Elberfelder Bible - unrevised version (ca. 1900)Mark - 15. chapter - Mark - chapter 15

Výběr jazyka rozhraní:     

Velikost písma:   12345678910

Display settings Display settings SStrong's number hide!

Výběr jazyka rozhraní:                    

Velikost písma:   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10

Informace o Studijní on-line bibli (SOB) (CZ)

   Aplikace, kterou právě používáte, je biblický program Studijní on-line bible (dále jen SOB) verze 2. Jedná se prozatím o testovací verzi, která je oproti původní verzi postavena na HTML5, využívá JavaScriptovou knihovnu JQuery a framework Bootstrap. Nová verze přináší v některých ohledech zjednodušení, v některých ohledech je tomu naopak. Hlavní výhodou by měla být možnost využívání knihovny JQuery pro novou verzi tooltipů (ze kterých je nově možné kopírovat jejich obsah, případně kliknout na aktivní odkazy na nich). V nové verzi by zobrazení překladů i vyhledávek mělo vypadat "profesionálněji", k dispozici by měly být navíc např. informace o modulech apod. Přehrávač namluvených překladů je nyní postaven na technologii HTML5, tzn., že již ke svému provozu nepotřebuje podporu Flash playeru (který již oficiálně např. pro platformu Android není k dispozici, a u kterého se počítá s postupným všeobecným útlumem).

© 2011-2100
 

 

Information about the "Online Bible Study" (SOB) (EN)

   Application you're using is a biblical program Online Bible Study (SOB), version Nr. 2. This is yet a testing release, which is (compared to the previous version) based on HTML5, uses JQuery JavaScript library and Bootstrap framework. The new version brings in some aspects simplifications. The major advantage should be the possibility of using JQuery for the new version tooltips (from which it is now possible to copy their content, or click on active hyperlinks). In the new version are also available informations about the modules and the like. The player of the narrated translations is now HTML5 powered (he does not need Flash player). I hope, that the new features will be gradually added.

 

 

 

Kontakt

(kontaktné informácie - contact info - Kontaktinformationen - контактная информация - informacje kontaktowe - información de contacto - πληροφορίες επικοινωνίας)

 

Diviš Libor
URL: www.obohu.cz
E-mail: infoobohu.cz
Skype: libordivis

 

 

 

Elberfelder Bible - unrevised version (ca. 1900)

... no information about this module ...

 

Guestbook

 

 

Guestbook 

 Ani Gallert   (4.7.2018 - 16:24)
E-mail: cactus.gomeragmail.com
Vielen, vielen Dank für diese Seite (und dass wir sie kostenfrei nutzen können)! Sie ist sehr gut gemacht und eröffnet beim Bibelstudium völlig neue Einblicke! Eine dringende Frage habe ich zur Adolf Ernst Knoch Bibel - die Begriffe, die kursiv und hell in den Versen dargestellt sind - bedeuteten diese, die Worte wurden von Knoch hinzugefügt, weil im Original nicht mehr erhalten? Oder wie ist das zu verstehen? Vielen Dank und Gottes Segen, Ani

Hallo, Ani. Kursiv und hell - das sind die Worte, die nicht im Originaltext sind, aber sie sind wichtig für das richtige Verständnis. Sie können es im VERGLEICHS-MODUS gut sehen. Schauen Sie sich zum Beispiel das Münchener Neues Testament an...     Libor

Andreas Boldt   (27.2.2018 - 05:41)
E-mail: andyp1gmx.net
Ich habe diese Seite gefunden um einfach Bibel online zu benutzen in verschiedenen Sprachen - ich bin überzeugt das Gott sein Wort bewahrt hat in allen Sprachen. Und weiß bis zum Ende hin wird sein Wort leuchten. "Denn mein Wort wird nicht leer zu mir zurückkehren..." - Gottes Segen für die segensreiche Arbeit die ihr tut. Leider kann ich kein Tscheschisch aber habe auch Bekannte in der Slowakei und bin Euch sehr verbunden im Sinne des Protestantismus. Ich benutze die Bibel jeden Tag. Andreas Boldt

Ich danke Ihnen, Andreas. Diese Anwendung ist viel mehr als nur eine Online-Bibel. Versuchen Sie bitte herauszufinden, welche Optionen und Funktionen SOB anbietet... (Anleitung) Libor

Juraj Kaličiak   (5.2.2018 - 11:06)
E-mail: juro.kaliciakgmail.com
Nech Vám pán odplatí Jeho spôsobom, toto je nejlepšia verzia práce s Božím slovom. Vyhladávanie, režim porovnávania sú skvelé. Pracujem s touto stránkou už celé roky a cítim povinnosť povzbudiť autorov, že je toto určite požehnaná práca. Veľa to používam aj na mobile, ako rýchlu online bibliu. Oceňujem odvahu vydania prekladu Jozefa Roháčka v edícii Dušana Seberíniho s doslovným prekladom Božieho mena. Výborná je možnosť porovnania s gréckymi originál textami so strongovými číslami. Buďte požehnaní bratia. Juraj

