Catholic liturgical translation1 Corinthians - 14. chapter - 1 Corinthians - chapter 14

Výběr jazyka rozhraní:     

Velikost písma:   12345678910

Display settings Display settings

Výběr jazyka rozhraní:                    

Velikost písma:   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10

Informace o Studijní on-line bibli (SOB) (CZ)

   Aplikace, kterou právě používáte, je biblický program Studijní on-line bible (dále jen SOB) verze 2. Jedná se prozatím o testovací verzi, která je oproti původní verzi postavena na HTML5, využívá JavaScriptovou knihovnu JQuery a framework Bootstrap. Nová verze přináší v některých ohledech zjednodušení, v některých ohledech je tomu naopak. Hlavní výhodou by měla být možnost využívání knihovny JQuery pro novou verzi tooltipů (ze kterých je nově možné kopírovat jejich obsah, případně kliknout na aktivní odkazy na nich). V nové verzi by zobrazení překladů i vyhledávek mělo vypadat "profesionálněji", k dispozici by měly být navíc např. informace o modulech apod. Přehrávač namluvených překladů je nyní postaven na technologii HTML5, tzn., že již ke svému provozu nepotřebuje podporu Flash playeru (který již oficiálně např. pro platformu Android není k dispozici, a u kterého se počítá s postupným všeobecným útlumem).

© 2011-2100
 

 

Information about the "Online Bible Study" (SOB) (EN)

   Application you're using is a biblical program Online Bible Study (SOB), version Nr. 2. This is yet a testing release, which is (compared to the previous version) based on HTML5, uses JQuery JavaScript library and Bootstrap framework. The new version brings in some aspects simplifications. The major advantage should be the possibility of using JQuery for the new version tooltips (from which it is now possible to copy their content, or click on active hyperlinks). In the new version are also available informations about the modules and the like. The player of the narrated translations is now HTML5 powered (he does not need Flash player). I hope, that the new features will be gradually added.

 

 

 

Kontakt

(kontaktné informácie - contact info - Kontaktinformationen - контактная информация - informacje kontaktowe - información de contacto - πληροφορίες επικοινωνίας)

 

Diviš Libor
URL: www.obohu.cz
E-mail: infoobohu.cz
Skype: libordivis

 

 

 

Catholic liturgical translation

Český katolický překlad - Nový Zákon čili tzv. "liturgický překlad" (vzniklý pod vedením V. Bognera) vyšel v roce 1988. Překlad vychází z překladu NZ od Ondřeje Petrů.

 

Guestbook

 

 

Guestbook 

 Ani Gallert   (4.7.2018 - 16:24)
E-mail: cactus.gomeragmail.com
Vielen, vielen Dank für diese Seite (und dass wir sie kostenfrei nutzen können)! Sie ist sehr gut gemacht und eröffnet beim Bibelstudium völlig neue Einblicke! Eine dringende Frage habe ich zur Adolf Ernst Knoch Bibel - die Begriffe, die kursiv und hell in den Versen dargestellt sind - bedeuteten diese, die Worte wurden von Knoch hinzugefügt, weil im Original nicht mehr erhalten? Oder wie ist das zu verstehen? Vielen Dank und Gottes Segen, Ani

Hallo, Ani. Kursiv und hell - das sind die Worte, die nicht im Originaltext sind, aber sie sind wichtig für das richtige Verständnis. Sie können es im VERGLEICHS-MODUS gut sehen. Schauen Sie sich zum Beispiel das Münchener Neues Testament an...     Libor

Andreas Boldt   (27.2.2018 - 05:41)
E-mail: andyp1gmx.net
Ich habe diese Seite gefunden um einfach Bibel online zu benutzen in verschiedenen Sprachen - ich bin überzeugt das Gott sein Wort bewahrt hat in allen Sprachen. Und weiß bis zum Ende hin wird sein Wort leuchten. "Denn mein Wort wird nicht leer zu mir zurückkehren..." - Gottes Segen für die segensreiche Arbeit die ihr tut. Leider kann ich kein Tscheschisch aber habe auch Bekannte in der Slowakei und bin Euch sehr verbunden im Sinne des Protestantismus. Ich benutze die Bibel jeden Tag. Andreas Boldt

Ich danke Ihnen, Andreas. Diese Anwendung ist viel mehr als nur eine Online-Bibel. Versuchen Sie bitte herauszufinden, welche Optionen und Funktionen SOB anbietet... (Anleitung) Libor

