The Jerusalem Bible (CZ)Leviticus - 13. chapter - Leviticus - chapter 13

Výběr jazyka rozhraní:     

Velikost písma:   12345678910

Display settings Display settings

Výběr jazyka rozhraní:                    

Velikost písma:   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10

Informace o Studijní on-line bibli (SOB) (CZ)

   Aplikace, kterou právě používáte, je biblický program Studijní on-line bible (dále jen SOB) verze 2. Jedná se prozatím o testovací verzi, která je oproti původní verzi postavena na HTML5, využívá JavaScriptovou knihovnu JQuery a framework Bootstrap. Nová verze přináší v některých ohledech zjednodušení, v některých ohledech je tomu naopak. Hlavní výhodou by měla být možnost využívání knihovny JQuery pro novou verzi tooltipů (ze kterých je nově možné kopírovat jejich obsah, případně kliknout na aktivní odkazy na nich). V nové verzi by zobrazení překladů i vyhledávek mělo vypadat "profesionálněji", k dispozici by měly být navíc např. informace o modulech apod. Přehrávač namluvených překladů je nyní postaven na technologii HTML5, tzn., že již ke svému provozu nepotřebuje podporu Flash playeru (který již oficiálně např. pro platformu Android není k dispozici, a u kterého se počítá s postupným všeobecným útlumem).

© 2011-2100
 

 

Information about the "Online Bible Study" (SOB) (EN)

   Application you're using is a biblical program Online Bible Study (SOB), version Nr. 2. This is yet a testing release, which is (compared to the previous version) based on HTML5, uses JQuery JavaScript library and Bootstrap framework. The new version brings in some aspects simplifications. The major advantage should be the possibility of using JQuery for the new version tooltips (from which it is now possible to copy their content, or click on active hyperlinks). In the new version are also available informations about the modules and the like. The player of the narrated translations is now HTML5 powered (he does not need Flash player). I hope, that the new features will be gradually added.

 

 

 

Kontakt

(kontaktné informácie - contact info - Kontaktinformationen - контактная информация - informacje kontaktowe - información de contacto - πληροφορίες επικοινωνίας)

 

Diviš Libor
URL: www.obohu.cz
E-mail: infoobohu.cz
Skype: libordivis

 

 

 

The Jerusalem Bible (CZ)

Jeruzalémská bible je špičkové dílo katolické biblistiky druhé poloviny 20. století. Vzešla z prací Jeruzalémské biblické školy, založené v roce 1890 z iniciativy dominikánského řádu, v níž se po desítky let převážně francouzští badatelé věnovali studiu a výzkumu na poli biblické filologie, historie a archeologie. Na základě zevrubné a velmi přesné exegetické práce vznikl pak z původních jazyků nejprve francouzský překlad – La Bible de Jérusalem (JB), 1. vydání 1954, definitivní 1973 –, jenž se stal základem pro další edice v hlavních evropských jazycích. Hlavní zásadou jeho tvůrců je nevnášet do biblického překladu literární kvality, které nejsou vlastní originálu. Druhou předností vloženou do tohoto díla jsou úvody k jednotlivým biblickým knihám a pomocný poznámkový aparát, které každému čtenáři Bible dodávají nejdůležitější poznatky interpretační, aniž by ho zbytečně zatěžovaly svým rozsahem. Česká verze Jeruzalémské bible vzniká metodou srovnávacího překladu z francouzštiny (originální znění JB) a původních biblických jazyků (pro přesné rozpoznání předlohy). Její autoři berou v potaz i bohatou tradici českých biblických překladů 20. století, které se můžou stát inspirací, cennou zejména po terminologické stránce. Žádný ale není měřítkem, či dokonce svazujícím břemenem v otázce jazykového stylu. I pro tvůrce české JB je totiž nejdůležitější, aby výsledek jejich práce byl věrný biblickému originálu, s co nejpatrnějším uchováním jeho stylu i literární formy. Manželé Dagmar a František X. Halasovi zahájili práci na českém překladu v roce 1980, v polistopadové době se začalo s publikováním prvních sešitů pracovního vydání. Průběžně pokračují redakční práce, aby česká Jeruzalémská bible vyšla co nejdřív jako celek. Pracovní vydání české verze Jeruzalémské bible je určeno k diskusi mezi odbornou i laickou veřejností. Vyzýváme tedy všechny čtenáře, aby své diskusní příspěvky, připomínky k českému překladu a textové korektury zasílali na adresu redakce: nakladatelství KRYSTAL OP, Husova 8, 110 00 Praha 1, e-mail: krystalop@volny.cz

Copyright: Copyright © František X. a Dagmar Halasovi, Copyright © Krystal OP s.r.o
URL: http://krystal.op.cz/

 

Guestbook

 

 

