The Jerusalem Bible (CZ)Exodus - 26. chapter - Exodus - chapter 26

Výběr jazyka rozhraní:     

Velikost písma:   12345678910

Display settings Display settings

Výběr jazyka rozhraní:                    

Velikost písma:   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10

Informace o Studijní on-line bibli (SOB) (CZ)

   Aplikace, kterou právě používáte, je biblický program Studijní on-line bible (dále jen SOB) verze 2. Jedná se prozatím o testovací verzi, která je oproti původní verzi postavena na HTML5, využívá JavaScriptovou knihovnu JQuery a framework Bootstrap. Nová verze přináší v některých ohledech zjednodušení, v některých ohledech je tomu naopak. Hlavní výhodou by měla být možnost využívání knihovny JQuery pro novou verzi tooltipů (ze kterých je nově možné kopírovat jejich obsah, případně kliknout na aktivní odkazy na nich). V nové verzi by zobrazení překladů i vyhledávek mělo vypadat "profesionálněji", k dispozici by měly být navíc např. informace o modulech apod. Přehrávač namluvených překladů je nyní postaven na technologii HTML5, tzn., že již ke svému provozu nepotřebuje podporu Flash playeru (který již oficiálně např. pro platformu Android není k dispozici, a u kterého se počítá s postupným všeobecným útlumem).

© 2011-2100
 

 

Information about the "Online Bible Study" (SOB) (EN)

   Application you're using is a biblical program Online Bible Study (SOB), version Nr. 2. This is yet a testing release, which is (compared to the previous version) based on HTML5, uses JQuery JavaScript library and Bootstrap framework. The new version brings in some aspects simplifications. The major advantage should be the possibility of using JQuery for the new version tooltips (from which it is now possible to copy their content, or click on active hyperlinks). In the new version are also available informations about the modules and the like. The player of the narrated translations is now HTML5 powered (he does not need Flash player). I hope, that the new features will be gradually added.

 

 

 

Kontakt

(kontaktné informácie - contact info - Kontaktinformationen - контактная информация - informacje kontaktowe - información de contacto - πληροφορίες επικοινωνίας)

 

Diviš Libor
URL: www.obohu.cz
E-mail: infoobohu.cz
Skype: libordivis

 

 

 

The Jerusalem Bible (CZ)

Jeruzalémská bible je špičkové dílo katolické biblistiky druhé poloviny 20. století. Vzešla z prací Jeruzalémské biblické školy, založené v roce 1890 z iniciativy dominikánského řádu, v níž se po desítky let převážně francouzští badatelé věnovali studiu a výzkumu na poli biblické filologie, historie a archeologie. Na základě zevrubné a velmi přesné exegetické práce vznikl pak z původních jazyků nejprve francouzský překlad – La Bible de Jérusalem (JB), 1. vydání 1954, definitivní 1973 –, jenž se stal základem pro další edice v hlavních evropských jazycích. Hlavní zásadou jeho tvůrců je nevnášet do biblického překladu literární kvality, které nejsou vlastní originálu. Druhou předností vloženou do tohoto díla jsou úvody k jednotlivým biblickým knihám a pomocný poznámkový aparát, které každému čtenáři Bible dodávají nejdůležitější poznatky interpretační, aniž by ho zbytečně zatěžovaly svým rozsahem. Česká verze Jeruzalémské bible vzniká metodou srovnávacího překladu z francouzštiny (originální znění JB) a původních biblických jazyků (pro přesné rozpoznání předlohy). Její autoři berou v potaz i bohatou tradici českých biblických překladů 20. století, které se můžou stát inspirací, cennou zejména po terminologické stránce. Žádný ale není měřítkem, či dokonce svazujícím břemenem v otázce jazykového stylu. I pro tvůrce české JB je totiž nejdůležitější, aby výsledek jejich práce byl věrný biblickému originálu, s co nejpatrnějším uchováním jeho stylu i literární formy. Manželé Dagmar a František X. Halasovi zahájili práci na českém překladu v roce 1980, v polistopadové době se začalo s publikováním prvních sešitů pracovního vydání. Průběžně pokračují redakční práce, aby česká Jeruzalémská bible vyšla co nejdřív jako celek. Pracovní vydání české verze Jeruzalémské bible je určeno k diskusi mezi odbornou i laickou veřejností. Vyzýváme tedy všechny čtenáře, aby své diskusní příspěvky, připomínky k českému překladu a textové korektury zasílali na adresu redakce: nakladatelství KRYSTAL OP, Husova 8, 110 00 Praha 1, e-mail: krystalop@volny.cz

