Catholic liturgical translationLeviticus - 13. chapter - Leviticus - chapter 13

Výběr jazyka rozhraní:     

Velikost písma:   12345678910

Display settings Display settings

Výběr jazyka rozhraní:                    

Velikost písma:   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10

Informace o Studijní on-line bibli (SOB) (CZ)

   Aplikace, kterou právě používáte, je biblický program Studijní on-line bible (dále jen SOB) verze 2. Jedná se prozatím o testovací verzi, která je oproti původní verzi postavena na HTML5, využívá JavaScriptovou knihovnu JQuery a framework Bootstrap. Nová verze přináší v některých ohledech zjednodušení, v některých ohledech je tomu naopak. Hlavní výhodou by měla být možnost využívání knihovny JQuery pro novou verzi tooltipů (ze kterých je nově možné kopírovat jejich obsah, případně kliknout na aktivní odkazy na nich). V nové verzi by zobrazení překladů i vyhledávek mělo vypadat "profesionálněji", k dispozici by měly být navíc např. informace o modulech apod. Přehrávač namluvených překladů je nyní postaven na technologii HTML5, tzn., že již ke svému provozu nepotřebuje podporu Flash playeru (který již oficiálně např. pro platformu Android není k dispozici, a u kterého se počítá s postupným všeobecným útlumem).

© 2011-2100
 

 

Information about the "Online Bible Study" (SOB) (EN)

   Application you're using is a biblical program Online Bible Study (SOB), version Nr. 2. This is yet a testing release, which is (compared to the previous version) based on HTML5, uses JQuery JavaScript library and Bootstrap framework. The new version brings in some aspects simplifications. The major advantage should be the possibility of using JQuery for the new version tooltips (from which it is now possible to copy their content, or click on active hyperlinks). In the new version are also available informations about the modules and the like. The player of the narrated translations is now HTML5 powered (he does not need Flash player). I hope, that the new features will be gradually added.

 

 

 

Kontakt

(kontaktné informácie - contact info - Kontaktinformationen - контактная информация - informacje kontaktowe - información de contacto - πληροφορίες επικοινωνίας)

 

Diviš Libor
URL: www.obohu.cz
E-mail: infoobohu.cz
Skype: libordivis

 

 

 

Catholic liturgical translation

Český katolický překlad - Nový Zákon čili tzv. "liturgický překlad" (vzniklý pod vedením V. Bognera) vyšel v roce 1988. Překlad vychází z překladu NZ od Ondřeje Petrů.

 

Guestbook

 

 

Guestbook 

 Ani Gallert   (4.7.2018 - 16:24)
E-mail: cactus.gomeragmail.com
Vielen, vielen Dank für diese Seite (und dass wir sie kostenfrei nutzen können)! Sie ist sehr gut gemacht und eröffnet beim Bibelstudium völlig neue Einblicke! Eine dringende Frage habe ich zur Adolf Ernst Knoch Bibel - die Begriffe, die kursiv und hell in den Versen dargestellt sind - bedeuteten diese, die Worte wurden von Knoch hinzugefügt, weil im Original nicht mehr erhalten? Oder wie ist das zu verstehen? Vielen Dank und Gottes Segen, Ani

Hallo, Ani. Kursiv und hell - das sind die Worte, die nicht im Originaltext sind, aber sie sind wichtig für das richtige Verständnis. Sie können es im VERGLEICHS-MODUS gut sehen. Schauen Sie sich zum Beispiel das Münchener Neues Testament an...     Libor

Andreas Boldt   (27.2.2018 - 05:41)
E-mail: andyp1gmx.net
Ich habe diese Seite gefunden um einfach Bibel online zu benutzen in verschiedenen Sprachen - ich bin überzeugt das Gott sein Wort bewahrt hat in allen Sprachen. Und weiß bis zum Ende hin wird sein Wort leuchten. "Denn mein Wort wird nicht leer zu mir zurückkehren..." - Gottes Segen für die segensreiche Arbeit die ihr tut. Leider kann ich kein Tscheschisch aber habe auch Bekannte in der Slowakei und bin Euch sehr verbunden im Sinne des Protestantismus. Ich benutze die Bibel jeden Tag. Andreas Boldt

