Elberfelder Bible - unrevised version (ca. 1900)Luke - 24. chapter - Luke - chapter 24

Výběr jazyka rozhraní:     

Velikost písma:   12345678910

Display settings Display settings SStrong's number hide!

Výběr jazyka rozhraní:                    

Velikost písma:   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10

Informace o Studijní on-line bibli (SOB) (CZ)

   Aplikace, kterou právě používáte, je biblický program Studijní on-line bible (dále jen SOB) verze 2. Jedná se prozatím o testovací verzi, která je oproti původní verzi postavena na HTML5, využívá JavaScriptovou knihovnu JQuery a framework Bootstrap. Nová verze přináší v některých ohledech zjednodušení, v některých ohledech je tomu naopak. Hlavní výhodou by měla být možnost využívání knihovny JQuery pro novou verzi tooltipů (ze kterých je nově možné kopírovat jejich obsah, případně kliknout na aktivní odkazy na nich). V nové verzi by zobrazení překladů i vyhledávek mělo vypadat "profesionálněji", k dispozici by měly být navíc např. informace o modulech apod. Přehrávač namluvených překladů je nyní postaven na technologii HTML5, tzn., že již ke svému provozu nepotřebuje podporu Flash playeru (který již oficiálně např. pro platformu Android není k dispozici, a u kterého se počítá s postupným všeobecným útlumem).

© 2011-2100
 

 

Information about the "Online Bible Study" (SOB) (EN)

   Application you're using is a biblical program Online Bible Study (SOB), version Nr. 2. This is yet a testing release, which is (compared to the previous version) based on HTML5, uses JQuery JavaScript library and Bootstrap framework. The new version brings in some aspects simplifications. The major advantage should be the possibility of using JQuery for the new version tooltips (from which it is now possible to copy their content, or click on active hyperlinks). In the new version are also available informations about the modules and the like. The player of the narrated translations is now HTML5 powered (he does not need Flash player). I hope, that the new features will be gradually added.

 

 

 

Kontakt

(kontaktné informácie - contact info - Kontaktinformationen - контактная информация - informacje kontaktowe - información de contacto - πληροφορίες επικοινωνίας)

 

Diviš Libor
URL: www.obohu.cz
E-mail: infoobohu.cz
Skype: libordivis

 

 

 

Elberfelder Bible - unrevised version (ca. 1900)

... no information about this module ...

 

Guestbook

 

 

Guestbook 

 Zdeněk Staněk   (22.8.2020 - 14:36)
E-mail: zdenek.stanekwhitepaper.bluefile.cz
Chybí 'ě': http://obohu.cz/csp.php?k=2Te&kap=3&v=4

Vskutku. Již jsem to opravil.    Libor

Ani Gallert   (4.7.2018 - 16:24)
E-mail: cactus.gomeragmail.com
Vielen, vielen Dank für diese Seite (und dass wir sie kostenfrei nutzen können)! Sie ist sehr gut gemacht und eröffnet beim Bibelstudium völlig neue Einblicke! Eine dringende Frage habe ich zur Adolf Ernst Knoch Bibel - die Begriffe, die kursiv und hell in den Versen dargestellt sind - bedeuteten diese, die Worte wurden von Knoch hinzugefügt, weil im Original nicht mehr erhalten? Oder wie ist das zu verstehen? Vielen Dank und Gottes Segen, Ani

Hallo, Ani. Kursiv und hell - das sind die Worte, die nicht im Originaltext sind, aber sie sind wichtig für das richtige Verständnis. Sie können es im VERGLEICHS-MODUS gut sehen. Schauen Sie sich zum Beispiel das Münchener Neues Testament an...     Libor

Andreas Boldt   (27.2.2018 - 05:41)
E-mail: andyp1gmx.net
Ich habe diese Seite gefunden um einfach Bibel online zu benutzen in verschiedenen Sprachen - ich bin überzeugt das Gott sein Wort bewahrt hat in allen Sprachen. Und weiß bis zum Ende hin wird sein Wort leuchten. "Denn mein Wort wird nicht leer zu mir zurückkehren..." - Gottes Segen für die segensreiche Arbeit die ihr tut. Leider kann ich kein Tscheschisch aber habe auch Bekannte in der Slowakei und bin Euch sehr verbunden im Sinne des Protestantismus. Ich benutze die Bibel jeden Tag. Andreas Boldt

