COMPARING MODE - comparing of any translations

Výběr jazyka rozhraní:     

Velikost písma:   12345678910

Display settings Display settings

Výběr jazyka rozhraní:                    

Velikost písma:   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10

Informace o Studijní on-line bibli (SOB) (CZ)

   Aplikace, kterou právě používáte, je biblický program Studijní on-line bible (dále jen SOB) verze 2. Jedná se prozatím o testovací verzi, která je oproti původní verzi postavena na HTML5, využívá JavaScriptovou knihovnu JQuery a framework Bootstrap. Nová verze přináší v některých ohledech zjednodušení, v některých ohledech je tomu naopak. Hlavní výhodou by měla být možnost využívání knihovny JQuery pro novou verzi tooltipů (ze kterých je nově možné kopírovat jejich obsah, případně kliknout na aktivní odkazy na nich). V nové verzi by zobrazení překladů i vyhledávek mělo vypadat "profesionálněji", k dispozici by měly být navíc např. informace o modulech apod. Přehrávač namluvených překladů je nyní postaven na technologii HTML5, tzn., že již ke svému provozu nepotřebuje podporu Flash playeru (který již oficiálně např. pro platformu Android není k dispozici, a u kterého se počítá s postupným všeobecným útlumem).

© 2011-2100
 

 

Information about the "Online Bible Study" (SOB) (EN)

   Application you're using is a biblical program Online Bible Study (SOB), version Nr. 2. This is yet a testing release, which is (compared to the previous version) based on HTML5, uses JQuery JavaScript library and Bootstrap framework. The new version brings in some aspects simplifications. The major advantage should be the possibility of using JQuery for the new version tooltips (from which it is now possible to copy their content, or click on active hyperlinks). In the new version are also available informations about the modules and the like. The player of the narrated translations is now HTML5 powered (he does not need Flash player). I hope, that the new features will be gradually added.

 

 

 

Kontakt

(kontaktné informácie - contact info - Kontaktinformationen - контактная информация - informacje kontaktowe - información de contacto - πληροφορίες επικοινωνίας)

 

Diviš Libor
URL: www.obohu.cz
E-mail: infoobohu.cz
Skype: libordivis

 

 

 

... no information about this module ...

 

Guestbook

 

 

Guestbook 

 Ani Gallert   (4.7.2018 - 16:24)
E-mail: cactus.gomeragmail.com
Vielen, vielen Dank für diese Seite (und dass wir sie kostenfrei nutzen können)! Sie ist sehr gut gemacht und eröffnet beim Bibelstudium völlig neue Einblicke! Eine dringende Frage habe ich zur Adolf Ernst Knoch Bibel - die Begriffe, die kursiv und hell in den Versen dargestellt sind - bedeuteten diese, die Worte wurden von Knoch hinzugefügt, weil im Original nicht mehr erhalten? Oder wie ist das zu verstehen? Vielen Dank und Gottes Segen, Ani

Hallo, Ani. Kursiv und hell - das sind die Worte, die nicht im Originaltext sind, aber sie sind wichtig für das richtige Verständnis. Sie können es im VERGLEICHS-MODUS gut sehen. Schauen Sie sich zum Beispiel das Münchener Neues Testament an...     Libor

Andreas Boldt   (27.2.2018 - 05:41)
E-mail: andyp1gmx.net
Ich habe diese Seite gefunden um einfach Bibel online zu benutzen in verschiedenen Sprachen - ich bin überzeugt das Gott sein Wort bewahrt hat in allen Sprachen. Und weiß bis zum Ende hin wird sein Wort leuchten. "Denn mein Wort wird nicht leer zu mir zurückkehren..." - Gottes Segen für die segensreiche Arbeit die ihr tut. Leider kann ich kein Tscheschisch aber habe auch Bekannte in der Slowakei und bin Euch sehr verbunden im Sinne des Protestantismus. Ich benutze die Bibel jeden Tag. Andreas Boldt

Ich danke Ihnen, Andreas. Diese Anwendung ist viel mehr als nur eine Online-Bibel. Versuchen Sie bitte herauszufinden, welche Optionen und Funktionen SOB anbietet... (Anleitung) Libor

Juraj Kaličiak   (5.2.2018 - 11:06)
E-mail: juro.kaliciakgmail.com
Nech Vám pán odplatí Jeho spôsobom, toto je nejlepšia verzia práce s Božím slovom. Vyhladávanie, režim porovnávania sú skvelé. Pracujem s touto stránkou už celé roky a cítim povinnosť povzbudiť autorov, že je toto určite požehnaná práca. Veľa to používam aj na mobile, ako rýchlu online bibliu. Oceňujem odvahu vydania prekladu Jozefa Roháčka v edícii Dušana Seberíniho s doslovným prekladom Božieho mena. Výborná je možnosť porovnania s gréckymi originál textami so strongovými číslami. Buďte požehnaní bratia. Juraj

Vďaka Juraj. Je príjemné počuť, že tento biblický program používate už dlhší čas, a že ste s ním spokojný. Snažím sa SOB stále vylepšovať. Nie sú žiadni autori - je iba jeden amatér, ktorý chce (okrem bežných funkcií biblických programov) najmä sprístupniť originálny text biblie pre všetkých - aj bez znalosti biblických jazykov. Libor

John Builer   (30.1.2018 - 07:07)
E-mail: Johnbuilercontbay.com
Ganz, ganz grosse Klasse, diese Seite, besser, als alles andere!!! Vielen Dank!!! Bitte machen Sie so weiter!!! Danke! Regards, John Builer

Danke, ich schätze es wirklich ...