Guestbook 

 Ani Gallert   (4.7.2018 - 16:24)
E-mail: cactus.gomeragmail.com
Vielen, vielen Dank für diese Seite (und dass wir sie kostenfrei nutzen können)! Sie ist sehr gut gemacht und eröffnet beim Bibelstudium völlig neue Einblicke! Eine dringende Frage habe ich zur Adolf Ernst Knoch Bibel - die Begriffe, die kursiv und hell in den Versen dargestellt sind - bedeuteten diese, die Worte wurden von Knoch hinzugefügt, weil im Original nicht mehr erhalten? Oder wie ist das zu verstehen? Vielen Dank und Gottes Segen, Ani

Hallo, Ani. Kursiv und hell - das sind die Worte, die nicht im Originaltext sind, aber sie sind wichtig für das richtige Verständnis. Sie können es im VERGLEICHS-MODUS gut sehen. Schauen Sie sich zum Beispiel das Münchener Neues Testament an...     Libor

Andreas Boldt   (27.2.2018 - 05:41)
E-mail: andyp1gmx.net
Ich habe diese Seite gefunden um einfach Bibel online zu benutzen in verschiedenen Sprachen - ich bin überzeugt das Gott sein Wort bewahrt hat in allen Sprachen. Und weiß bis zum Ende hin wird sein Wort leuchten. "Denn mein Wort wird nicht leer zu mir zurückkehren..." - Gottes Segen für die segensreiche Arbeit die ihr tut. Leider kann ich kein Tscheschisch aber habe auch Bekannte in der Slowakei und bin Euch sehr verbunden im Sinne des Protestantismus. Ich benutze die Bibel jeden Tag. Andreas Boldt

Ich danke Ihnen, Andreas. Diese Anwendung ist viel mehr als nur eine Online-Bibel. Versuchen Sie bitte herauszufinden, welche Optionen und Funktionen SOB anbietet... (Anleitung) Libor

Juraj Kaličiak   (5.2.2018 - 11:06)
E-mail: juro.kaliciakgmail.com
Nech Vám pán odplatí Jeho spôsobom, toto je nejlepšia verzia práce s Božím slovom. Vyhladávanie, režim porovnávania sú skvelé. Pracujem s touto stránkou už celé roky a cítim povinnosť povzbudiť autorov, že je toto určite požehnaná práca. Veľa to používam aj na mobile, ako rýchlu online bibliu. Oceňujem odvahu vydania prekladu Jozefa Roháčka v edícii Dušana Seberíniho s doslovným prekladom Božieho mena. Výborná je možnosť porovnania s gréckymi originál textami so strongovými číslami. Buďte požehnaní bratia. Juraj

Vďaka Juraj. Je príjemné počuť, že tento biblický program používate už dlhší čas, a že ste s ním spokojný. Snažím sa SOB stále vylepšovať. Nie sú žiadni autori - je iba jeden amatér, ktorý chce (okrem bežných funkcií biblických programov) najmä sprístupniť originálny text biblie pre všetkých - aj bez znalosti biblických jazykov. Libor

John Builer   (30.1.2018 - 07:07)
E-mail: Johnbuilercontbay.com
Ganz, ganz grosse Klasse, diese Seite, besser, als alles andere!!! Vielen Dank!!! Bitte machen Sie so weiter!!! Danke! Regards, John Builer

Danke, ich schätze es wirklich ...

Zdeněk Staněk   (27.12.2017 - 15:34)
E-mail: zdenek.stanekwhitepaper.bluefile.cz
WLC 5M 6:4 v prvním slově chybí souhláska ajin a v posledním slově dálet. Díval jsem se do jiných zpracování textu WLC a tam jsou.

OK. Upravil jsem text podle textu Tanachu.

Vladimir Bartoš   (23.11.2017 - 23:15)
E-mail: bartos.vlemail.cz
Tyto stránky jsem objevil náhodou, když jsem hledal on line čtení Bible. Jsem úplně nadšený z toho, jaké jsou zde možností a chci za to poděkovat!!

Jsem rád, že Vás tento on-line biblický program tolik zaujal. Věřím, že se to ještě zlepší, když si prostudujete návod, případně novinky na Facebooku :-)

Libor Diviš   (14.10.2016 - 08:02)
Vítejte v knize hostů. Sem můžete vkládat své komentáře k nové verzi SOB (Studijní on-line bible). Jen bych Vás chtěl poprosit, abyste si předtím prostudovali návod k tomuto biblickému programu.

Welcome. Here you can write your comments relating to this new version of the online biblical program SOB (Online Bible Study) - your assessment, proposals, error notices etc.