Vďaka Juraj. Je príjemné počuť, že tento biblický program používate už dlhší čas, a že ste s ním spokojný. Snažím sa SOB stále vylepšovať. Nie sú žiadni autori - je iba jeden amatér, ktorý chce (okrem bežných funkcií biblických programov) najmä sprístupniť originálny text biblie pre všetkých - aj bez znalosti biblických jazykov. Libor

John Builer   (30.1.2018 - 07:07)
E-mail: Johnbuilercontbay.com
Ganz, ganz grosse Klasse, diese Seite, besser, als alles andere!!! Vielen Dank!!! Bitte machen Sie so weiter!!! Danke! Regards, John Builer

Danke, ich schätze es wirklich ...

Zdeněk Staněk   (27.12.2017 - 15:34)
E-mail: zdenek.stanekwhitepaper.bluefile.cz
WLC 5M 6:4 v prvním slově chybí souhláska ajin a v posledním slově dálet. Díval jsem se do jiných zpracování textu WLC a tam jsou.

OK. Upravil jsem text podle textu Tanachu.

Vladimir Bartoš   (23.11.2017 - 23:15)
E-mail: bartos.vlemail.cz
Tyto stránky jsem objevil náhodou, když jsem hledal on line čtení Bible. Jsem úplně nadšený z toho, jaké jsou zde možností a chci za to poděkovat!!

Jsem rád, že Vás tento on-line biblický program tolik zaujal. Věřím, že se to ještě zlepší, když si prostudujete návod, případně novinky na Facebooku :-)

Libor Diviš   (14.10.2016 - 08:02)
Vítejte v knize hostů. Sem můžete vkládat své komentáře k nové verzi SOB (Studijní on-line bible). Jen bych Vás chtěl poprosit, abyste si předtím prostudovali návod k tomuto biblickému programu.

Welcome. Here you can write your comments relating to this new version of the online biblical program SOB (Online Bible Study) - your assessment, proposals, error notices etc.

 

 

   

Elberfelder Bible - unrevised version (ca. 1900)