Zdeněk Staněk   (27.12.2017 - 15:34)
E-mail: zdenek.stanekwhitepaper.bluefile.cz
WLC 5M 6:4 v prvním slově chybí souhláska ajin a v posledním slově dálet. Díval jsem se do jiných zpracování textu WLC a tam jsou.

OK. Upravil jsem text podle textu Tanachu.

Vladimir Bartoš   (23.11.2017 - 23:15)
E-mail: bartos.vlemail.cz
Tyto stránky jsem objevil náhodou, když jsem hledal on line čtení Bible. Jsem úplně nadšený z toho, jaké jsou zde možností a chci za to poděkovat!!

Jsem rád, že Vás tento on-line biblický program tolik zaujal. Věřím, že se to ještě zlepší, když si prostudujete návod, případně novinky na Facebooku :-)

Libor Diviš   (14.10.2016 - 08:02)
Vítejte v knize hostů. Sem můžete vkládat své komentáře k nové verzi SOB (Studijní on-line bible). Jen bych Vás chtěl poprosit, abyste si předtím prostudovali návod k tomuto biblickému programu.

Welcome. Here you can write your comments relating to this new version of the online biblical program SOB (Online Bible Study) - your assessment, proposals, error notices etc.

 

 

   

COMPARING MODE - comparing of any translations

Selecting translations to compare

Press the CTRL key and hold it. By clicking select the translation you want to compare. Then release the CTRL key and click on the button "compare"!

WEBS   AndG2532 he enteredG1525 againG3825 intoG1519 the synagogueG4864; andG2532 there wasG2258 a manG444 thereG1563 who hadG2192 a witheredG3583 handG5495.

GNTV   καιG2532{CONJ} εισηλθενG1525{V-2AAI-3S} παλινG3825{ADV} ειςG1519{PREP} τηνG3588{T-ASF} συναγωγηνG4864{N-ASF} καιG2532{CONJ} ηνG2258{V-IXI-3S} εκειG1563{ADV} ανθρωποςG444{N-NSM} εξηραμμενηνG3583{V-RPP-ASF} εχωνG2192{V-PAP-NSM} τηνG3588{T-ASF} χειραG5495{N-ASF}

VW   And He entered the synagogue again, and a man was there who had a withered hand.


WEBS   AndG2532 they watchedG3906 himG846, to see whetherG1487 he would healG2323 himG846 on the sabbathG4521; thatG2443 they might accuseG2723 himG846.

GNTV   καιG2532{CONJ} παρετηρουνG3906{V-IAI-3P} αυτονG846{P-ASM} ειG1487{COND} τοιςG3588{T-DPN} σαββασινG4521{N-DPN} θεραπευσειG2323{V-FAI-3S} αυτονG846{P-ASM} ιναG2443{CONJ} κατηγορησωσινG2723{V-AAS-3P} αυτουG846{P-GSM}

VW   So they watched Him closely, whether He would heal him on the Sabbath, so that they might accuse Him.


WEBS   AndG2532 he saithG3004 to the manG444 who hadG2192 the witheredG3583 handG5495, StandG1453 forthG1519 G3319.  **

GNTV   καιG2532{CONJ} λεγειG3004{V-PAI-3S} τωG3588{T-DSM} ανθρωπωG444{N-DSM} τωG3588{T-DSM} τσβεξηραμμενηνG3583{V-RPP-ASF} τσβεχοντιG2192{V-PAP-DSM} τηνG3588{T-ASF} αξηρανG3584{N-ASF} χειραG5495{N-ASF} αεχοντιG2192{V-PAP-DSM} αεγειρεG1453{V-PAM-2S} τσβεγειραιG1453{V-AMM-2S} ειςG1519{PREP} τοG3588{T-ASN} μεσονG3319{A-ASN}

VW   And He said to the man who had the withered hand, Stand up in the middle.


WEBS   AndG2532 he saithG3004 to themG846, Is it lawfulG1832 to do goodG15 on the sabbathG4521, orG2228 to do evilG2554? to saveG4982 lifeG5590, orG2228 to killG615? ButG1161 they held their peaceG4623.

GNTV   καιG2532{CONJ} λεγειG3004{V-PAI-3S} αυτοιςG846{P-DPM} εξεστινG1832{V-PQI-3S} τοιςG3588{T-DPN} σαββασινG4521{N-DPN} ααγαθονG18{A-ASN} αποιησαιG4160{V-AAN} τσβαγαθοποιησαιG15{V-AAN} ηG2228{PRT} κακοποιησαιG2554{V-AAN} ψυχηνG5590{N-ASF} σωσαιG4982{V-AAN} ηG2228{PRT} αποκτειναιG615{V-AAN} οιG3588{T-NPM} δεG1161{CONJ} εσιωπωνG4623{V-IAI-3P}

VW   And He said to them, Is it lawful on the Sabbath to do good or to do evil, to save life or to kill? But they kept silent.


