The Jerusalem Bible (CZ)1 Samuel - 20. chapter - 1 Samuel - chapter 20

Výběr jazyka rozhraní:     

Velikost písma:   12345678910

Display settings Display settings

Výběr jazyka rozhraní:                    

Velikost písma:   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10

Informace o Studijní on-line bibli (SOB) (CZ)

   Aplikace, kterou právě používáte, je biblický program Studijní on-line bible (dále jen SOB) verze 2. Jedná se prozatím o testovací verzi, která je oproti původní verzi postavena na HTML5, využívá JavaScriptovou knihovnu JQuery a framework Bootstrap. Nová verze přináší v některých ohledech zjednodušení, v některých ohledech je tomu naopak. Hlavní výhodou by měla být možnost využívání knihovny JQuery pro novou verzi tooltipů (ze kterých je nově možné kopírovat jejich obsah, případně kliknout na aktivní odkazy na nich). V nové verzi by zobrazení překladů i vyhledávek mělo vypadat "profesionálněji", k dispozici by měly být navíc např. informace o modulech apod. Přehrávač namluvených překladů je nyní postaven na technologii HTML5, tzn., že již ke svému provozu nepotřebuje podporu Flash playeru (který již oficiálně např. pro platformu Android není k dispozici, a u kterého se počítá s postupným všeobecným útlumem).

© 2011-2100
 

 

Information about the "Online Bible Study" (SOB) (EN)

   Application you're using is a biblical program Online Bible Study (SOB), version Nr. 2. This is yet a testing release, which is (compared to the previous version) based on HTML5, uses JQuery JavaScript library and Bootstrap framework. The new version brings in some aspects simplifications. The major advantage should be the possibility of using JQuery for the new version tooltips (from which it is now possible to copy their content, or click on active hyperlinks). In the new version are also available informations about the modules and the like. The player of the narrated translations is now HTML5 powered (he does not need Flash player). I hope, that the new features will be gradually added.

 

 

 

Kontakt

(kontaktné informácie - contact info - Kontaktinformationen - контактная информация - informacje kontaktowe - información de contacto - πληροφορίες επικοινωνίας)

 

Diviš Libor
URL: www.obohu.cz
E-mail: infoobohu.cz
Skype: libordivis

 

 

 

The Jerusalem Bible (CZ)

Jeruzalémská bible je špičkové dílo katolické biblistiky druhé poloviny 20. století. Vzešla z prací Jeruzalémské biblické školy, založené v roce 1890 z iniciativy dominikánského řádu, v níž se po desítky let převážně francouzští badatelé věnovali studiu a výzkumu na poli biblické filologie, historie a archeologie. Na základě zevrubné a velmi přesné exegetické práce vznikl pak z původních jazyků nejprve francouzský překlad – La Bible de Jérusalem (JB), 1. vydání 1954, definitivní 1973 –, jenž se stal základem pro další edice v hlavních evropských jazycích. Hlavní zásadou jeho tvůrců je nevnášet do biblického překladu literární kvality, které nejsou vlastní originálu. Druhou předností vloženou do tohoto díla jsou úvody k jednotlivým biblickým knihám a pomocný poznámkový aparát, které každému čtenáři Bible dodávají nejdůležitější poznatky interpretační, aniž by ho zbytečně zatěžovaly svým rozsahem. Česká verze Jeruzalémské bible vzniká metodou srovnávacího překladu z francouzštiny (originální znění JB) a původních biblických jazyků (pro přesné rozpoznání předlohy). Její autoři berou v potaz i bohatou tradici českých biblických překladů 20. století, které se můžou stát inspirací, cennou zejména po terminologické stránce. Žádný ale není měřítkem, či dokonce svazujícím břemenem v otázce jazykového stylu. I pro tvůrce české JB je totiž nejdůležitější, aby výsledek jejich práce byl věrný biblickému originálu, s co nejpatrnějším uchováním jeho stylu i literární formy. Manželé Dagmar a František X. Halasovi zahájili práci na českém překladu v roce 1980, v polistopadové době se začalo s publikováním prvních sešitů pracovního vydání. Průběžně pokračují redakční práce, aby česká Jeruzalémská bible vyšla co nejdřív jako celek. Pracovní vydání české verze Jeruzalémské bible je určeno k diskusi mezi odbornou i laickou veřejností. Vyzýváme tedy všechny čtenáře, aby své diskusní příspěvky, připomínky k českému překladu a textové korektury zasílali na adresu redakce: nakladatelství KRYSTAL OP, Husova 8, 110 00 Praha 1, e-mail: krystalop@volny.cz

