Elberfelder Bible - unrevised version (ca. 1900)Matthew - 27. chapter - Matthew - chapter 27

Výběr jazyka rozhraní:     

Velikost písma:   12345678910

Display settings Display settings SStrong's number hide!

Výběr jazyka rozhraní:                    

Velikost písma:   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10

Informace o Studijní on-line bibli (SOB) (CZ)

   Aplikace, kterou právě používáte, je biblický program Studijní on-line bible (dále jen SOB) verze 2. Jedná se prozatím o testovací verzi, která je oproti původní verzi postavena na HTML5, využívá JavaScriptovou knihovnu JQuery a framework Bootstrap. Nová verze přináší v některých ohledech zjednodušení, v některých ohledech je tomu naopak. Hlavní výhodou by měla být možnost využívání knihovny JQuery pro novou verzi tooltipů (ze kterých je nově možné kopírovat jejich obsah, případně kliknout na aktivní odkazy na nich). V nové verzi by zobrazení překladů i vyhledávek mělo vypadat "profesionálněji", k dispozici by měly být navíc např. informace o modulech apod. Přehrávač namluvených překladů je nyní postaven na technologii HTML5, tzn., že již ke svému provozu nepotřebuje podporu Flash playeru (který již oficiálně např. pro platformu Android není k dispozici, a u kterého se počítá s postupným všeobecným útlumem).

© 2011-2100
 

 

Information about the "Online Bible Study" (SOB) (EN)

   Application you're using is a biblical program Online Bible Study (SOB), version Nr. 2. This is yet a testing release, which is (compared to the previous version) based on HTML5, uses JQuery JavaScript library and Bootstrap framework. The new version brings in some aspects simplifications. The major advantage should be the possibility of using JQuery for the new version tooltips (from which it is now possible to copy their content, or click on active hyperlinks). In the new version are also available informations about the modules and the like. The player of the narrated translations is now HTML5 powered (he does not need Flash player). I hope, that the new features will be gradually added.

 

 

 

Kontakt

(kontaktné informácie - contact info - Kontaktinformationen - контактная информация - informacje kontaktowe - información de contacto - πληροφορίες επικοινωνίας)

 

Diviš Libor
URL: www.obohu.cz
E-mail: infoobohu.cz
Skype: libordivis

 

 

 

Elberfelder Bible - unrevised version (ca. 1900)

... no information about this module ...

 

Guestbook

 

 

Guestbook 

 Ani Gallert   (4.7.2018 - 16:24)
E-mail: cactus.gomeragmail.com
Vielen, vielen Dank für diese Seite (und dass wir sie kostenfrei nutzen können)! Sie ist sehr gut gemacht und eröffnet beim Bibelstudium völlig neue Einblicke! Eine dringende Frage habe ich zur Adolf Ernst Knoch Bibel - die Begriffe, die kursiv und hell in den Versen dargestellt sind - bedeuteten diese, die Worte wurden von Knoch hinzugefügt, weil im Original nicht mehr erhalten? Oder wie ist das zu verstehen? Vielen Dank und Gottes Segen, Ani

Hallo, Ani. Kursiv und hell - das sind die Worte, die nicht im Originaltext sind, aber sie sind wichtig für das richtige Verständnis. Sie können es im VERGLEICHS-MODUS gut sehen. Schauen Sie sich zum Beispiel das Münchener Neues Testament an...     Libor

Andreas Boldt   (27.2.2018 - 05:41)
E-mail: andyp1gmx.net
Ich habe diese Seite gefunden um einfach Bibel online zu benutzen in verschiedenen Sprachen - ich bin überzeugt das Gott sein Wort bewahrt hat in allen Sprachen. Und weiß bis zum Ende hin wird sein Wort leuchten. "Denn mein Wort wird nicht leer zu mir zurückkehren..." - Gottes Segen für die segensreiche Arbeit die ihr tut. Leider kann ich kein Tscheschisch aber habe auch Bekannte in der Slowakei und bin Euch sehr verbunden im Sinne des Protestantismus. Ich benutze die Bibel jeden Tag. Andreas Boldt