WEBS   AndG2532 when he had looked aroundG4017 on themG846 withG3326 angerG3709, being grievedG4818 forG1909 the hardnessG4457 of theirG846 heartsG2588, he saithG3004 to the manG444, Stretch forthG1614 thyG4675 handG5495. AndG2532 he stretched it outG1614: andG2532 hisG846 handG5495 was restoredG600 as wholeG5199 asG5613 the otherG243.  **

GNTV   καιG2532{CONJ} περιβλεψαμενοςG4017{V-AMP-NSM} αυτουςG846{P-APM} μετG3326{PREP} οργηςG3709{N-GSF} συλλυπουμενοςG4818{V-PNP-NSM} επιG1909{PREP} τηG3588{T-DSF} πωρωσειG4457{N-DSF} τηςG3588{T-GSF} καρδιαςG2588{N-GSF} αυτωνG846{P-GPM} λεγειG3004{V-PAI-3S} τωG3588{T-DSM} ανθρωπωG444{N-DSM} εκτεινονG1614{V-AAM-2S} τηνG3588{T-ASF} χειραG5495{N-ASF} τσβσουG4675{P-2GS} καιG2532{CONJ} εξετεινενG1614{V-AAI-3S} καιG2532{CONJ} ααπεκατεσταθηG600{V-API-3S} τσβαποκατεσταθηG600{V-API-3S} ηG3588{T-NSF} χειρG5495{N-NSF} αυτουG846{P-GSM} τσβυγιηςG5199{A-NSF} τσβωςG5613{ADV} τσβηG3588{T-NSF} τσβαλληG243{A-NSF}

VW   And when He had looked around at them with anger, being grieved at the hardness of their hearts, He said to the man, Stretch out your hand. And he stretched it out, and his hand was restored as whole as the other.


WEBS   AndG2532 the PhariseesG5330 went forthG1831, and immediatelyG2112 tookG4160 counselG4824 withG3326 the HerodiansG2265 againstG2596 himG846, howG3704 they might destroyG622 himG846.

GNTV   καιG2532{CONJ} εξελθοντεςG1831{V-2AAP-NPM} οιG3588{T-NPM} φαρισαιοιG5330{N-NPM} αευθυςG2117{ADV} τσβευθεωςG2112{ADV} μεταG3326{PREP} τωνG3588{T-GPM} ηρωδιανωνG2265{N-GPM} συμβουλιονG4824{N-ASN} αεδιδουνG1325{V-IAI-3P} τσβεποιουνG4160{V-IAI-3P} κατG2596{PREP} αυτουG846{P-GSM} οπωςG3704{ADV} αυτονG846{P-ASM} απολεσωσινG622{V-AAS-3P}

VW   And the Pharisees went out and immediately took counsel with the Herodians against Him, how they might destroy Him.


WEBS   ButG2532 JesusG2424 withdrew himselfG402 withG3326 hisG846 disciplesG3101 toG4314 the seaG2281: andG2532 a greatG4183 multitudeG4128 fromG575 GalileeG1056 followedG190 himG846, andG2532 fromG575 JudaeaG2449,

GNTV   καιG2532{CONJ} οG3588{T-NSM} ιησουςG2424{N-NSM} τσβανεχωρησενG402{V-AAI-3S} μεταG3326{PREP} τωνG3588{T-GPM} μαθητωνG3101{N-GPM} αυτουG846{P-GSM} αανεχωρησενG402{V-AAI-3S} προςG4314{PREP} τηνG3588{T-ASF} θαλασσανG2281{N-ASF} καιG2532{CONJ} πολυG4183{A-NSN} πληθοςG4128{N-NSN} αποG575{PREP} τηςG3588{T-GSF} γαλιλαιαςG1056{N-GSF} α[ηκολουθησεν]G190{V-AAI-3S} τσβηκολουθησανG190{V-AAI-3P} τσβαυτωG846{P-DSM} καιG2532{CONJ} αποG575{PREP} τηςG3588{T-GSF} ιουδαιαςG2449{N-GSF}

VW   But Jesus withdrew with His disciples to the sea. And a great multitude from Galilee followed Him, and from Judea


WEBS   AndG2532 fromG575 JerusalemG2414, andG2532 fromG575 IdumaeaG2401, andG2532 from beyondG4008 JordanG2446; andG2532 they aboutG4012 TyreG5184 andG2532 SidonG4605, a greatG4183 multitudeG4128, when they had heardG191 what great thingsG3745 he didG4160, cameG2064 toG4314 himG846.

GNTV   καιG2532{CONJ} αποG575{PREP} ιεροσολυμωνG2414{N-GPN} καιG2532{CONJ} αποG575{PREP} τηςG3588{T-GSF} ιδουμαιαςG2401{N-GSF} καιG2532{CONJ} περανG4008{ADV} τουG3588{T-GSM} ιορδανουG2446{N-GSM} καιG2532{CONJ} τσβοιG3588{T-NPM} περιG4012{PREP} τυρονG5184{N-ASF} καιG2532{CONJ} σιδωναG4605{N-ASF} πληθοςG4128{N-NSN} πολυG4183{A-NSN} αακουοντεςG191{V-PAP-NPM} τσβακουσαντεςG191{V-AAP-NPM} οσαG3745{K-APN} εποιειG4160{V-IAI-3S} ηλθονG2064{V-2AAI-3P} προςG4314{PREP} αυτονG846{P-ASM}

VW   and Jerusalem and Idumea and beyond the Jordan; and those from Tyre and Sidon, a great multitude, when they heard how many things He was doing, came to Him.