Copyright: Copyright © František X. a Dagmar Halasovi, Copyright © Krystal OP s.r.o
URL: http://krystal.op.cz/

 

Guestbook

 

 

Guestbook 

 Ani Gallert   (4.7.2018 - 16:24)
E-mail: cactus.gomeragmail.com
Vielen, vielen Dank für diese Seite (und dass wir sie kostenfrei nutzen können)! Sie ist sehr gut gemacht und eröffnet beim Bibelstudium völlig neue Einblicke! Eine dringende Frage habe ich zur Adolf Ernst Knoch Bibel - die Begriffe, die kursiv und hell in den Versen dargestellt sind - bedeuteten diese, die Worte wurden von Knoch hinzugefügt, weil im Original nicht mehr erhalten? Oder wie ist das zu verstehen? Vielen Dank und Gottes Segen, Ani

Hallo, Ani. Kursiv und hell - das sind die Worte, die nicht im Originaltext sind, aber sie sind wichtig für das richtige Verständnis. Sie können es im VERGLEICHS-MODUS gut sehen. Schauen Sie sich zum Beispiel das Münchener Neues Testament an...     Libor

Andreas Boldt   (27.2.2018 - 05:41)
E-mail: andyp1gmx.net
Ich habe diese Seite gefunden um einfach Bibel online zu benutzen in verschiedenen Sprachen - ich bin überzeugt das Gott sein Wort bewahrt hat in allen Sprachen. Und weiß bis zum Ende hin wird sein Wort leuchten. "Denn mein Wort wird nicht leer zu mir zurückkehren..." - Gottes Segen für die segensreiche Arbeit die ihr tut. Leider kann ich kein Tscheschisch aber habe auch Bekannte in der Slowakei und bin Euch sehr verbunden im Sinne des Protestantismus. Ich benutze die Bibel jeden Tag. Andreas Boldt

Ich danke Ihnen, Andreas. Diese Anwendung ist viel mehr als nur eine Online-Bibel. Versuchen Sie bitte herauszufinden, welche Optionen und Funktionen SOB anbietet... (Anleitung) Libor

Juraj Kaličiak   (5.2.2018 - 11:06)
E-mail: juro.kaliciakgmail.com
Nech Vám pán odplatí Jeho spôsobom, toto je nejlepšia verzia práce s Božím slovom. Vyhladávanie, režim porovnávania sú skvelé. Pracujem s touto stránkou už celé roky a cítim povinnosť povzbudiť autorov, že je toto určite požehnaná práca. Veľa to používam aj na mobile, ako rýchlu online bibliu. Oceňujem odvahu vydania prekladu Jozefa Roháčka v edícii Dušana Seberíniho s doslovným prekladom Božieho mena. Výborná je možnosť porovnania s gréckymi originál textami so strongovými číslami. Buďte požehnaní bratia. Juraj

Vďaka Juraj. Je príjemné počuť, že tento biblický program používate už dlhší čas, a že ste s ním spokojný. Snažím sa SOB stále vylepšovať. Nie sú žiadni autori - je iba jeden amatér, ktorý chce (okrem bežných funkcií biblických programov) najmä sprístupniť originálny text biblie pre všetkých - aj bez znalosti biblických jazykov. Libor

John Builer   (30.1.2018 - 07:07)
E-mail: Johnbuilercontbay.com
Ganz, ganz grosse Klasse, diese Seite, besser, als alles andere!!! Vielen Dank!!! Bitte machen Sie so weiter!!! Danke! Regards, John Builer

Danke, ich schätze es wirklich ...

Zdeněk Staněk   (27.12.2017 - 15:34)
E-mail: zdenek.stanekwhitepaper.bluefile.cz
WLC 5M 6:4 v prvním slově chybí souhláska ajin a v posledním slově dálet. Díval jsem se do jiných zpracování textu WLC a tam jsou.