 

 

   

The Jerusalem Bible (CZ)

display translators notes

 1Jahve promluvil k Mojžíšovi a Áronovi a řekl:  2Utvoří-li se některému člověku na kůži zduření, lišej nebo skvrna, lze předpokládat, že jde o případ malomocenství kůže. Přivedou ho ke knězi Áronovi nebo k některému z jeho synů, kněží.  3Kněz prohlédne vyrážku na kůži. Jestliže na nemocném místě zbělely chloupky, jestliže vyrážka na pokožce tvoří propadlinu, jde opravdu o případ malomocenství; zpozoruje-li to kněz, prohlásí toho člověka za nečistého.  4Je-li však na kůži bílá skvrna a chybí zřetelné propadání kůže i zbělení chloupků, oddělí kněz nemocného na sedm dní.  5Sedmého dne ho prohlédne. Zjistí-li na vlastní oči, že vyrážka trvá, aniž se po kůži rozšířila, oddělí ho ještě na sedm dní  6a znovu ho prohlédne sedmého dne. Zjistí-li, že vyrážka zbledla a že se nerozšířila dále po kůži, prohlásí kněz toho člověka za čistého: jde o lišej. On si vypere šaty a potom bude čistý.  7Jestliže se však nemocnému poté, když ho kněz prohlédl a prohlásil za čistého, lišej rozšířil po kůži, předstoupí před něho znovu.  8Když ho prohlédne a zjistí, že se lišej rozšířil po kůži, prohlásí ho kněz za nečistého: jde o malomocenství.  9Když se na některém člověku objeví choroba na způsob malomocenství, odvedou ho ke knězi.  10Kněz ho prohlédne, a zjistí-li na kůži bělavý nádor spolu se zbělením chloupků a vytvořením vředu,  11je to zastaralé malomocenství na kůži. Kněz ho prohlásí za nečistého. Neoddělí ho, je bez nejmenší pochyby nečistý.  12Šíří-li se však malomocenství po kůži, pokryje-li ji choroba celou a prostírá se od hlavy až k patě, kamkoli kněz pohlédne,  13prohlédne nemocného a po zjištění, že mu malomocenství pokrývá celé tělo, prohlásí nemocného za čistého. Jelikož zbělelo vše, je čistý.  14Nicméně v den, kdy se na něm objeví vřed, bude nečistý.  15Po prohlédnutí vředu ho kněz prohlásí za nečistého: vřed je nečistá věc, je to malomocenství.  16Jestliže však vřed opět zbělá, vyhledá ten člověk kněze,  17on ho prohlédne, a zjistí-li, že vyrážka zbělela, prohlásí nemocného za čistého: je čistý.  18Když se někomu na kůži vytvořil vřed, který se vyléčil,  19a na místě toho vředu se vytvoří bělavý nádor nebo bíle narůžovělá skvrna, ukáže se ten člověk knězi.  20On ho prohlédne; zjistí-li zřetelné propadání kůže a zbělení chloupků, prohlásí ho kněz za nečistého; jde o případ malomocenství, jež bují ve vředu.  21Jestliže kněz při prohlídce nezjistí ani bílé chloupky, ani propadání kůže, nýbrž zblednutí té vyrážky, oddělí nemocného na sedm dní.  22Prohlásí ho za nečistého, pokud se ta vyrážka rozšířila po kůži: je to případ malomocenství.  23Nepostupuje-li však skvrna a nešíří se, je to jizva po vředu: kněz prohlásí toho člověka za čistého.  24Když má někdo na kůži spáleninu a pak ta spálenina zhnisá a vytvoří se na ní bíle načervenalá nebo bělavá skvrna,  25kněz ho prohlédne. Zjistí-li zbělení chloupků nebo zřetelné propadání té skvrny do kůže, pak se šíří ve spálenině malomocenství. Kněz toho člověka prohlásí za nečistého: je to případ malomocenství.  26Jestliže kněz při prohlídce naopak nezjistí žádné bílé chloupky na skvrně ani propadání kůže, nýbrž zblednutí té skvrny, oddělí ho kněz na sedm dní.  27Sedmého dne ho prohlédne, a pokud se choroba na kůži rozšířila, prohlásí ho za nečistého: je to případ malomocenství.  28Nepostupuje-li skvrna a nešíří se po kůži a pokud naopak zbledla, je to pouze zduření způsobené spáleninou. Kněz prohlásí toho člověka za čistého, je to jen jizva po spálenině.  29Má-li některý muž nebo žena nějakou ránu na hlavě nebo na bradě,  30kněz tu ránu prohlédne, a zjistí-li zřetelné poklesnutí kůže spolu s nažloutlými a tenkými chloupky, prohlásí nemocného za nečistého. Je to prašivina, totiž malomocenství hlavy nebo brady.  