The Jerusalem Bible (CZ)Genesis - 30. chapter - Genesis - chapter 30

Výběr jazyka rozhraní:     

Velikost písma:   12345678910

Display settings Display settings

Výběr jazyka rozhraní:                    

Velikost písma:   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10

Informace o Studijní on-line bibli (SOB) (CZ)

   Aplikace, kterou právě používáte, je biblický program Studijní on-line bible (dále jen SOB) verze 2. Jedná se prozatím o testovací verzi, která je oproti původní verzi postavena na HTML5, využívá JavaScriptovou knihovnu JQuery a framework Bootstrap. Nová verze přináší v některých ohledech zjednodušení, v některých ohledech je tomu naopak. Hlavní výhodou by měla být možnost využívání knihovny JQuery pro novou verzi tooltipů (ze kterých je nově možné kopírovat jejich obsah, případně kliknout na aktivní odkazy na nich). V nové verzi by zobrazení překladů i vyhledávek mělo vypadat "profesionálněji", k dispozici by měly být navíc např. informace o modulech apod. Přehrávač namluvených překladů je nyní postaven na technologii HTML5, tzn., že již ke svému provozu nepotřebuje podporu Flash playeru (který již oficiálně např. pro platformu Android není k dispozici, a u kterého se počítá s postupným všeobecným útlumem).

© 2011-2100
 

 

Information about the "Online Bible Study" (SOB) (EN)

   Application you're using is a biblical program Online Bible Study (SOB), version Nr. 2. This is yet a testing release, which is (compared to the previous version) based on HTML5, uses JQuery JavaScript library and Bootstrap framework. The new version brings in some aspects simplifications. The major advantage should be the possibility of using JQuery for the new version tooltips (from which it is now possible to copy their content, or click on active hyperlinks). In the new version are also available informations about the modules and the like. The player of the narrated translations is now HTML5 powered (he does not need Flash player). I hope, that the new features will be gradually added.

 

 

 

Kontakt

(kontaktné informácie - contact info - Kontaktinformationen - контактная информация - informacje kontaktowe - información de contacto - πληροφορίες επικοινωνίας)

 

Diviš Libor
URL: www.obohu.cz
E-mail: infoobohu.cz
Skype: libordivis

 

 

 

The Jerusalem Bible (CZ)

Jeruzalémská bible je špičkové dílo katolické biblistiky druhé poloviny 20. století. Vzešla z prací Jeruzalémské biblické školy, založené v roce 1890 z iniciativy dominikánského řádu, v níž se po desítky let převážně francouzští badatelé věnovali studiu a výzkumu na poli biblické filologie, historie a archeologie. Na základě zevrubné a velmi přesné exegetické práce vznikl pak z původních jazyků nejprve francouzský překlad – La Bible de Jérusalem (JB), 1. vydání 1954, definitivní 1973 –, jenž se stal základem pro další edice v hlavních evropských jazycích. Hlavní zásadou jeho tvůrců je nevnášet do biblického překladu literární kvality, které nejsou vlastní originálu. Druhou předností vloženou do tohoto díla jsou úvody k jednotlivým biblickým knihám a pomocný poznámkový aparát, které každému čtenáři Bible dodávají nejdůležitější poznatky interpretační, aniž by ho zbytečně zatěžovaly svým rozsahem. Česká verze Jeruzalémské bible vzniká metodou srovnávacího překladu z francouzštiny (originální znění JB) a původních biblických jazyků (pro přesné rozpoznání předlohy). Její autoři berou v potaz i bohatou tradici českých biblických překladů 20. století, které se můžou stát inspirací, cennou zejména po terminologické stránce. Žádný ale není měřítkem, či dokonce svazujícím břemenem v otázce jazykového stylu. I pro tvůrce české JB je totiž nejdůležitější, aby výsledek jejich práce byl věrný biblickému originálu, s co nejpatrnějším uchováním jeho stylu i literární formy. Manželé Dagmar a František X. Halasovi zahájili práci na českém překladu v roce 1980, v polistopadové době se začalo s publikováním prvních sešitů pracovního vydání. Průběžně pokračují redakční práce, aby česká Jeruzalémská bible vyšla co nejdřív jako celek. Pracovní vydání české verze Jeruzalémské bible je určeno k diskusi mezi odbornou i laickou veřejností. Vyzýváme tedy všechny čtenáře, aby své diskusní příspěvky, připomínky k českému překladu a textové korektury zasílali na adresu redakce: nakladatelství KRYSTAL OP, Husova 8, 110 00 Praha 1, e-mail: krystalop@volny.cz