Copyright: Copyright © František X. a Dagmar Halasovi, Copyright © Krystal OP s.r.o
URL: http://krystal.op.cz/

 

Guestbook 

 Joe   (4.3.2021 - 17:49)
E-mail: joe.jace.mail.de
Hallo und vielen Dank für die hilfreiche Suchfunktion bei den hebräischen Bibeln – ich benutze sie seit Jahren zur Überprüfung der masoretischen Zählungen von Wortpaaren. Ein Schreibfehler am Ende von Josua 11,16 (Elberfelder 1905) "und das ebirge Israel und seine Niederung", es müsste heißen "und das Gebirge Israel und seine Niederung". Grüße aus Zittau / Sachsen

Danke. Natürlich hast du recht - ich habe es bereits behoben.    Libor

Josef   (4.2.2021 - 15:51)
E-mail: pepas74seznam.cz
Tak tohle mě velmi potěšilo. Je to dobře ovladatelné na rozdíl od jiných zdrojů. Děkuji moc! :)

Lukáš   (24.11.2020 - 10:02)
E-mail: lukasnemecek536gmail.com
Chyba v textu Kat. lit. překlad. Zjevení 11, 10. protože tito dva poroci jim způsobili hodně trápení.

Zdeněk Staněk   (22.8.2020 - 14:36)
E-mail: zdenek.stanekwhitepaper.bluefile.cz
Chybí 'ě': http://obohu.cz/csp.php?k=2Te&kap=3&v=4

Vskutku. Již jsem to opravil.    Libor

Ani Gallert   (4.7.2018 - 16:24)
E-mail: cactus.gomeragmail.com
Vielen, vielen Dank für diese Seite (und dass wir sie kostenfrei nutzen können)! Sie ist sehr gut gemacht und eröffnet beim Bibelstudium völlig neue Einblicke! Eine dringende Frage habe ich zur Adolf Ernst Knoch Bibel - die Begriffe, die kursiv und hell in den Versen dargestellt sind - bedeuteten diese, die Worte wurden von Knoch hinzugefügt, weil im Original nicht mehr erhalten? Oder wie ist das zu verstehen? Vielen Dank und Gottes Segen, Ani

Hallo, Ani. Kursiv und hell - das sind die Worte, die nicht im Originaltext sind, aber sie sind wichtig für das richtige Verständnis. Sie können es im VERGLEICHS-MODUS gut sehen. Schauen Sie sich zum Beispiel das Münchener Neues Testament an...     Libor

Andreas Boldt   (27.2.2018 - 05:41)
E-mail: andyp1gmx.net
Ich habe diese Seite gefunden um einfach Bibel online zu benutzen in verschiedenen Sprachen - ich bin überzeugt das Gott sein Wort bewahrt hat in allen Sprachen. Und weiß bis zum Ende hin wird sein Wort leuchten. "Denn mein Wort wird nicht leer zu mir zurückkehren..." - Gottes Segen für die segensreiche Arbeit die ihr tut. Leider kann ich kein Tscheschisch aber habe auch Bekannte in der Slowakei und bin Euch sehr verbunden im Sinne des Protestantismus. Ich benutze die Bibel jeden Tag. Andreas Boldt