Juraj Kaličiak   (5.2.2018 - 11:06)
E-mail: juro.kaliciakgmail.com
Nech Vám pán odplatí Jeho spôsobom, toto je nejlepšia verzia práce s Božím slovom. Vyhladávanie, režim porovnávania sú skvelé. Pracujem s touto stránkou už celé roky a cítim povinnosť povzbudiť autorov, že je toto určite požehnaná práca. Veľa to používam aj na mobile, ako rýchlu online bibliu. Oceňujem odvahu vydania prekladu Jozefa Roháčka v edícii Dušana Seberíniho s doslovným prekladom Božieho mena. Výborná je možnosť porovnania s gréckymi originál textami so strongovými číslami. Buďte požehnaní bratia. Juraj

Vďaka Juraj. Je príjemné počuť, že tento biblický program používate už dlhší čas, a že ste s ním spokojný. Snažím sa SOB stále vylepšovať. Nie sú žiadni autori - je iba jeden amatér, ktorý chce (okrem bežných funkcií biblických programov) najmä sprístupniť originálny text biblie pre všetkých - aj bez znalosti biblických jazykov. Libor

John Builer   (30.1.2018 - 07:07)
E-mail: Johnbuilercontbay.com
Ganz, ganz grosse Klasse, diese Seite, besser, als alles andere!!! Vielen Dank!!! Bitte machen Sie so weiter!!! Danke! Regards, John Builer

Danke, ich schätze es wirklich ...

Zdeněk Staněk   (27.12.2017 - 15:34)
E-mail: zdenek.stanekwhitepaper.bluefile.cz
WLC 5M 6:4 v prvním slově chybí souhláska ajin a v posledním slově dálet. Díval jsem se do jiných zpracování textu WLC a tam jsou.

OK. Upravil jsem text podle textu Tanachu.

Vladimir Bartoš   (23.11.2017 - 23:15)
E-mail: bartos.vlemail.cz
Tyto stránky jsem objevil náhodou, když jsem hledal on line čtení Bible. Jsem úplně nadšený z toho, jaké jsou zde možností a chci za to poděkovat!!

Jsem rád, že Vás tento on-line biblický program tolik zaujal. Věřím, že se to ještě zlepší, když si prostudujete návod, případně novinky na Facebooku :-)

Libor Diviš   (14.10.2016 - 08:02)
Vítejte v knize hostů. Sem můžete vkládat své komentáře k nové verzi SOB (Studijní on-line bible). Jen bych Vás chtěl poprosit, abyste si předtím prostudovali návod k tomuto biblickému programu.

Welcome. Here you can write your comments relating to this new version of the online biblical program SOB (Online Bible Study) - your assessment, proposals, error notices etc.

 

 

   