Copyright: Copyright © František X. a Dagmar Halasovi, Copyright © Krystal OP s.r.o
URL: http://krystal.op.cz/

 

Guestbook 

 Joe   (4.3.2021 - 17:49)
E-mail: joe.jace.mail.de
Hallo und vielen Dank für die hilfreiche Suchfunktion bei den hebräischen Bibeln – ich benutze sie seit Jahren zur Überprüfung der masoretischen Zählungen von Wortpaaren. Ein Schreibfehler am Ende von Josua 11,16 (Elberfelder 1905) "und das ebirge Israel und seine Niederung", es müsste heißen "und das Gebirge Israel und seine Niederung". Grüße aus Zittau / Sachsen

Danke. Natürlich hast du recht - ich habe es bereits behoben.    Libor

Josef   (4.2.2021 - 15:51)
E-mail: pepas74seznam.cz
Tak tohle mě velmi potěšilo. Je to dobře ovladatelné na rozdíl od jiných zdrojů. Děkuji moc! :)

Lukáš   (24.11.2020 - 10:02)
E-mail: lukasnemecek536gmail.com
Chyba v textu Kat. lit. překlad. Zjevení 11, 10. protože tito dva poroci jim způsobili hodně trápení.

Zdeněk Staněk   (22.8.2020 - 14:36)
E-mail: zdenek.stanekwhitepaper.bluefile.cz
Chybí 'ě': http://obohu.cz/csp.php?k=2Te&kap=3&v=4

Vskutku. Již jsem to opravil.    Libor

Ani Gallert   (4.7.2018 - 16:24)
E-mail: cactus.gomeragmail.com
Vielen, vielen Dank für diese Seite (und dass wir sie kostenfrei nutzen können)! Sie ist sehr gut gemacht und eröffnet beim Bibelstudium völlig neue Einblicke! Eine dringende Frage habe ich zur Adolf Ernst Knoch Bibel - die Begriffe, die kursiv und hell in den Versen dargestellt sind - bedeuteten diese, die Worte wurden von Knoch hinzugefügt, weil im Original nicht mehr erhalten? Oder wie ist das zu verstehen? Vielen Dank und Gottes Segen, Ani

Hallo, Ani. Kursiv und hell - das sind die Worte, die nicht im Originaltext sind, aber sie sind wichtig für das richtige Verständnis. Sie können es im VERGLEICHS-MODUS gut sehen. Schauen Sie sich zum Beispiel das Münchener Neues Testament an...     Libor

Andreas Boldt   (27.2.2018 - 05:41)
E-mail: andyp1gmx.net
Ich habe diese Seite gefunden um einfach Bibel online zu benutzen in verschiedenen Sprachen - ich bin überzeugt das Gott sein Wort bewahrt hat in allen Sprachen. Und weiß bis zum Ende hin wird sein Wort leuchten. "Denn mein Wort wird nicht leer zu mir zurückkehren..." - Gottes Segen für die segensreiche Arbeit die ihr tut. Leider kann ich kein Tscheschisch aber habe auch Bekannte in der Slowakei und bin Euch sehr verbunden im Sinne des Protestantismus. Ich benutze die Bibel jeden Tag. Andreas Boldt

Ich danke Ihnen, Andreas. Diese Anwendung ist viel mehr als nur eine Online-Bibel. Versuchen Sie bitte herauszufinden, welche Optionen und Funktionen SOB anbietet... (Anleitung) Libor

Juraj Kaličiak   (5.2.2018 - 11:06)
E-mail: juro.kaliciakgmail.com
Nech Vám pán odplatí Jeho spôsobom, toto je nejlepšia verzia práce s Božím slovom. Vyhladávanie, režim porovnávania sú skvelé. Pracujem s touto stránkou už celé roky a cítim povinnosť povzbudiť autorov, že je toto určite požehnaná práca. Veľa to používam aj na mobile, ako rýchlu online bibliu. Oceňujem odvahu vydania prekladu Jozefa Roháčka v edícii Dušana Seberíniho s doslovným prekladom Božieho mena. Výborná je možnosť porovnania s gréckymi originál textami so strongovými číslami. Buďte požehnaní bratia. Juraj