WEBS   AndG2532 he spokeG2036 to hisG846 disciplesG3101, thatG2443 a small boatG4142 should wait onG4342 himG846 becauseG1223 of the multitudeG3793, lestG3363 they should throngG2346 himG846.

GNTV   καιG2532{CONJ} ειπενG2036{V-2AAI-3S} τοιςG3588{T-DPM} μαθηταιςG3101{N-DPM} αυτουG846{P-GSM} ιναG2443{CONJ} πλοιαριονG4142{N-NSN} προσκαρτερηG4342{V-PAS-3S} αυτωG846{P-DSM} διαG1223{PREP} τονG3588{T-ASM} οχλονG3793{N-ASM} ιναG2443{CONJ} μηG3361{PRT-N} θλιβωσινG2346{V-PAS-3P} αυτονG846{P-ASM}

VW   And He said to His disciples that a small boat should be kept ready for Him because of the multitude, that they might not press upon Him.


WEBS   ForG1063 he had healedG2323 manyG4183; so thatG5620 they pressed uponG1968 himG846 toG2443 touchG680 himG846, as many asG3745 hadG2192 afflictionsG3148.  **

GNTV   πολλουςG4183{A-APM} γαρG1063{CONJ} εθεραπευσενG2323{V-AAI-3S} ωστεG5620{CONJ} επιπιπτεινG1968{V-PAN} αυτωG846{P-DSM} ιναG2443{CONJ} αυτουG846{P-GSM} αψωνταιG680{V-AMS-3P} οσοιG3745{K-NPM} ειχονG2192{V-IAI-3P} μαστιγαςG3148{N-APF}

VW   For He healed many, such that, as many as had plagues lunged upon Him in order to touch Him.


WEBS   AndG2532 uncleanG169 spiritsG4151, whenG3752 they sawG2334 himG846, fell down beforeG4363 himG846, andG2532 criedG2896, sayingG3004 G3754, ThouG4771 artG1488 the SonG5207 of GodG2316.

GNTV   καιG2532{CONJ} ταG3588{T-NPN} πνευματαG4151{N-NPN} ταG3588{T-NPN} ακαθαρταG169{A-NPN} οτανG3752{CONJ} αυτονG846{P-ASM} αεθεωρουνG2334{V-IAI-3P} τσβεθεωρειG2334{V-IAI-3S} απροσεπιπτονG4363{V-IAI-3P} τσβπροσεπιπτενG4363{V-IAI-3S} αυτωG846{P-DSM} καιG2532{CONJ} αεκραζονG2896{V-IAI-3P} τσβεκραζενG2896{V-IAI-3S} αλεγοντεςG3004{V-PAP-NPM} τσβλεγονταG3004{V-PAP-NPN} οτιG3754{CONJ} συG4771{P-2NS} ειG1488{V-PXI-2S} οG3588{T-NSM} υιοςG5207{N-NSM} τουG3588{T-GSM} θεουG2316{N-GSM}

VW   And the unclean spirits, whenever they saw Him, fell down before Him and cried out, saying, You are the Son of God!


WEBS   AndG2532 he strictlyG4183 chargedG2008 themG846 thatG3363 they shouldG4160 notG3363 makeG4160 himG846 knownG5318.

GNTV   καιG2532{CONJ} πολλαG4183{A-APN} επετιμαG2008{V-IAI-3S} αυτοιςG846{P-DPM} ιναG2443{CONJ} μηG3361{PRT-N} ατσαυτονG846{P-ASM} φανερονG5318{A-ASM} βαυτονG846{P-ASM} ποιησωσινG4160{V-AAS-3P}

VW   But He sternly warned them that they should not make Him known.


WEBS   AndG2532 he goeth upG305 uponG1519 a mountainG3735, andG2532 callethG4341 to him whomG3739 heG846 wouldG2309: andG2532 they cameG565 toG4314 himG846.

GNTV   καιG2532{CONJ} αναβαινειG305{V-PAI-3S} ειςG1519{PREP} τοG3588{T-ASN} οροςG3735{N-ASN} καιG2532{CONJ} προσκαλειταιG4341{V-PNI-3S} ουςG3739{R-APM} ηθελενG2309{V-IAI-3S} αυτοςG846{P-NSM} καιG2532{CONJ} απηλθονG565{V-2AAI-3P} προςG4314{PREP} αυτονG846{P-ASM}

VW   And He went up on the mountain and called to Him those He Himself wanted. And they came to Him.


