Catholic liturgical translationIsaiah - 65. chapter - Isaiah - chapter 65

Výběr jazyka rozhraní:     

Velikost písma:   12345678910

Display settings Display settings

Výběr jazyka rozhraní:                    

Velikost písma:   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10

Informace o Studijní on-line bibli (SOB) (CZ)

   Aplikace, kterou právě používáte, je biblický program Studijní on-line bible (dále jen SOB) verze 2. Jedná se prozatím o testovací verzi, která je oproti původní verzi postavena na HTML5, využívá JavaScriptovou knihovnu JQuery a framework Bootstrap. Nová verze přináší v některých ohledech zjednodušení, v některých ohledech je tomu naopak. Hlavní výhodou by měla být možnost využívání knihovny JQuery pro novou verzi tooltipů (ze kterých je nově možné kopírovat jejich obsah, případně kliknout na aktivní odkazy na nich). V nové verzi by zobrazení překladů i vyhledávek mělo vypadat "profesionálněji", k dispozici by měly být navíc např. informace o modulech apod. Přehrávač namluvených překladů je nyní postaven na technologii HTML5, tzn., že již ke svému provozu nepotřebuje podporu Flash playeru (který již oficiálně např. pro platformu Android není k dispozici, a u kterého se počítá s postupným všeobecným útlumem).

© 2011-2100
 

 

Information about the "Online Bible Study" (SOB) (EN)

   Application you're using is a biblical program Online Bible Study (SOB), version Nr. 2. This is yet a testing release, which is (compared to the previous version) based on HTML5, uses JQuery JavaScript library and Bootstrap framework. The new version brings in some aspects simplifications. The major advantage should be the possibility of using JQuery for the new version tooltips (from which it is now possible to copy their content, or click on active hyperlinks). In the new version are also available informations about the modules and the like. The player of the narrated translations is now HTML5 powered (he does not need Flash player). I hope, that the new features will be gradually added.

 

 

 

Kontakt

(kontaktné informácie - contact info - Kontaktinformationen - контактная информация - informacje kontaktowe - información de contacto - πληροφορίες επικοινωνίας)

 

Diviš Libor
URL: www.obohu.cz
E-mail: infoobohu.cz
Skype: libordivis

 

 

 

Catholic liturgical translation

Český katolický překlad - Nový Zákon čili tzv. "liturgický překlad" (vzniklý pod vedením V. Bognera) vyšel v roce 1988. Překlad vychází z překladu NZ od Ondřeje Petrů.

 

Guestbook 

 Joe   (4.3.2021 - 17:49)
E-mail: joe.jace.mail.de
Hallo und vielen Dank für die hilfreiche Suchfunktion bei den hebräischen Bibeln – ich benutze sie seit Jahren zur Überprüfung der masoretischen Zählungen von Wortpaaren. Ein Schreibfehler am Ende von Josua 11,16 (Elberfelder 1905) "und das ebirge Israel und seine Niederung", es müsste heißen "und das Gebirge Israel und seine Niederung". Grüße aus Zittau / Sachsen

Danke. Natürlich hast du recht - ich habe es bereits behoben.    Libor

Josef   (4.2.2021 - 15:51)
E-mail: pepas74seznam.cz
Tak tohle mě velmi potěšilo. Je to dobře ovladatelné na rozdíl od jiných zdrojů. Děkuji moc! :)

Lukáš   (24.11.2020 - 10:02)
E-mail: lukasnemecek536gmail.com
Chyba v textu Kat. lit. překlad. Zjevení 11, 10. protože tito dva poroci jim způsobili hodně trápení.

Zdeněk Staněk   (22.8.2020 - 14:36)
E-mail: zdenek.stanekwhitepaper.bluefile.cz
Chybí 'ě': http://obohu.cz/csp.php?k=2Te&kap=3&v=4

Vskutku. Již jsem to opravil.    Libor

Ani Gallert   (4.7.2018 - 16:24)
E-mail: cactus.gomeragmail.com
Vielen, vielen Dank für diese Seite (und dass wir sie kostenfrei nutzen können)! Sie ist sehr gut gemacht und eröffnet beim Bibelstudium völlig neue Einblicke! Eine dringende Frage habe ich zur Adolf Ernst Knoch Bibel - die Begriffe, die kursiv und hell in den Versen dargestellt sind - bedeuteten diese, die Worte wurden von Knoch hinzugefügt, weil im Original nicht mehr erhalten? Oder wie ist das zu verstehen? Vielen Dank und Gottes Segen, Ani