Vďaka Juraj. Je príjemné počuť, že tento biblický program používate už dlhší čas, a že ste s ním spokojný. Snažím sa SOB stále vylepšovať. Nie sú žiadni autori - je iba jeden amatér, ktorý chce (okrem bežných funkcií biblických programov) najmä sprístupniť originálny text biblie pre všetkých - aj bez znalosti biblických jazykov. Libor

John Builer   (30.1.2018 - 07:07)
E-mail: Johnbuilercontbay.com
Ganz, ganz grosse Klasse, diese Seite, besser, als alles andere!!! Vielen Dank!!! Bitte machen Sie so weiter!!! Danke! Regards, John Builer

Danke, ich schätze es wirklich ...

Zdeněk Staněk   (27.12.2017 - 15:34)
E-mail: zdenek.stanekwhitepaper.bluefile.cz
WLC 5M 6:4 v prvním slově chybí souhláska ajin a v posledním slově dálet. Díval jsem se do jiných zpracování textu WLC a tam jsou.

OK. Upravil jsem text podle textu Tanachu.

Vladimir Bartoš   (23.11.2017 - 23:15)
E-mail: bartos.vlemail.cz
Tyto stránky jsem objevil náhodou, když jsem hledal on line čtení Bible. Jsem úplně nadšený z toho, jaké jsou zde možností a chci za to poděkovat!!

Jsem rád, že Vás tento on-line biblický program tolik zaujal. Věřím, že se to ještě zlepší, když si prostudujete návod, případně novinky na Facebooku :-)

Libor Diviš   (14.10.2016 - 08:02)
Vítejte v knize hostů. Sem můžete vkládat své komentáře k nové verzi SOB (Studijní on-line bible). Jen bych Vás chtěl poprosit, abyste si předtím prostudovali návod k tomuto biblickému programu.

Welcome. Here you can write your comments relating to this new version of the online biblical program SOB (Online Bible Study) - your assessment, proposals, error notices etc.

 

 

   

The Jerusalem Bible (CZ)