Ich danke Ihnen, Andreas. Diese Anwendung ist viel mehr als nur eine Online-Bibel. Versuchen Sie bitte herauszufinden, welche Optionen und Funktionen SOB anbietet... (Anleitung) Libor

Juraj Kaličiak   (5.2.2018 - 11:06)
E-mail: juro.kaliciakgmail.com
Nech Vám pán odplatí Jeho spôsobom, toto je nejlepšia verzia práce s Božím slovom. Vyhladávanie, režim porovnávania sú skvelé. Pracujem s touto stránkou už celé roky a cítim povinnosť povzbudiť autorov, že je toto určite požehnaná práca. Veľa to používam aj na mobile, ako rýchlu online bibliu. Oceňujem odvahu vydania prekladu Jozefa Roháčka v edícii Dušana Seberíniho s doslovným prekladom Božieho mena. Výborná je možnosť porovnania s gréckymi originál textami so strongovými číslami. Buďte požehnaní bratia. Juraj

Vďaka Juraj. Je príjemné počuť, že tento biblický program používate už dlhší čas, a že ste s ním spokojný. Snažím sa SOB stále vylepšovať. Nie sú žiadni autori - je iba jeden amatér, ktorý chce (okrem bežných funkcií biblických programov) najmä sprístupniť originálny text biblie pre všetkých - aj bez znalosti biblických jazykov. Libor

John Builer   (30.1.2018 - 07:07)
E-mail: Johnbuilercontbay.com
Ganz, ganz grosse Klasse, diese Seite, besser, als alles andere!!! Vielen Dank!!! Bitte machen Sie so weiter!!! Danke! Regards, John Builer

Danke, ich schätze es wirklich ...

Zdeněk Staněk   (27.12.2017 - 15:34)
E-mail: zdenek.stanekwhitepaper.bluefile.cz
WLC 5M 6:4 v prvním slově chybí souhláska ajin a v posledním slově dálet. Díval jsem se do jiných zpracování textu WLC a tam jsou.

OK. Upravil jsem text podle textu Tanachu.

Vladimir Bartoš   (23.11.2017 - 23:15)
E-mail: bartos.vlemail.cz
Tyto stránky jsem objevil náhodou, když jsem hledal on line čtení Bible. Jsem úplně nadšený z toho, jaké jsou zde možností a chci za to poděkovat!!

Jsem rád, že Vás tento on-line biblický program tolik zaujal. Věřím, že se to ještě zlepší, když si prostudujete návod, případně novinky na Facebooku :-)

Libor Diviš   (14.10.2016 - 08:02)
Vítejte v knize hostů. Sem můžete vkládat své komentáře k nové verzi SOB (Studijní on-line bible). Jen bych Vás chtěl poprosit, abyste si předtím prostudovali návod k tomuto biblickému programu.

Welcome. Here you can write your comments relating to this new version of the online biblical program SOB (Online Bible Study) - your assessment, proposals, error notices etc.

 

 

   

Elberfelder Bible - unrevised version (ca. 1900)