Ich danke Ihnen, Andreas. Diese Anwendung ist viel mehr als nur eine Online-Bibel. Versuchen Sie bitte herauszufinden, welche Optionen und Funktionen SOB anbietet... (Anleitung) Libor

Juraj Kaličiak   (5.2.2018 - 11:06)
E-mail: juro.kaliciakgmail.com
Nech Vám pán odplatí Jeho spôsobom, toto je nejlepšia verzia práce s Božím slovom. Vyhladávanie, režim porovnávania sú skvelé. Pracujem s touto stránkou už celé roky a cítim povinnosť povzbudiť autorov, že je toto určite požehnaná práca. Veľa to používam aj na mobile, ako rýchlu online bibliu. Oceňujem odvahu vydania prekladu Jozefa Roháčka v edícii Dušana Seberíniho s doslovným prekladom Božieho mena. Výborná je možnosť porovnania s gréckymi originál textami so strongovými číslami. Buďte požehnaní bratia. Juraj

Vďaka Juraj. Je príjemné počuť, že tento biblický program používate už dlhší čas, a že ste s ním spokojný. Snažím sa SOB stále vylepšovať. Nie sú žiadni autori - je iba jeden amatér, ktorý chce (okrem bežných funkcií biblických programov) najmä sprístupniť originálny text biblie pre všetkých - aj bez znalosti biblických jazykov. Libor

John Builer   (30.1.2018 - 07:07)
E-mail: Johnbuilercontbay.com
Ganz, ganz grosse Klasse, diese Seite, besser, als alles andere!!! Vielen Dank!!! Bitte machen Sie so weiter!!! Danke! Regards, John Builer

Danke, ich schätze es wirklich ...

Zdeněk Staněk   (27.12.2017 - 15:34)
E-mail: zdenek.stanekwhitepaper.bluefile.cz
WLC 5M 6:4 v prvním slově chybí souhláska ajin a v posledním slově dálet. Díval jsem se do jiných zpracování textu WLC a tam jsou.

OK. Upravil jsem text podle textu Tanachu.

Vladimir Bartoš   (23.11.2017 - 23:15)
E-mail: bartos.vlemail.cz
Tyto stránky jsem objevil náhodou, když jsem hledal on line čtení Bible. Jsem úplně nadšený z toho, jaké jsou zde možností a chci za to poděkovat!!

Jsem rád, že Vás tento on-line biblický program tolik zaujal. Věřím, že se to ještě zlepší, když si prostudujete návod, případně novinky na Facebooku :-)

Libor Diviš   (14.10.2016 - 08:02)
Vítejte v knize hostů. Sem můžete vkládat své komentáře k nové verzi SOB (Studijní on-line bible). Jen bych Vás chtěl poprosit, abyste si předtím prostudovali návod k tomuto biblickému programu.

Welcome. Here you can write your comments relating to this new version of the online biblical program SOB (Online Bible Study) - your assessment, proposals, error notices etc.

 

 

   

The Jerusalem Bible (CZ)

