Elberfelder Bible - unrevised version (ca. 1900)Matthew - 26. chapter - Matthew - chapter 26

Výběr jazyka rozhraní:     

Velikost písma:   12345678910

Display settings Display settings SStrong's number hide!

Výběr jazyka rozhraní:                    

Velikost písma:   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10

Informace o Studijní on-line bibli (SOB) (CZ)

   Aplikace, kterou právě používáte, je biblický program Studijní on-line bible (dále jen SOB) verze 2. Jedná se prozatím o testovací verzi, která je oproti původní verzi postavena na HTML5, využívá JavaScriptovou knihovnu JQuery a framework Bootstrap. Nová verze přináší v některých ohledech zjednodušení, v některých ohledech je tomu naopak. Hlavní výhodou by měla být možnost využívání knihovny JQuery pro novou verzi tooltipů (ze kterých je nově možné kopírovat jejich obsah, případně kliknout na aktivní odkazy na nich). V nové verzi by zobrazení překladů i vyhledávek mělo vypadat "profesionálněji", k dispozici by měly být navíc např. informace o modulech apod. Přehrávač namluvených překladů je nyní postaven na technologii HTML5, tzn., že již ke svému provozu nepotřebuje podporu Flash playeru (který již oficiálně např. pro platformu Android není k dispozici, a u kterého se počítá s postupným všeobecným útlumem).

© 2011-2100
 

 

Information about the "Online Bible Study" (SOB) (EN)

   Application you're using is a biblical program Online Bible Study (SOB), version Nr. 2. This is yet a testing release, which is (compared to the previous version) based on HTML5, uses JQuery JavaScript library and Bootstrap framework. The new version brings in some aspects simplifications. The major advantage should be the possibility of using JQuery for the new version tooltips (from which it is now possible to copy their content, or click on active hyperlinks). In the new version are also available informations about the modules and the like. The player of the narrated translations is now HTML5 powered (he does not need Flash player). I hope, that the new features will be gradually added.

 

 

 

Kontakt

(kontaktné informácie - contact info - Kontaktinformationen - контактная информация - informacje kontaktowe - información de contacto - πληροφορίες επικοινωνίας)

 

Diviš Libor
URL: www.obohu.cz
E-mail: infoobohu.cz
Skype: libordivis

 

 

 

Elberfelder Bible - unrevised version (ca. 1900)

... no information about this module ...

 

Guestbook

 

 

Guestbook 

 Ani Gallert   (4.7.2018 - 16:24)
E-mail: cactus.gomeragmail.com
Vielen, vielen Dank für diese Seite (und dass wir sie kostenfrei nutzen können)! Sie ist sehr gut gemacht und eröffnet beim Bibelstudium völlig neue Einblicke! Eine dringende Frage habe ich zur Adolf Ernst Knoch Bibel - die Begriffe, die kursiv und hell in den Versen dargestellt sind - bedeuteten diese, die Worte wurden von Knoch hinzugefügt, weil im Original nicht mehr erhalten? Oder wie ist das zu verstehen? Vielen Dank und Gottes Segen, Ani

Hallo, Ani. Kursiv und hell - das sind die Worte, die nicht im Originaltext sind, aber sie sind wichtig für das richtige Verständnis. Sie können es im VERGLEICHS-MODUS gut sehen. Schauen Sie sich zum Beispiel das Münchener Neues Testament an...     Libor

Andreas Boldt   (27.2.2018 - 05:41)
E-mail: andyp1gmx.net
Ich habe diese Seite gefunden um einfach Bibel online zu benutzen in verschiedenen Sprachen - ich bin überzeugt das Gott sein Wort bewahrt hat in allen Sprachen. Und weiß bis zum Ende hin wird sein Wort leuchten. "Denn mein Wort wird nicht leer zu mir zurückkehren..." - Gottes Segen für die segensreiche Arbeit die ihr tut. Leider kann ich kein Tscheschisch aber habe auch Bekannte in der Slowakei und bin Euch sehr verbunden im Sinne des Protestantismus. Ich benutze die Bibel jeden Tag. Andreas Boldt