Ich danke Ihnen, Andreas. Diese Anwendung ist viel mehr als nur eine Online-Bibel. Versuchen Sie bitte herauszufinden, welche Optionen und Funktionen SOB anbietet... (Anleitung) Libor

Juraj Kaličiak   (5.2.2018 - 11:06)
E-mail: juro.kaliciakgmail.com
Nech Vám pán odplatí Jeho spôsobom, toto je nejlepšia verzia práce s Božím slovom. Vyhladávanie, režim porovnávania sú skvelé. Pracujem s touto stránkou už celé roky a cítim povinnosť povzbudiť autorov, že je toto určite požehnaná práca. Veľa to používam aj na mobile, ako rýchlu online bibliu. Oceňujem odvahu vydania prekladu Jozefa Roháčka v edícii Dušana Seberíniho s doslovným prekladom Božieho mena. Výborná je možnosť porovnania s gréckymi originál textami so strongovými číslami. Buďte požehnaní bratia. Juraj

Vďaka Juraj. Je príjemné počuť, že tento biblický program používate už dlhší čas, a že ste s ním spokojný. Snažím sa SOB stále vylepšovať. Nie sú žiadni autori - je iba jeden amatér, ktorý chce (okrem bežných funkcií biblických programov) najmä sprístupniť originálny text biblie pre všetkých - aj bez znalosti biblických jazykov. Libor

John Builer   (30.1.2018 - 07:07)
E-mail: Johnbuilercontbay.com
Ganz, ganz grosse Klasse, diese Seite, besser, als alles andere!!! Vielen Dank!!! Bitte machen Sie so weiter!!! Danke! Regards, John Builer

Danke, ich schätze es wirklich ...

Zdeněk Staněk   (27.12.2017 - 15:34)
E-mail: zdenek.stanekwhitepaper.bluefile.cz
WLC 5M 6:4 v prvním slově chybí souhláska ajin a v posledním slově dálet. Díval jsem se do jiných zpracování textu WLC a tam jsou.

OK. Upravil jsem text podle textu Tanachu.

Vladimir Bartoš   (23.11.2017 - 23:15)
E-mail: bartos.vlemail.cz
Tyto stránky jsem objevil náhodou, když jsem hledal on line čtení Bible. Jsem úplně nadšený z toho, jaké jsou zde možností a chci za to poděkovat!!

Jsem rád, že Vás tento on-line biblický program tolik zaujal. Věřím, že se to ještě zlepší, když si prostudujete návod, případně novinky na Facebooku :-)

Libor Diviš   (14.10.2016 - 08:02)
Vítejte v knize hostů. Sem můžete vkládat své komentáře k nové verzi SOB (Studijní on-line bible). Jen bych Vás chtěl poprosit, abyste si předtím prostudovali návod k tomuto biblickému programu.

Welcome. Here you can write your comments relating to this new version of the online biblical program SOB (Online Bible Study) - your assessment, proposals, error notices etc.

 

 

   