Ich danke Ihnen, Andreas. Diese Anwendung ist viel mehr als nur eine Online-Bibel. Versuchen Sie bitte herauszufinden, welche Optionen und Funktionen SOB anbietet... (Anleitung) Libor

Juraj Kaličiak   (5.2.2018 - 11:06)
E-mail: juro.kaliciakgmail.com
Nech Vám pán odplatí Jeho spôsobom, toto je nejlepšia verzia práce s Božím slovom. Vyhladávanie, režim porovnávania sú skvelé. Pracujem s touto stránkou už celé roky a cítim povinnosť povzbudiť autorov, že je toto určite požehnaná práca. Veľa to používam aj na mobile, ako rýchlu online bibliu. Oceňujem odvahu vydania prekladu Jozefa Roháčka v edícii Dušana Seberíniho s doslovným prekladom Božieho mena. Výborná je možnosť porovnania s gréckymi originál textami so strongovými číslami. Buďte požehnaní bratia. Juraj

Vďaka Juraj. Je príjemné počuť, že tento biblický program používate už dlhší čas, a že ste s ním spokojný. Snažím sa SOB stále vylepšovať. Nie sú žiadni autori - je iba jeden amatér, ktorý chce (okrem bežných funkcií biblických programov) najmä sprístupniť originálny text biblie pre všetkých - aj bez znalosti biblických jazykov. Libor

John Builer   (30.1.2018 - 07:07)
E-mail: Johnbuilercontbay.com
Ganz, ganz grosse Klasse, diese Seite, besser, als alles andere!!! Vielen Dank!!! Bitte machen Sie so weiter!!! Danke! Regards, John Builer

Danke, ich schätze es wirklich ...

Zdeněk Staněk   (27.12.2017 - 15:34)
E-mail: zdenek.stanekwhitepaper.bluefile.cz
WLC 5M 6:4 v prvním slově chybí souhláska ajin a v posledním slově dálet. Díval jsem se do jiných zpracování textu WLC a tam jsou.

OK. Upravil jsem text podle textu Tanachu.

Vladimir Bartoš   (23.11.2017 - 23:15)
E-mail: bartos.vlemail.cz
Tyto stránky jsem objevil náhodou, když jsem hledal on line čtení Bible. Jsem úplně nadšený z toho, jaké jsou zde možností a chci za to poděkovat!!

Jsem rád, že Vás tento on-line biblický program tolik zaujal. Věřím, že se to ještě zlepší, když si prostudujete návod, případně novinky na Facebooku :-)

Libor Diviš   (14.10.2016 - 08:02)
Vítejte v knize hostů. Sem můžete vkládat své komentáře k nové verzi SOB (Studijní on-line bible). Jen bych Vás chtěl poprosit, abyste si předtím prostudovali návod k tomuto biblickému programu.

Welcome. Here you can write your comments relating to this new version of the online biblical program SOB (Online Bible Study) - your assessment, proposals, error notices etc.

 

 

   

Elberfelder Bible - unrevised version (ca. 1900)