Catholic liturgical translation


1Usilujte o to, abyste měli lásku. Horlivě se snažte o duchovní dary, hlavně však o to, abyste promlouvali pod vlivem vnuknutí.2Neboť ten, kdo mluví neznámým jazykem, nemluví k lidem, ale k Bohu a nikdo mu nerozumí. Mluví však v Duchu tajemná slova.3Ale ten, kdo promlouvá z vnuknutí, svými řečmi lidi vzdělává, povzbuzuje a těší.4Kdo mluví neznámým jazykem, působí duchovní užitek jen sobě; kdo však promlouvá z vnuknutí, působí duchovní užitek církevní obci.5Přál bych vám, abyste všichni mluvili neznámými jazyky, ale ještě raději bych viděl, abyste promlouvali pod vlivem vnuknutí. Neboť výše stojí ten, kdo promlouvá z vnuknutí, než ten, kdo jen mluví jazyky, ledaže by to vykládal, aby to bylo k duchovnímu užitku církevní obce.6Představte si, bratři, že bych k vám přišel a mluvil jazykem neznámým. Čím vám prospěji, když tou řečí nebudu odhalovat, co mi bylo zjeveno, poučovat o tom, co se má vědět, promlouvat pod vlivem vnuknutí a dávat naučení?7Je to jako s neživými nástroji. Kdyby flétna nebo citera vydávaly sice zvuk, ale nedělaly rozdíl v tónech, jak se může poznat, co se na flétnu píská nebo na citeru brnká?8A když polnice vydá zvuk jen neurčitý, kdo se připraví k bitvě?9Tak je tomu i s vámi: nepronášíte-li darem jazyků řeč srozumitelnou, jak se má poznat, co se říká? Budete pak mluvit jen do větru. 10Na tomto světě je tolik všelijakých jazyků, a žádný z nich není sám o sobě nesrozumitelný.  11Ale když já nerozumím smyslu toho, co se říká, budu jako cizinec pro toho, kdo mluví, a ten, kdo mluví, bude jako cizinec pro mne.  12Když se tak horlivě snažíte o duchovní dary, tak i vy usilujte, abyste měli hodně těch, které slouží k duchovnímu prospěchu církevní obce.  13Proto ten, kdo mluví neznámým jazykem, má se modlit, aby byl schopen to také vykládat.  14Neboť když se modlím neznámým jazykem, modlím se s vroucností, ale můj rozum z toho nic nemá.  15Jak si mám tedy počínat? Budu konat modlitbu s vroucností, ale chci, aby se přitom modlil i rozum; budu zpívat chvály s vroucností, ale chci, aby je zároveň zpíval i rozum.  16Budeš-li v duchovním vytržení děkovat Bohu, jak může nějaký prostý člověk připojit k tvému děkování 'amen'? Vždyť neví, co říkáš.  17Ty sice krásně děkuješ, ale druhý z toho duchovní užitek nemá.  18Jsem vděčný Bohu, že mluvím jazyky více než vy všichni ostatní.  19Ale při shromáždění raději pronesu pár slov ze svého rozumu, abych poučil i druhé, než tisíce a tisíce slov v jazyku neznámém. 20Bratři, přestaňte už přece být co do soudnosti jako malé děti! Co se týká špatnosti, v tom ať jste jako nemluvňata, v soudnosti však buďte jako zralí lidé.21V zákoně je psáno: 'Budu promlouvat k tomuto národu skrze lidi, kteří mluví jiným jazykem a rty cizinců. Ale ani tak mě neposlechnou', praví Pán.22Dar jazyků je tedy jako znamení pro nevěřící ne pro věřící, kdežto dar promlouvání z vnuknutí slouží věřícím, ne nevěřícím.23Jestliže se tedy sejde dohromady celá církevní obec a všichni budou mluvit darem jazyků, a vejdou-li tam potom lidé nezasvěcení nebo nevěřící, neřeknou, že mluvíte z cesty?24Jestliže však budou všichni promlouvat z vnuknutí a vejde tam někdo nevěřící nebo nezasvěcený, všichni ho budou napomínat, všichni o něm budou pronášet úsudek,25jeho nejvnitřnější tajnosti vyjdou najevo - a tak on padne na kolena, bude se klanět Bohu a prohlásí: »Skutečně, s vámi je Bůh!«26Co z toho, bratři, plyne? Sejdete se a jeden by chtěl Bohu zpívat, druhý dávat poučení, jiný odhalovat to, co mu bylo zjeveno, další zase mluvit neznámým jazykem nebo jiný to bude vykládat. Všecko však musí sloužit k duchovnímu užitku.27Když se mluví neznámým jazykem, smějí to dělat jen dva nebo nanejvýš tři, a to po pořádku, a ať je při tom vykladač.28Kdyby však nebyl nikdo, kdo by to uměl vyložit, ať ten omilostněný ve shromáždění mlčí, ale může tak mluvit sám se sebou a s Bohem.29Také promlouvat z vnuknutí smějí jen dva nebo tři a ostatní ať o tom podávají úsudek.30Když je někomu jinému z těch, kdo tam sedí, zjeveno něco tajemného, ať ten první umlkne.31Můžete přece všichni jeden po druhém promlouvat pod vlivem vnuknutí, aby se všem věřícím dostalo poučení a povzbuzení.32Dar promlouvání z vnuknutí je totiž podřízen svodobné vůli těch, kdo ho mají.33Bůh přece není Bohem nepořádku, ale pokoje. Jak je tomu ve všech křesťanských církevních obcích,34ať také u vás ženy ve shromáždění mlčí. Není jim dovoleno, aby se ujímaly slova. Spíše se mají podřizovat, jak o tom mluví Zákon.35Když se chtějí o něčem poučit, ať se na to zeptají doma svého muže. Pro ženu se to nehodí, aby mluvila ve shromáždění.36Copak od vás vyšlo Boží slovo? Nebo přišlo jen k vám?37Zdá-li se někomu, že má dar promlouvat z vnuk-nutí nebo jiné duchovní dary, musí uznat, že to, co vám píšu, nařizuje sám Pán.38Kdo by to neuznal, ani on sám nedojde uznání.39Proto, moji bratři, usilujte o to, abyste mohli promlouvat z vnuknutí. Mluvení jazyky ovšem nebraňte.40Jen ať se to všecko dělá slušně a spořádaně.

Display settings Display settings
/ / 0.009 s.