The Jerusalem Bible (CZ)Psalms - 18. chapter - Psalms - chapter 18

Výběr jazyka rozhraní:     

Velikost písma:   12345678910

Display settings Display settings

Výběr jazyka rozhraní:                    

Velikost písma:   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10

Informace o Studijní on-line bibli (SOB) (CZ)

   Aplikace, kterou právě používáte, je biblický program Studijní on-line bible (dále jen SOB) verze 2. Jedná se prozatím o testovací verzi, která je oproti původní verzi postavena na HTML5, využívá JavaScriptovou knihovnu JQuery a framework Bootstrap. Nová verze přináší v některých ohledech zjednodušení, v některých ohledech je tomu naopak. Hlavní výhodou by měla být možnost využívání knihovny JQuery pro novou verzi tooltipů (ze kterých je nově možné kopírovat jejich obsah, případně kliknout na aktivní odkazy na nich). V nové verzi by zobrazení překladů i vyhledávek mělo vypadat "profesionálněji", k dispozici by měly být navíc např. informace o modulech apod. Přehrávač namluvených překladů je nyní postaven na technologii HTML5, tzn., že již ke svému provozu nepotřebuje podporu Flash playeru (který již oficiálně např. pro platformu Android není k dispozici, a u kterého se počítá s postupným všeobecným útlumem).

© 2011-2100
 

 

Information about the "Online Bible Study" (SOB) (EN)

   Application you're using is a biblical program Online Bible Study (SOB), version Nr. 2. This is yet a testing release, which is (compared to the previous version) based on HTML5, uses JQuery JavaScript library and Bootstrap framework. The new version brings in some aspects simplifications. The major advantage should be the possibility of using JQuery for the new version tooltips (from which it is now possible to copy their content, or click on active hyperlinks). In the new version are also available informations about the modules and the like. The player of the narrated translations is now HTML5 powered (he does not need Flash player). I hope, that the new features will be gradually added.

 

 

 

Kontakt

(kontaktné informácie - contact info - Kontaktinformationen - контактная информация - informacje kontaktowe - información de contacto - πληροφορίες επικοινωνίας)

 

Diviš Libor
URL: www.obohu.cz
E-mail: infoobohu.cz
Skype: libordivis

 

 

 

The Jerusalem Bible (CZ)

Jeruzalémská bible je špičkové dílo katolické biblistiky druhé poloviny 20. století. Vzešla z prací Jeruzalémské biblické školy, založené v roce 1890 z iniciativy dominikánského řádu, v níž se po desítky let převážně francouzští badatelé věnovali studiu a výzkumu na poli biblické filologie, historie a archeologie. Na základě zevrubné a velmi přesné exegetické práce vznikl pak z původních jazyků nejprve francouzský překlad – La Bible de Jérusalem (JB), 1. vydání 1954, definitivní 1973 –, jenž se stal základem pro další edice v hlavních evropských jazycích. Hlavní zásadou jeho tvůrců je nevnášet do biblického překladu literární kvality, které nejsou vlastní originálu. Druhou předností vloženou do tohoto díla jsou úvody k jednotlivým biblickým knihám a pomocný poznámkový aparát, které každému čtenáři Bible dodávají nejdůležitější poznatky interpretační, aniž by ho zbytečně zatěžovaly svým rozsahem. Česká verze Jeruzalémské bible vzniká metodou srovnávacího překladu z francouzštiny (originální znění JB) a původních biblických jazyků (pro přesné rozpoznání předlohy). Její autoři berou v potaz i bohatou tradici českých biblických překladů 20. století, které se můžou stát inspirací, cennou zejména po terminologické stránce. Žádný ale není měřítkem, či dokonce svazujícím břemenem v otázce jazykového stylu. I pro tvůrce české JB je totiž nejdůležitější, aby výsledek jejich práce byl věrný biblickému originálu, s co nejpatrnějším uchováním jeho stylu i literární formy. Manželé Dagmar a František X. Halasovi zahájili práci na českém překladu v roce 1980, v polistopadové době se začalo s publikováním prvních sešitů pracovního vydání. Průběžně pokračují redakční práce, aby česká Jeruzalémská bible vyšla co nejdřív jako celek. Pracovní vydání české verze Jeruzalémské bible je určeno k diskusi mezi odbornou i laickou veřejností. Vyzýváme tedy všechny čtenáře, aby své diskusní příspěvky, připomínky k českému překladu a textové korektury zasílali na adresu redakce: nakladatelství KRYSTAL OP, Husova 8, 110 00 Praha 1, e-mail: krystalop@volny.cz