Ich danke Ihnen, Andreas. Diese Anwendung ist viel mehr als nur eine Online-Bibel. Versuchen Sie bitte herauszufinden, welche Optionen und Funktionen SOB anbietet... (Anleitung) Libor

Juraj Kaličiak   (5.2.2018 - 11:06)
E-mail: juro.kaliciakgmail.com
Nech Vám pán odplatí Jeho spôsobom, toto je nejlepšia verzia práce s Božím slovom. Vyhladávanie, režim porovnávania sú skvelé. Pracujem s touto stránkou už celé roky a cítim povinnosť povzbudiť autorov, že je toto určite požehnaná práca. Veľa to používam aj na mobile, ako rýchlu online bibliu. Oceňujem odvahu vydania prekladu Jozefa Roháčka v edícii Dušana Seberíniho s doslovným prekladom Božieho mena. Výborná je možnosť porovnania s gréckymi originál textami so strongovými číslami. Buďte požehnaní bratia. Juraj

Vďaka Juraj. Je príjemné počuť, že tento biblický program používate už dlhší čas, a že ste s ním spokojný. Snažím sa SOB stále vylepšovať. Nie sú žiadni autori - je iba jeden amatér, ktorý chce (okrem bežných funkcií biblických programov) najmä sprístupniť originálny text biblie pre všetkých - aj bez znalosti biblických jazykov. Libor

John Builer   (30.1.2018 - 07:07)
E-mail: Johnbuilercontbay.com
Ganz, ganz grosse Klasse, diese Seite, besser, als alles andere!!! Vielen Dank!!! Bitte machen Sie so weiter!!! Danke! Regards, John Builer

Danke, ich schätze es wirklich ...

Zdeněk Staněk   (27.12.2017 - 15:34)
E-mail: zdenek.stanekwhitepaper.bluefile.cz
WLC 5M 6:4 v prvním slově chybí souhláska ajin a v posledním slově dálet. Díval jsem se do jiných zpracování textu WLC a tam jsou.

OK. Upravil jsem text podle textu Tanachu.

Vladimir Bartoš   (23.11.2017 - 23:15)
E-mail: bartos.vlemail.cz
Tyto stránky jsem objevil náhodou, když jsem hledal on line čtení Bible. Jsem úplně nadšený z toho, jaké jsou zde možností a chci za to poděkovat!!

Jsem rád, že Vás tento on-line biblický program tolik zaujal. Věřím, že se to ještě zlepší, když si prostudujete návod, případně novinky na Facebooku :-)

Libor Diviš   (14.10.2016 - 08:02)
Vítejte v knize hostů. Sem můžete vkládat své komentáře k nové verzi SOB (Studijní on-line bible). Jen bych Vás chtěl poprosit, abyste si předtím prostudovali návod k tomuto biblickému programu.

Welcome. Here you can write your comments relating to this new version of the online biblical program SOB (Online Bible Study) - your assessment, proposals, error notices etc.

 

 

   

Elberfelder Bible - unrevised version (ca. 1900)