1UndG2532 alsbaldG2112 amG1909 frühen MorgenG4404 hieltenG4160 die HohenpriesterG749 RatG4824 samtG3326 den ÄltestenG4245 undG2532 SchriftgelehrtenG1122 undG2532 das ganzeG3650 SynedriumG4892, und sie bandenG1210 JesumG2424 und führtenG667 ihn weg undG2532 überliefertenG3860 ihn dem PilatusG4091. 2UndG2532 PilatusG4091 fragteG1905 ihnG846: BistG1488 duG4771 der KönigG935 der JudenG2453 ? Er aberG1161 antworteteG611 und sprachG2036 zu ihmG846: DuG4771 sagstG3004 es. 3UndG2532 die HohenpriesterG749 klagtenG2723 ihnG846 vieler DingeG4183 an. 4PilatusG4091 aberG1161 fragteG1905 ihnG846 wiederumG3825 und sprachG3004: AntwortestG611 du nichtsG3756 G3762 ? SieheG2396, wie vielesG4214 sie widerG2649 dichG4675 zeugenG2649! 5JesusG2424 aberG1161 antworteteG611 garG3765 nichtsG3762 mehr, soG5620 daß PilatusG4091 sich verwunderteG2296. 6AufG2596 das FestG1859 aberG1161 gabG630 er ihnenG846 einenG1520 GefangenenG1198 losG630, um welchenG3746 G4007 sie batenG154. 7Es warG2258 aberG1161 einer, genanntG3004 BarabbasG912, mitG3326 seinen MitaufrührernG4955 gebundenG1210, welcheG3748 inG1722 dem AufstandeG4714 einen MordG5408 begangenG4160 hatten. 8UndG2532 die VolksmengeG3793 erhobG310 ein GeschreiG310 und fingG756 an zu begehrenG154, daß er täte, wieG2531 er ihnenG846 allezeitG104 getanG4160. 9PilatusG4091 aberG1161 antworteteG611 ihnenG846 und sprachG3004: WolltG2309 ihr, daß ich euchG5213 den KönigG935 der JudenG2453 losgebeG630 ? 10DennG1063 er wußteG1097, daßG3754 die HohenpriesterG749 ihnG846 ausG1223 NeidG5355 überliefertG3860 hatten. 11Die HohenpriesterG749 aberG1161 wiegeltenG383 die VolksmengeG3793 auf, daßG2443 er ihnenG846 lieberG3123 den BarabbasG912 losgebeG630. 12PilatusG4091 aberG1161 antworteteG611 und sprachG2036 wiederumG3825 zu ihnenG846: WasG5101 wolltG2309 ihr dennG3767, daß ich mit dem tueG4160, welchenG3739 ihr KönigG935 der JudenG2453 nennetG3004 ? 13Sie aberG1161 schrieenG2896 wiederumG3825: KreuzigeG4717 ihnG846! 14PilatusG4091 aberG1161 sprachG3004 zu ihnenG846: WasG5101 hatG4160 er dennG1063 BösesG2556 getanG4160 ? Sie aberG1161 schrieenG2896 übermäßigG4056: KreuzigeG4717 ihnG846! 15Da aberG1161 PilatusG4091 der VolksmengeG3793 willfahrenG2425 G4160 wollteG1014, gabG630 er ihnenG846 den BarabbasG912 los undG2532 überliefereG3860 JesumG2424, nachdem er ihn geißeltG5417 hatte, auf daßG2443 er gekreuzigtG4717 würde. 16Die KriegsknechteG4757 aberG1161 führtenG520 ihnG846 inG2080 den HofG833 hineinG520, dasG3603 istG2076 das PrätoriumG4232; undG2532 sie rufenG4779 die ganzeG3650 ScharG4686 zusammenG4779. 17UndG2532 sie legenG1746 ihmG846 einen PurpurG4209 anG1746 undG2532 flechtenG4120 eine DornenkroneG4735 G174 und setzenG4060 sie ihmG846 aufG4060; 18undG2532 sie fingenG756 an, ihnG846 zu grüßenG782: Sei gegrüßtG5463, KönigG935 der JudenG2453! 19UndG2532 sie schlugenG5180 ihnG846 mit einem RohrG2563 auf das HauptG2776 undG2532 spieenG1716 ihnG846 anG1716, undG2532 sie beugtenG5087 die KnieG1119 und huldigtenG4352 ihmG846. 20UndG2532 alsG3753 sie ihnG846 verspottetG1702 hatten, zogenG1562 sie ihmG846 den PurpurG4209 ausG1562 undG2532 zogenG1746 ihmG846 seine eigenenG2398 KleiderG2440 anG1746; undG2532 sie führtenG1806 ihnG846 hinausG1806, auf daßG2443 sie ihnG846 kreuzigtenG4717. 21UndG2532 sie zwingenG29 einenG5100 VorübergehendenG3855, einen gewissen SimonG4613 von KyreneG2956, der vomG575 FeldeG68 kamG2064, den VaterG3962 AlexandersG223 undG2532 Rufus'G4504, daßG2443 er seinG846 KreuzG4716 trügeG142. 22UndG2532 sie bringenG5342 ihnG846 nachG1909 der StätteG5117 GolgathaG1115, wasG3739 verdolmetschtG3177 istG2076 SchädelstätteG5117 G2898. 23UndG2532 sie gabenG1325 ihmG846 WeinG3631, mit MyrrhenG4669 vermischt, [zu trinken]G4095 er aberG1161 nahmG2983 es nichtG3756. 24UndG2532 als sie ihnG846 gekreuzigtG4717 hatten, verteilenG1266 sie seineG846 KleiderG2440, indem sie das LosG2819 überG1909 dieselbenG846 warfenG906, wasG5101 jederG5101 bekommenG142 sollte. 25Es warG2258 aber die dritteG5154 StundeG5610, undG2532 sie kreuzigtenG4717 ihnG846. 26UndG2532 die ÜberschriftG1923 seinerG846 BeschuldigungG156 warG2258 oben über geschriebenG1924: Der KönigG935 der JudenG2453. 