Copyright: Copyright © František X. a Dagmar Halasovi, Copyright © Krystal OP s.r.o
URL: http://krystal.op.cz/

 

Guestbook 

 Joe   (4.3.2021 - 17:49)
E-mail: joe.jace.mail.de
Hallo und vielen Dank für die hilfreiche Suchfunktion bei den hebräischen Bibeln – ich benutze sie seit Jahren zur Überprüfung der masoretischen Zählungen von Wortpaaren. Ein Schreibfehler am Ende von Josua 11,16 (Elberfelder 1905) "und das ebirge Israel und seine Niederung", es müsste heißen "und das Gebirge Israel und seine Niederung". Grüße aus Zittau / Sachsen

Danke. Natürlich hast du recht - ich habe es bereits behoben.    Libor

Josef   (4.2.2021 - 15:51)
E-mail: pepas74seznam.cz
Tak tohle mě velmi potěšilo. Je to dobře ovladatelné na rozdíl od jiných zdrojů. Děkuji moc! :)

Lukáš   (24.11.2020 - 10:02)
E-mail: lukasnemecek536gmail.com
Chyba v textu Kat. lit. překlad. Zjevení 11, 10. protože tito dva poroci jim způsobili hodně trápení.

Zdeněk Staněk   (22.8.2020 - 14:36)
E-mail: zdenek.stanekwhitepaper.bluefile.cz
Chybí 'ě': http://obohu.cz/csp.php?k=2Te&kap=3&v=4

Vskutku. Již jsem to opravil.    Libor

Ani Gallert   (4.7.2018 - 16:24)
E-mail: cactus.gomeragmail.com
Vielen, vielen Dank für diese Seite (und dass wir sie kostenfrei nutzen können)! Sie ist sehr gut gemacht und eröffnet beim Bibelstudium völlig neue Einblicke! Eine dringende Frage habe ich zur Adolf Ernst Knoch Bibel - die Begriffe, die kursiv und hell in den Versen dargestellt sind - bedeuteten diese, die Worte wurden von Knoch hinzugefügt, weil im Original nicht mehr erhalten? Oder wie ist das zu verstehen? Vielen Dank und Gottes Segen, Ani

Hallo, Ani. Kursiv und hell - das sind die Worte, die nicht im Originaltext sind, aber sie sind wichtig für das richtige Verständnis. Sie können es im VERGLEICHS-MODUS gut sehen. Schauen Sie sich zum Beispiel das Münchener Neues Testament an...     Libor

Andreas Boldt   (27.2.2018 - 05:41)
E-mail: andyp1gmx.net
Ich habe diese Seite gefunden um einfach Bibel online zu benutzen in verschiedenen Sprachen - ich bin überzeugt das Gott sein Wort bewahrt hat in allen Sprachen. Und weiß bis zum Ende hin wird sein Wort leuchten. "Denn mein Wort wird nicht leer zu mir zurückkehren..." - Gottes Segen für die segensreiche Arbeit die ihr tut. Leider kann ich kein Tscheschisch aber habe auch Bekannte in der Slowakei und bin Euch sehr verbunden im Sinne des Protestantismus. Ich benutze die Bibel jeden Tag. Andreas Boldt

Ich danke Ihnen, Andreas. Diese Anwendung ist viel mehr als nur eine Online-Bibel. Versuchen Sie bitte herauszufinden, welche Optionen und Funktionen SOB anbietet... (Anleitung) Libor

