Elberfelder Bible - unrevised version (ca. 1900)Hebrews - 5. chapter - Hebrews - chapter 5

Výběr jazyka rozhraní:     

Velikost písma:   12345678910

Výběr jazyka rozhraní:                    

Velikost písma:   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10

Informace o Studijní on-line bibli (SOB) (CZ)

   Aplikace, kterou právě používáte, je biblický program Studijní on-line bible (dále jen SOB) verze 2. Jedná se prozatím o testovací verzi, která je oproti původní verzi postavena na HTML5, využívá JavaScriptovou knihovnu JQuery a framework Bootstrap. Nová verze přináší v některých ohledech zjednodušení, v některých ohledech je tomu naopak. Hlavní výhodou by měla být možnost využívání knihovny JQuery pro novou verzi tooltipů (ze kterých je nově možné kopírovat jejich obsah, případně kliknout na aktivní odkazy na nich). V nové verzi by zobrazení překladů i vyhledávek mělo vypadat "profesionálněji", k dispozici by měly být navíc např. informace o modulech apod. Přehrávač namluvených překladů je nyní postaven na technologii HTML5, tzn., že již ke svému provozu nepotřebuje podporu Flash playeru (který již oficiálně např. pro platformu Android není k dispozici, a u kterého se počítá s postupným všeobecným útlumem).

© 2011-2100
 

 

Information about the "Online Bible Study" (SOB) (EN)

   Application you're using is a biblical program Online Bible Study (SOB), version Nr. 2. This is yet a testing release, which is (compared to the previous version) based on HTML5, uses JQuery JavaScript library and Bootstrap framework. The new version brings in some aspects simplifications. The major advantage should be the possibility of using JQuery for the new version tooltips (from which it is now possible to copy their content, or click on active hyperlinks). In the new version are also available informations about the modules and the like. The player of the narrated translations is now HTML5 powered (he does not need Flash player). I hope, that the new features will be gradually added.

 

 

 

Kontakt

(kontaktné informácie - contact info - Kontaktinformationen - контактная информация - informacje kontaktowe - información de contacto - πληροφορίες επικοινωνίας)

 

Diviš Libor
URL: www.obohu.cz
E-mail: infoobohu.cz
Skype: libordivis

 

 

 

Elberfelder Bible - unrevised version (ca. 1900)

... no information about this module ...

 

Guestbook

 

 

Guestbook 

 Ani Gallert   (4.7.2018 - 16:24)
E-mail: cactus.gomeragmail.com
Vielen, vielen Dank für diese Seite (und dass wir sie kostenfrei nutzen können)! Sie ist sehr gut gemacht und eröffnet beim Bibelstudium völlig neue Einblicke! Eine dringende Frage habe ich zur Adolf Ernst Knoch Bibel - die Begriffe, die kursiv und hell in den Versen dargestellt sind - bedeuteten diese, die Worte wurden von Knoch hinzugefügt, weil im Original nicht mehr erhalten? Oder wie ist das zu verstehen? Vielen Dank und Gottes Segen, Ani

Hallo, Ani. Kursiv und hell - das sind die Worte, die nicht im Originaltext sind, aber sie sind wichtig für das richtige Verständnis. Sie können es im VERGLEICHS-MODUS gut sehen. Schauen Sie sich zum Beispiel das Münchener Neues Testament an...     Libor

Andreas Boldt   (27.2.2018 - 05:41)
E-mail: andyp1gmx.net
Ich habe diese Seite gefunden um einfach Bibel online zu benutzen in verschiedenen Sprachen - ich bin überzeugt das Gott sein Wort bewahrt hat in allen Sprachen. Und weiß bis zum Ende hin wird sein Wort leuchten. "Denn mein Wort wird nicht leer zu mir zurückkehren..." - Gottes Segen für die segensreiche Arbeit die ihr tut. Leider kann ich kein Tscheschisch aber habe auch Bekannte in der Slowakei und bin Euch sehr verbunden im Sinne des Protestantismus. Ich benutze die Bibel jeden Tag. Andreas Boldt

Ich danke Ihnen, Andreas. Diese Anwendung ist viel mehr als nur eine Online-Bibel. Versuchen Sie bitte herauszufinden, welche Optionen und Funktionen SOB anbietet... (Anleitung) Libor

Juraj Kaličiak   (5.2.2018 - 11:06)
E-mail: juro.kaliciakgmail.com
Nech Vám pán odplatí Jeho spôsobom, toto je nejlepšia verzia práce s Božím slovom. Vyhladávanie, režim porovnávania sú skvelé. Pracujem s touto stránkou už celé roky a cítim povinnosť povzbudiť autorov, že je toto určite požehnaná práca. Veľa to používam aj na mobile, ako rýchlu online bibliu. Oceňujem odvahu vydania prekladu Jozefa Roháčka v edícii Dušana Seberíniho s doslovným prekladom Božieho mena. Výborná je možnosť porovnania s gréckymi originál textami so strongovými číslami. Buďte požehnaní bratia. Juraj

Vďaka Juraj. Je príjemné počuť, že tento biblický program používate už dlhší čas, a že ste s ním spokojný. Snažím sa SOB stále vylepšovať. Nie sú žiadni autori - je iba jeden amatér, ktorý chce (okrem bežných funkcií biblických programov) najmä sprístupniť originálny text biblie pre všetkých - aj bez znalosti biblických jazykov. Libor

John Builer   (30.1.2018 - 07:07)
E-mail: Johnbuilercontbay.com
Ganz, ganz grosse Klasse, diese Seite, besser, als alles andere!!! Vielen Dank!!! Bitte machen Sie so weiter!!! Danke! Regards, John Builer

Danke, ich schätze es wirklich ...