Hallo, Ani. Kursiv und hell - das sind die Worte, die nicht im Originaltext sind, aber sie sind wichtig für das richtige Verständnis. Sie können es im VERGLEICHS-MODUS gut sehen. Schauen Sie sich zum Beispiel das Münchener Neues Testament an...     Libor

Andreas Boldt   (27.2.2018 - 05:41)
E-mail: andyp1gmx.net
Ich habe diese Seite gefunden um einfach Bibel online zu benutzen in verschiedenen Sprachen - ich bin überzeugt das Gott sein Wort bewahrt hat in allen Sprachen. Und weiß bis zum Ende hin wird sein Wort leuchten. "Denn mein Wort wird nicht leer zu mir zurückkehren..." - Gottes Segen für die segensreiche Arbeit die ihr tut. Leider kann ich kein Tscheschisch aber habe auch Bekannte in der Slowakei und bin Euch sehr verbunden im Sinne des Protestantismus. Ich benutze die Bibel jeden Tag. Andreas Boldt

Ich danke Ihnen, Andreas. Diese Anwendung ist viel mehr als nur eine Online-Bibel. Versuchen Sie bitte herauszufinden, welche Optionen und Funktionen SOB anbietet... (Anleitung) Libor

Juraj Kaličiak   (5.2.2018 - 11:06)
E-mail: juro.kaliciakgmail.com
Nech Vám pán odplatí Jeho spôsobom, toto je nejlepšia verzia práce s Božím slovom. Vyhladávanie, režim porovnávania sú skvelé. Pracujem s touto stránkou už celé roky a cítim povinnosť povzbudiť autorov, že je toto určite požehnaná práca. Veľa to používam aj na mobile, ako rýchlu online bibliu. Oceňujem odvahu vydania prekladu Jozefa Roháčka v edícii Dušana Seberíniho s doslovným prekladom Božieho mena. Výborná je možnosť porovnania s gréckymi originál textami so strongovými číslami. Buďte požehnaní bratia. Juraj

Vďaka Juraj. Je príjemné počuť, že tento biblický program používate už dlhší čas, a že ste s ním spokojný. Snažím sa SOB stále vylepšovať. Nie sú žiadni autori - je iba jeden amatér, ktorý chce (okrem bežných funkcií biblických programov) najmä sprístupniť originálny text biblie pre všetkých - aj bez znalosti biblických jazykov. Libor

John Builer   (30.1.2018 - 07:07)
E-mail: Johnbuilercontbay.com
Ganz, ganz grosse Klasse, diese Seite, besser, als alles andere!!! Vielen Dank!!! Bitte machen Sie so weiter!!! Danke! Regards, John Builer

Danke, ich schätze es wirklich ...

Zdeněk Staněk   (27.12.2017 - 15:34)
E-mail: zdenek.stanekwhitepaper.bluefile.cz
WLC 5M 6:4 v prvním slově chybí souhláska ajin a v posledním slově dálet. Díval jsem se do jiných zpracování textu WLC a tam jsou.

OK. Upravil jsem text podle textu Tanachu.

Vladimir Bartoš   (23.11.2017 - 23:15)
E-mail: bartos.vlemail.cz
Tyto stránky jsem objevil náhodou, když jsem hledal on line čtení Bible. Jsem úplně nadšený z toho, jaké jsou zde možností a chci za to poděkovat!!

Jsem rád, že Vás tento on-line biblický program tolik zaujal. Věřím, že se to ještě zlepší, když si prostudujete návod, případně novinky na Facebooku :-)

Libor Diviš   (14.10.2016 - 08:02)
Vítejte v knize hostů. Sem můžete vkládat své komentáře k nové verzi SOB (Studijní on-line bible). Jen bych Vás chtěl poprosit, abyste si předtím prostudovali návod k tomuto biblickému programu.

Welcome. Here you can write your comments relating to this new version of the online biblical program SOB (Online Bible Study) - your assessment, proposals, error notices etc.