Juraj Kaličiak   (5.2.2018 - 11:06)
E-mail: juro.kaliciakgmail.com
Nech Vám pán odplatí Jeho spôsobom, toto je nejlepšia verzia práce s Božím slovom. Vyhladávanie, režim porovnávania sú skvelé. Pracujem s touto stránkou už celé roky a cítim povinnosť povzbudiť autorov, že je toto určite požehnaná práca. Veľa to používam aj na mobile, ako rýchlu online bibliu. Oceňujem odvahu vydania prekladu Jozefa Roháčka v edícii Dušana Seberíniho s doslovným prekladom Božieho mena. Výborná je možnosť porovnania s gréckymi originál textami so strongovými číslami. Buďte požehnaní bratia. Juraj

Vďaka Juraj. Je príjemné počuť, že tento biblický program používate už dlhší čas, a že ste s ním spokojný. Snažím sa SOB stále vylepšovať. Nie sú žiadni autori - je iba jeden amatér, ktorý chce (okrem bežných funkcií biblických programov) najmä sprístupniť originálny text biblie pre všetkých - aj bez znalosti biblických jazykov. Libor

John Builer   (30.1.2018 - 07:07)
E-mail: Johnbuilercontbay.com
Ganz, ganz grosse Klasse, diese Seite, besser, als alles andere!!! Vielen Dank!!! Bitte machen Sie so weiter!!! Danke! Regards, John Builer

Danke, ich schätze es wirklich ...

Zdeněk Staněk   (27.12.2017 - 15:34)
E-mail: zdenek.stanekwhitepaper.bluefile.cz
WLC 5M 6:4 v prvním slově chybí souhláska ajin a v posledním slově dálet. Díval jsem se do jiných zpracování textu WLC a tam jsou.

OK. Upravil jsem text podle textu Tanachu.

Vladimir Bartoš   (23.11.2017 - 23:15)
E-mail: bartos.vlemail.cz
Tyto stránky jsem objevil náhodou, když jsem hledal on line čtení Bible. Jsem úplně nadšený z toho, jaké jsou zde možností a chci za to poděkovat!!

Jsem rád, že Vás tento on-line biblický program tolik zaujal. Věřím, že se to ještě zlepší, když si prostudujete návod, případně novinky na Facebooku :-)

Libor Diviš   (14.10.2016 - 08:02)
Vítejte v knize hostů. Sem můžete vkládat své komentáře k nové verzi SOB (Studijní on-line bible). Jen bych Vás chtěl poprosit, abyste si předtím prostudovali návod k tomuto biblickému programu.

Welcome. Here you can write your comments relating to this new version of the online biblical program SOB (Online Bible Study) - your assessment, proposals, error notices etc.

 

 

   

The Jerusalem Bible (CZ)

