Elberfelder Bible - unrevised version (ca. 1900)Luke - 5. chapter - Luke - chapter 5

Výběr jazyka rozhraní:     

Velikost písma:   12345678910

Display settings Display settings SStrong's number hide!

Výběr jazyka rozhraní:                    

Velikost písma:   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10

Informace o Studijní on-line bibli (SOB) (CZ)

   Aplikace, kterou právě používáte, je biblický program Studijní on-line bible (dále jen SOB) verze 2. Jedná se prozatím o testovací verzi, která je oproti původní verzi postavena na HTML5, využívá JavaScriptovou knihovnu JQuery a framework Bootstrap. Nová verze přináší v některých ohledech zjednodušení, v některých ohledech je tomu naopak. Hlavní výhodou by měla být možnost využívání knihovny JQuery pro novou verzi tooltipů (ze kterých je nově možné kopírovat jejich obsah, případně kliknout na aktivní odkazy na nich). V nové verzi by zobrazení překladů i vyhledávek mělo vypadat "profesionálněji", k dispozici by měly být navíc např. informace o modulech apod. Přehrávač namluvených překladů je nyní postaven na technologii HTML5, tzn., že již ke svému provozu nepotřebuje podporu Flash playeru (který již oficiálně např. pro platformu Android není k dispozici, a u kterého se počítá s postupným všeobecným útlumem).

© 2011-2100
 

 

Information about the "Online Bible Study" (SOB) (EN)

   Application you're using is a biblical program Online Bible Study (SOB), version Nr. 2. This is yet a testing release, which is (compared to the previous version) based on HTML5, uses JQuery JavaScript library and Bootstrap framework. The new version brings in some aspects simplifications. The major advantage should be the possibility of using JQuery for the new version tooltips (from which it is now possible to copy their content, or click on active hyperlinks). In the new version are also available informations about the modules and the like. The player of the narrated translations is now HTML5 powered (he does not need Flash player). I hope, that the new features will be gradually added.

 

 

 

Kontakt

(kontaktné informácie - contact info - Kontaktinformationen - контактная информация - informacje kontaktowe - información de contacto - πληροφορίες επικοινωνίας)

 

Diviš Libor
URL: www.obohu.cz
E-mail: infoobohu.cz
Skype: libordivis

 

 

 

Elberfelder Bible - unrevised version (ca. 1900)

... no information about this module ...

 

Guestbook

 

 

Guestbook 

 Ani Gallert   (4.7.2018 - 16:24)
E-mail: cactus.gomeragmail.com
Vielen, vielen Dank für diese Seite (und dass wir sie kostenfrei nutzen können)! Sie ist sehr gut gemacht und eröffnet beim Bibelstudium völlig neue Einblicke! Eine dringende Frage habe ich zur Adolf Ernst Knoch Bibel - die Begriffe, die kursiv und hell in den Versen dargestellt sind - bedeuteten diese, die Worte wurden von Knoch hinzugefügt, weil im Original nicht mehr erhalten? Oder wie ist das zu verstehen? Vielen Dank und Gottes Segen, Ani

Hallo, Ani. Kursiv und hell - das sind die Worte, die nicht im Originaltext sind, aber sie sind wichtig für das richtige Verständnis. Sie können es im VERGLEICHS-MODUS gut sehen. Schauen Sie sich zum Beispiel das Münchener Neues Testament an...     Libor

Andreas Boldt   (27.2.2018 - 05:41)
E-mail: andyp1gmx.net
Ich habe diese Seite gefunden um einfach Bibel online zu benutzen in verschiedenen Sprachen - ich bin überzeugt das Gott sein Wort bewahrt hat in allen Sprachen. Und weiß bis zum Ende hin wird sein Wort leuchten. "Denn mein Wort wird nicht leer zu mir zurückkehren..." - Gottes Segen für die segensreiche Arbeit die ihr tut. Leider kann ich kein Tscheschisch aber habe auch Bekannte in der Slowakei und bin Euch sehr verbunden im Sinne des Protestantismus. Ich benutze die Bibel jeden Tag. Andreas Boldt