Zdeněk Staněk   (27.12.2017 - 15:34)
E-mail: zdenek.stanekwhitepaper.bluefile.cz
WLC 5M 6:4 v prvním slově chybí souhláska ajin a v posledním slově dálet. Díval jsem se do jiných zpracování textu WLC a tam jsou.

OK. Upravil jsem text podle textu Tanachu.

Vladimir Bartoš   (23.11.2017 - 23:15)
E-mail: bartos.vlemail.cz
Tyto stránky jsem objevil náhodou, když jsem hledal on line čtení Bible. Jsem úplně nadšený z toho, jaké jsou zde možností a chci za to poděkovat!!

Jsem rád, že Vás tento on-line biblický program tolik zaujal. Věřím, že se to ještě zlepší, když si prostudujete návod, případně novinky na Facebooku :-)

Libor Diviš   (14.10.2016 - 08:02)
Vítejte v knize hostů. Sem můžete vkládat své komentáře k nové verzi SOB (Studijní on-line bible). Jen bych Vás chtěl poprosit, abyste si předtím prostudovali návod k tomuto biblickému programu.

Welcome. Here you can write your comments relating to this new version of the online biblical program SOB (Online Bible Study) - your assessment, proposals, error notices etc.

 

 

   

Elberfelder Bible - unrevised version (ca. 1900)


1DennG1063 jederG3956 ausG1537 MenschenG444 genommeneG2983 HohepriesterG749 wirdG2525 fürG5228 MenschenG444 bestelltG2525 in den Sachen mitG4314 GottG2316, auf daßG2443 er sowohlG5037 GabenG1435 als auchG2532 SchlachtopferG2378 fürG5228 SündenG266 darbringeG4374; 2der NachsichtG3356 zu haben vermagG1410 mitG3356 den UnwissendenG50 undG2532 IrrendenG4105, daG1893 auchG2532 er selbstG846 mit SchwachheitG769 umgebenG4029 ist; 3undG2532 umG1223 dieserG5026 willenG1223 mußG3784 er, wieG2531 fürG4012 das VolkG2992, soG3779 auchG2532 fürG4012 sich selbstG1438 opfernG4374 fürG5228 die SündenG266. 4UndG2532 niemandG3756 G5100 nimmtG2983 sich selbstG1438 die EhreG5092, sondernG235 als vonG5259 GottG2316 berufenG2564, gleichwieG2509 auchG2532 AaronG2. 5AlsoG3779 hatG1392 auchG2532 der ChristusG5547 sichG1392 nichtG3756 selbstG1438 verherrlichtG1392, umG1096 HoherpriesterG749 zu werdenG1096, sondernG235 der, welcher zuG4314 ihmG846 gesagtG2980 hat: "DuG4771 bistG1488 meinG3450 SohnG5207, heuteG4594 habeG1080 ichG1473 dichG4571 gezeugtG1080 ".   6WieG2531 er auchG2532 anG1722 einer anderenG2087 Stelle sagtG3004: "DuG4771 bist PriesterG2409 inG1519 EwigkeitG165 nachG2596 der OrdnungG5010 MelchisedeksG3198 ".   7DerG3739 inG1722 den TagenG2250 seinesG846 FleischesG4561, da er sowohlG5037 BittenG1162 alsG2532 FlehenG2428 demG4314, der ihnG846 ausG1537 dem TodeG2288 zu errettenG4982 vermochteG1410, mitG3326 starkemG2478 GeschreiG2906 undG2532 TränenG1144 dargebrachtG4374 hat (undG2532 umG575 seiner FrömmigkeitG2124 willenG1223 erhörtG1522 worden ist), 8obwohlG2539 er SohnG5207 warG5607, anG575 dem, wasG3739 er littG3958, den GehorsamG5218 lernteG3129; 9undG2532, vollendetG5048 worden, istG1096 er allenG3956, die ihmG846 gehorchenG5219, der UrheberG159 ewigenG166 HeilsG4991 gewordenG1096, 10vonG5259 GottG2316 begrüßtG4316 als HoherpriesterG749 nachG2596 der OrdnungG5010 MelchisedeksG3198; 11überG4012 welchemG3739 wirG2254 vielG4183 zu sagenG3056 haben, undG2532 was mit Worten schwerG1421 auszulegenG3004 ist, weilG1893 ihr im HörenG189 trägeG3576 gewordenG1096 seid. 12DennG1063 da ihr der ZeitG5550 nachG1223 LehrerG1320 seinG1511 solltetG3784, bedürfetG2192 G5532 ihr wiederumG3825, daß man euchG5209 lehreG1321, welchesG5101 die ElementeG4747 des AnfangsG746 der AussprücheG3051 GottesG2316 sind; undG2532 ihr seid solche gewordenG1096, die der MilchG1051 bedürfenG2192 G5532 undG2532 nichtG3756 der festenG4731 SpeiseG5160. 13DennG1063 jederG3956, der noch MilchG1051 genießtG3348, ist unerfahrenG552 im WorteG3056 der GerechtigkeitG1343, dennG1063 er istG2076 ein UnmündigerG3516; 14die festeG4731 SpeiseG5160 aberG1161 istG2076 für ErwachseneG5046, welche vermögeG1223 der GewohnheitG1838 geübteG1128 SinneG145 habenG2192 zurG4314 UnterscheidungG1253 des GutenG2570 sowohlG5037 als auchG2532 des BösenG2556. 

Display settings Display settings SStrong's number hide!
/ / 0.122 s.
SOB - version for mobiles, PDA, .. | SOB - the old version