display translators notes

 1Když Ráchel viděla, že ona sama Jakubovi děti nerodí, začala na sestru žárlit a řekla Jakubovi: „Učiň, ať mám také děti, nebo umřu!“  2Jakub se rozhněval na Ráchel a řekl: „Cožpak já jsem na místě Boha, jenž ti odepřel mateřství?“  3Ona pokračovala: „Zde je má služka Bilha. Vejdi k ní a ona ať porodí na má kolena: jejím prostřednictvím budu mít i já děti!“  4Dala mu tedy za ženu svou služku Bilhu a Jakub se s ní spojil.  5Bilha počala a porodila Jakubovi syna.  6Ráchel řekla: „Bůh mi zjednal spravedlnost, dokonce mě i vyslyšel a dal mi syna;“ proto ho pojmenovala Dan.  7Ráchelina služka Bilha zase počala a porodila Jakubovi druhého syna.  8Ráchel řekla: „Bojovala jsem proti své sestře Boží boje a zvítězila jsem;“ a pojmenovala ho Neftali.  9Když Lea viděla, že přestala rodit děti, vzala svou služku Zilpu a dala ji Jakubovi za ženu.  10Leina služka Zilpa porodila Jakubovi syna.  11Lea řekla: „To je štěstí!“ a pojmenovala ho Gad.  12Leina služka Zilpa porodila Jakubovi druhého syna.  13Lea řekla: „Pro mé blaho! Neboť ženy mi budou blahopřát;“ a pojmenovala ho Ašer.  14Když si Ruben jednou v době obilních žní vyšel do polí, nalezl tam jablíčka lásky a přinesl je své matce Lee. Ráchel řekla Lee: „Dej mi, prosím tě, ta jablíčka lásky od tvého syna,“  15ale Lea jí odpověděla: „Nestačí tedy, žes mi vzala manžela, a chceš mi brát i jablíčka lásky od mého syna?“ Ráchel pokračovala: „Nu dobře, ať s tebou této noci spí výměnou za jablíčka lásky od tvého syna.“  16Když se Jakub večer vrátil z pole, vyšla mu Lea naproti a řekla: „Musíš přijít ke mně, neboť jsem si tě vzala do zástavy za jablíčka lásky od mého syna,“ a on s ní té noci spal.  17Bůh vyslyšel Leu, ona počala a porodila Jakubovi pátého syna.  18Lea řekla: „Bůh mi dal mzdu za to, že jsem manželovi dala svou služku;“ a pojmenovala ho Izachar.  19Lea zase počala a porodila Jakubovi šestého syna.  20Lea řekla: „Bůh mi věnoval krásný dar, od nynějška mě manžel bude mít v úctě, neboť jsem mu dala šest synů;“ a pojmenovala ho Zabulon.  21Potom porodila dceru a pojmenovala ji Dina.  22Tehdy se Bůh rozpomenul na Ráchel, vyslyšel ji a učinil ji plodnou.  23Počala a porodila syna; řekla: „Bůh ode mne odňal hanbu;“  24a se slovy: „Kéž mi Jahve přidá ještě dalšího syna,“ ho pojmenovala Josef. 25Poté, když Ráchel porodila Josefa, řekl Jakub Labanovi: „Nech mě odejít, abych šel domů do své země.26Dej mi mé ženy, za které jsem ti sloužil, i mé děti, abych mohl odejít. Víš dobře, jaké služby jsem ti prokázal.“27Laban mu řekl: „Pokud jsem nalezl milost v tvých očích... Ze věšteb jsem seznal, že mi Jahve požehnal kvůli tobě.“28A dodal: „Stanov si tedy svou mzdu a já ti zaplatím.“29On odpověděl: „Víš dobře, jak jsem ti sloužil a co se stalo mým přičiněním z tvého majetku.30To málo, co jsi měl, než jsem přišel, nesmírně vzrostlo a Jahve ti žehnal na každém mém kroku. Kdy budu konečně i já pracovat sám pro svůj dům?“31Laban pokračoval: „Kolik ti mám zaplatit?“ Jakub odpověděl: „Nemusíš mi zaplatit nic: uděláš-li pro mne to, co ti nyní řeknu, ujmu se opět péče o tvá stáda.32Projdu dnes celé tvé stádo. Odděl z něho všechny kusy černé barvy z ovcí a všechny kozy, které jsou skvrnité a kropenaté. To bude má mzda33a takto se prokáže má poctivost: až si přijdeš ověřit mou mzdu, všechny mé kozy, jež nebudou kropenaté či skvrnité, a všechny mé ovce, jež nebudou černé, se budou pokládat za něco, co jsem ukradl.“34Laban řekl: „Dobře, ať se stane, jak jsi řekl.“35Toho dne oddělil všechny pruhované a skvrnité kozly, všechny kropenaté a skvrnité kozy, všechny kusy, které na sobě měly bílá místa, a všechny kusy černé barvy mezi ovcemi. Svěřil je svým synům36a vzdálil se na tři dny cesty od Jakuba. Jakub pásl zbytek Labanova bravu.37Jakub vzal čerstvé topolové, mandloňové a platanové proutky a oloupal na nich bílé proužky, a tak obnažil běl na proutcích.38Proutky, jež oloupal, kladl zvířatům před oči do koryt, do žlabů, kam zvířata chodila pít, a zvířata se při napájení pářila.39Pářila se tedy před proutky a vrhala potom pruhovaná, kropenatá a skvrnitá mláďata.40A ovce zase Jakub dal stranou a obracel tato zvířata ke všemu, co bylo v Labanově stádu pruhované, a ke všemu, co tam bylo černé. Takto si vytvořil vlastní stáda, která nedával dohromady se stády Labanovými.41Navíc ještě pokaždé, když se pářila statná zvířata, kladl Jakub proutky do koryt zvířatům před oči, tak aby se před těmi proutky pářila.42Když zvířata byla neduživá, nekladl je tam, a tak to, co bylo neduživé, připadlo Labanovi, co bylo statné, připadlo Jakubovi.43Tak ten muž nesmírně zbohatl a měl množství dobytka, měl služky i služebníky, velbloudy i osly.

Display settings Display settings