1UndG2532 es geschahG1096, alsG3753 JesusG2424 alleG3956 dieseG5128 RedenG3056 vollendetG5055 hatte, sprachG2036 er zu seinenG846 JüngernG3101: 2Ihr wissetG1492, daßG3754 nachG3326 zweiG1417 TagenG2250 das PassahG3957 istG1096, undG2532 der SohnG5207 des MenschenG444 wird überliefertG3860, umG1519 gekreuzigtG4717 zu werden. 3DannG5119 versammeltenG4863 sich die HohenpriesterG749 undG2532 die ÄltestenG4245 des VolkesG2992 inG1519 den HofG833 des HohenpriestersG749, derG3588 KajaphasG2533 hießG3004, 4undG2532 ratschlagtenG4823 miteinander, auf daßG2443 sie JesumG2424 mit ListG1388 griffenG2902 undG2532 tötetenG615. 5Sie sagtenG3004 aberG1161: NichtG3361 anG1722 dem FesteG1859, auf daßG3363 nicht ein AufruhrG2351 unterG1722 dem VolkG2992 entsteheG1096. 6Als aberG1161 JesusG2424 inG1722 BethanienG963 warG1096, imG1722 HauseG3614 SimonsG4613, des AussätzigenG3015, 7kamG4334 ein WeibG1135 zu ihmG846, die ein AlabasterfläschchenG211 mit sehr kostbarerG927 SalbeG3464 hatteG2192, undG2532 goßG2708 es aus aufG1909 seinG846 HauptG2776, als er zu Tische lagG345. 8Als aberG1161 dieG846 JüngerG3101 es sahenG1492, wurden sie unwilligG23 und sprachenG3004: WozuG1519 G5101 dieseG3778 VerschwendungG684 ? 9dennG1063 diesesG5124 hätteG1410 um vielesG4183 verkauftG4097 undG2532 den ArmenG4434 gegebenG1325 werden können. 10AlsG1161 aber JesusG2424 es erkannteG1097, sprachG2036 er zu ihnenG846: WasG5101 machetG2873 ihrG3930 dem WeibeG1135 MüheG2873 ? dennG1063 sie hat ein gutesG2570 WerkG2041 anG1519 mirG1691 getanG2038; 11dennG1063 die ArmenG4434 habtG2192 ihr allezeitG3842 beiG3326 euchG1438, michG1691 aberG1161 habtG2192 ihr nichtG3756 allezeitG3842. 12Denn indemG1063 sieG3778 dieseG5124 SalbeG3464 überG1909 meinenG3450 LeibG4983 geschüttetG906 hat, hatG4160 sie es zuG4314 meinemG3165 BegräbnisG1779 getanG4160. 13WahrlichG281, ich sageG3004 euchG5213: WoG1437 irgendG3699 diesesG5124 EvangeliumG2098 gepredigtG2784 werden wird inG1722 der ganzenG3650 WeltG2889, wird auchG2532 von dem geredetG2980 werden, was dieseG3778 getanG4160 hat, zuG1519 ihremG846 GedächtnisG3422. 14DannG5119 gingG4198 einerG1520 von den ZwölfenG1427, der JudasG2455 IskariotG2469 genanntG3004 war, zuG4314 den HohenpriesternG749  15und sprachG2036: WasG5101 wollt ihrG2309 mirG3427 gebenG1325, undG2504 ich werde ihnG846 euchG5213 überliefernG3860 ? Sie aberG1161 stelltenG2476 ihmG846 dreißigG5144 SilberlingeG694 fest.   16UndG2532 vonG575 daG5119 an suchteG2212 er GelegenheitG2120, auf daßG2443 er ihnG846 überliefereG3860. 17An dem erstenG4413 Tage der ungesäuerten BroteG106 aberG1161 tratenG4334 die JüngerG3101 zu JesuG2424 und sprachenG3004 G846: WoG4226 willst duG2309, daß wir dirG4671 bereitenG2090, das PassahG3957 zu essenG5315 ? 18Er aberG1161 sprachG2036: GehetG5217 inG1519 die StadtG4172 zuG4314 demG1170 und dem undG2532 sprechetG2036 zu ihmG846: Der LehrerG1320 sagtG3004: MeineG3450 ZeitG2540 istG2076 naheG1451; beiG4314 dirG4571 halteG4160 ich das PassahG3957 mitG3326 meinenG3450 JüngernG3101. 