Makarij Glucharev Pentateuch (RU)Genesis - 2. chapter - Genesis - chapter 2

Výběr jazyka rozhraní:     

Velikost písma:   12345678910

Display settings Display settings

Výběr jazyka rozhraní:                    

Velikost písma:   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10

Informace o Studijní on-line bibli (SOB) (CZ)

   Aplikace, kterou právě používáte, je biblický program Studijní on-line bible (dále jen SOB) verze 2. Jedná se prozatím o testovací verzi, která je oproti původní verzi postavena na HTML5, využívá JavaScriptovou knihovnu JQuery a framework Bootstrap. Nová verze přináší v některých ohledech zjednodušení, v některých ohledech je tomu naopak. Hlavní výhodou by měla být možnost využívání knihovny JQuery pro novou verzi tooltipů (ze kterých je nově možné kopírovat jejich obsah, případně kliknout na aktivní odkazy na nich). V nové verzi by zobrazení překladů i vyhledávek mělo vypadat "profesionálněji", k dispozici by měly být navíc např. informace o modulech apod. Přehrávač namluvených překladů je nyní postaven na technologii HTML5, tzn., že již ke svému provozu nepotřebuje podporu Flash playeru (který již oficiálně např. pro platformu Android není k dispozici, a u kterého se počítá s postupným všeobecným útlumem).

© 2011-2100
 

 

Information about the "Online Bible Study" (SOB) (EN)

   Application you're using is a biblical program Online Bible Study (SOB), version Nr. 2. This is yet a testing release, which is (compared to the previous version) based on HTML5, uses JQuery JavaScript library and Bootstrap framework. The new version brings in some aspects simplifications. The major advantage should be the possibility of using JQuery for the new version tooltips (from which it is now possible to copy their content, or click on active hyperlinks). In the new version are also available informations about the modules and the like. The player of the narrated translations is now HTML5 powered (he does not need Flash player). I hope, that the new features will be gradually added.

 

 

 

Kontakt

(kontaktné informácie - contact info - Kontaktinformationen - контактная информация - informacje kontaktowe - información de contacto - πληροφορίες επικοινωνίας)

 

Diviš Libor
URL: www.obohu.cz
E-mail: infoobohu.cz
Skype: libordivis

 

 

 

Makarij Glucharev Pentateuch (RU)

... no information about this module ...

 

Guestbook

 

 

Guestbook 

 Ani Gallert   (4.7.2018 - 16:24)
E-mail: cactus.gomeragmail.com
Vielen, vielen Dank für diese Seite (und dass wir sie kostenfrei nutzen können)! Sie ist sehr gut gemacht und eröffnet beim Bibelstudium völlig neue Einblicke! Eine dringende Frage habe ich zur Adolf Ernst Knoch Bibel - die Begriffe, die kursiv und hell in den Versen dargestellt sind - bedeuteten diese, die Worte wurden von Knoch hinzugefügt, weil im Original nicht mehr erhalten? Oder wie ist das zu verstehen? Vielen Dank und Gottes Segen, Ani

Hallo, Ani. Kursiv und hell - das sind die Worte, die nicht im Originaltext sind, aber sie sind wichtig für das richtige Verständnis. Sie können es im VERGLEICHS-MODUS gut sehen. Schauen Sie sich zum Beispiel das Münchener Neues Testament an...     Libor

Andreas Boldt   (27.2.2018 - 05:41)
E-mail: andyp1gmx.net
Ich habe diese Seite gefunden um einfach Bibel online zu benutzen in verschiedenen Sprachen - ich bin überzeugt das Gott sein Wort bewahrt hat in allen Sprachen. Und weiß bis zum Ende hin wird sein Wort leuchten. "Denn mein Wort wird nicht leer zu mir zurückkehren..." - Gottes Segen für die segensreiche Arbeit die ihr tut. Leider kann ich kein Tscheschisch aber habe auch Bekannte in der Slowakei und bin Euch sehr verbunden im Sinne des Protestantismus. Ich benutze die Bibel jeden Tag. Andreas Boldt

Ich danke Ihnen, Andreas. Diese Anwendung ist viel mehr als nur eine Online-Bibel. Versuchen Sie bitte herauszufinden, welche Optionen und Funktionen SOB anbietet... (Anleitung) Libor

Juraj Kaličiak   (5.2.2018 - 11:06)
E-mail: juro.kaliciakgmail.com
Nech Vám pán odplatí Jeho spôsobom, toto je nejlepšia verzia práce s Božím slovom. Vyhladávanie, režim porovnávania sú skvelé. Pracujem s touto stránkou už celé roky a cítim povinnosť povzbudiť autorov, že je toto určite požehnaná práca. Veľa to používam aj na mobile, ako rýchlu online bibliu. Oceňujem odvahu vydania prekladu Jozefa Roháčka v edícii Dušana Seberíniho s doslovným prekladom Božieho mena. Výborná je možnosť porovnania s gréckymi originál textami so strongovými číslami. Buďte požehnaní bratia. Juraj

Vďaka Juraj. Je príjemné počuť, že tento biblický program používate už dlhší čas, a že ste s ním spokojný. Snažím sa SOB stále vylepšovať. Nie sú žiadni autori - je iba jeden amatér, ktorý chce (okrem bežných funkcií biblických programov) najmä sprístupniť originálny text biblie pre všetkých - aj bez znalosti biblických jazykov. Libor

John Builer   (30.1.2018 - 07:07)
E-mail: Johnbuilercontbay.com
Ganz, ganz grosse Klasse, diese Seite, besser, als alles andere!!! Vielen Dank!!! Bitte machen Sie so weiter!!! Danke! Regards, John Builer

Danke, ich schätze es wirklich ...