31Zjistí-li kněz při prohlídce tohoto případu prašiviny, že tam vůbec není zřetelné poklesnutí kůže ani nažloutlé chloupky, oddělí postiženého prašivinou na sedm dní.  32Sedmého dne tu vyrážku prohlédne, a zjistí-li, že se prašivina nerozšířila, že tam nejsou žádné nažloutlé chloupky, že tam vůbec není zřetelné poklesnutí kůže,  33oholí se nemocný, přičemž ovšem vynechá místo postižené prašivinou, a kněz ho podruhé oddělí na sedm dní.  34Sedmého dne tu vyrážku prohlédne, a zjistí-li, že se po kůži nerozšířila, že tam není zřetelné poklesnutí kůže, prohlásí kněz toho nemocného za čistého. On si vypere oděv a bude čistý.  35Jestliže se nicméně po tomto očištění prašivina po kůži rozšířila,  36kněz ho prohlédne: zjistí-li rozšíření prašiviny po kůži, znamená to, že nemocný je nečistý, nebude se ověřovat, zda jsou chloupky nažloutlé.  37Kdežto když se ukáže, že prašivina nepostupuje, vyrážejí-li tam černé chloupky, znamená to, že nemocný je vyléčen. Je čistý a kněz ho prohlásí za čistého.  38Objeví-li se nějakému muži či ženě na kůži skvrny a jsou-li tyto skvrny bílé,  39kněz je prohlédne. Zjistí-li, že tyto skvrny na kůži jsou matně bílé, jde o vyrážku, jež se rozbujela na kůži: nemocný je čistý.  40Ztratí-li nějaký člověk vlasy vzadu na hlavě, je to pleš na hlavě, je čistý.  41Ztratí-li pak vlasy vpředu na hlavě, je to pleš na čele, je čistý.  42Jestliže se mu však vzadu na hlavě nebo na čele objeví bíle načervenalá vyrážka, znamená to, že se tomu člověku na čele nebo vzadu na hlavě rozbujelo malomocenství.  43Kněz ho prohlédne, a zjistí-li mu vzadu na hlavě nebo na čele bíle načervenalé zduření, jež vypadá stejně jako malomocenství kůže,  44znamená to, že ten člověk je malomocný; je nečistý. Kněz ho musí prohlásit za nečistého, je zasažen malomocenstvím na hlavě.  45Malomocný, který je postižen touto chorobou, bude nosit roztržený oděv, bude mít rozpuštěné vlasy; přikryje si knír a bude křičet: „Nečistý, nečistý!“  46Dokud potrvá jeho choroba, bude nečistý a jakožto nečistý se bude zdržovat stranou: jeho příbytek bude mimo tábor. 47Je-li malomocenstvím zasažen nějaký oděv, ať je to oděv vlněný či lněný,48vlněná či lněná tkanina nebo pokrývka, kůže nebo jakákoli práce v kůži,49je to případ malomocenství, který je nutno, pokud je skvrna na onom oděvu, kůži, tkanině, pokrývce nebo koženém předmětu nazelenalá nebo načervenalá, ukázat knězi.50Kněz tu vyrážku prohlédne a ten předmět na sedm dní oddělí.51Zpozoruje-li sedmého dne, že se ta vyrážka na tom oděvu, tkanině, pokrývce, kůži nebo jakémkoli koženém předmětu rozšířila, je to případ nakažlivého malomocenství: postižený předmět je nečistý.52Spálí ten oděv, tkaninu, vlněnou či lněnou pokrývku, jakýkoli kožený předmět, na nichž se objevila ta vyrážka, neboť je to nakažlivé malomocenství, jež musí být stráveno ohněm.53Zjistí-li však kněz při prohlídce, že se vyrážka na onom oděvu, tkanině, pokrývce nebo jakémkoli koženém předmětu nerozšířila,54nařídí, aby se napadený předmět vypral a opět jej na sedm dní oddělí.55Prohlédne po vyprání vyrážku, a zjistí-li, že i když se nerozšířila, její podoba se nezměnila, je ten předmět nečistý. Spálíš ho v ohni: je rozežraný na rubu i na líci.56Zjistí-li však kněz při prohlídce, že po očištění vyrážka zbledla, vytrhne ji z oděvu, z kůže, z tkaniny nebo z pokrývky.57Pokud se ovšem ta vyrážka objeví na tom oděvu, tkanině, pokrývce, jakémkoli koženém předmětu znovu, znamená to, že ta vyrážka je živá, a to, co zasáhla, tedy spálíš ohněm.58A oděv, tkanina, pokrývka a jakýkoli kožený předmět, u nichž se ta vyrážka po vyprání ztratila, budou čisté poté, co budou podruhé vyprány.59Takový je zákon o případech malomocenství na vlněných nebo plátěných oděvech, na tkaninách, pokrývkách nebo jakémkoli koženém předmětu, jde-li o to, zda mají být prohlášeny za čisté nebo nečisté.

Display settings Display settings