1AlsG1161 es aber MorgenG4405 gewordenG1096 war, hieltenG2983 alleG3956 HohenpriesterG749 undG2532 ÄltestenG4245 des VolkesG2992 RatG4824 widerG2596 JesumG2424, umG5620 ihnG846 zum TodeG2289 zu bringenG2289. 2UndG2532 nachdem sie ihnG846 gebundenG1210 hatten, führtenG520 sie ihn wegG520 undG2532 überliefertenG3860 ihnG846 PontiusG4194 PilatusG4091, dem LandpflegerG2232. 3AlsG5119 nun JudasG2455, derG3588 ihnG846 überliefertG3860 hatte, sahG1492, daßG3754 er verurteiltG2632 wurde, gereuteG3338 es ihn, und er brachteG654 die dreißigG5144 SilberlingeG694 den HohenpriesternG749 undG2532 den ÄltestenG4245 zurück 4und sagteG3004: Ich habe gesündigtG264, indem ich schuldlosesG121 BlutG129 überliefertG3860 habe. Sie aberG1161 sagtenG2036: WasG5101 gehtG4314 das unsG2248 an? SieheG3700 du zuG4771. 5UndG2532 er warfG4496 die SilberlingeG694 inG1722 den TempelG3485 undG2532 machteG402 sich davon undG2532 gingG565 hin und erhängteG519 sich. 6Die HohenpriesterG749 aberG1161 nahmenG2983 die SilberlingeG694 und sprachenG2036: Es istG1832 nichtG3756 erlaubtG1832, sieG846 inG1519 den KorbanG2878 zu werfenG906, dieweilG1893 es BlutgeldG5092 G129 istG2076. 7Sie hieltenG2983 aberG1161 RatG4824 und kauftenG59 dafürG1537 G846 den AckerG68 des TöpfersG2763 zumG1519 BegräbnisG5027 für die FremdlingeG3581. 8DeswegenG1352 ist jenerG1565 AckerG68 BlutackerG68 G129 genanntG2564 worden bisG2193 auf den heutigen TagG4594. 9DaG5119 wurde erfülltG4137, wasG3588 durchG1223 den ProphetenG4396 JeremiasG2408 geredetG4483 ist, welcher sprichtG3004: "UndG2532 sie nahmenG2983 die dreißigG5144 SilberlingeG694, den PreisG5092 des GeschätztenG5091, welchenG3739 man geschätztG5091 hatte seitensG575 der SöhneG5207 IsraelsG2474, 10undG2532 gabenG1325 sieG846 fürG1519 den AckerG68 des TöpfersG2763, wieG2505 mirG3427 der HerrG2962 befohlenG4929 hat".   11JesusG2424 aberG1161 standG2476 vorG1715 dem LandpflegerG2232. UndG2532 der LandpflegerG2232 fragteG1905 ihnG846 und sprachG3004: BistG1488 duG4771 der KönigG935 der JudenG2453 ? JesusG2424 aberG1161 sprachG5346 zu ihmG846: DuG4771 sagstG3004 es. 12UndG2532 alsG1722 er vonG5259 den HohenpriesternG749 undG2532 den ÄltestenG4245 angeklagtG2723 wurde, antworteteG611 er nichtsG3762. 13DaG5119 sprichtG3004 PilatusG4091 zu ihmG846: HörstG191 du nichtG3756, wie vielesG4214 sie widerG2649 dichG4675 zeugenG2649 ? 14UndG2532 er antworteteG3756 G611 ihmG846 auch nichtG3761 aufG4314 einG1520 einziges WortG4487, so daßG5620 der LandpflegerG2232 sich sehrG3029 verwunderteG2296. 15AufG2596 das FestG1859 aberG1161 war der LandpflegerG2232 gewohntG1486, der VolksmengeG3793 einenG1520 GefangenenG1198 loszugebenG630, welchenG3739 sie wolltenG2309. 16Sie hattenG2192 aberG1161 damalsG5119 einen berüchtigtenG1978 GefangenenG1198, genanntG3004 BarabbasG912. 17AlsG3767 sie nun versammeltG4863 waren, sprachG2036 PilatusG4091 zu ihnenG846: WenG5101 wolltG2309 ihr, daß ich euchG5213 losgebenG630 soll, BarabbasG912 oderG2228 JesumG2424, welcherG3588 ChristusG5547 genanntG3004 wird? 18dennG1063 er wußteG1492, daßG3754 sie ihnG846 ausG1223 NeidG5355 überliefertG3860 hatten. 