19UndG2532 die JüngerG3101 tatenG4160, wieG5613 JesusG2424 ihnenG846 befohlenG4929 hatte, undG2532 bereitetenG2090 das PassahG3957. 20Als es aberG1161 AbendG3798 gewordenG1096 war, legteG345 er sich mitG3326 den ZwölfenG1427 zu Tische. 21UndG2532 während sie aßenG2068, sprachG2036 er: WahrlichG281, ich sageG3004 euchG5213: EinerG1520 vonG1537 euchG5216 wird michG3165 überliefernG3860. 22UndG2532 sie wurden sehrG4970 betrübtG3076 und fingenG756 an, ein jederG1538 von ihnenG846 zu ihmG846 zu sagenG3004: IchG1473 binG1510 esG3385 doch nicht, HerrG2962 ? 23Er aberG1161 antworteteG611 und sprachG2036: Der mitG3326 mirG1700 die HandG5495 inG1722 die SchüsselG5165 eintauchtG1686, dieserG3778 wird michG3165 überliefernG3860  24Der SohnG5207 des MenschenG444 gehtG5217 zwarG3303 dahinG5217, wieG2531 überG4012 ihnG846 geschriebenG1125 steht; weheG3759 aberG1161 jenemG1565 MenschenG444, durchG1223 welchenG3739 der SohnG5207 des MenschenG444 überliefertG3860 wird! Es wäreG2258 jenemG1565 MenschenG846 gutG2570, wennG1487 erG444 nichtG3756 geborenG1080 wäre. 25JudasG2455 aberG1161, derG3588 ihnG846 überlieferteG3860, antworteteG611 und sprachG2036: IchG1473 binG1510 esG3385 doch nicht, RabbiG4461 ? Er sprichtG3004 zu ihmG846: DuG4771 hast es gesagtG2036. 26Während sieG846 aberG1161 aßenG2068, nahmG2983 JesusG2424 BrotG740, segneteG2127, brachG2806 undG2532 gabG1325 es den JüngernG3101 undG2532 sprachG2036: NehmetG2983, essetG5315; diesesG5124 istG2076 meinG3450 LeibG4983. 27UndG2532 er nahmG2983 [den] KelchG4221 undG2532 dankteG2168 und gabG1325 ihnenG846 denselben und sprachG3004: TrinketG4095 alleG3956 darausG1537 G846. 28DennG1063 diesesG5124 istG2076 meinG3450 BlutG129, das des [neuen]G2537 BundesG1242, welchesG3588 fürG4012 vieleG4183 vergossenG1632 wird zurG1519 VergebungG859 der SündenG266. 29Ich sageG3004 euchG5213 aberG1161, daßG3754 ich vonG575 nun anG737 nichtG3364 mehr vonG1537 diesemG5127 GewächsG1081 des WeinstocksG288 trinkenG4095 werde, bisG2193 an jenemG1565 TageG2250, daG3752 ich esG846 neuG2537 mitG3326 euchG5216 trinkenG4095 werde inG1722 dem ReicheG932 meinesG3450 VatersG3962. 30UndG2532 als sie ein LobliedG5214 gesungenG5214 hatten, gingenG1831 sie hinausG1831 nachG1519 dem ÖlbergG3735 G1636. 31DaG5119 sprichtG3004 JesusG2424 zu ihnenG846: IhrG5210 werdet euch alleG3956 in dieserG5026 NachtG3571 anG1722 mirG1698 ärgernG4624; dennG1063 es steht geschriebenG1125: "Ich werde den HirtenG4166 schlagenG3960, undG2532 die SchafeG4263 der HerdeG4167 werden zerstreutG1287 werden".   32NachdemG3326 ichG3165 aberG1161 auferwecktG1453 sein werde, werdeG4254 ich vorG4254 euchG5209 hingehenG4254 nachG1519 GaliläaG1056. 33PetrusG4074 aberG1161 antworteteG611 undG2532 sprachG2036 zu ihmG846: WennG1499 sich alleG3956 anG1722 dirG4671 ärgernG4624 werden, ichG1473 werde mich niemalsG3763 ärgernG4624. 