Elberfelder Bible - unrevised version (ca. 1900)Hebrews - 3. chapter - Hebrews - chapter 3

Výběr jazyka rozhraní:     

Velikost písma:   12345678910

Display settings Display settings SStrong's number hide!

Výběr jazyka rozhraní:                    

Velikost písma:   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10

Informace o Studijní on-line bibli (SOB) (CZ)

   Aplikace, kterou právě používáte, je biblický program Studijní on-line bible (dále jen SOB) verze 2. Jedná se prozatím o testovací verzi, která je oproti původní verzi postavena na HTML5, využívá JavaScriptovou knihovnu JQuery a framework Bootstrap. Nová verze přináší v některých ohledech zjednodušení, v některých ohledech je tomu naopak. Hlavní výhodou by měla být možnost využívání knihovny JQuery pro novou verzi tooltipů (ze kterých je nově možné kopírovat jejich obsah, případně kliknout na aktivní odkazy na nich). V nové verzi by zobrazení překladů i vyhledávek mělo vypadat "profesionálněji", k dispozici by měly být navíc např. informace o modulech apod. Přehrávač namluvených překladů je nyní postaven na technologii HTML5, tzn., že již ke svému provozu nepotřebuje podporu Flash playeru (který již oficiálně např. pro platformu Android není k dispozici, a u kterého se počítá s postupným všeobecným útlumem).

© 2011-2100
 

 

Information about the "Online Bible Study" (SOB) (EN)

   Application you're using is a biblical program Online Bible Study (SOB), version Nr. 2. This is yet a testing release, which is (compared to the previous version) based on HTML5, uses JQuery JavaScript library and Bootstrap framework. The new version brings in some aspects simplifications. The major advantage should be the possibility of using JQuery for the new version tooltips (from which it is now possible to copy their content, or click on active hyperlinks). In the new version are also available informations about the modules and the like. The player of the narrated translations is now HTML5 powered (he does not need Flash player). I hope, that the new features will be gradually added.

 

 

 

Kontakt

(kontaktné informácie - contact info - Kontaktinformationen - контактная информация - informacje kontaktowe - información de contacto - πληροφορίες επικοινωνίας)

 

Diviš Libor
URL: www.obohu.cz
E-mail: infoobohu.cz
Skype: libordivis

 

 

 

Elberfelder Bible - unrevised version (ca. 1900)

... no information about this module ...

 

Guestbook

 

 

Guestbook 

 Ani Gallert   (4.7.2018 - 16:24)
E-mail: cactus.gomeragmail.com
Vielen, vielen Dank für diese Seite (und dass wir sie kostenfrei nutzen können)! Sie ist sehr gut gemacht und eröffnet beim Bibelstudium völlig neue Einblicke! Eine dringende Frage habe ich zur Adolf Ernst Knoch Bibel - die Begriffe, die kursiv und hell in den Versen dargestellt sind - bedeuteten diese, die Worte wurden von Knoch hinzugefügt, weil im Original nicht mehr erhalten? Oder wie ist das zu verstehen? Vielen Dank und Gottes Segen, Ani

Hallo, Ani. Kursiv und hell - das sind die Worte, die nicht im Originaltext sind, aber sie sind wichtig für das richtige Verständnis. Sie können es im VERGLEICHS-MODUS gut sehen. Schauen Sie sich zum Beispiel das Münchener Neues Testament an...     Libor

Andreas Boldt   (27.2.2018 - 05:41)
E-mail: andyp1gmx.net
Ich habe diese Seite gefunden um einfach Bibel online zu benutzen in verschiedenen Sprachen - ich bin überzeugt das Gott sein Wort bewahrt hat in allen Sprachen. Und weiß bis zum Ende hin wird sein Wort leuchten. "Denn mein Wort wird nicht leer zu mir zurückkehren..." - Gottes Segen für die segensreiche Arbeit die ihr tut. Leider kann ich kein Tscheschisch aber habe auch Bekannte in der Slowakei und bin Euch sehr verbunden im Sinne des Protestantismus. Ich benutze die Bibel jeden Tag. Andreas Boldt