display translators notes

1Příbytek pak uděláš z deseti pruhů látky z jemného skaného lnu, z fialového a šarlatového purpuru a z karmazínu. Uděláš je s vyšitými cheruby.2Jeden pruh bude dlouhý dvacet osm loket, široký čtyři lokty a všechny pruhy budou mít stejný rozměr.3Pět z těch pruhů bude navzájem spojeno, i druhých pět pruhů bude navzájem spojeno.4Na okraji prvního pruhu na konci spojeného kusu uděláš poutka z fialového purpuru a stejně tak to uděláš u okraje pruhu, jenž ukončuje druhý spojený kus.5Uděláš padesát poutek na první pruh a padesát poutek na okraj pruhu druhého spojeného kusu, tak aby si poutka navzájem odpovídala.6Uděláš také padesát zlatých spon a těmi sponami sepneš pruhy jeden k druhému. Takto bude Příbytek z jediného kusu.7Uděláš pruhy z látky z kozí srsti na stan nad Příbytkem. Uděláš jich jedenáct.8Jeden pruh bude třicet loket dlouhý, čtyři lokty široký. Všech jedenáct pruhů bude mít stejné rozměry.9Spojíš pět pruhů na jedné straně, šest pruhů na druhé straně a šestý pruh přehrneš na přední stranu stanu.10Na okraj prvního pruhu na konci prvního spojeného kusu uděláš padesát poutek a padesát poutek na okraj pruhu druhého spojeného kusu.11Uděláš padesát bronzových spon a navlékneš ty spony do poutek, tak aby se spojil stan, jenž takto bude z jediného kusu.12Z toho, co bude spadat z přebývajících pruhů stanu, bude polovina přebývajícího pruhu spadat přes zadní stranu Příbytku.13Přebývající loket po obou stranách délky pásů stanu bude spadat po stranách Příbytku, tak aby jej to z obou stran překrývalo.14Pro stan uděláš pokrývku z beraních kůží obarvených na červeno a pokrývku z jemné kůže navrch.15Uděláš pro Příbytek desky z akáciového dřeva, jež budou stát.16Každá deska bude deset loket dlouhá a jeden a půl lokte široká.17Každá deska bude mít dva sdružené čepy. Uděláš to stejně u všech desek Příbytku.18Ty desky uděláš pro zřízení Příbytku: dvacet desek pro jižní stranu směrem k poledni.19Pod těch dvacet desek uděláš čtyřicet stříbrných podstavců: dva podstavce pod jednu desku k oběma jejím čepům, dva podstavce pod další desku k oběma jejím čepům.20Z druhé strany Příbytku, ze severní strany, bude dvacet desek21a čtyřicet stříbrných podstavců: dva podstavce pod jednou deskou, dva podstavce pod další deskou.22Pro zadní stranu Příbytku směrem k moři uděláš šest desek23a dvě desky uděláš pro rohy zadní strany Příbytku.24Ty desky budou vespod po délce spojeny a zůstanou spojeny až k hornímu konci do výše prvního kruhu. Tak tomu bude v případě obou desek určených do obou rohů.25Celkem tedy bude osm desek s příslušnými stříbrnými podstavci, tedy šestnáct podstavců: dva podstavce pod první deskou, dva podstavce pod další deskou.26Uděláš příčky z akáciového dřeva: pět k deskám prvního boku Příbytku;27pět příček k deskám druhého boku Příbytku a pět příček k deskám, jež vytvářejí směrem k západu zadní stranu Příbytku.28Střední příčka položená v poloviční výši bude spojovat desky z jednoho konce na druhý.29Desky potáhneš zlatem, uděláš k nim zlaté kruhy, do nichž se zasunou příčky, a příčky potáhneš zlatem.30Takto zbuduješ Příbytek podle vzoru, jenž ti byl ukázán na hoře. 31Uděláš oponu z fialového a šarlatového purpuru, z karmazínu a z jemného skaného lnu s vyšitými cheruby.  32Zavěsíš ji na čtyři zlatem potažené akáciové sloupy opatřené zlatými háčky, postavené na čtyřech stříbrných podstavcích.  33Oponu umístíš pod spony: a tam, za tu oponu, vneseš Archu svědectví a opona pro vás bude označovat oddělení svatyně od velesvatyně.  34Na Archu Svědectví do velesvatyně položíš slitovnici.  35Na vnější stranu opony postavíš stůl a naproti němu, na jižní stranu Příbytku, svícen, a stůl dáš na severní stranu Příbytku.  36Pro vchod do stanu uděláš protkávaný závěs z fialového a šarlatového purpuru, z karmazínu a z jemného skaného lnu.  37K tomuto závěsu uděláš pět akáciových sloupů a potáhneš je zlatem, háčky k nim budou zlaté, a odliješ k nim pět bronzových podstavců. 

Display settings Display settings