OK. Upravil jsem text podle textu Tanachu.

Vladimir Bartoš   (23.11.2017 - 23:15)
E-mail: bartos.vlemail.cz
Tyto stránky jsem objevil náhodou, když jsem hledal on line čtení Bible. Jsem úplně nadšený z toho, jaké jsou zde možností a chci za to poděkovat!!

Jsem rád, že Vás tento on-line biblický program tolik zaujal. Věřím, že se to ještě zlepší, když si prostudujete návod, případně novinky na Facebooku :-)

Libor Diviš   (14.10.2016 - 08:02)
Vítejte v knize hostů. Sem můžete vkládat své komentáře k nové verzi SOB (Studijní on-line bible). Jen bych Vás chtěl poprosit, abyste si předtím prostudovali návod k tomuto biblickému programu.

Welcome. Here you can write your comments relating to this new version of the online biblical program SOB (Online Bible Study) - your assessment, proposals, error notices etc.

 

 

   

The Jerusalem Bible (CZ)

display translators notes

1David utekl z kobek, které jsou v Ramě, přišel a řekl Jonatanovi do očí: „Co jsem vlastně udělal, jak jsem se provinil, jaký zločin jsem spáchal na tvém otci, že mi ukládá o život?“2On mu odpověděl: „Na nic takového ani nepomysli! Nezemřeš. Můj otec nepodniká nic, aniž se mi svěří, ať je to důležité, či nikoli. Proč by otec přede mnou skrýval tohle? To je vyloučeno!“3David vyřkl tuto přísahu: „Tvůj otec moc dobře ví, že se těším tvé přízni, a řekl si: ‘Ať se Jonatan nic nedozví, aby ho to nermoutilo!’ Ale jako že žije Jahve a jako že žiješ ty sám, od smrti mě dělí pouhý krůček.“4Jonatan Davidovi řekl: „Co chceš, abych pro tebe udělal?“5David Jonatanovi odpověděl: „Zítra je novoluní a měl bych s králem zasednout k jídlu, ale ty mě propustíš a já se budu schovávat v polích až do večera.6Povšimne-li si tvůj otec mé nepřítomnosti, řekneš: ‘David mě naléhavě žádal, aby směl odběhnout do svého města Betléma, neboť se tam slaví výroční oběť za celý rod.’7Řekne-li: ‘Dobrá,’ je tvůj služebník zachráněn, ale rozhněvá-li se, věz, že se rozhodl k neštěstí.8Prokaž laskavost svému služebníkovi, vždyť jsi ho k sobě připojil úmluvou v Jahvově jménu, a jsem-li vinen, sám mě usmrť; proč bys mě měl vodit až k otci?“9Jonatan pokračoval: „Na nic takového ani nepomysli. Kdybych opravdu věděl, že otec je rozhodnut přivodit na tebe neštěstí, což bych tě nevaroval?“10David se Jonatana zeptal: „Kdo mě bude varovat, když ti otec odpoví tvrdě?“ 11Jonatan Davidovi řekl: „Pojď, vyjděme do polí,“ a oba vyšli do polí.  12Jonatan Davidovi řekl: „Při Jahvovi, Bohu Izraele! Zítra v tuto hodinu budu vyzvídat u otce: dopadne-li to pro Davida dobře a nepošlu-li k tobě, abych ti to svěřil,  13ať na Jonatana Jahve toto zlo dopustí a tamto ještě přidá. Bude-li se otci zdát správné, aby přivodil neštěstí, sdělím ti to a nechám tě jít; odejdeš živ a zdráv a ať je Jahve s tebou, jako byl s mým otcem!  14Budu-li ještě živ, kéž mi prokážeš Jahvovu dobrotu: zemřu-li,  15nikdy neodnímej svou dobrotu od mého domu. Až Jahve zahladí z tváře země Davidovy nepřátele,  16ať není Jonatanovo jméno zahlazeno spolu se Saulovým domem, jinak z toho bude Jahve požadovat na Davidovi účty.