1An dem erstenG3391 WochentageG4521 aberG1161, ganz in der FrüheG3722 G901, kamenG2064 sie zuG1909 der GruftG3418 und brachtenG5342 die SpezereienG759, dieG3739 sie bereitet hattenG2090. 2Sie fandenG2147 aberG1161 den SteinG3037 vonG575 der GruftG3419 weggewälztG617; 3undG2532 als sie hineingingenG1525, fandenG2147 sie den LeibG4983 des HerrnG2962 JesuG2424 nichtG3756. 4UndG2532 es geschahG1096, alsG1722 sie darüberG4012 G5127 in Verlegenheit warenG1280 ,G2532 sieheG2400, da standenG2186 zweiG1417 MännerG435 inG1722 strahlendenG797 KleidernG2067 beiG2186 ihnenG846. 5Als sieG846 aberG1161 von Furcht erfülltG1719 wurdenG1096 undG2532 das AngesichtG4383 zurG1519 ErdeG1093 neigtenG2827, sprachenG2036 sie zuG4314 ihnenG846: WasG5101 suchet ihrG2212 den LebendigenG2198 unterG3326 den TotenG3498 ? 6Er istG2076 nichtG3756 hierG5602, sondernG235 ist auferstandenG1453. Gedenket daranG3415, wieG5613 er zu euchG5213 geredet hatG2980, als er nochG2089 inG1722 GaliläaG1056 warG5607, 7indem er sagteG3004 G3754: Der SohnG5207 des MenschenG444 mußG1163 inG1519 die HändeG5495 sündigerG268 MenschenG444 überliefertG3860 undG2532 gekreuzigt werdenG4717 undG2532 am drittenG5154 TageG2250 auferstehenG450. 8UndG2532 sie gedachten anG3415 seineG846 WorteG4487; 9undG2532 sie kehrtenG5290 vonG575 der GruftG3419 zurückG5290 und verkündigtenG518 diesG5023 allesG3956 den ElfenG1733 undG2532 den übrigenG3062 allenG3956. 10Es warenG2258 aberG1161 die MariaG3137 MagdaleneG3094 undG2532 JohannaG2489 undG2532 MariaG3137, des JakobusG2385 Mutter, undG2532 die übrigenG3062 mitG4862 ihnenG846, welcheG3739 diesG5023 zuG4314 den ApostelnG652 sagtenG3004. 11UndG2532 ihreG846 RedenG4487 schienenG5316 vorG1799 ihnenG846 wieG5616 ein MärchenG3026, undG2532 sie glaubtenG569 ihnenG846 nichtG569. 12PetrusG4074 aberG1161 stand aufG450 und liefG5143 zuG1909 der GruftG3419; undG2532 sich hineinbückendG3879, siehtG991 er die leinenen TücherG3608 alleinG3441 liegenG2749, undG2532 er ging wegG565 nach Hause und verwunderteG2296 sichG4314 G1438 über das, was geschehen warG1096. 13UndG2532 sieheG2400, zweiG1417 vonG1537 ihnenG846 gingenG2258 G4198 anG1722 selbigemG846 TageG2250 nachG1519 einem DorfeG2968, mitG3739 NamenG3686 EmmausG1695 ,G568 sechzigG1835 StadienG4712 vonG575 JerusalemG2419 entfernt. 14UndG2532 sieG846 unterhielten sichG3656 miteinanderG4314 G240 überG4012 allesG3956 diesesG5130, was sich zugetragen hatteG4819. 15UndG2532 es geschahG1096, indemG1722 sieG846 sich unterhieltenG3656 undG2532 miteinander überlegtenG4802, daß JesusG2424 selbstG846 nahteG1448 und mitG4848 ihnenG846 gingG4848; 16aberG1161 ihreG846 AugenG3788 wurden gehaltenG2902, damit sie ihnG846 nichtG3361 erkenntenG1921.   17Er sprachG2036 aberG1161 zuG4314 ihnenG846: WasG5101 sind dasG3778 für RedenG3056, die ihr wandelndG4043 miteinanderG4314 G240 wechseltG474, undG2532 seidG2075 niedergeschlagenG4659 ? 18EinerG1520 aberG1161, mitG3739 NamenG3686 KleopasG2810, antworteteG611 und sprachG2036 zuG4314 ihmG846: Bist duG4771 der einzigeG3441, der inG1722 JerusalemG2419 weiltG3939 undG2532 nichtG3756 weißG1097, was inG1722 ihrG846 geschehenG1096 ist inG1722 diesenG5025 TagenG2250 ? 