27UndG2532 mitG4862 ihmG846 kreuzigenG4717 sie zweiG1417 RäuberG3027, einenG1520 zuG1537 seiner RechtenG1188 undG2532 einenG1520 zuG1537 seinerG846 LinkenG2176. 28[UndG2532 die SchriftG1124 wurde erfülltG4137, welcheG3588 sagtG3004: "UndG2532 er ist unterG3326 die GesetzlosenG459 gerechnetG3049 worden".]   29UndG2532 die VorübergehendenG3899 lästertenG987 ihnG846, indem sie ihreG846 KöpfeG2776 schütteltenG2795 undG2532 sagtenG3004: HaG3758! der du den TempelG3485 abbrichstG2647 undG2532 inG1722 dreiG5140 TagenG2250 aufbaustG3618, 30retteG4982 dich selbstG4572 undG2532 steigeG2597 herab vomG575 KreuzeG4716. 31GleicherweiseG1161 G3668 spottetenG1702 auchG2532 die HohenpriesterG749 samtG3326 den SchriftgelehrtenG1122 untereinanderG240 G4314 und sprachenG3004: AndereG243 hat er gerettetG4982, sich selbstG1438 kann er nichtG3756 rettenG4982. 32Der ChristusG5547, der KönigG935 IsraelsG2474, steigeG2597 jetztG3568 herab vomG575 KreuzeG4716, auf daßG2443 wir sehenG1492 undG2532 glaubenG4100. AuchG2532 die mit ihmG846 gekreuzigtG4957 waren, schmähtenG3679 ihnG846. 33Als es aberG1161 die sechsteG1623 StundeG5610 warG1096, kamG1096 eine FinsternisG4655 überG1909 das ganzeG3650 LandG1093 bisG2193 zur neuntenG1766 StundeG5610; 34undG2532 zur neuntenG1766 StundeG5610 schrieG994 JesusG2424 mit lauterG3173 StimmeG5456 [und sagte]G3004: EloiG1682, EloiG1682, lamaG2982 sabachthaniG4518 ? wasG3739 verdolmetschtG3177 istG2076: MeinG3450 GottG2316, meinG3450 GottG2316, warumG5101 hastG1519 du michG3165 verlassenG1459 ? 35UndG2532 als etlicheG5100 der DabeistehendenG3936 es hörtenG191, sagtenG3004 sie: SieheG2400, er ruftG5455 den EliasG2243. 36Es liefG5143 aberG1161 einerG1520 undG2532 füllteG1072 einen SchwammG4699 mitG1072 EssigG3690 undG5037 steckteG4060 ihn aufG4060 ein RohrG2563 und tränkteG4222 ihnG846 und sprachG3004: HaltG863, laßt uns sehenG1492, obG1487 EliasG2243 kommtG2064, ihnG846 herabzunehmenG2507. 37JesusG2424 aberG1161 gabG863 einen lautenG3173 SchreiG5456 von sich und verschiedG1606. 38UndG2532 der VorhangG2665 des TempelsG3485 zerrißG4977 inG1519 zwei StückeG1417, vonG575 obenG509 bisG2193 untenG2736. 39Als aberG1161 der HauptmannG2760, derG3588 ihmG846 gegenüberG1727 dabeistandG3936 G1537, sahG1492, daßG3754 er alsoG3779 schrieG2896 und verschiedG1606, sprachG2036 er: WahrhaftigG230, dieserG3778 MenschG444 warG2258 GottesG2316 SohnG5207! 40Es warenG2258 aberG1161 auchG2532 WeiberG1135, die von ferneG3113 G575 zusahenG2334, unterG2532 G1722 welchenG3739 auch MariaG3137 MagdaleneG3094 warG2258 undG2532 MariaG3137, Jakobus'G2385 des KleinenG3398 undG2532 Joses'G2500 MutterG3384, undG2532 SalomeG4539, 41welcheG3739 auchG2532, alsG3753 er inG1722 GaliläaG1056 warG2258, ihmG846 nachfolgtenG190 undG2532 ihmG846 dientenG1247; undG2532 vieleG4183 andereG243, dieG3588 mit ihmG846 nachG1519 JerusalemG2414 hinaufgekommenG4872 waren. 42UndG2532 alsG2235 es schon AbendG3798 gewordenG1096, (dieweilG1893 es RüsttagG3904 warG2258, welchesG3603 der VorsabbathG4315 istG2076 ) 43kamG2064 JosephG2501 vonG575 ArimathiaG707, ein ehrbarerG2158 RatsherrG1010, derG3739 auchG2532 selbst das ReichG932 GottesG2316 erwarteteG4327 G2258, und gingG1525 kühnG5111 zuG4314 PilatusG4091 hineinG1525 undG2532 batG154 um den LeibG4983 JesuG2424. 44PilatusG4091 aberG1161 wunderteG2296 sich, daßG1487 er schonG2235 gestorbenG2348 seiG2348; undG2532 er riefG4341 den HauptmannG2760 herzu und fragteG1905 ihnG846, ob er schon langeG3819 gestorbenG599 sei. 45UndG2532 als er es vonG575 dem HauptmannG2760 erfuhrG1097, schenkteG1433 er dem JosephG2501 den LeibG4983. 46UndG2532 er kaufteG59 feine LeinwandG4616 ,G2532 nahmG2507 ihn herab und wickelteG1750 ihnG846 in die feine LeinwandG4616 undG2532 legteG2698 ihnG846 inG1722 eine GruftG3419, dieG3739 ausG1537 einem FelsenG4073 gehauenG2998 warG2258; undG2532 er wälzteG4351 einen SteinG3037 anG1909 die TürG2374 der GruftG3419. 47AberG1161 MariaG3137 MagdaleneG3094 undG2532 MariaG3137, Joses'G2500 Mutter, sahenG2334 zu, woG4226 er hingelegtG5087 wurde. 

Display settings Display settings SStrong's number hide!
/ / 0.021 s.
SOB - version for mobiles, PDA, .. | SOB - the old version