19Während erG846 aberG1161 aufG1909 dem RichterstuhlG968 saßG2521, sandteG649 seinG846 WeibG1135 zuG4314 ihmG846 undG2532 ließ ihm sagenG3004: Habe duG4671 nichtsG3367 zu schaffen mit jenemG1565 GerechtenG1342; dennG1063 vielG4183 habe ich heuteG4594 imG2596 TraumG3677 gelittenG3958 umG1223 seinetwillenG846. 20AberG1161 die HohenpriesterG749 undG2532 die ÄltestenG4245 überredetenG3982 die VolksmengeG3793, daßG2443 sie um den BarabbasG912 bätenG154, JesumG2424 aberG1161 umbrächtenG622. 21Der LandpflegerG2232 aberG1161 antworteteG611 und sprachG2036 zu ihnenG846: WelchenG5101 vonG575 den beidenG1417 wollt ihrG2309, daß ich euchG5213 losgebeG630 ? Sie aberG1161 sprachenG2036: BarabbasG912. 22PilatusG4091 sprichtG3004 zu ihnenG846: WasG5101 sollG4160 ich dennG3767 mit JesuG2424 tunG4160, welcherG3588 ChristusG5547 genanntG3004 wird? Sie sagenG3004 alleG3956 G846: Er werde gekreuzigtG4717! 23Der LandpflegerG2232 aberG1161 sagteG5346: WasG5101 hat er dennG1063 BösesG2556 getanG4160 ? Sie aberG1161 schrieenG2896 übermäßigG4057 und sagtenG3004: Er werde gekreuzigtG4717! 24Als aberG1161 PilatusG4091 sahG1492, daßG3754 er nichtsG3762 ausrichteteG5623, sondernG235 vielmehrG3123 ein TumultG2351 entstandG1096, nahmG2983 er WasserG5204, wuschG633 seine HändeG5495 vorG561 der VolksmengeG3793 und sprachG3004: Ich binG1510 schuldlosG121 anG575 dem BluteG129 diesesG5127 GerechtenG1342; sehetG3700 ihrG5210 zu. 25UndG2532 das ganzeG3956 VolkG2992 antworteteG611 und sprachG2036: Sein BlutG129 komme überG1909 unsG2248 undG2532 überG1909 unsereG2257 KinderG5043! 26AlsdannG5119 gabG630 er ihnenG846 den BarabbasG912 losG630; JesumG2424 aberG1161 nachdem er ihn gegeißeltG5417 hatte, überlieferteG3860 er, auf daßG2443 er gekreuzigtG4717 würde. 27DannG5119 nahmenG3880 die KriegsknechteG4757 des LandpflegersG2232 JesumG2424 mit inG1519 das PrätoriumG4232 und versammeltenG4863 überG1909 ihnG846 die ganzeG3650 ScharG4686; 28undG2532 sie zogenG1562 ihnG846 aus und legtenG4060 ihmG846 einen PurpurmantelG2847 G5511 um. 29UndG2532 sie flochtenG4120 eine KroneG4735 ausG1537 DornenG173 und setztenG2007 sie aufG1909 seinG846 HauptG2776, undG2532 gaben ihm ein RohrG2563 inG1909 seineG846 RechteG1188; undG2532 sie fielenG1120 vorG1715 ihmG846 auf die KnieG1120 und verspottetenG1702 ihnG846 und sagtenG3004: Sei gegrüßtG5463, KönigG935 der JudenG2453! 30UndG2532 sie spieenG1716 ihnG846 anG1519, nahmenG2983 das RohrG2563 undG2532 schlugenG5180 ihnG846 aufG1519 das HauptG2776. 31UndG2532 alsG3753 sie ihnG846 verspottetG1702 hatten, zogenG1562 sie ihmG846 den MantelG5511 ausG1562 undG2532 zogenG1746 ihmG846 seine eigenenG846 KleiderG2440 anG1746; undG2532 sie führtenG520 ihnG846 hin, umG1519 ihn zu kreuzigenG4717. 32Als sie aberG1161 hinausgingenG1831, fandenG2147 sie einen MenschenG444 von KyreneG2956, mit NamenG3686 SimonG4613; diesenG5126 zwangenG29 sie, daßG2443 er seinG846 KreuzG4716 trügeG142. 