Webster Bible (1833) - with Strong numbers (EN)2 Thessalonians - 3. chapter - 2 Thessalonians - chapter 3

Výběr jazyka rozhraní:     

Velikost písma:   12345678910

Display settings Display settings SStrong's number hide! 中國詞典Use Chinese Dictionary

Výběr jazyka rozhraní:                    

Velikost písma:   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10

Informace o Studijní on-line bibli (SOB) (CZ)

   Aplikace, kterou právě používáte, je biblický program Studijní on-line bible (dále jen SOB) verze 2. Jedná se prozatím o testovací verzi, která je oproti původní verzi postavena na HTML5, využívá JavaScriptovou knihovnu JQuery a framework Bootstrap. Nová verze přináší v některých ohledech zjednodušení, v některých ohledech je tomu naopak. Hlavní výhodou by měla být možnost využívání knihovny JQuery pro novou verzi tooltipů (ze kterých je nově možné kopírovat jejich obsah, případně kliknout na aktivní odkazy na nich). V nové verzi by zobrazení překladů i vyhledávek mělo vypadat "profesionálněji", k dispozici by měly být navíc např. informace o modulech apod. Přehrávač namluvených překladů je nyní postaven na technologii HTML5, tzn., že již ke svému provozu nepotřebuje podporu Flash playeru (který již oficiálně např. pro platformu Android není k dispozici, a u kterého se počítá s postupným všeobecným útlumem).

© 2011-2100
 

 

Information about the "Online Bible Study" (SOB) (EN)

   Application you're using is a biblical program Online Bible Study (SOB), version Nr. 2. This is yet a testing release, which is (compared to the previous version) based on HTML5, uses JQuery JavaScript library and Bootstrap framework. The new version brings in some aspects simplifications. The major advantage should be the possibility of using JQuery for the new version tooltips (from which it is now possible to copy their content, or click on active hyperlinks). In the new version are also available informations about the modules and the like. The player of the narrated translations is now HTML5 powered (he does not need Flash player). I hope, that the new features will be gradually added.

 

 

 

Kontakt

(kontaktné informácie - contact info - Kontaktinformationen - контактная информация - informacje kontaktowe - información de contacto - πληροφορίες επικοινωνίας)

 

Diviš Libor
URL: www.obohu.cz
E-mail: infoobohu.cz
Skype: libordivis

 

 

 

Webster Bible (1833) - with Strong numbers (EN)

... no information about this module ...

 

Guestbook

 

 

Guestbook 

 Ani Gallert   (4.7.2018 - 16:24)
E-mail: cactus.gomeragmail.com
Vielen, vielen Dank für diese Seite (und dass wir sie kostenfrei nutzen können)! Sie ist sehr gut gemacht und eröffnet beim Bibelstudium völlig neue Einblicke! Eine dringende Frage habe ich zur Adolf Ernst Knoch Bibel - die Begriffe, die kursiv und hell in den Versen dargestellt sind - bedeuteten diese, die Worte wurden von Knoch hinzugefügt, weil im Original nicht mehr erhalten? Oder wie ist das zu verstehen? Vielen Dank und Gottes Segen, Ani

Hallo, Ani. Kursiv und hell - das sind die Worte, die nicht im Originaltext sind, aber sie sind wichtig für das richtige Verständnis. Sie können es im VERGLEICHS-MODUS gut sehen. Schauen Sie sich zum Beispiel das Münchener Neues Testament an...     Libor

Andreas Boldt   (27.2.2018 - 05:41)
E-mail: andyp1gmx.net
Ich habe diese Seite gefunden um einfach Bibel online zu benutzen in verschiedenen Sprachen - ich bin überzeugt das Gott sein Wort bewahrt hat in allen Sprachen. Und weiß bis zum Ende hin wird sein Wort leuchten. "Denn mein Wort wird nicht leer zu mir zurückkehren..." - Gottes Segen für die segensreiche Arbeit die ihr tut. Leider kann ich kein Tscheschisch aber habe auch Bekannte in der Slowakei und bin Euch sehr verbunden im Sinne des Protestantismus. Ich benutze die Bibel jeden Tag. Andreas Boldt

Ich danke Ihnen, Andreas. Diese Anwendung ist viel mehr als nur eine Online-Bibel. Versuchen Sie bitte herauszufinden, welche Optionen und Funktionen SOB anbietet... (Anleitung) Libor

Juraj Kaličiak   (5.2.2018 - 11:06)
E-mail: juro.kaliciakgmail.com
Nech Vám pán odplatí Jeho spôsobom, toto je nejlepšia verzia práce s Božím slovom. Vyhladávanie, režim porovnávania sú skvelé. Pracujem s touto stránkou už celé roky a cítim povinnosť povzbudiť autorov, že je toto určite požehnaná práca. Veľa to používam aj na mobile, ako rýchlu online bibliu. Oceňujem odvahu vydania prekladu Jozefa Roháčka v edícii Dušana Seberíniho s doslovným prekladom Božieho mena. Výborná je možnosť porovnania s gréckymi originál textami so strongovými číslami. Buďte požehnaní bratia. Juraj

Vďaka Juraj. Je príjemné počuť, že tento biblický program používate už dlhší čas, a že ste s ním spokojný. Snažím sa SOB stále vylepšovať. Nie sú žiadni autori - je iba jeden amatér, ktorý chce (okrem bežných funkcií biblických programov) najmä sprístupniť originálny text biblie pre všetkých - aj bez znalosti biblických jazykov. Libor

John Builer   (30.1.2018 - 07:07)
E-mail: Johnbuilercontbay.com
Ganz, ganz grosse Klasse, diese Seite, besser, als alles andere!!! Vielen Dank!!! Bitte machen Sie so weiter!!! Danke! Regards, John Builer

Danke, ich schätze es wirklich ...