Ich danke Ihnen, Andreas. Diese Anwendung ist viel mehr als nur eine Online-Bibel. Versuchen Sie bitte herauszufinden, welche Optionen und Funktionen SOB anbietet... (Anleitung) Libor

Juraj Kaličiak   (5.2.2018 - 11:06)
E-mail: juro.kaliciakgmail.com
Nech Vám pán odplatí Jeho spôsobom, toto je nejlepšia verzia práce s Božím slovom. Vyhladávanie, režim porovnávania sú skvelé. Pracujem s touto stránkou už celé roky a cítim povinnosť povzbudiť autorov, že je toto určite požehnaná práca. Veľa to používam aj na mobile, ako rýchlu online bibliu. Oceňujem odvahu vydania prekladu Jozefa Roháčka v edícii Dušana Seberíniho s doslovným prekladom Božieho mena. Výborná je možnosť porovnania s gréckymi originál textami so strongovými číslami. Buďte požehnaní bratia. Juraj

Vďaka Juraj. Je príjemné počuť, že tento biblický program používate už dlhší čas, a že ste s ním spokojný. Snažím sa SOB stále vylepšovať. Nie sú žiadni autori - je iba jeden amatér, ktorý chce (okrem bežných funkcií biblických programov) najmä sprístupniť originálny text biblie pre všetkých - aj bez znalosti biblických jazykov. Libor

John Builer   (30.1.2018 - 07:07)
E-mail: Johnbuilercontbay.com
Ganz, ganz grosse Klasse, diese Seite, besser, als alles andere!!! Vielen Dank!!! Bitte machen Sie so weiter!!! Danke! Regards, John Builer

Danke, ich schätze es wirklich ...

Zdeněk Staněk   (27.12.2017 - 15:34)
E-mail: zdenek.stanekwhitepaper.bluefile.cz
WLC 5M 6:4 v prvním slově chybí souhláska ajin a v posledním slově dálet. Díval jsem se do jiných zpracování textu WLC a tam jsou.

OK. Upravil jsem text podle textu Tanachu.

Vladimir Bartoš   (23.11.2017 - 23:15)
E-mail: bartos.vlemail.cz
Tyto stránky jsem objevil náhodou, když jsem hledal on line čtení Bible. Jsem úplně nadšený z toho, jaké jsou zde možností a chci za to poděkovat!!

Jsem rád, že Vás tento on-line biblický program tolik zaujal. Věřím, že se to ještě zlepší, když si prostudujete návod, případně novinky na Facebooku :-)

Libor Diviš   (14.10.2016 - 08:02)
Vítejte v knize hostů. Sem můžete vkládat své komentáře k nové verzi SOB (Studijní on-line bible). Jen bych Vás chtěl poprosit, abyste si předtím prostudovali návod k tomuto biblickému programu.

Welcome. Here you can write your comments relating to this new version of the online biblical program SOB (Online Bible Study) - your assessment, proposals, error notices etc.

 

 

   

Elberfelder Bible - unrevised version (ca. 1900)