19UndG2532 er sprachG2036 zu ihnenG846: Was dennG4169 ? Sie aberG1161 sprachenG2036 zu ihmG846: Das vonG4012 JesuG2424, dem NazaräerG3480, derG3739 ein ProphetG4396 G435 warG1096, mächtigG1415 imG1722 WerkG2041 undG2532 WortG3056 vorG1726 GottG2316 undG2532 dem ganzenG3956 VolkeG2992; 20undG5037 wieG3704 ihn die HohenpriesterG749 undG2532 unsereG2257 OberstenG758 überliefertenG3860, umG1519 zum TodeG2288 verurteilt zu werdenG2917, undG2532 ihnG846 kreuzigtenG4717. 21WirG2249 aberG1161 hofftenG1679, daßG3754 er derG846 seiG2076, der IsraelG2474 erlösenG3084 solleG3195. DochG235 auch beiG4862 G1065 alledemG3956 G5125 istG71 es heuteG4594 derG5026 dritteG5154 TagG2250, seitdemG575 G3739 diesG5023 geschehen istG1096. 22AberG235 auchG2532 etlicheG5100 WeiberG1135 vonG1537 unsG2257 habenG1839 unsG2248 außer uns gebrachtG1839, die am frühen MorgenG3721 beiG1909 der GruftG3419 gewesen sindG1096, 23undG2532, als sie seinenG846 LeibG4983 nichtG3361 fandenG2147, kamenG2064 und sagtenG3004, daß sie auchG2532 ein GesichtG3701 von EngelnG32 gesehenG3708 hätten, welcheG3739 sagenG3004, daß erG846 lebeG2198. 24UndG2532 etliche von denenG5100, die mitG4862 unsG2254 sind, gingenG565 zuG1909 der GruftG3419 undG2532 fandenG2147 es soG3779, wieG2531 auchG2532 die WeiberG1135 gesagt hattenG2036; ihnG846 aberG1161 sahenG1492 sie nichtG3756. 25UndG2532 er sprachG2036 zuG4314 ihnenG846: OG5599 ihr UnverständigenG453 undG2532 trägenG1021 HerzensG2588, zu glaubenG4100 anG1909 allesG3956, wasG3739 die ProphetenG4396 geredet habenG2980! 26MußteG1163 nichtG3780 der ChristusG5547 diesG5023 leidenG3958 undG2532 inG1519 seineG846 HerrlichkeitG1391 eingehenG1525 ? 27UndG2532 vonG575 MosesG3475 undG2532 vonG575 allenG3956 ProphetenG4396 anfangendG756, erklärteG1329 er ihnenG846 inG1722 allenG3956 SchriftenG1124 das, was ihnG1438 betrafG4012. 28UndG2532 sie nahtenG1448 G1519 dem DorfeG2968, wohinG3757 sie gingenG4198; undG2532 er stellteG4364 sich, als wolle er weitergehenG4198 G4208. 29UndG2532 sie nötigtenG3849 ihnG846 und sagtenG3004: BleibeG3306 beiG3326 unsG2257, dennG3754 es istG2076 gegenG4314 AbendG2073, undG2532 der TagG2250 hat sich schon geneigtG2827. UndG2532 er ging hineinG1525, um beiG4862 ihnenG846 zu bleibenG3306. 30UndG2532 es geschahG1096, alsG1722 erG846 mitG3326 ihnenG846 zu Tische lagG2625, nahmG2983 er das BrotG740 und segneteG2127 es; undG2532 als er es gebrochen hatteG2806, reichteG1929 er es ihnenG846. 31IhreG846 AugenG3788 aberG1161 wurden aufgetanG1272, undG2532 sie erkanntenG1921 ihnG846; undG2532 erG846 wurdeG1096 ihnenG575 G846 unsichtbarG855.   32UndG2532 sie sprachenG2036 zueinanderG4314 G240: BrannteG2258 G2545 nichtG3780 unserG2257 HerzG2588 inG1722 unsG2254, alsG5613 er aufG1722 dem WegeG3598 zu unsG2254 redeteG2980, [und]G2532 alsG5613 er unsG2254 die SchriftenG1124 öffneteG1272 ? 33UndG2532 sie standenG450 zur selbigenG846 StundeG5610 aufG450 und kehrtenG5290 nachG1519 JerusalemG2419 zurückG5290. UndG2532 sie fandenG2147 die ElfeG1733 undG2532 die mitG4862 ihnenG846 waren versammeltG4867, 34welche sagtenG3004 G3754: Der HerrG2962 ist wirklichG3689 auferweckt wordenG1453 undG2532 dem SimonG4613 erschienenG3700. 