Zdeněk Staněk   (27.12.2017 - 15:34)
E-mail: zdenek.stanekwhitepaper.bluefile.cz
WLC 5M 6:4 v prvním slově chybí souhláska ajin a v posledním slově dálet. Díval jsem se do jiných zpracování textu WLC a tam jsou.

OK. Upravil jsem text podle textu Tanachu.

Vladimir Bartoš   (23.11.2017 - 23:15)
E-mail: bartos.vlemail.cz
Tyto stránky jsem objevil náhodou, když jsem hledal on line čtení Bible. Jsem úplně nadšený z toho, jaké jsou zde možností a chci za to poděkovat!!

Jsem rád, že Vás tento on-line biblický program tolik zaujal. Věřím, že se to ještě zlepší, když si prostudujete návod, případně novinky na Facebooku :-)

Libor Diviš   (14.10.2016 - 08:02)
Vítejte v knize hostů. Sem můžete vkládat své komentáře k nové verzi SOB (Studijní on-line bible). Jen bych Vás chtěl poprosit, abyste si předtím prostudovali návod k tomuto biblickému programu.

Welcome. Here you can write your comments relating to this new version of the online biblical program SOB (Online Bible Study) - your assessment, proposals, error notices etc.

 

 

   

Webster Bible (1833) - with Strong numbers (EN)


1FinallyG3063, brethrenG80, prayG4336 forG4012 usG2257, thatG2443 the wordG3056 of the LordG2962 may have free courseG5143, andG2532 be glorifiedG1392, evenG2532 asG2531 it is withG4314 youG5209:  2AndG2532 thatG2443 we may be deliveredG4506 fromG575 unreasonableG824 andG2532 wickedG4190 menG444: forG1063 allG3956 men have notG3756 faithG4102.  3ButG1161 the LordG2962 isG2076 faithfulG4103, whoG3739 shall establishG4741 youG5209, andG2532 keepG5442 you fromG575 evilG4190. 4AndG1161 we have confidenceG3982 inG1722 the LordG2962 concerningG1909 youG5209, thatG3754 ye bothG2532 doG4160 andG2532 will doG4160 the things whichG3739 we commandG3853 youG5213. 5AndG1161 the LordG2962 directG2720 yourG5216 heartsG2588 intoG1519 the loveG26 of GodG2316, andG2532 intoG1519 the patient waitingG5281 for ChristG5547.  6NowG1161 we commandG3853 youG5213, brethrenG80, inG1722 the nameG3686 of ourG2257 LordG2962 JesusG2424 ChristG5547, that ye withdrawG4724 yourselvesG5209 fromG575 everyG3956 brotherG80 that walkethG4043 disorderlyG814, andG2532 notG3361 afterG2596 the traditionG3862 whichG3739 he receivedG3880 fromG3844 usG2257. 7ForG1063 yourselvesG846 knowG1492 howG4459 ye oughtG1163 to followG3401 usG2248: forG3754 we behavedG812 notG3756 ourselves disorderlyG812 amongG1722 youG5213; 8NeitherG3761 did we eatG5315 any man’sG3844 G5100 breadG740 for nothingG1432; butG235 wroughtG2038 withG1722 labourG2873 andG2532 toilG3449 nightG3571 andG2532 dayG2250, thatG4314 we mightG1912 notG3361 be chargeableG1912 to anyG5100 of youG5216: 9NotG3756 becauseG3754 we haveG2192 notG3756 powerG1849, butG235 toG2443 makeG1325 ourselvesG1438 an exampleG5179 to youG5213 toG1519 followG3401 usG2248. 10ForG1063 evenG2532 whenG3753 we wereG2258 withG4314 youG5209, thisG5124 we commandedG3853 youG5213, thatG3754 if anyG1536 wouldG2309 notG3756 workG2038, neitherG3366 should he eatG2068. 11ForG1063 we hearG191 that there are someG5100 who walkG4043 amongG1722 youG5213 disorderlyG814, workingG2038 not at allG3367, butG235 are busybodiesG4020. 12NowG1161 them that are suchG5108 we commandG3853 andG2532 exhortG3870 byG1223 ourG2257 LordG2962 JesusG2424 ChristG5547, thatG2443 withG3326 quietnessG2271 they workG2038, and eatG2068 their ownG1438 breadG740. 13ButG1161 yeG5210, brethrenG80, beG1573 notG3361 wearyG1573 in well doingG2569.  14AndG1161 if any manG1536 obeyethG5219 notG3756 ourG2257 wordG3056 byG1223 this epistleG1992, noteG4593 thatG5126 man, andG2532 haveG4874 noG3361 company withG4874 himG846, thatG2443 he may be ashamedG1788.  15YetG2532 countG2233 him notG3361 asG5613 an enemyG2190, butG235 admonishG3560 him asG5613 a brotherG80. 16NowG1161 the LordG2962 of peaceG1515 himselfG846 giveG1325 youG5213 peaceG1515 alwaysG1223 G3956 byG1722 allG3956 meansG5158. The LordG2962 be withG3326 youG5216 allG3956. 17The salutationG783 of PaulG3972 with my ownG1699 handG5495, whichG3739 isG2076 the tokenG4592 inG1722 everyG3956 epistleG1992: soG3779 I writeG1125. 18The graceG5485 of ourG2257 LordG2962 JesusG2424 ChristG5547 be withG3326 youG5216 allG3956. AmenG281. G1208 [epistle] toG4314 the ThessaloniansG2331 was writtenG1125 fromG575 AthensG116.')" onMouseOut="toolTip()"> ** 

Display settings Display settings SStrong's number hide! 中國詞典Use Chinese Dictionary
/ / 0.011 s.