1DaherG3606, heiligeG40 BrüderG80, GenossenG3353 der himmlischenG2032 BerufungG2821, betrachtetG2657 den ApostelG652 undG2532 HohenpriesterG749 unseresG2257 BekenntnissesG3671, JesumG2424, 2derG5607 treuG4103 ist dem, der ihnG846 gesetztG4160 hat, wieG5613 es auchG2532 MosesG3475 war inG1722 seinemG846 ganzenG3650 HauseG3624.   3DennG1063 dieserG3778 ist größererG4119 HerrlichkeitG1391 würdig geachtetG515 worden alsG3844 MosesG3475, insofernG2596 G3745 größereG4119 EhreG5092, als das HausG3624, der hatG2192, der esG846 bereitetG2680 hat. 4DennG1063 jedesG3956 HausG3624 wirdG2680 vonG5259 jemandemG5100 bereitetG2680; der aberG1161 allesG3956 bereitetG2680 hat, ist GottG2316. 5UndG2532 MosesG3475 zwarG3303 war treuG4103 inG1722 seinemG846 ganzenG3650 HauseG3624 alsG5613 DienerG2324, zumG1519 ZeugnisG3142 von dem, was hernach geredetG2980 werden sollte; 6ChristusG5547 aberG1161 alsG5613 SohnG5207 überG1909 seinG846 HausG3624, dessenG3739 HausG3624 wirG2249 sindG2070, wennG1437 wirG2722 andersG4007 die FreimütigkeitG3954 undG2532 den RuhmG2745 der HoffnungG1680 bis zumG3360 EndeG5056 standhaftG949 festhaltenG2722. 7DeshalbG1352, wieG2531 der HeiligeG40 GeistG4151 sprichtG3004: "HeuteG4594, wennG1437 ihr seineG846 StimmeG5456 höretG191, 8verhärtetG4645 eureG5216 HerzenG2588 nichtG3361, wieG5613 inG1722 der ErbitterungG3894, anG2596 dem TageG2250 der VersuchungG3986 inG1722 der WüsteG2048, 9woG3757 eureG5216 VäterG3962 michG3165 versuchtenG3985, indem sie michG3165 prüftenG1381, undG2532 sie sahenG1492 doch meineG3450 WerkeG2041 vierzigG5062 JahreG2094. 10DeshalbG1352 zürntG4360 e ich diesemG1565 GeschlechtG1074 undG2532 sprachG2036: AllezeitG104 gehen sie irreG4105 mit dem HerzenG2588; aberG1161 sieG846 habenG1097 meineG3450 WegeG3598 nichtG3756 erkanntG1097. 11SoG5613 schwurG3660 ich inG1722 meinemG3450 ZornG3709: WennG1487 sie inG1519 meineG3450 RuheG2663 eingehenG1525 werden! "   12Sehet zuG991, BrüderG80, daß nicht etwaG3379 inG1722 jemandemG5100 von euchG5216 ein bösesG4190 HerzG2588 des UnglaubensG570 seiG2071 inG1722 dem AbfallenG868 vomG575 lebendigenG2198 GottG2316, 13sondernG235 ermuntertG3870 euch selbstG1438 jedenG1538 TagG2596 G2250, solangeG891 es heuteG4594 heißtG2564, auf daßG3363 niemandG5100 vonG1537 euchG5216 verhärtetG4645 werde durch BetrugG539 der SündeG266. 14DennG1063 wir sindG1096 GenossenG3353 des ChristusG5547 gewordenG1096, wennG1437 wir andersG4007 den AnfangG746 der ZuversichtG5287 bis zumG3360 EndeG5056 standhaftG949 festhaltenG2722, 15indemG1722 gesagtG3004 wird: "HeuteG4594, wennG1437 ihr seineG846 StimmeG5456 höretG191, verhärtetG4645 eureG5216 HerzenG2588 nichtG3361, wieG5613 inG1722 der ErbitterungG3894 ". 16(DennG1063 welcheG5100, als sie gehörtG191 hatten, haben ihn erbittertG3893 ? Waren es aberG235 nichtG3756 alleG3956, die durchG1223 MosesG3475 vonG1537 ÄgyptenG125 ausgezogenG1831 waren? 17WelchenG5101 aberG1161 zürnteG4360 er vierzigG5062 JahreG2094 ? NichtG3780 denen, welche gesündigtG264 hatten, derenG3739 LeiberG2966 inG1722 der WüsteG2048 fielenG4098 ? 18WelchenG5101 aberG1161 schwurG3660 er, daß sie nichtG3361 inG1519 seineG846 RuheG2663 eingehenG1525 sollten, als nurG1508 denen, die ungehorsamG544 gewesen waren?   19UndG2532 wir sehenG991, daßG3754 sie nichtG3756 eingehenG1525 konntenG1410 wegenG1223 des UnglaubensG570.) 

Display settings Display settings SStrong's number hide!
/ / 0.016 s.
SOB - version for mobiles, PDA, .. | SOB - the old version