“  17Jonatan složil znovu přísahu Davidovi, protože ho měl z celé duše rád.  18Jonatan mu řekl: „Zítra je novoluní a tvé nepřítomnosti si všimnou, neboť tvé místo bude prázdné.  19Pozítří si tvé nepřítomnosti budou teprve všímat; půjdeš na to místo, kde jsi byl skryt tenkrát, sedneš si poblíž onoho návrší, které znáš.  20A já budu pozítří střílet k tomu místu šípy, jako bych se strefoval do terče.  21Pošlu šíponoše: ‘Jdi! Vyhledej ten šíp!’ Řeknu-li tomu šíponoši: ‘Šíp leží tady před tebou, vezmi ho,’ přijď, znamená to, že to pro tebe dopadá dobře a že se nic neděje, jako že žije Jahve.  22Ale řeknu-li tomu hochovi: ‘Šíp je tamhle za tebou,’ odejdi, neboť tě posílá pryč Jahve.  23Pokud jde o slovo, které jsme si ty a já vyměnili, Jahve je navždy mezi námi svědkem.“  24David se tedy ukryl v polích. Nastalo novoluní a král se posadil ke stolu, aby pojedl.  25Král si sedl na své obvyklé místo u zdi, Jonatan se posadil naproti, Abner si sedl vedle Saula a Davidovo místo zůstalo neobsazeno.  26Saul nicméně toho dne nic neřekl, myslel si: „Je to náhoda, není čistý.“  27Příštího dne novoluní, druhého dne, zůstalo Davidovo místo neobsazeno a Saul řekl svému synovi Jonatanovi: „Proč nepřišel Jišajův syn včera ani dnes k jídlu?“  28Jonatan Saulovi odpověděl: „David mě naléhavě žádal, abych mu dovolil jít do Betléma.  29Řekl mi: ‘Propusť mě, prosím tě, máme totiž ve městě rodovou oběť a mí bratři se po mně sháněli; nyní, pokud jsem získal tvou přízeň, mi dovol, abych se vytratil, a já se půjdu podívat za svými bratry!’ Proto tedy nepřišel ke královu stolu.“  30Saul vzplanul proti Jonatanovi hněvem a řekl mu: „Ty synu poběhlice! Což nevím, že se zastáváš ke své hanbě a k hanbě nahoty své matky Jišajova syna?  31Pokud bude Jišajův syn žít na zemi, nebudeš v bezpečí ty ani tvé kralování. Nyní ho dej vyhledat a přiveď mi ho, neboť propadl smrti.“  32Jonatan odporoval svému otci a řekl mu: „Proč by měl zemřít? Co udělal?“  33Tu po něm Saul máchl kopím, chtěje ho zasáhnout, a Jonatan pochopil, že otec už o Davidově smrti rozhodl.  34Jonatan vstal rozpálený hněvem od stolu a nic toho druhého dne měsíce nepojedl, protože se zarmoutil kvůli Davidovi, protože ho otec urazil.  35Ráno příštího dne vyšel Jonatan do polí na schůzku s Davidem; doprovázel ho mladý šíponoš.  36Řekl šíponošovi: „Běž a vyhledej šípy, které budu střílet.“ Šíponoš odběhl a Jonatan vystřelil šíp tak, aby ho přeletěl.  37Když šíponoš došel k místu, kde byl šíp, jejž Jonatan vystřelil, on na něho zavolal: „Není ten šíp tamhle za tebou?“  38Jonatan na šíponoše ještě zavolal: „Rychle! Pospěš si, nezastavuj se.“ Jonatanův sluha sebral šíp a přinesl jej svému pánovi.  39Šíponoš nic netušil, jen Jonatan a David věděli, oč jde.  40Jonatan předal zbraně šíponošovi a řekl mu: „Jdi a odnes to do města.“  41Zatímco se šíponoš vracel, David u návrší vstal, padl tváří k zemi a třikrát se poklonil, potom se navzájem objali a oba si spolu velice poplakali.  42Jonatan Davidovi řekl: „Jdi v pokoji. A pokud jde o slib, který jsme oba odpřisáhli při Jahvovu jménu, ať je Jahve navždycky svědkem mezi mnou a tebou, mezi mým a tvým potomstvem.“ 

Display settings Display settings
/ / 0.01 s.