2235 kindledG381? 50ButG1161 I haveG2192 a baptismG908 to be baptized withG907; andG2532 howG4459 am I constrainedG4912 tillG2193 G3739 it shall be accomplishedG5055!  51Suppose yeG1380 thatG3754 I am comeG3854 to giveG1325 peaceG1515 onG1722 earthG1093? I tellG3004 youG5213, NayG3780; butG235 ratherG2228 divisionG1267: 52ForG1063 fromG575 henceforthG3568 there shall beG2071 fiveG4002 inG1722 oneG1520 houseG3624 dividedG1266, threeG5140 againstG1909 twoG1417, andG2532 twoG1417 againstG1909 threeG5140. 53The fatherG3962 shall be dividedG1266 againstG1909 the sonG5207, andG2532 the sonG5207 againstG1909 the fatherG3962; the motherG3384 againstG1909 the daughterG2364, andG2532 the daughterG2364 againstG1909 the motherG3384; the mother in lawG3994 againstG1909 herG846 daughter in lawG3565, andG2532 the daughter in lawG3565 againstG1909 herG846 mother in lawG3994. 54AndG1161 he saidG3004 alsoG2532 to the peopleG3793, WhenG3752 ye seeG1492 a cloudG3507 risingG393 inG575 the westG1424, immediatelyG2112 ye sayG3004, There comethG2064 a showerG3655; andG2532 soG3779 it isG1096. 55AndG2532 whenG3752 ye see the south windG3558 blowingG4154, ye sayG3004 G3754, There will beG2071 heatG2742; andG2532 it cometh to passG1096. 56Ye hypocritesG5273, ye canG1492 discernG1381 the faceG4383 of the skyG3772 andG2532 of the earthG1093; butG1161 how is itG4459 that ye do notG3756 discernG1381 thisG5126 timeG2540? 57YeaG1161, and whyG5101 evenG2532 ofG575 yourselvesG1438 judge yeG2919 notG3756 what is rightG1342? 58WhenG5613 G1063 thou goestG5217 withG3326 thyG4675 adversaryG476 toG1909 the magistrateG758, as thou art inG1722 the wayG3598, giveG1325 diligenceG2039 that thou mayest be deliveredG525 fromG575 himG846; lestG3379 he dragG2694 theeG4571 beforeG4314 the judgeG2923, andG2532 the judgeG2923 deliverG3860 theeG4571 to the officerG4233, andG2532 the officerG4233 castG906 theeG4571 intoG1519 prisonG5438. 59I tellG3004 theeG4671, thou shaltG1831 notG3364 departG1831 from thereG2532 G1564, tillG2193 G3739 thou hast paidG591 the very lastG2078 miteG3016. 

Display settings Display settings SStrong's number hide! 中國詞典Use Chinese Dictionary
/ / 0.017 s.