33UndG2532 als sie anG1519 einen OrtG5117 gekommenG2064 waren, genanntG3004 GolgathaG1115, dasG3739 heißtG2076 G3004 SchädelstätteG5117 G2898, 34gabenG1325 sie ihmG846 EssigG3690 mitG3326 GalleG5521 vermischtG3396 zu trinkenG4095; undG2532 als er es geschmecktG1089 hatte, wollteG2309 er nichtG3756 trinkenG4095. 35Als sie ihnG846 aberG1161 gekreuzigtG4717 hatten, verteiltenG1266 sie seineG846 KleiderG2440, indem sie das LosG2819 warfenG906. 36UndG2532 sie saßenG2521 und bewachtenG5083 ihnG846 daselbstG1563. 37UndG2532 sie befestigtenG2007 obenG1883 über seinemG846 HaupteG2776 seineG846 BeschuldigungsschriftG156 G1125: DieserG3778 istG2076 JesusG2424, der KönigG935 der JudenG2453. 38AlsdannG5119 werden zweiG1417 RäuberG3027 mitG4862 ihmG846 gekreuzigtG4717, einerG1520 zurG1537 RechtenG1188 undG2532 einerG1520 zur LinkenG2176. 39Die VorübergehendenG3899 aberG1161 lästertenG987 ihnG846, indem sie ihreG846 KöpfeG2776 schütteltenG2795  40undG2532 sagtenG3004: Der du den TempelG3485 abbrichstG2647 undG2532 inG1722 dreiG5140 TagenG2250 aufbauestG3618, retteG4982 dich selbstG4572. WennG1487 du GottesG2316 SohnG5207 bistG1488, so steigeG2597 herab vomG575 KreuzeG4716. 41GleicherweiseG3668 aberG1161 spottetenG1702 auchG2532 die HohenpriesterG749 samtG3326 den SchriftgelehrtenG1122 undG2532 ÄltestenG4245 und sprachenG3004: 42AndereG243 hat er gerettetG4982, sich selbstG1438 kannG1410 er nichtG3756 rettenG4982 .G1487 Er istG2076 IsraelsG2474 KönigG935; so steigeG2597 erG2597 jetztG3568 vomG575 KreuzeG4716 herab, undG2532 wir wollen an ihnG846 glaubenG4100. 43Er vertrauteG3982 aufG1909 GottG2316, der retteG4506 ihnG846 jetztG3568, wennG1487 er ihnG846 begehrtG2309; dennG1063 er sagteG2036 G3754: Ich binG1510 GottesG2316 SohnG5207. - 44AufG1161 dieselbeG846 Weise schmähtenG3679 ihn auchG2532 die RäuberG3027, dieG3588 mit ihmG846 gekreuzigtG4957 waren. 45AberG1161 vonG575 der sechstenG1623 StundeG5610 an kamG1096 eine FinsternisG4655 überG1909 das ganzeG3956 LandG1093 bisG2193 zur neuntenG1766 StundeG5610; 46umG4012 die neunteG1766 StundeG5610 aberG1161 schrieG310 JesusG2424 auf mit lauterG3173 StimmeG5456 und sagteG3004: EliG2241, eliG2241, lamaG2982 sabachthaniG4518 ? dasG5123 ist: MeinG3450 GottG2316, meinG3450 GottG2316, warumG2444 hast du michG3165 verlassenG1459 ? 47Als aberG1161 etlicheG5100 der DastehendenG2476 G1563 es hörtenG191, sagtenG3004 sie:G3754 DieserG3778 ruftG5455 den EliasG2243. 48UndG2532 alsbaldG2112 liefG5143 einerG1520 vonG1537 ihnenG846 undG2532 nahmG2983 einen SchwammG4699 ,G5037 füllteG4130 ihn mit EssigG3690 undG2532 steckteG4060 ihn auf ein RohrG2563 und tränkteG4222 ihnG846. 49DieG1161 ÜbrigenG3062 aber sagtenG3004: HaltG863, laßt uns sehenG1492, obG1487 EliasG2243 kommtG2064, ihnG846 zu rettenG4982! 