WEBS   AndG2532 he appointedG4160 twelveG1427, thatG2443 they should beG5600 withG3326 himG846, andG2532 thatG2443 he might sendG649 themG846 forthG649 to preachG2784,

GNTV   καιG2532{CONJ} εποιησενG4160{V-AAI-3S} δωδεκαG1427{A-NUI} α[ουςG3739{R-APM} ακαιG2532{CONJ} ααποστολουςG652{N-APM} αωνομασεν]G3687{V-AAI-3S} ιναG2443{CONJ} ωσινG5600{V-PXS-3P} μετG3326{PREP} αυτουG846{P-GSM} καιG2532{CONJ} ιναG2443{CONJ} αποστελληG649{V-PAS-3S} αυτουςG846{P-APM} κηρυσσεινG2784{V-PAN}

VW   And He appointed twelve, that they might be with Him and that He might send them forth to preach,


WEBS   AndG2532 to haveG2192 authorityG1849 to healG2323 sicknessesG3554, andG2532 to cast outG1544 demonsG1140:

GNTV   καιG2532{CONJ} εχεινG2192{V-PAN} εξουσιανG1849{N-ASF} τσβθεραπευεινG2323{V-PAN} τσβταςG3588{T-APF} τσβνοσουςG3554{N-APF} τσβκαιG2532{CONJ} εκβαλλεινG1544{V-PAN} ταG3588{T-APN} δαιμονιαG1140{N-APN}

VW   and to have authority to heal sicknesses and to cast out demons:


WEBS   AndG2532 SimonG4613 he surnamedG2007 G3686 PeterG4074;

GNTV   α[καιG2532{CONJ} αεποιησενG4160{V-AAI-3S} ατουςG3588{T-APM} αδωδεκα]G1427{A-NUI} καιG2532{CONJ} επεθηκενG2007{V-AAI-3S} αονομαG3686{N-ASN} τωG3588{T-DSM} σιμωνιG4613{N-DSM} τσβονομαG3686{N-ASN} πετρονG4074{N-ASM}

VW   Simon, to whom He gave the name Peter;


WEBS   AndG2532 JamesG2385 the sonG3588 of ZebedeeG2199, andG2532 JohnG2491 the brotherG80 of JamesG2385; andG2532 he surnamedG2007 G3686 themG846 BoanergesG993, which isG3603, The sonsG5207 of thunderG1027:

GNTV   καιG2532{CONJ} ιακωβονG2385{N-ASM} τονG3588{T-ASM} τουG3588{T-GSM} ζεβεδαιουG2199{N-GSM} καιG2532{CONJ} ιωαννηνG2491{N-ASM} τονG3588{T-ASM} αδελφονG80{N-ASM} τουG3588{T-GSM} ιακωβουG2385{N-GSM} καιG2532{CONJ} επεθηκενG2007{V-AAI-3S} αυτοιςG846{P-DPM} α{ονοματα}G3686{N-APN} τσβονοματαG3686{N-APN} αβοανηργεςG993{N-PRI} τσββοανεργεςG993{N-PRI} οG3739{R-NSN} εστινG2076{V-PXI-3S} υιοιG5207{N-NPM} βροντηςG1027{N-GSF}

VW   Jacob the son of Zebedee and John the brother of Jacob, to whom He gave the name Boanerges, that is, Sons of Thunder;


WEBS   AndG2532 AndrewG406, andG2532 PhilipG5376, andG2532 BartholomewG918, andG2532 MatthewG3156, andG2532 ThomasG2381, andG2532 JamesG2385 the sonG3588 of AlphaeusG256, andG2532 ThaddaeusG2280, andG2532 SimonG4613 the CanaaniteG2581,

GNTV   καιG2532{CONJ} ανδρεανG406{N-ASM} καιG2532{CONJ} φιλιππονG5376{N-ASM} καιG2532{CONJ} βαρθολομαιονG918{N-ASM} καιG2532{CONJ} αμαθθαιονG3156{N-ASM} τσβματθαιονG3156{N-ASM} καιG2532{CONJ} θωμανG2381{N-ASM} καιG2532{CONJ} ιακωβονG2385{N-ASM} τονG3588{T-ASM} τουG3588{T-GSM} αλφαιουG256{N-GSM} καιG2532{CONJ} θαδδαιονG2280{N-ASM} καιG2532{CONJ} σιμωναG4613{N-ASM} τονG3588{T-ASM} ακαναναιονG2581{N-ASM} τσβκανανιτηνG2581{N-ASM}

VW   Andrew, Philip, Bartholomew, Matthew, Thomas, Jacob the son of Alphaeus, Thaddaeus, Simon the Canaanite;


WEBS   AndG2532 JudasG2455 IscariotG2469, whoG3739 alsoG2532 betrayedG3860 himG846: andG2532 they wentG2064 intoG1519 an houseG3624.  **

GNTV   καιG2532{CONJ} ιουδανG2455{N-ASM} αισκαριωθG2469{N-PRI} τσβισκαριωτηνG2469{N-ASM} οςG3739{R-NSM} καιG2532{CONJ} παρεδωκενG3860{V-AAI-3S} αυτονG846{P-ASM} καιG2532{CONJ} αερχεταιG2064{V-PNI-3S} τσβερχονταιG2064{V-PNI-3P} ειςG1519{PREP} οικονG3624{N-ASM}

VW   and Judas Iscariot, who also betrayed Him. And they went into a house.


WEBS   AndG2532 the multitudeG3793 cometh togetherG4905 againG3825, so thatG5620 theyG846 couldG1410 notG3361 so much asG3383 eatG5315 breadG740.

