VW-Edition Bible (2010)1 Chronicles - 1. chapter - 1 Chronicles - chapter 1

Výběr jazyka rozhraní:     

Velikost písma:   12345678910

Display settings Display settings

Výběr jazyka rozhraní:                    

Velikost písma:   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10

Informace o Studijní on-line bibli (SOB) (CZ)

   Aplikace, kterou právě používáte, je biblický program Studijní on-line bible (dále jen SOB) verze 2. Jedná se prozatím o testovací verzi, která je oproti původní verzi postavena na HTML5, využívá JavaScriptovou knihovnu JQuery a framework Bootstrap. Nová verze přináší v některých ohledech zjednodušení, v některých ohledech je tomu naopak. Hlavní výhodou by měla být možnost využívání knihovny JQuery pro novou verzi tooltipů (ze kterých je nově možné kopírovat jejich obsah, případně kliknout na aktivní odkazy na nich). V nové verzi by zobrazení překladů i vyhledávek mělo vypadat "profesionálněji", k dispozici by měly být navíc např. informace o modulech apod. Přehrávač namluvených překladů je nyní postaven na technologii HTML5, tzn., že již ke svému provozu nepotřebuje podporu Flash playeru (který již oficiálně např. pro platformu Android není k dispozici, a u kterého se počítá s postupným všeobecným útlumem).

© 2011-2100
 

 

Information about the "Online Bible Study" (SOB) (EN)

   Application you're using is a biblical program Online Bible Study (SOB), version Nr. 2. This is yet a testing release, which is (compared to the previous version) based on HTML5, uses JQuery JavaScript library and Bootstrap framework. The new version brings in some aspects simplifications. The major advantage should be the possibility of using JQuery for the new version tooltips (from which it is now possible to copy their content, or click on active hyperlinks). In the new version are also available informations about the modules and the like. The player of the narrated translations is now HTML5 powered (he does not need Flash player). I hope, that the new features will be gradually added.

 

 

 

Kontakt

(kontaktné informácie - contact info - Kontaktinformationen - контактная информация - informacje kontaktowe - información de contacto - πληροφορίες επικοινωνίας)

 

Diviš Libor
URL: www.obohu.cz
E-mail: infoobohu.cz
Skype: libordivis

 

 

 

VW-Edition Bible (2010)

... no information about this module ...

 

Guestbook

 

 

Guestbook 

 Ani Gallert   (4.7.2018 - 16:24)
E-mail: cactus.gomeragmail.com
Vielen, vielen Dank für diese Seite (und dass wir sie kostenfrei nutzen können)! Sie ist sehr gut gemacht und eröffnet beim Bibelstudium völlig neue Einblicke! Eine dringende Frage habe ich zur Adolf Ernst Knoch Bibel - die Begriffe, die kursiv und hell in den Versen dargestellt sind - bedeuteten diese, die Worte wurden von Knoch hinzugefügt, weil im Original nicht mehr erhalten? Oder wie ist das zu verstehen? Vielen Dank und Gottes Segen, Ani

Hallo, Ani. Kursiv und hell - das sind die Worte, die nicht im Originaltext sind, aber sie sind wichtig für das richtige Verständnis. Sie können es im VERGLEICHS-MODUS gut sehen. Schauen Sie sich zum Beispiel das Münchener Neues Testament an...     Libor

Andreas Boldt   (27.2.2018 - 05:41)
E-mail: andyp1gmx.net
Ich habe diese Seite gefunden um einfach Bibel online zu benutzen in verschiedenen Sprachen - ich bin überzeugt das Gott sein Wort bewahrt hat in allen Sprachen. Und weiß bis zum Ende hin wird sein Wort leuchten. "Denn mein Wort wird nicht leer zu mir zurückkehren..." - Gottes Segen für die segensreiche Arbeit die ihr tut. Leider kann ich kein Tscheschisch aber habe auch Bekannte in der Slowakei und bin Euch sehr verbunden im Sinne des Protestantismus. Ich benutze die Bibel jeden Tag. Andreas Boldt

Ich danke Ihnen, Andreas. Diese Anwendung ist viel mehr als nur eine Online-Bibel. Versuchen Sie bitte herauszufinden, welche Optionen und Funktionen SOB anbietet... (Anleitung) Libor

Juraj Kaličiak   (5.2.2018 - 11:06)
E-mail: juro.kaliciakgmail.com
Nech Vám pán odplatí Jeho spôsobom, toto je nejlepšia verzia práce s Božím slovom. Vyhladávanie, režim porovnávania sú skvelé. Pracujem s touto stránkou už celé roky a cítim povinnosť povzbudiť autorov, že je toto určite požehnaná práca. Veľa to používam aj na mobile, ako rýchlu online bibliu. Oceňujem odvahu vydania prekladu Jozefa Roháčka v edícii Dušana Seberíniho s doslovným prekladom Božieho mena. Výborná je možnosť porovnania s gréckymi originál textami so strongovými číslami. Buďte požehnaní bratia. Juraj

Vďaka Juraj. Je príjemné počuť, že tento biblický program používate už dlhší čas, a že ste s ním spokojný. Snažím sa SOB stále vylepšovať. Nie sú žiadni autori - je iba jeden amatér, ktorý chce (okrem bežných funkcií biblických programov) najmä sprístupniť originálny text biblie pre všetkých - aj bez znalosti biblických jazykov. Libor

John Builer   (30.1.2018 - 07:07)
E-mail: Johnbuilercontbay.com
Ganz, ganz grosse Klasse, diese Seite, besser, als alles andere!!! Vielen Dank!!! Bitte machen Sie so weiter!!! Danke! Regards, John Builer

Danke, ich schätze es wirklich ...