50JesusG2424 aberG1161 schrieG2896 wiederumG3825 mit lauterG3173 StimmeG5456 und gabG863 den GeistG4151 auf. 51UndG2532 sieheG2400, der VorhangG2665 des TempelsG3485 zerrißG4977 inG1519 zwei StückeG1417, vonG575 obenG509 bisG2193 untenG2736; undG2532 die ErdeG1093 erbebteG4579, undG2532 die FelsenG4073 zerrissenG4977, 52undG2532 die GrüfteG3419 tatenG455 sich auf, undG2532 vieleG4183 LeiberG4983 derG3588 entschlafenenG2837 HeiligenG40 wurden auferwecktG1453; 53undG2532 sie gingenG1831 nachG3326 seinerG846 AuferweckungG1454 ausG1537 den GrüftenG3419 und gingenG1525 inG1519 die heiligeG40 StadtG4172 undG2532 erschienenG1718 vielenG4183. 54Als aberG1161 der HauptmannG1543 undG2532 die mitG3326 ihmG846 JesumG2424 bewachtenG5083, das ErdbebenG4578 sahenG1492 undG2532 das, was geschahG1096, fürchtetenG5399 sie sich sehrG4970 und sprachenG3004: WahrhaftigG230, dieserG3778 warG2258 GottesG2316 SohnG5207! 55Es warenG2258 aberG1161 daselbstG1563 vieleG4183 WeiberG1135, die vonG575 ferneG3113 zusahenG2334, welcheG3748 JesuG2424 vonG575 GaliläaG1056 nachgefolgtG190 waren und ihmG846 gedientG1247 hatten; 56unterG1722 welchenG3739 MariaG3137 MagdaleneG3094 warG2258 undG2532 MariaG3137, Jakobus'G2385 undG2532 Joses'G2500 MutterG3384, undG2532 die MutterG3384 der SöhneG5207 des ZebedäusG2199. 57Als es aberG1161 AbendG3798 gewordenG1096 war, kamG2064 ein reicherG4145 MannG444 vonG575 ArimathiaG707, namensG3686 JosephG2501 G5122, derG3739 auchG2532 selbstG846 ein JüngerG3100 JesuG2424 warG3100. 58DieserG3778 gingG4334 hin zu PilatusG4091 und batG154 um den LeibG4983 JesuG2424. DaG5119 befahlG2753 PilatusG4091, daß ihm der LeibG4983 übergebenG591 würde. 59UndG2532 JosephG2501 nahmG2983 den LeibG4983 und wickelteG1794 ihnG846 in reineG2513, feine LeinwandG4616, 60undG2532 legteG5087 ihnG846 inG1722 seineG846 neueG2537 GruftG3419, dieG3739 er inG1722 dem FelsenG4073 ausgehauenG2998 hatte; undG2532 er wälzteG4351 einen großenG3173 SteinG3037 an die TürG2374 der GruftG3419 und gingG565 hinweg. 61Es warenG2258 aberG1161 daselbstG1563 MariaG3137 MagdaleneG3094 undG2532 die andereG243 MariaG3137, die dem GrabeG5028 gegenüberG561 saßenG2521. 62Des folgenden TagesG1887 aberG1161, derG3748 nachG2076 G3326 dem RüsttageG3904 ist, versammeltenG4863 sich die HohenpriesterG749 undG2532 die PharisäerG5330 beiG4314 PilatusG4091  63und sprachenG3004: HerrG2962, wir haben uns erinnertG3415, daßG3754 jenerG1565 VerführerG4108 sagteG2036, als er nochG2089 lebteG2198: NachG3326 dreiG5140 TagenG2250 steheG1453 ich wieder aufG1453.   64SoG3767 befiehlG2753 nun, daß das GrabG5028 gesichertG805 werde bisG2193 zum drittenG5154 TageG2250, damit nichtG3379 etwa seineG846 JüngerG3101 kommenG2064 G3571, ihnG846 stehlenG2813 undG2532 dem VolkeG2992 sagenG2036: Er ist vonG575 den TotenG3498 auferstandenG1453; undG2532 die letzteG2078 VerführungG4106 wirdG2071 ärgerG5501 sein als die ersteG4413. 65PilatusG4091 [aber]G1161 sprachG5346 zu ihnenG846: Ihr habtG2192 eine WacheG2892; gehetG5217 hin, sichertG805 es, so gutG5613 ihr es wissetG1492. 66Sie aberG1161 gingenG4198 hin und sichertenG805, nachdem sie den SteinG3037 versiegeltG4972 hatten, das GrabG5028 mitG3326 der WacheG2892. 

Display settings Display settings SStrong's number hide!