Ich danke Ihnen, Andreas. Diese Anwendung ist viel mehr als nur eine Online-Bibel. Versuchen Sie bitte herauszufinden, welche Optionen und Funktionen SOB anbietet... (Anleitung) Libor

Juraj Kaličiak   (5.2.2018 - 11:06)
E-mail: juro.kaliciakgmail.com
Nech Vám pán odplatí Jeho spôsobom, toto je nejlepšia verzia práce s Božím slovom. Vyhladávanie, režim porovnávania sú skvelé. Pracujem s touto stránkou už celé roky a cítim povinnosť povzbudiť autorov, že je toto určite požehnaná práca. Veľa to používam aj na mobile, ako rýchlu online bibliu. Oceňujem odvahu vydania prekladu Jozefa Roháčka v edícii Dušana Seberíniho s doslovným prekladom Božieho mena. Výborná je možnosť porovnania s gréckymi originál textami so strongovými číslami. Buďte požehnaní bratia. Juraj

Vďaka Juraj. Je príjemné počuť, že tento biblický program používate už dlhší čas, a že ste s ním spokojný. Snažím sa SOB stále vylepšovať. Nie sú žiadni autori - je iba jeden amatér, ktorý chce (okrem bežných funkcií biblických programov) najmä sprístupniť originálny text biblie pre všetkých - aj bez znalosti biblických jazykov. Libor

John Builer   (30.1.2018 - 07:07)
E-mail: Johnbuilercontbay.com
Ganz, ganz grosse Klasse, diese Seite, besser, als alles andere!!! Vielen Dank!!! Bitte machen Sie so weiter!!! Danke! Regards, John Builer

Danke, ich schätze es wirklich ...

Zdeněk Staněk   (27.12.2017 - 15:34)
E-mail: zdenek.stanekwhitepaper.bluefile.cz
WLC 5M 6:4 v prvním slově chybí souhláska ajin a v posledním slově dálet. Díval jsem se do jiných zpracování textu WLC a tam jsou.

OK. Upravil jsem text podle textu Tanachu.

Vladimir Bartoš   (23.11.2017 - 23:15)
E-mail: bartos.vlemail.cz
Tyto stránky jsem objevil náhodou, když jsem hledal on line čtení Bible. Jsem úplně nadšený z toho, jaké jsou zde možností a chci za to poděkovat!!

Jsem rád, že Vás tento on-line biblický program tolik zaujal. Věřím, že se to ještě zlepší, když si prostudujete návod, případně novinky na Facebooku :-)

Libor Diviš   (14.10.2016 - 08:02)
Vítejte v knize hostů. Sem můžete vkládat své komentáře k nové verzi SOB (Studijní on-line bible). Jen bych Vás chtěl poprosit, abyste si předtím prostudovali návod k tomuto biblickému programu.

Welcome. Here you can write your comments relating to this new version of the online biblical program SOB (Online Bible Study) - your assessment, proposals, error notices etc.

 

 

   

Elberfelder Bible - unrevised version (ca. 1900)