34JesusG2424 sprachG5346 zu ihmG846: WahrlichG281, ich sageG3004 dirG4671, daßG3754 du inG1722 dieserG5026 NachtG3571, eheG4250 der HahnG220 krähtG5455, michG3165 dreimalG5151 verleugnenG533 wirst. 35PetrusG4074 sprichtG3004 zu ihmG846: SelbstG2579 wenn ichG3165 mitG4862 dirG4671 sterbenG599 müßteG1163, werdeG533 ich dichG4571 nichtG3364 verleugnenG533. GleicherweiseG3668 sprachenG2036 auchG2532 alleG3956 JüngerG3101. 36DannG5119 kommtG2064 JesusG2424 mitG3326 ihnenG846 anG1519 einen OrtG5564, genanntG3004 GethsemaneG1068, undG2532 er sprichtG3004 zu den JüngernG3101: SetzetG2523 euch hierG847, bisG2193 ich hingegangenG565 bin und dortG1563 gebetetG4336 habe. 37UndG2532 er nahmG3880 den PetrusG4074 undG2532 die zweiG1417 SöhneG5207 des ZebedäusG2199 mitG3880, und fingG756 an betrübtG3076 undG2532 beängstigtG85 zu werden. 38DannG5119 sprichtG3004 er zu ihnenG846: MeineG3450 SeeleG5590 istG2076 sehr betrübtG4036 bisG2193 zum TodeG2288; bleibetG3306 hierG5602 undG2532 wachetG1127 mitG3326 mirG1700. 39UndG2532 er gingG4281 ein wenigG3397 weiterG4281 undG2532 fielG4098 aufG1909 seinG846 AngesichtG4383 undG2532 beteteG4336 und sprachG3004: MeinG3450 VaterG3962, wennG1487 es möglichG1415 istG2076, so geheG3928 dieserG5124 KelchG4221 anG575 mirG1700 vorüberG3928; dochG4133 nichtG3756 wieG5613 ichG1473 willG2309, sondernG235 wieG5613 duG4771 willst. 40UndG2532 er kommtG2064 zuG4314 den JüngernG3101 undG2532 findetG2147 sieG846 schlafendG2518; undG2532 er sprichtG3004 zu PetrusG4074: alsoG3779 nichtG3756 eineG3391 StundeG5610 vermochtetG2480 ihr mitG3326 mirG1700 zu wachenG1127 ? 41WachetG1127 undG2532 betetG4336, auf daßG3363 ihr nichtG3363 inG1519 VersuchungG3986 kommetG1525; der GeistG4151 zwarG3303 ist willigG4289, das FleischG4561 aberG1161 schwachG772. 42WiederumG3825, zumG1537 zweiten MaleG1208, gingG565 er hinG565 und beteteG4336 und sprachG3004: MeinG3450 VaterG3962, wennG1487 dieserG5124 KelchG4221 nichtG3756 [anG575 mir]G1700 vorübergehenG3928 kannG1410, ohneG3362 daß ich ihnG846 trinkeG4095, so gescheheG1096 deinG4675 WilleG2307. 43UndG2532 als er kamG2064, fandG2147 er sieG846 wiederumG3825 schlafendG2518, dennG1063 ihreG846 AugenG3788 warenG2258 beschwertG916. 44UndG2532 er ließG863 sieG846, gingG565 wiederumG3825 hin, beteteG4336 G1537 zum dritten MaleG5154 und sprachG2036 dasselbeG846 WortG3056. 45DannG5119 kommtG2064 er zuG4314 denG846 JüngernG3101 undG2532 sprichtG3004 zu ihnenG846: So schlafetG2518 dennG3063 fortG2518 undG2532 ruhetG373 aus; sieheG2400, die StundeG5610 ist naheG1448 gekommen, undG2532 der SohnG5207 des MenschenG444 wird inG1519 SünderhändeG5495 G268 überliefertG3860. 46StehetG1453 auf, laßt uns gehenG71; sieheG2400, naheG1448 ist gekommenG1448, der michG3165 überliefertG3860. 