Zdeněk Staněk   (27.12.2017 - 15:34)
E-mail: zdenek.stanekwhitepaper.bluefile.cz
WLC 5M 6:4 v prvním slově chybí souhláska ajin a v posledním slově dálet. Díval jsem se do jiných zpracování textu WLC a tam jsou.

OK. Upravil jsem text podle textu Tanachu.

Vladimir Bartoš   (23.11.2017 - 23:15)
E-mail: bartos.vlemail.cz
Tyto stránky jsem objevil náhodou, když jsem hledal on line čtení Bible. Jsem úplně nadšený z toho, jaké jsou zde možností a chci za to poděkovat!!

Jsem rád, že Vás tento on-line biblický program tolik zaujal. Věřím, že se to ještě zlepší, když si prostudujete návod, případně novinky na Facebooku :-)

Libor Diviš   (14.10.2016 - 08:02)
Vítejte v knize hostů. Sem můžete vkládat své komentáře k nové verzi SOB (Studijní on-line bible). Jen bych Vás chtěl poprosit, abyste si předtím prostudovali návod k tomuto biblickému programu.

Welcome. Here you can write your comments relating to this new version of the online biblical program SOB (Online Bible Study) - your assessment, proposals, error notices etc.

 

 

   

VW-Edition Bible (2010)


1Adam, Seth, Enosh,2Cainan, Mahalalel, Jared,3Enoch, Methuselah, Lamech,4Noah, Shem, Ham, and Japheth.5The sons of Japheth: Gomer, Magog, Madai, Javan, Tubal, Meshech, and Tiras.6The sons of Gomer: Ashkenaz, Diphath, and Togarmah.7The sons of Javan: Elishah, Tarshish, Kittim, and Dodanim.8The sons of Ham: Cush, Mizraim, Put, and Canaan.9The sons of Cush: Seba, Havilah, Sabta, Raama, and Sabtecha. The sons of Raamah: Sheba and Dedan.10Cush begot Nimrod; he began to be a mighty one on the earth.11Mizraim begot Ludim, Anamim, Lehabim, Naphtuhim,12Pathrusim, Casluhim from whom came the Philistines and the Caphtorim.13Canaan begot Sidon, his firstborn, and Heth;14the Jebusite, the Amorite, and the Girgashite,15the Hivite, the Arkite, and the Sinite,16the Arvadite, the Zemarite, and the Hamathite.17The sons of Shem: Elam, Asshur, Arphaxad, Lud, Aram, Uz, Hul, Gether, and Meshech.18Arphaxad begot Shelah, and Shelah begot Eber.19To Eber were born two sons: the name of one was Peleg, for in his days the earth was divided; and his brother's name was Joktan.20Joktan begot Almodad, Sheleph, Hazarmaveth, Jerah,21Hadoram, Uzal, Diklah,22Ebal, Abimael, Sheba,23Ophir, Havilah, and Jobab. All these were the sons of Joktan.24Shem, Arphaxad, Shelah,25Eber, Peleg, Reu,26Serug, Nahor, Terah,27and Abram, who is Abraham.28The sons of Abraham: Isaac and Ishmael.29These are their generations. The firstborn of Ishmael: Nebajoth; then Kedar, Adbeel, Mibsam,30Mishma, Dumah, Massa, Hadad, Tema,31Jetur, Naphish, and Kedemah. These, the sons of Ishmael.32The sons of Keturah, Abraham's concubine: She bore Zimran, Jokshan, Medan, Midian, Ishbak, and Shuah. The sons of Jokshan: Sheba and Dedan.33The sons of Midian: Ephah, Epher, Hanoch, Abida, and Eldaah. All these, the sons of Keturah.34And Abraham begot Isaac. The sons of Isaac: Esau and Israel.35The sons of Esau: Eliphaz, Reuel, Jeush, Jaalam, and Korah.36The sons of Eliphaz: Teman, Omar, Zephi, Gatam, and Kenaz; and by Timna, Amalek.37The sons of Reuel: Nahath, Zerah, Shammah, and Mizzah.38The sons of Seir: Lotan, Shobal, Zibeon, Anah, Dishon, Ezer, and Dishan.39The sons of Lotan: Hori and Homam. Lotan's sister was Timna.40The sons of Shobal: Alian, Manahath, Ebal, Shephi, and Onam. The sons of Zibeon: Ajah and Anah.41The son of Anah: Dishon. The sons of Dishon: Hamran, Eshban, Ithran, and Cheran.42The sons of Ezer: Bilhan, Zaavan, and Jaakan. The sons of Dishan: Uz and Aran.43Now these were the kings who reigned in the land of Edom before a king reigned over the children of Israel: Bela the son of Beor; and the name of his city: Dinhabah.44And when Bela died, Jobab the son of Zerah of Bozrah reigned in his place.45When Jobab died, Husham of the land of the Temanites reigned in his place.46And when Husham died, Hadad the son of Bedad, who struck Midian in the field of Moab, reigned in his place. The name of his city was Avith.47When Hadad died, Samlah of Masrekah reigned in his place.48And when Samlah died, Shaul of Rehoboth by the River reigned in his place.49When Shaul died, Baal-Hanan the son of Achbor reigned in his place.50And when Baal-Hanan died, Hadad reigned in his place; and the name of his city: Pai. His wife's name: Mehetabel, the daughter of Matred, the daughter of Mezahab.51Hadad died also. And the chiefs of Edom: Chief Timnah, Chief Aliah, Chief Jetheth,52Chief Aholibamah, Chief Elah, Chief Pinon,53Chief Kenaz, Chief Teman, Chief Mibzar,54Chief Magdiel, and Chief Iram. These were the chiefs of Edom.

Display settings Display settings