Catholic liturgical translation


 1Hospodin promluvil k Mojžíšovi a Áronovi:  2„Když se u někoho ukáže na kůži po těle otok, vyrážka nebo světlá skvrna, z níž se vyvine kožní nákaza, bude přiveden ke knězi Áronovi nebo některému z jeho synů, kněží.  3Kněz nakažené místo na kůži prohlédne. Jestliže chloupky toho místa zbělely a nákaza se jeví hlubší než kůže, jedná se o malomocenství. Když to kněz zjistí, prohlásí ho za nečistého.  4Ale když je skvrna na kůži bílá a nejeví se hlubší než kůže a chloupky nezbělely, oddělí kněz takto nakaženého na sedm dní.  5Sedmého dne ho kněz prohlédne. Jestliže si nákaza uchovala stejný vzhled a nerozšířila se po kůži, kněz ho znovu oddělí na sedm dní.  6Sedmého dne ho kněz znovu prohlédne. Jestliže nákaza zeslábla a nerozšířila se po kůži, kněz ho prohlásí za čistého. Jedná se o vyrážku. Vypere si oděv a bude čistý.  7Když se vyrážka ještě rozšíří po kůži poté, co ho kněz prohlédl a prohlásil za čistého, musí se znovu nechat knězem prohlédnout.  8A zjistí-li kněz, že se vyrážka rozšířila po kůži, prohlásí ho za nečistého. Je to malomocenství.  9Když se na někom ukáže nákaza malomocenství, bude přiveden ke knězi.  10Kněz ho prohlédne. Jestliže zjistí na kůži bílý otok, na kterém zbělí chloupky a otevře se živá rána,  11je to pokročilé malomocenství kůže. Kněz ho musí prohlásit za nečistého. Neoddělí ho, protože je nečistý.  12Jestliže však malomocenství propukne na kůži velmi silně, takže pokryje celý povrch těla od hlavy až po paty všude, kde je kněz může zjistit,  13a kněz shledá, že malomocenství pokrylo celé tělo, prohlásí postiženého za čistého. Protože všechno zbělelo, je čistý.  14Jakmile se však na něm objeví otevřená tkáň, bude nečistý.  15Když kněz zjistí otevřenou tkáň, prohlásí ho za nečistého. Otevřená tkáň je nečistá; je to malomocenství.  16Jestliže ale otevřená tkáň znovu zbělí, postižený musí přijít ke knězi  17a on ho prohlédne. Jestliže rána zbělela, kněz prohlásí postiženého za čistého; je čistý.  18Když se někomu na kůži objeví vřed, zhojí se  19a na místě vředu se utvoří bílý otok nebo zarudle bílá skvrna, musí se nemocný ukázat knězi.  20Kněz ho prohlédne. Jeví-li se to hlubší než kůže a chloupky na ní zbělely, kněz ho prohlásí za nečistého. Je to malomocenství, které vyrazilo na místě vředu.  21Jestliže však kněz při prohlídce zjistí, že v něm nejsou bílé chloupky, ani že není hlubší než kůže a rána se zmenšila, musí kněz nemocného oddělit na sedm dnů.  22Jestliže se onemocnění rozšířilo po kůži, musí ho kněz prohlásit za nečistého; je to malomocenství.  23Zůstává-li však světlá skvrna nezměněná a nerozšiřuje se, je to jizva po vředu. Kněz ho prohlásí za čistého.  24Když si někdo popálí kůži ohněm a popálené místo se změní v zarudle bílou nebo bílou skvrnu,  25kněz ji musí prohlédnout. Jestliže chloupky na ní zbělely a skvrna se jeví hlubší než kůže, je to malomocenství, které na popálenině propuklo. Kněz ho prohlásí za nečistého; je to malomocenství.  26Jestliže kněz skvrnu prohlédne a neshledá na ní bílé chloupky ani nebude hlubší než kůže a skvrna se zmenšila, musí ho kněz oddělit na sedm dnů.  27Sedmého dne ho kněz prohlédne. Jestliže se pak rozšířila dál po kůži, musí ho kněz prohlásit za nečistého; je to malomocenství.  28Zůstane-li však světlá skvrna nezměněná a nerozšířila se po kůži, ale naopak se zmenší, je to vyblednutí po popálenině. Kněz ho prohlásí za čistého, neboť je to jizva po popálenině.  29Když se u muže nebo u ženy objeví nákaza na hlavě nebo ve vousech,  30musí kněz nákazu prohlédnout. Jeví-li se hlubší než kůže a vlasy na ní jsou žluté a řídké, kněz tu osobu prohlásí za nečistou. Je to strupovitost, malomocenství na hlavě nebo na bradě.  