47UndG2532 währendG2089 erG846 nochG2089 redeteG2980, sieheG2400, da kamG2064 JudasG2455, einerG1520 der ZwölfeG1427, undG2532 mitG3326 ihmG846 eine großeG4183 VolksmengeG3793 mitG3326 SchwerternG3162 undG2532 StöckenG3586, vonG575 den HohenpriesternG749 undG2532 ÄltestenG4245 des VolkesG2992. 48Der ihnG846 aberG1161 überlieferteG3860, hatteG1325 ihnenG846 ein ZeichenG4592 gegebenG1325 und gesagtG3004: Welchen irgendG3739 G302 ich küssenG5368 werde, derG846 istG2076 esG846; ihnG846 greifetG2902. 49UndG2532 alsbaldG2112 tratG4334 er zu JesuG2424 und sprachG2036: Sei gegrüßtG5463, RabbiG4461! undG2532 küßteG2705 ihnG846 sehr.   50JesusG2424 aberG1161 sprachG2036 zu ihmG846: FreundG2083, wozuG1909 G3739 bist du gekommenG3918! DannG5119 tratenG4334 sie herzu und legtenG1911 die HändeG5495 anG1909 JesumG2424 undG2532 griffenG2902 ihnG846. 51UndG2532 sieheG2400, einerG1520 von denen, die mitG3326 JesuG2424 waren, streckteG1614 die HandG5495 ausG1614, zogG645 seinG846 SchwertG3162 undG2532 schlugG3960 den KnechtG1401 des HohenpriestersG749 und hiebG851 ihmG846 das OhrG5621 abG851. 52DaG5119 sprichtG3004 JesusG2424 zu ihmG846: SteckeG654 deinG4675 SchwertG3162 wiederG654 anG1519 seinenG846 OrtG5117; dennG1063 alle, dieG3956 das SchwertG3162 nehmenG2983, werdenG622 durchsG1722 SchwertG3162 umkommenG622. 53OderG2228 meinst duG1380, daßG3754 ich nichtG3756 jetztG737 meinenG3450 VaterG3962 bittenG3870 könneG1410, undG2532 er mirG3427 mehrG4119 alsG2228 zwölfG1427 LegionenG3003 EngelG32 stellenG3936 werde? 54WieG4459 sollten dennG3767 die SchriftenG1124 erfülltG4137 werden, daßG3754 es alsoG3779 geschehenG1096 mußG1163 ? 55InG1722 jenerG1565 StundeG5610 sprachG2036 JesusG2424 zu der VolksmengeG3793: Seid ihr ausgezogenG1831 wieG5613 gegenG1909 einen RäuberG3027 mitG3326 SchwerternG3162 undG2532 StöckenG3586, michG3165 zu fangenG4815 ? TäglichG2250 G2596 saßG2516 ich beiG4314 euchG5209, lehrendG1321 imG1722 TempelG2411 undG2532 ihr habt michG3165 nichtG3756 gegriffenG2902. 56AberG1161 diesG5124 allesG3650 istG1096 geschehen, auf daßG2443 die SchriftenG1124 der ProphetenG4396 erfülltG4137 würden. DaG5119 verließenG863 ihnG846 die JüngerG3101 alleG3956 und flohenG5343. 57Die aberG1161 JesumG2424 gegriffenG2902 hatten, führtenG520 ihn hinwegG520 zuG4314 KajaphasG2533, dem HohenpriesterG749, woG3699 die SchriftgelehrtenG1122 undG2532 die ÄltestenG4245 versammeltG4863 waren. 58PetrusG4074 aberG1161 folgteG190 ihmG846 von ferneG575 G3113 bisG2193 zu dem HofeG833 des HohenpriestersG749 undG2532 gingG1525 hineinG2080 und setzteG2521 sich zuG3326 den DienernG5257, um das EndeG5056 zu sehenG1492. 59Die HohenpriesterG749 aberG1161 undG2532 die ÄltestenG4245 undG2532 das ganzeG3650 SynedriumG4892 suchtenG2212 falschesG5577 Zeugnis widerG2596 JesumG2424, damitG3704 sie ihnG846 zum TodeG2289 brächtenG2289; 60undG2532 sie fandenG2147 keinesG3756, wiewohlG2532 vieleG4183 falsche ZeugenG5575 herzutratenG4334. ZuletztG5305 aberG1161 tratenG4334 zweiG1417 falsche ZeugenG5575 herzu 61und sprachenG2036: DieserG3778 sagteG5346: Ich kannG1410 den TempelG3485 GottesG2316 abbrechenG2647 undG2532 inG1223 dreiG5140 TagenG2250 ihnG846 aufbauenG3618. 