1Es geschahG1096 aberG1161, alsG1722 die VolksmengeG3793 auf ihnG846 andrängteG1945, um das WortG3056 GottesG2316 zu hörenG191 ,G2532 daß erG846 anG3844 dem SeeG3041 GenezarethG1082 standG2258 G2476. 2UndG2532 er sahG1492 zweiG1417 SchiffeG4143 amG3844 SeeG3041 stehenG2476; die FischerG231 aberG1161 waren ausG575 denselbenG846 getretenG576 und wuschenG637 ihre NetzeG1350. 3Er aberG1161 stiegG1684 inG1519 einesG1520 der SchiffeG4143, welchesG3739 SimonG4613 gehörteG2258, und batG2065 ihnG846, ein wenigG3641 vomG575 LandeG1093 hinauszufahrenG1877; undG2532 er setzte sichG2523 und lehrteG1321 die VolksmengeG3793 vom SchiffeG4143 ausG1537. 4AlsG5613 er aberG1161 aufhörteG3973 zu redenG2980, sprachG2036 er zuG4314 SimonG4613: Fahre hinausG1877 aufG1519 die TiefeG899 undG2532 lassetG5465 eureG5216 NetzeG1350 zuG1519 einem FangeG61 hinabG5465. 5UndG2532 SimonG4613 antworteteG611 und sprachG2036 zu ihmG846: MeisterG1988, wir haben uns die ganzeG3650 NachtG3571 hindurchG1223 bemühtG2872 und nichtsG3762 gefangenG2983, aberG1161 aufG1909 deinG4675 WortG4487 will ich das NetzG1350 hinablassenG5465. 6UndG2532 als sie diesG5124 getanG4160 hattenG4160, umschlossenG4788 sie eine großeG4183 MengeG4128 FischeG2486, undG1161 ihrG846 NetzG1350 rißG1284. 7UndG2532 sie winktenG2656 ihren GenossenG3353 G3588 inG1722 dem anderenG2087 SchiffeG4143, daß sie kämenG2064 und ihnenG846 hälfenG4815; undG2532 sie kamenG2064, undG2532 sie fülltenG4130 beideG297 SchiffeG4143, soG5620 daß sie sankenG1036. 8Als aberG1161 SimonG4613 PetrusG4074 es sahG1492, fielG4363 er zu den KnieenG1119 JesuG2424 nieder und sprachG3004: GeheG1831 vonG575 mirG1700 hinausG1831, dennG3754 ich binG1510 ein sündigerG268 MenschG435, HerrG2962. 9DennG1063 EntsetzenG2285 hatte ihnG846 erfaßtG4023 undG2532 alleG3956, die bei ihmG846 warenG4862, überG1909 den FangG61 der FischeG2486, denG3739 sie getan hattenG4815; 10gleicherweiseG3668 aberG1161 auch JakobusG2385 undG2532 JohannesG2491, die SöhneG5207 des ZebedäusG2199, welcheG3739 GenossenG2844 von SimonG4613 warenG2258. UndG2532 JesusG2424 sprachG2036 zuG4314 SimonG4613: FürchteG5399 dich nichtG3361; vonG575 nun anG3568 wirstG2071 du MenschenG444 fangenG2221. 11UndG2532 als sie die SchiffeG4143 ansG1909 LandG1093 gebracht hattenG2609, verließenG863 sie allesG537 undG2532 folgtenG190 ihmG846 nachG190. 12UndG2532 es geschahG1096, als erG846 inG1722 einerG3391 der StädteG4172 warG1511 ,G2532 sieheG2400, da war ein MannG435 vollG4134 AussatzG3014; undG2532 als er JesumG2424 sahG1492, fielG4098 er aufG1909 sein AngesichtG4383 und batG1189 ihnG846 und sprachG3004: HerrG2962, wennG1437 du willstG2309, kannstG1410 du michG3165 reinigenG2511. 13UndG2532 er streckteG1614 die HandG5495 ausG1614, rührteG680 ihnG846 anG680 und sprachG2036: Ich willG2309; sei gereinigtG2511! UndG2532 alsbaldG2112 wichG565 der AussatzG3014 vonG575 ihmG846. 