GNTV   καιG2532{CONJ} συνερχεταιG4905{V-PNI-3S} παλινG3825{ADV} α[ο]G3588{T-NSM} οχλοςG3793{N-NSM} ωστεG5620{CONJ} μηG3361{PRT-N} δυνασθαιG1410{V-PNN} αυτουςG846{P-APM} αμηδεG3366{CONJ} τσβμητεG3383{CONJ} αρτονG740{N-ASM} φαγεινG5315{V-2AAN}

VW   And the multitude came together again, so that they were not even able to eat bread.


WEBS   AndG2532 when hisG846 friendsG3844 heardG191 of it, they went outG1831 to lay holdG2902 on himG846: forG1063 they saydG3004 G3754, He is beside himselfG1839.  **

GNTV   καιG2532{CONJ} ακουσαντεςG191{V-AAP-NPM} οιG3588{T-NPM} παρG3844{PREP} αυτουG846{P-GSM} εξηλθονG1831{V-2AAI-3P} κρατησαιG2902{V-AAN} αυτονG846{P-ASM} ελεγονG3004{V-IAI-3P} γαρG1063{CONJ} οτιG3754{CONJ} εξεστηG1839{V-2AAI-3S}

VW   But when His next of kin heard about this, they went out to lay hold of Him, for they said, He is beside Himself.


WEBS   AndG2532 the scribesG1122 whoG3588 came downG2597 fromG575 JerusalemG2414 saydG3004 G3754, He hathG2192 BeelzebubG3754 G954, andG2532 byG1722 the princeG758 of the demonsG1140 he casteth outG1544 demonsG1140.

GNTV   καιG2532{CONJ} οιG3588{T-NPM} γραμματειςG1122{N-NPM} οιG3588{T-NPM} αποG575{PREP} ιεροσολυμωνG2414{N-GPN} καταβαντεςG2597{V-2AAP-NPM} ελεγονG3004{V-IAI-3P} οτιG3754{CONJ} βεελζεβουλG954{N-PRI} εχειG2192{V-PAI-3S} καιG2532{CONJ} οτιG3754{CONJ} ενG1722{PREP} τωG3588{T-DSM} αρχοντιG758{N-DSM} τωνG3588{T-GPN} δαιμονιωνG1140{N-GPN} εκβαλλειG1544{V-PAI-3S} ταG3588{T-APN} δαιμονιαG1140{N-APN}

VW   And the scribes who came down from Jerusalem said, He has Beelzebub, and, by the ruler of the demons He casts out demons.


WEBS   AndG2532 he calledG4341 themG846 to him, and saidG3004 to themG846 inG1722 parablesG3850, HowG4459 canG1410 SatanG4567 cast outG1544 SatanG4567?

GNTV   καιG2532{CONJ} προσκαλεσαμενοςG4341{V-ADP-NSM} αυτουςG846{P-APM} ενG1722{PREP} παραβολαιςG3850{N-DPF} ελεγενG3004{V-IAI-3S} αυτοιςG846{P-DPM} πωςG4459{ADV-I} δυναταιG1410{V-PNI-3S} σαταναςG4567{N-NSM} σατανανG4567{N-ASM} εκβαλλεινG1544{V-PAN}

VW   So He called them to Himself and said to them in parables: How can Satan cast out Satan?


WEBS   AndG2532 ifG1437 a kingdomG932 be dividedG3307 againstG1909 itselfG1438, thatG1565 kingdomG932 cannotG3756 G1410 standG2476.

GNTV   καιG2532{CONJ} εανG1437{COND} βασιλειαG932{N-NSF} εφG1909{PREP} εαυτηνG1438{F-3ASF} μερισθηG3307{V-APS-3S} ουG3756{PRT-N} δυναταιG1410{V-PNI-3S} σταθηναιG2476{V-APN} ηG3588{T-NSF} βασιλειαG932{N-NSF} εκεινηG1565{D-NSF}

VW   If a kingdom is divided against itself, that kingdom cannot stand.


WEBS   AndG2532 ifG1437 a houseG3614 be dividedG3307 againstG1909 itselfG1438, thatG1565 houseG3614 cannotG3756 G1410 standG2476.

GNTV   καιG2532{CONJ} εανG1437{COND} οικιαG3614{N-NSF} εφG1909{PREP} εαυτηνG1438{F-3ASF} μερισθηG3307{V-APS-3S} ουG3756{PRT-N} αδυνησεταιG1410{V-FDI-3S} τσβδυναταιG1410{V-PNI-3S} τσβσταθηναιG2476{V-APN} ηG3588{T-NSF} οικιαG3614{N-NSF} εκεινηG1565{D-NSF} ασταθηναιG2476{V-APN}

VW   And if a house is divided against itself, that house is not able to stand.


WEBS   AndG2532 ifG1487 SatanG4567 rise upG450 againstG1909 himselfG1438, andG2532 be dividedG3307, he cannotG3756 G1410 standG2476, butG235 hathG2192 an endG5056.