 

 

   

Catholic liturgical translation


1„Nabízel jsem se k odpovědi těm, kdo se netázali, dával jsem se nalézt těm, kdo mě nehledali. Řekl jsem: „Zde jsem, zde jsem!“ k národu, který nevzýval mé jméno.2Vztahoval jsem své ruce každý den ke vzpurnému lidu, který kráčí po nedobré cestě za svými vrtochy.3Je to lid, který mě ustavičně tváří v tvář dráždí k hněvu. Oběti přinášejí v zahradách, kadidlo pálí na cihlách,4sedávají ve hrobech, v modlářských skrýších ponocují, vepřové maso jídají a ve svých nádobách mívají nečistý pokrm.5Říkají: 'Odstup ode mě, nepřibližuj se ke mně, neboť bych tě posvětil!' Takoví lidé jsou pro mě dýmem hněvu, ohněm, který celý den hoří.6Hle, přede mnou je psáno: Nebudu mlčet, ale odplatím, odplatím jim do klína7vaše nepravosti, spolu i nepravosti vašich otců – praví Hospodin – kteří pálili kadidlo na horách a rouhali se mi na pahorcích; naměřím jim odměnu, plně jim odplatím do klína.“8Tak praví Hospodin: „Jako se říkává, když je v hroznu ještě šťáva: 'Nenič ho, je v něm požehnání1, tak učiním kvůli svým služebníkům, že nevyhubím všechno.9Vyvedu z Jakuba potomstvo, z Judy dědice svých hor. Moji vyvolení budou dědit zemi, moji služebníci budou tam sídlit.10Šaron bude pastviskem bravu, údolí Achor tábořištěm skotu pro můj lid, který mě hledal.11Vy však, kdo opouštíte Hospodina, kdo zapomínáte na mou svatou horu, kdo prostíráte stůl Štěstěně, kdo Osudu plníte číši:12pro meč vás odpočítám, padnete všichni na porážce, neboť jsem volal, a neozvali jste se, mluvil jsem, a neslyšeli jste, ale dělali jste, co bylo zlé v mých očích, a co se mi nelíbí, to jste si vyvolili.“13Proto tak praví Pán, Hospodin: „Hle, moji služebníci budou jíst, vy však budete hladovět; hle, moji služebníci budou pít, vy však budete žíznit; hle, moji služebníci se budou radovat, vy se však budete stydět;14hle, moji služebníci budou jásat s radostí v srdci, vy však budete křičet s bolestí v srdci a naříkat se sklíčenou duší.15Svá jména zanecháte mým vyvoleným k proklínání: 'Ať tě zabije Pán, Hospodin!' Své služebníky však nazve jiným jménem.16Kdo se bude na zemi žehnat, bude se žehnat při věrném Bohu; kdo bude na zemi přísahat, bude přísahat při věrném Bohu. Neboť se zapomene na dřívější soužení, zůstanou skrytá před mýma očima.17Hle, utvořím nová nebesa a novou zemi, nebude se vzpomínat na to, co minulo, nikomu to nevstoupí na mysl.18Plesat a jásat budou navěky nad tím, co stvořím: neboť – hle – v jásot přetvořím Jeruzalém a lid jeho v radost!19Plesat budu nad Jeruzalémem, radovat se budu ze svého lidu. Neuslyší se v něm hlas pláče nebo křiku.20Nebude v něm dítě, které by žilo jen několik dní, ani stařec, který nenaplní svá léta; teprve ve stáří sta let jinoch zemře, za prokletého bude považován, kdo se nedožije sta let.21Vystavějí si domy a budou v nich bydlet, vysadí vinice a budou jíst jejich plody.22Nebudou stavět, aby jiný bydlel, nebudou sázet, aby jiný jedl; jako věk stromu bude věk mého lidu, a co moji vyvolení svýma rukama vytvoří, to budou dlouho užívat.23Nebudou se namáhat nadarmo, nebudou rodit pro náhlou smrt, neboť budou pokolením požehnaným od Hospodina a jejich potomci s nimi.24Dříve než budou volat, já odpovím; ještě budou mluvit, a já je už vyslyším.25Vlk a beránek se budou pást spolu, lev jako býk bude žrát plevy, ale hadovi bude chlebem prach. Nikdo nebude škodit ani pustošit na celé mé svaté hoře“ – praví Hospodin.

Display settings Display settings יהוהיהוה