14UndG2532 erG846 gebotG3853 ihmG846, es niemandemG3367 zu sagenG2036: sondernG235 gehe hinG565 und zeigeG1166 dichG4572 dem PriesterG2409 undG2532 opfereG4374 fürG4012 deineG4675 ReinigungG2512, wieG2531 MosesG3475 geboten hatG4367, ihnenG846 zumG1519 ZeugnisG3142. 15AberG1161 die RedeG3056 überG4012 ihnG846 verbreitete sichG1330 umsomehrG3123; undG2532 eine großeG4183 VolksmengeG3793 versammelte sichG4905, ihn zu hörenG191 undG2532 G846 G5259 vonG575 ihrenG846 KrankheitenG769 geheilt zu werdenG2323. 16Er aberG1161 zogG5298 sichG846 zurück und warG2258 inG1722 den WüsteneienG2048 undG2532 beteteG4336. 17UndG2532 es geschahG1096 anG1722 einemG3391 der TageG2250, daßG2532 erG846 lehrteG2258 G1321; undG2532 es saßenG2258 G2521 da PharisäerG5330 undG2532 GesetzlehrerG3547, welcheG3739 ausG1537 jedemG3956 DorfeG2968 von GaliläaG1056 undG2532 JudäaG2449 undG2532 aus JerusalemG2419 gekommenG2064 warenG2258; undG2532 des HerrnG2962 KraftG1411 war daG2258, umG1519 sieG846 zu heilenG2390. 18UndG2532 sieheG2400, MännerG435, welche aufG1909 einem BetteG2825 einen MenschenG444 bringenG5342, derG3739 gelähmtG3886 warG2258; undG2532 sie suchtenG2212 ihnG846 hineinzubringenG1533 undG2532 vorG1799 ihnG846 zu legenG5087. 19UndG2532 da sie nichtG3361 fandenG2147, aufG1223 welchemG4169 Wege sie ihnG846 hineinbringenG1533 sollten wegenG1223 der VolksmengeG3793, stiegenG305 sie aufG1909 das DachG1430 und ließenG2524 ihnG846 durchG1223 die ZiegelG2766 hinabG2524 mitG4862 dem BettleinG2826 inG1519 die MitteG3319 vorG1715 JesuG2424. 20UndG2532 als er ihrenG846 GlaubenG4102 sahG1492, sprachG2036 G846 er: MenschG444, deineG4675 SündenG266 sind dirG4671 vergebenG863. 21UndG2532 die SchriftgelehrtenG1122 undG2532 die PharisäerG5330 fingen anG756 zu überlegenG1260, indem sie sagtenG3004: WerG5101 istG2076 dieserG3778, derG3739 LästerungenG988 redetG2980 ? WerG5101 kannG1410 SündenG266 vergebenG863, außerG1508 GottG2316 alleinG3441 ? 22Als aberG1161 JesusG2424 ihreG846 ÜberlegungenG1261 erkannteG1921, antworteteG611 und sprachG2036 er zuG4314 ihnenG846: WasG5101 überleget ihrG1260 inG1722 eurenG5216 HerzenG2588 ? 23WasG5101 istG2076 leichterG2123, zu sagenG2036: DirG4671 sind deineG4675 SündenG266 vergebenG863, oderG2228 zu sagenG2036: Stehe aufG1453 undG2532 wandleG4043 ? 24Auf daßG2443 ihr aberG1161 wissetG1492, daßG3754 der SohnG5207 des MenschenG444 GewaltG1849 hatG2192 aufG1909 der ErdeG1093 SündenG266 zu vergebenG863... sprachG2036 er zu dem GelähmtenG3886: Ich sageG3004 dirG4671, stehe aufG1453 undG2532 nimmG142 deinG4675 BettleinG2826 aufG142 und geheG4198 nachG1519 deinemG4675 HauseG3624. 25UndG2532 alsbaldG3916 standG450 er vorG1799 ihnenG846 aufG450, nahm aufG142, woraufG1909 G3739 er gelegen hatteG2621, und ging hinG565 nachG1519 seinemG846 HauseG3624, indem er GottG2316 verherrlichteG1392. 