62UndG2532 der HohepriesterG749 standG450 auf und sprachG2036 zu ihmG846: AntwortestG611 du nichtsG3762 ? WasG5101 zeugenG2649 dieseG3778 widerG2649 dichG4675 ? 63JesusG2424 aberG1161 schwiegG4623. UndG2532 der HohepriesterG749 hobG611 an und sprachG2036 zu ihmG846: Ich beschwöreG1844 dichG4571 beiG2596 dem lebendigenG2198 GottG2316, daßG2443 du unsG2254 sagestG2036, obG1487 duG4771 der ChristusG5547 bistG1488, der SohnG5207 GottesG2316! 64JesusG2424 sprichtG3004 zu ihmG846: DuG4771 hast es gesagtG2036. DochG4133 ich sageG3004 euchG5213: VonG575 nun anG737 werdetG3700 ihr den SohnG5207 des MenschenG444 sitzenG2521 sehenG3700 zurG1537 RechtenG1188 der MachtG1411 undG2532 kommenG2064 aufG1909 den WolkenG3507 des HimmelsG3772. 65DaG5119 zerrißG1284 der HohepriesterG749 seineG846 KleiderG2440 und sprachG3004 G3754: Er hat gelästertG987; wasG5101 bedürfenG5532 wirG2192 nochG2089 ZeugenG3144 ? sieheG2396, jetztG3568 habt ihr dieG846 LästerungG988 gehörtG191. 66WasG5101 dünktG1380 euchG5213 ? Sie aber antwortetenG611 undG1161 sprachenG2036: Er istG2076 des TodesG2288 schuldigG1777. 67DannG5119 spieenG1716 sie ihmG846 insG1519 AngesichtG4383 undG2532 schlugenG2852 ihnG846 mit Fäusten; etliche aberG1161 gabenG4474 ihmG846 BackenstreicheG4474  68und sprachenG3004: WeissageG4395 unsG2254, ChristusG5547, werG5101 ist esG2076, der dichG4571 schlugG3817 ? 69PetrusG4074 aberG1161 saßG2521 draußenG1854 imG1722 HofeG833; undG2532 es tratG4334 eineG3391 MagdG3814 zu ihmG846 und sprachG3004: AuchG2532 duG4771 warstG2258 mitG3326 JesuG2424, dem GaliläerG1057. 70Er aberG1161 leugneteG720 vorG1715 allenG3956 und sprachG3004: Ich weißG1492 nichtG3756, wasG5101 du sagstG3004. 71Als erG846 aberG1161 inG1519 das TorG4440 hinausgegangenG1831 war, sahG1492 ihnG846 eine andereG243; undG2532 sie sprichtG3004 zu denen, die daselbstG1563 waren: AuchG2532 dieserG3778 warG2258 mitG3326 JesuG2424, dem NazaräerG3480. 72UndG2532 wiederumG3825 leugneteG720 er mitG3326 einem EideG3727 G3754: Ich kenneG1492 den MenschenG444 nichtG3756! 73KurzG3397 nachherG3326 aberG1161 tratenG4334 die DastehendenG2476 herzuG4334 und sprachenG2036 zu PetrusG4074: WahrhaftigG230, auchG2532 duG4771 bistG1488 einer vonG1537 ihnenG846, dennG1063 auchG2532 deineG4675 SpracheG2981 machtG4160 dichG4571 offenbarG1212. 74DaG5119 fingG756 er anG756, sich zu verwünschenG2653 undG2532 zu schwörenG3660 G3754: Ich kenneG1492 den MenschenG444 nichtG3756! UndG2532 alsbaldG2112 krähteG5455 der HahnG220. 75UndG2532 PetrusG4074 gedachteG3415 des WortesG4487 JesuG2424, derG3588 [zu ihm]G846 gesagtG2046 hatte:G3754 EheG4250 der HahnG220 krähtG5455, wirst du michG3165 dreimalG5151 verleugnenG533. UndG2532 er gingG1831 hinausG1854 und weinteG2799 bitterlichG4090. 

Display settings Display settings SStrong's number hide!