GNTV   καιG2532{CONJ} ειG1487{COND} οG3588{T-NSM} σαταναςG4567{N-NSM} ανεστηG450{V-2AAI-3S} εφG1909{PREP} εαυτονG1438{F-3ASM} καιG2532{CONJ} αεμερισθηG3307{V-API-3S} τσβμεμερισταιG3307{V-RPI-3S} ουG3756{PRT-N} δυναταιG1410{V-PNI-3S} αστηναιG2476{V-2AAN} τσβσταθηναιG2476{V-APN} αλλαG235{CONJ} τελοςG5056{N-ASN} εχειG2192{V-PAI-3S}

VW   And if Satan has risen up against himself, and is divided, he cannot stand, but has an end.


WEBS   No manG3762 canG3756 G1410 enterG1525 intoG1519 a strong man’sG2478 houseG3614, and plunderG1283 hisG846 goodsG4632, exceptG3362 he willG1210 firstG4412 bindG1210 the strong manG2478; andG2532 thenG5119 he will plunderG1283 hisG846 houseG3614.

GNTV   ααλλG235{CONJ} ατσουG3756{PRT-N} ατσδυναταιG1410{V-PNI-3S} ουδειςG3762{A-NSM} βδυναταιG1410{V-PNI-3S} τσβταG3588{T-APN} τσβσκευηG4632{N-APN} τσβτουG3588{T-GSM} τσβισχυρουG2478{A-GSM} τσβεισελθωνG1525{V-2AAP-NSM} ειςG1519{PREP} τηνG3588{T-ASF} οικιανG3614{N-ASF} ατουG3588{T-GSM} αισχυρουG2478{A-GSM} αεισελθωνG1525{V-2AAP-NSM} αταG3588{T-APN} ασκευηG4632{N-APN} αυτουG846{P-GSM} διαρπασαιG1283{V-AAN} εανG1437{COND} μηG3361{PRT-N} πρωτονG4412{ADV} τονG3588{T-ASM} ισχυρονG2478{A-ASM} δησηG1210{V-AAS-3S} καιG2532{CONJ} τοτεG5119{ADV} τηνG3588{T-ASF} οικιανG3614{N-ASF} αυτουG846{P-GSM} βδιαρπασηG1283{V-AAS-3S} ατσδιαρπασειG1283{V-FAI-3S}

VW   No one can enter a strong man's house and plunder his goods, unless he first binds the strong man. And then he will plunder his house.


WEBS   VerilyG281 I sayG3004 to youG3754 G5213, AllG3956 sinsG265 shall be forgivenG863 to the sonsG5207 of menG444, andG2532 whateverG3745 G302 blasphemiesG988 they shall blasphemeG987:

GNTV   αμηνG281{HEB} λεγωG3004{V-PAI-1S} υμινG5213{P-2DP} οτιG3754{CONJ} πανταG3956{A-NPN} αφεθησεταιG863{V-FPI-3S} τσβταG3588{T-NPN} τσβαμαρτηματαG265{N-NPN} τοιςG3588{T-DPM} υιοιςG5207{N-DPM} τωνG3588{T-GPM} ανθρωπωνG444{N-GPM} αταG3588{T-NPN} ααμαρτηματαG265{N-NPN} καιG2532{CONJ} ααιG3588{T-NPF} βλασφημιαιG988{N-NPF} αοσαG3745{K-APN} τσβοσαςG3745{K-APF} αεανG1437{COND} τσβανG302{PRT} βλασφημησωσινG987{V-AAS-3P}

VW   Truly, I say to you, All sins will be forgiven the sons of men, and whatever blasphemies they may blaspheme;


WEBS   ButG1161 heG3739 thatG302 shall blasphemeG987 againstG1519 the HolyG40 SpiritG4151 neverG3756 G1519 G165 hathG2192 forgivenessG859, butG235 isG2076 in dangerG1777 of eternalG166 damnationG2920:

GNTV   οςG3739{R-NSM} δG1161{CONJ} ανG302{PRT} βλασφημησηG987{V-AAS-3S} ειςG1519{PREP} τοG3588{T-ASN} πνευμαG4151{N-ASN} τοG3588{T-ASN} αγιονG40{A-ASN} ουκG3756{PRT-N} εχειG2192{V-PAI-3S} αφεσινG859{N-ASF} ειςG1519{PREP} τονG3588{T-ASM} αιωναG165{N-ASM} ααλλαG235{CONJ} τσβαλλG235{CONJ} ενοχοςG1777{A-NSM} εστινG2076{V-PXI-3S} αιωνιουG166{A-GSF} ααμαρτηματοςG265{N-GSN} τσβκρισεωςG2920{N-GSF}

VW   but he who blasphemes against the Holy Spirit never has remission, but is subject to eternal damnation;


WEBS   BecauseG3754 they saidG3004, He hathG2192 an uncleanG169 spiritG4151.

GNTV   οτιG3754{CONJ} ελεγονG3004{V-IAI-3P} πνευμαG4151{N-ASN} ακαθαρτονG169{A-ASN} εχειG2192{V-PAI-3S}

VW   because they said, He has an unclean spirit.


WEBS   There cameG2064 thenG3767 hisG846 brethrenG80 andG2532 his motherG3384, andG2532, standingG2476 outsideG1854, they sentG649 toG4314 himG846, callingG5455 himG846.