26UndG2532 StaunenG1611 ergriffG2983 alleG537, undG2532 sie verherrlichtenG1392 GottG2316 undG2532 wurden mit FurchtG5401 erfülltG4130 und sprachenG3004 G3754: Wir haben heuteG4594 außerordentliche DingeG3861 gesehenG1492. 27UndG2532 nachG3326 diesemG5023 ging er hinausG1831 undG2532 sahG2300 einen ZöllnerG5057, mit NamenG3686 LeviG3018, amG1909 ZollhauseG5058 sitzenG2521 undG2532 sprachG2036 zu ihmG846: FolgeG190 mirG3427 nachG190. 28UndG2532 allesG537 verlassendG2641, stand er aufG450 und folgteG190 ihmG846 nachG190. 29UndG2532 LeviG3018 machteG4160 ihmG846 ein großesG3173 MahlG1403 inG1722 seinemG846 HauseG3614; undG2532 daselbst warG2258 eine großeG4183 MengeG3793 ZöllnerG5057 undG2532 andererG243, dieG3739 mitG3326 ihnenG846 zu Tische lagenG2621. 30UndG2532 die PharisäerG5330 undG2532 ihreG846 SchriftgelehrtenG1122 murrtenG1111 gegenG4314 seineG846 JüngerG3101 und sprachenG3004: WarumG1302 essetG2068 undG2532 trinketG4095 ihr mitG3326 den ZöllnernG5057 undG2532 SündernG268 ? 31UndG2532 JesusG2424 antworteteG611 und sprachG2036 zuG4314 ihnenG846: Die GesundenG5198 bedürfenG5532 G2192 nichtG3756 eines ArztesG2395, sondernG235 die KrankenG2560 G2192; 32ich bin nichtG3756 gekommenG2064, GerechteG1342 zu rufenG2564, sondernG235 SünderG268 zurG1519 BußeG3341. 33Sie aberG1161 sprachenG2036 zuG4314 ihmG846: WarumG1302 fastenG3522 die JüngerG3101 Johannes'G2491 oftG4437 undG2532 verrichtenG4160 GebeteG1162, gleicherweiseG3668 auchG2532 dieG3588 der PharisäerG5330: die deinigenG4674 aberG1161 essenG2068 undG2532 trinkenG4095 ? 34Jesus aberG1161 sprachG2036 zuG4314 ihnenG846 G3361: Ihr könntG1410 doch nicht die SöhneG5207 des BrautgemachsG3567 fastenG3522 lassenG4160, währendG3739 G1722 der BräutigamG3566 beiG3326 ihnenG846 istG2076 ? 35Es werden aberG1161 TageG2250 kommenG2064, undG2532 wannG3752 der BräutigamG3566 vonG575 ihnenG846 weggenommen sein wirdG522, dannG5119, inG1722 jenenG1565 TagenG2250, werden sie fastenG3522. 36Er sagteG3004 aberG1161 auchG2532 ein GleichnisG3850 zuG4314 ihnenG846 G3754: NiemandG3762 setztG1911 einen FlickenG1915 von einem neuenG2537 KleideG2440 aufG1909 ein altesG3820 Kleid; sonstG1490 wird er sowohlG2532 das neueG2537 zerschneidenG4977, als auchG2532 der FlickenG1915 vonG575 dem neuenG2537 zum altenG3820 nichtG3756 passen wirdG4856. 37UndG2532 niemandG3762 tutG906 neuenG3501 WeinG3631 inG1519 alteG3820 SchläucheG779; sonstG1490 wird der neueG3501 WeinG3631 die SchläucheG779 zerreißenG4486, undG2532 er selbst wird verschüttet werdenG1632, undG2532 die SchläucheG779 werden verderbenG622; 38sondernG235 neuenG3501 WeinG3631 tutG992 man inG1519 neueG2537 SchläucheG779, undG2532 beideG297 werden zusammen erhaltenG4933. 39UndG2532 niemandG3762 willG2309, wenn er altenG3820 getrunken hatG4095, [alsbald]G2112 neuenG3501, dennG1063 er sprichtG3004: Der alteG3820 istG2076 besserG5543. 

Display settings Display settings SStrong's number hide!
/ / 0.017 s.
SOB - version for mobiles, PDA, .. | SOB - the old version