35UndG2532 sie erzähltenG1834, was aufG1722 dem WegeG3598 geschehen war, undG2532 wieG5613 er von ihnenG846 erkanntG1097 worden warG1097 anG1722 dem BrechenG2800 des BrotesG740. 36Während sieG846 aberG1161 diesesG5023 redetenG2980, standG2476 erG2424 selbstG846 inG1722 ihrerG846 MitteG3319 undG2532 sprichtG3004 zu ihnenG846: FriedeG1515 euchG5213! 37Sie aberG1161 erschrakenG4422 undG2532 wurdenG1096 von Furcht erfülltG1719 und meintenG1380, sie sähenG2334 einen GeistG4151. 38UndG2532 er sprachG2036 zu ihnenG846: WasG5101 seid ihrG2075 bestürztG5015, undG2532 warumG1302 steigenG305 GedankenG1261 aufG305 inG1722 eurenG5216 HerzenG2588 ? 39SehetG1492 meineG3450 HändeG5495 undG2532 meineG3450 FüßeG4228, daßG3754 ichG1473 es selbstG846 binG1510; betastetG5584 michG3165 undG2532 sehetG1492, dennG3754 ein GeistG4151 hatG2192 nichtG3756 FleischG4561 undG2532 BeinG3747, wieG2531 ihr sehetG2334, daß ichG1691 habeG2192. 40UndG2532 als er diesG5124 gesagt hatteG2036, zeigte erG1925 ihnenG846 die HändeG5495 undG2532 die FüßeG4228. 41Als sie aberG1161 nochG2089 nicht glaubtenG569 vorG575 FreudeG5479 undG2532 sich verwundertenG2296, sprach erG2036 zu ihnenG846: Habt ihrG2192 hierG1759 etwasG5100 zu essenG1034 ? 42Sie aberG1161 reichtenG1929 ihmG846 ein StückG3313 gebratenenG3702 FischG2486 [undG2532 vonG575 einer Honigscheibe]G3193 G2781; 43undG2532 er nahmG2983 und aßG5315 vorG1799 ihnenG846. 44Er sprachG2036 aberG1161 zu ihnenG846: DiesG3778 sind die WorteG3056, dieG3739 ich zuG4314 euchG5209 redeteG2980, als ich nochG2089 beiG4862 euchG5213 warG5607, daßG3754 allesG3956 erfüllt werdenG4137 mußG1163, wasG3588 überG4012 michG1700 geschrieben stehtG1125 inG1722 dem GesetzG3551 Moses'G3475 undG2532 den ProphetenG4396 undG2532 PsalmenG5568. 45DannG5119 öffneteG1272 er ihnenG846 das VerständnisG3563, um die SchriftenG1124 zu verstehenG4920, 46undG2532 sprachG2036 zu ihnenG846 G3754: AlsoG3779 steht geschriebenG1125, undG2532 alsoG3779 mußteG1163 der ChristusG5547 leidenG3958 undG2532 am drittenG5154 TageG2250 auferstehenG450 ausG1537 den TotenG3498, 47undG2532 inG1909 seinemG846 NamenG3686 BußeG3341 undG2532 VergebungG859 der SündenG266 gepredigt werdenG2784 allenG1519 G3956 NationenG1484, anfangendG756 vonG575 JerusalemG2419. 48IhrG5210 aberG1161 seidG2075 ZeugenG3144 hiervonG5130; 49undG2532 sieheG2400, ichG1473 sendeG649 die VerheißungG1860 meinesG3450 VatersG3962 aufG1909 euchG5209. IhrG5210 aberG1161, bleibetG2523 inG1722 der StadtG4172 G2419, bisG2193 ihrG3739 angetan werdetG1746 mit KraftG1411 ausG1537 der HöheG5311. 50Er führteG1806 sieG846 aberG1161 hinausG1854 bisG2193 nachG1519 BethanienG963 undG2532 hobG1869 seineG846 HändeG5495 aufG1869 und segneteG2127 sieG846. 51UndG2532 es geschahG1096, indemG1722 erG846 sieG846 segneteG2127, schiedG1339 er vonG575 ihnenG846 undG2532 wurde hinaufgetragenG399 inG1519 den HimmelG3772. 52UndG2532 sieG846 huldigtenG4352 ihmG846 und kehrtenG5290 nachG1519 JerusalemG2419 zurückG5290 mitG3326 großerG3173 FreudeG5479; 53undG2532 sie warenG2258 allezeitG1275 imG1722 TempelG2411, GottG2316 lobendG134 undG2532 preisendG2127. 

Display settings Display settings SStrong's number hide!