display translators notes

1Sbormistrův. Jahvova služebníka Davida, jenž se k Jahvovi obrátil slovy této písně, když ho Jahve osvobodil ode všech jeho nepřátel a ze Saulovy ruky. Řekl:2Miluji tě, Jahve, má sílo, (můj zachránce, zachránils mě před násilím).3Jahve je má skála a má tvrz, můj osvoboditel, je to můj Bůh. V něm hledám ochranu, ve své skále, svém štítě a své síle spásy, své pevnosti a svém útočišti.4Vzývám Jahva, hodného chvály, a jsem zachráněn před svými nepřáteli.5Oblévaly mě vlny smrti, děsily mě přívaly Beliálovy;6ovíjely mě sítě šeolu, čekaly na mne léčky smrti.7Ve své tísni jsem vzýval Jahva a ke svému Bohu jsem zakřičel; on ze svého chrámu uslyšel můj hlas a můj křik dolehl k jeho uším.8A země se roztřásla a zavrávorala, základy hor se zachvěly, (jeho hněvem byly roztřeseny);9k jeho chřípí vystoupil dým a sžíral oheň z jeho úst, (vzplanulo tam řeřavé uhlí).10Naklonil nebesa a sestoupil, temný mrak pod nohama;11seděl na cherubovi a letěl, vznášel se na křídlech větru.12Z temnot si udělal závoj, jeho stan - temnota vod, jeden mrak na druhém;13záře před ním zažehla krupobití a řeřavé uhlí.14Jahve zahřměl z nebes, Nejvyšší pozvedl svůj hlas;15vystřelil své šípy a rozprášil je, vrhl blesky a zahnal je.16A ukázalo se dno moře, odhalily se základy světa, když zaburácela, Jahve, tvá hrozba, když zadul dech tvého chřípí.17Sesílá shůry a chápe se mě, vytahuje mě z nesmírných vod,18vysvobozuje mě od mocného nepřítele, od protivníků silnějších, než jsem já.19Čekali na mne v den mého neštěstí, ale mou oporou byl Jahve;20on mě vyprostil, dal mi volnost, zachránil mě, neboť mě má rád.21Jahve mi odplácí podle mé spravedlnosti, odměňuje mě podle čistoty mých rukou,22neboť jsem zachovával Jahvovy cesty, neodchýlil jsem se daleko od svého Boha.23Jeho soudy mám všechny před sebou, nezamítl jsem jeho nařízení,24ale jsem vůči němu bezúhonný, mám se na pozoru před hříchem.25A Jahve mě odměňuje podle mé spravedlnosti, mé čistoty, kterou vidí na vlastní oči.26Jsi věrný vůči věrnému, bezúhonný vůči bezúhonnému,27čistý vůči tomu, kdo je čistý, ale lstivý vůči prohnanému,28ty, jenž zachraňuješ lid pokorných a ponižuješ povýšené oči.29Ty, Jahve, jsi má svítilna, můj Bůh ozařuje mou temnotu;30s tebou prolamuji opevnění, se svým Bohem přeskakuji hradbu.31Bůh, jeho cesta je bezúhonná a Jahvovo slovo ryzí. On je štít pro každého, kdo v něm hledá ochranu.32Kdo je tedy Bůh kromě Jahva, kdo je Skála, ne-li náš Bůh?33Ten Bůh, jenž mě opásává silou a činí mou cestu bezúhonnou,34díky němuž se mé nohy vyrovnají nohám laní a díky němuž stojím na výšinách,35jenž cvičí mé ruce k boji, mé rámě k napnutí železného luku.36Dáváš mi svůj štít spásy, (tvá pravice mě podpírá), bez ustání mi popřáváš sluchu,37dáváš volnost mým krokům a mé kotníky nijak neochably.38Pronásleduji své nepřátele a doháním je, nepřestávám, dokud s nimi není konec,39pobíjím je, nemohou povstat, padají, mám je pod nohama.40Opásal jsi mě silou k boji, díky tobě přede mnou útočníci prchají;41díky tobě vidím záda svých nepřátel a vyhlazuji ty, kdo mě nenávidí.42Křičí, a zachránce nikde, k Jahvovi, avšak žádná odpověď;43drtím je jako písek ve větru, šlapu po nich jak po blátě v uličkách.44Vysvobozuješ mě z rozepří mého lidu a stavíš mě národům do čela, lid, jejž jsem neznal, je mi poddán,45dvoří se mi synové cizinců, jen napínají uši a poslouchají mě,46synové cizinců slábnou, třesou se a opouštějí své útulky.47Ať žije Jahve. A buď velebena má Skála, buď vyvyšován Bůh mé spásy,48ten Bůh, jenž mi dopomáhá k pomstě a sklání pode mne národy!49Když mě osvobozuješ od zuřivých nepřátel, vyvyšuješ mě nad ty, kdo na mne útočí, osvobozuješ mě od násilníka.50Proto tě budu chválit, Jahve, u pohanů chci hrát tvému jménu.51On znovu a znovu vysvobozuje svého krále a projevuje lásku svému pomazanému, Davidovi a jeho potomkům navěky.

Display settings Display settings