Zdeněk Staněk   (27.12.2017 - 15:34)
E-mail: zdenek.stanekwhitepaper.bluefile.cz
WLC 5M 6:4 v prvním slově chybí souhláska ajin a v posledním slově dálet. Díval jsem se do jiných zpracování textu WLC a tam jsou.

OK. Upravil jsem text podle textu Tanachu.

Vladimir Bartoš   (23.11.2017 - 23:15)
E-mail: bartos.vlemail.cz
Tyto stránky jsem objevil náhodou, když jsem hledal on line čtení Bible. Jsem úplně nadšený z toho, jaké jsou zde možností a chci za to poděkovat!!

Jsem rád, že Vás tento on-line biblický program tolik zaujal. Věřím, že se to ještě zlepší, když si prostudujete návod, případně novinky na Facebooku :-)

Libor Diviš   (14.10.2016 - 08:02)
Vítejte v knize hostů. Sem můžete vkládat své komentáře k nové verzi SOB (Studijní on-line bible). Jen bych Vás chtěl poprosit, abyste si předtím prostudovali návod k tomuto biblickému programu.

Welcome. Here you can write your comments relating to this new version of the online biblical program SOB (Online Bible Study) - your assessment, proposals, error notices etc.

 

 

   

Makarij Glucharev Pentateuch (RU)


1Такимъ образомъ совершены небеса и земля и все воинство ихъ.2И совершилъ Богъ днемъ седьмымъ дѣло Свое, которое Онъ дѣлалъ и почилъ въ день седьмый отъ всего дѣла Своего, которое Онъ дѣлалъ.3И благословилъ Богъ день седьмый; и освятилъ его, ибо въ оный почилъ отъ всего дѣла Своего, которое Богъ творилъ и дѣлалъ.4Сіи суть порожденія небесъ и земли, при сотвореніи ихъ, въ то время, когда Іегова Богъ создалъ землю и небеса.5И всякой полевой кустарникъ, котораго до того не было на землѣ, и всякую полевую траву, которая до того не произростала; ибо Іегова Богъ не посылалъ дождя на землю, и не было человѣка, для воздѣланія поля.6Только паръ поднимался съ земли, и орошалъ все лице земли.7Іегова Богъ создалъ человѣка изъ персти земной, и вдунулъ въ ноздри его дыханіе жизни, и человѣкъ сталъ душею живою.8И насадилъ Іегова Богъ садъ въ Едемѣ къ востоку: и поставилъ тамъ человѣка, котораго создалъ.9И произрастилъ Іегова Богъ изъ земли всякое дерево прекрасное видомъ, и хорошее для пищи и дерево жизни посреди сада, и дерево познанія добра и зла,10Изъ Едема выходила рѣка для орошенія сада; и потомъ раздѣлялась на четыре потока.11Имя перваго Фисонъ; онъ обтекаетъ всю землю Хавила, гдѣ есть золото.12И золото земли той наилучшее, тамъ также бдолахъ и камень ониксъ.13Имя второй рѣкѣ Гихонъ: сія обтекаетъ всю землю Хушъ.14Имя третьей рѣкѣ Хиддекель; сія протекаетъ противъ Ассиріи. Четвертая рѣка есть Ефратъ.15И взялъ Іегова Богъ человѣка, и поставилъ его въ саду Едемскомъ, чтобы онъ воздѣлывалъ его и хранилъ его.16И заповѣдалъ Іегова Богъ человѣку, говоря: ѣшъ плоды со всякаго дерева въ семъ саду.17А плодовъ древа познанія добра и зла не ѣшь; ибо въ день, въ который ты вкусишь ихъ, смертію умрешь.18И сказалъ Іегова Богъ: не хорошо быть человѣку одному; сдѣлаю ему помощь приличную ему.19Ибо когда Іегова Богъ создалъ изъ земли всѣхъ звѣрей полевыхъ, и всѣхъ птицъ небесныхъ, и привелъ къ человѣку, чтобы онъ посмотрѣлъ, какъ назвать ихъ, и чтобы, какъ наречетъ человѣкъ всякую душу живую, такъ и было имя ей;20и когда нарекъ человікъ имена всему скоту и птицамъ небеснымъ и всѣмъ звѣрямъ полевымъ: тогда для человѣка не нашлось помощи приличной ему.21И навелъ Іегова Богъ на человѣка крѣпкій сонъ; и когда онъ уснулъ, взялъ одно изъ ребръ его, и закрылъ то мѣсто плотію.22И создалъ Іегова Богъ изъ ребра, взятаго у человѣка, жену, и привелъ ее къ человѣку.23Тогда человѣкъ сказалъ: вотъ это кость изъ костей моихъ, и плоть отъ плоти моей; она будетъ называться женою: ибо она взята изъ мужа.24Посему оставитъ человѣкъ отца своего и свою мать, и прилѣпится къ женѣ своей, и будутъ одна плоть.25И были они оба наги, человѣкъ и жена его, и не стыдились.

Display settings Display settings
/ / 1.019 s.