31Ale když kněz strupovitou nákazu prohlédne a zjisti, že není hlubší než kůže, avšak nevyrůstají z ni černé chloupky, musí postiženého strupovitostí oddělit na sedm dnů.  32Sedmého dne kněz nákazu prohlédne. Jestliže se strupovitost nerozšířila a nevyrůstají z ní žluté chloupky a strupovité místo se nejeví hlubší než kůže,  33postižený se oholí, ale vynechá strupovité místo. Kněz ho musí oddělit na dalších sedm dnů.  34Sedmého dne kněz strupovitost prohlédne. Jestliže se nerozšířila po kůži a nejeví se hlubší než kůže, kněz ho prohlásí za čistého. On si vypere oděv a bude čistý.  35Jestliže se však strupovitost po kůži rozšířila poté, co byl prohlášen za čistého,  36musí ho kněz znovu prohlédnout. Jestliže se strupovitost rozšířila po kůži, kněz nemusí hledat žluté chloupky. Postižený je nečistý.  37Jestliže si však strupovitost uchovala stejný vzhled a počaly z ní vyrůstat černé chloupky, je vyléčena. Ten člověk je čistý. Kněz ho prohlásí za čistého.  38Když se u muže nebo u ženy objeví na kůži po těle více světlých skvrn a jsou bílé,  39musí je kněz prohlédnout. Jestliže ty světlé skvrny na kůži po těle jsou matně bílé, je to lišej, který vyrazil na kůži. Ten člověk je čistý.  40Když někomu vypadají vlasy na temeni hlavy, jedná se o pleš; je čistý.  41Když někomu vypadají vlasy nad čelem, jedná se o pleš; je čistý.  42Objeví-li se však na pleši na temeni nebo nad čelem zarudle bílá skvrna, je to malomocenství propukající na temeni hlavy nebo nad čelem.  43Kněz musí takto postiženého prohlédnout: jestliže zduřelá skvrna na jeho temeni nebo nad čelem je zarudle bílá a podobá se malomocenství na kůži těla,  44jedná se o malomocenství; ten člověk je nečistý. Kněz ho musí prohlásit za nečistého; má na hlavě nákazu.  45Každý, kdo je postižen malomocenstvím, musí nosit roztržený oděv, rozcuchané vlasy a zakryté vousy a musí volat: ‚Nečistý, nečistý!’  46Po celou dobu, kdy bude stižen nákazou, zůstane nečistý. Je nečistý: musí bydlet sám; jeho obydlí musí být mimo tábor. 47Když se objeví zhoubná plíseň v tkanině, vlněné nebo lněné,48ve vlněné či lněné osnově nebo útku, v kůži nebo v něčem, co je z kůže zhotoveno,49a bude-li nákaza v tkanině nebo v kůži, v osnově nebo útku nebo v jakémkoli předmětu z kůže jasně zelená nebo rudá, je to zhoubná plíseň. Musí se ukázat knězi.50Kněz zhoubnou skvrnu prohlédne a oddělí nakažený předmět na sedm dnů.51Sedmého dne nakažené místo prohlédne. Jestliže se zhoubná nákaza rozšířila v tkanině nebo osnově nebo útku nebo v kůži, ať už kůže slouží k čemukoli, je to velmi zhoubná plíseň; ta látka je nečistá.52Taková tkanina nebo osnova nebo útek, z vlny nebo lnu, nebo jakýkoli takto nakažený předmět z kůže se musí spálit, neboť se jedná o velmi zhoubnou plíseň; musí se spálit.53Ale zjistí-li kněz, že nákaza se v tkanině nebo osnově nebo útku nebo v jakémkoli předmětu z kůže nerozšířila,54nařídí, aby se nakažená látka vyprala, a oddělí ji znovu na sedm dnů.55Po vyprání kněz látku prohlédne. Jestliže nákaza nezměnila své zbarvení a nerozšířila se, látka je nečistá. Musíš ji spálit; je poškozena, ať uvnitř či navenek.56Ale prohlédne-li ji kněz a zjistí, že nákaza po vyprání ustoupila, postižené místo z tkaniny nebo kůže nebo osnovy nebo útku vyřízne.57A jestliže se na tkanině nebo osnově nebo útku nebo na jakémkoli předmětu z kůže nákaza znovu objeví, propukla nanovo. Všechno, co je jí zasaženo, musíš spálit v ohni.58Jestliže ale nákaza z tkaniny nebo osnovy nebo útku nebo jakéhokoli předmětu z kůže, který byl vyprán, zmizí, musí se vyprat ještě jednou a potom bude čistý.59Toto je postup pro zacházení se zhoubnou plísní v tkanině, vlněné nebo lněné, v osnově, v útku nebo v jakémkoli předmětu z kůže, aby mohly být prohlášeny za čisté nebo nečisté.“

Display settings Display settings יהוהיהוה