GNTV   τσβερχονταιG2064{V-PNI-3P} τσβουνG3767{CONJ} τσβοιG3588{T-NPM} τσβαδελφοιG80{N-NPM} καιG2532{CONJ} αερχεταιG2064{V-PNI-3S} ηG3588{T-NSF} μητηρG3384{N-NSF} αυτουG846{P-GSM} καιG2532{CONJ} αοιG3588{T-NPM} ααδελφοιG80{N-NPM} ααυτουG846{P-GSM} ακαιG2532{CONJ} εξωG1854{ADV} αστηκοντεςG4739{V-PAP-NPM} τσβεστωτεςG2476{V-RAP-NPM} απεστειλανG649{V-AAI-3P} προςG4314{PREP} αυτονG846{P-ASM} ακαλουντεςG2564{V-PAP-NPM} τσβφωνουντεςG5455{V-PAP-NPM} αυτονG846{P-ASM}

VW   Then His brothers and His mother came, and standing outside they sent to Him, calling Him.


WEBS   AndG2532 the multitudeG3793 satG2521 aboutG4012 himG846, andG1161 they saidG2036 to himG846, BeholdG2400, thyG4675 motherG3384 andG2532 thyG4675 brethrenG80 withoutG1854 seek forG2212 theeG4571.

GNTV   καιG2532{CONJ} εκαθητοG2521{V-INI-3S} τσβοχλοςG3793{N-NSM} περιG4012{PREP} αυτονG846{P-ASM} αοχλοςG3793{N-NSM} ακαιG2532{CONJ} αλεγουσινG3004{V-PAI-3P} τσβειπονG2036{V-2AAI-3P} τσβδεG1161{CONJ} αυτωG846{P-DSM} ιδουG2400{V-2AAM-2S} ηG3588{T-NSF} μητηρG3384{N-NSF} σουG4675{P-2GS} καιG2532{CONJ} οιG3588{T-NPM} αδελφοιG80{N-NPM} βσουG4675{P-2GS} βκαιG2532{CONJ} βαιG3588{T-NPF} βαδελφαιG79{N-NPF} σουG4675{P-2GS} α[καιG2532{CONJ} ααιG3588{T-NPF} ααδελφαιG79{N-NPF} ασου]G4675{P-2GS} εξωG1854{ADV} ζητουσινG2212{V-PAI-3P} σεG4571{P-2AS}

VW   And a multitude was sitting around Him; and they said to Him, Behold, Your mother and Your brothers are seeking You outside.


WEBS   AndG2532 he answeredG611 themG846, sayingG3004, WhoG5101 isG2076 myG3450 motherG3384, orG2228 myG3450 brethrenG80?

GNTV   καιG2532{CONJ} ααποκριθειςG611{V-AOP-NSM} τσβαπεκριθηG611{V-ADI-3S} αυτοιςG846{P-DPM} αλεγειG3004{V-PAI-3S} τσβλεγωνG3004{V-PAP-NSM} τιςG5101{I-NSM} εστινG2076{V-PXI-3S} ηG3588{T-NSF} μητηρG3384{N-NSF} μουG3450{P-1GS} ακαιG2532{CONJ} τσβηG2228{PRT} οιG3588{T-NPM} αδελφοιG80{N-NPM} α[μου]G3450{P-1GS} τσβμουG3450{P-1GS}

VW   But He answered them, saying, Who is My mother, or My brothers?


WEBS   AndG2532 he lookedG4017 aroundG2945 on them whoG3588 satG2521 aboutG4012 himG846, and saidG3004, BeholdG2396 myG3450 motherG3384 andG2532 myG3450 brethrenG80!

GNTV   καιG2532{CONJ} περιβλεψαμενοςG4017{V-AMP-NSM} τσβκυκλωG2945{N-DSM} τουςG3588{T-APM} περιG4012{PREP} αυτονG846{P-ASM} ακυκλωG2945{N-DSM} καθημενουςG2521{V-PNP-APM} λεγειG3004{V-PAI-3S} ιδεG1492{V-AAM-2S} ηG3588{T-NSF} μητηρG3384{N-NSF} μουG3450{P-1GS} καιG2532{CONJ} οιG3588{T-NPM} αδελφοιG80{N-NPM} μουG3450{P-1GS}

VW   And He looked around in a circle at those who sat around Him, and said, Behold My mother and My brothers.


WEBS   ForG1063 whoeverG3739 G302 shall doG4160 the willG2307 of GodG2316, the sameG3778 isG2076 myG3450 brotherG80, andG2532 myG3450 sisterG79, andG2532 motherG3384.

GNTV   οςG3739{R-NSM} α[γαρ]G1063{CONJ} τσβγαρG1063{CONJ} ανG302{PRT} ποιησηG4160{V-AAS-3S} τοG3588{T-ASN} θελημαG2307{N-ASN} τουG3588{T-GSM} θεουG2316{N-GSM} ουτοςG3778{D-NSM} αδελφοςG80{N-NSM} μουG3450{P-1GS} καιG2532{CONJ} αδελφηG79{N-NSF} τσβμουG3450{P-1GS} καιG2532{CONJ} μητηρG3384{N-NSF} εστινG2076{V-PXI-3S}

VW   For whoever does the will of God is My brother and My sister and mother.Display settings Display settings S+MStrong's number and morphology hide! SStrong's number hide! MMorphology hide!
/ / 0.68 s.