Elberfelder Bible - unrevised version (ca. 1900)Luke - 20. chapter - Luke - chapter 20

Výběr jazyka rozhraní:     

Velikost písma:   12345678910

Display settings Display settings SStrong's number hide!

Výběr jazyka rozhraní:                    

Velikost písma:   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10

Informace o Studijní on-line bibli (SOB) (CZ)

   Aplikace, kterou právě používáte, je biblický program Studijní on-line bible (dále jen SOB) verze 2. Jedná se prozatím o testovací verzi, která je oproti původní verzi postavena na HTML5, využívá JavaScriptovou knihovnu JQuery a framework Bootstrap. Nová verze přináší v některých ohledech zjednodušení, v některých ohledech je tomu naopak. Hlavní výhodou by měla být možnost využívání knihovny JQuery pro novou verzi tooltipů (ze kterých je nově možné kopírovat jejich obsah, případně kliknout na aktivní odkazy na nich). V nové verzi by zobrazení překladů i vyhledávek mělo vypadat "profesionálněji", k dispozici by měly být navíc např. informace o modulech apod. Přehrávač namluvených překladů je nyní postaven na technologii HTML5, tzn., že již ke svému provozu nepotřebuje podporu Flash playeru (který již oficiálně např. pro platformu Android není k dispozici, a u kterého se počítá s postupným všeobecným útlumem).

© 2011-2100
 

 

Information about the "Online Bible Study" (SOB) (EN)

   Application you're using is a biblical program Online Bible Study (SOB), version Nr. 2. This is yet a testing release, which is (compared to the previous version) based on HTML5, uses JQuery JavaScript library and Bootstrap framework. The new version brings in some aspects simplifications. The major advantage should be the possibility of using JQuery for the new version tooltips (from which it is now possible to copy their content, or click on active hyperlinks). In the new version are also available informations about the modules and the like. The player of the narrated translations is now HTML5 powered (he does not need Flash player). I hope, that the new features will be gradually added.

 

 

 

Kontakt

(kontaktné informácie - contact info - Kontaktinformationen - контактная информация - informacje kontaktowe - información de contacto - πληροφορίες επικοινωνίας)

 

Diviš Libor
URL: www.obohu.cz
E-mail: infoobohu.cz
Skype: libordivis

 

 

 

Elberfelder Bible - unrevised version (ca. 1900)

... no information about this module ...

 

Guestbook

 

 

Guestbook 

 Ani Gallert   (4.7.2018 - 16:24)
E-mail: cactus.gomeragmail.com
Vielen, vielen Dank für diese Seite (und dass wir sie kostenfrei nutzen können)! Sie ist sehr gut gemacht und eröffnet beim Bibelstudium völlig neue Einblicke! Eine dringende Frage habe ich zur Adolf Ernst Knoch Bibel - die Begriffe, die kursiv und hell in den Versen dargestellt sind - bedeuteten diese, die Worte wurden von Knoch hinzugefügt, weil im Original nicht mehr erhalten? Oder wie ist das zu verstehen? Vielen Dank und Gottes Segen, Ani

Hallo, Ani. Kursiv und hell - das sind die Worte, die nicht im Originaltext sind, aber sie sind wichtig für das richtige Verständnis. Sie können es im VERGLEICHS-MODUS gut sehen. Schauen Sie sich zum Beispiel das Münchener Neues Testament an...     Libor

Andreas Boldt   (27.2.2018 - 05:41)
E-mail: andyp1gmx.net
Ich habe diese Seite gefunden um einfach Bibel online zu benutzen in verschiedenen Sprachen - ich bin überzeugt das Gott sein Wort bewahrt hat in allen Sprachen. Und weiß bis zum Ende hin wird sein Wort leuchten. "Denn mein Wort wird nicht leer zu mir zurückkehren..." - Gottes Segen für die segensreiche Arbeit die ihr tut. Leider kann ich kein Tscheschisch aber habe auch Bekannte in der Slowakei und bin Euch sehr verbunden im Sinne des Protestantismus. Ich benutze die Bibel jeden Tag. Andreas Boldt

Ich danke Ihnen, Andreas. Diese Anwendung ist viel mehr als nur eine Online-Bibel. Versuchen Sie bitte herauszufinden, welche Optionen und Funktionen SOB anbietet... (Anleitung) Libor

Juraj Kaličiak   (5.2.2018 - 11:06)
E-mail: juro.kaliciakgmail.com
Nech Vám pán odplatí Jeho spôsobom, toto je nejlepšia verzia práce s Božím slovom. Vyhladávanie, režim porovnávania sú skvelé. Pracujem s touto stránkou už celé roky a cítim povinnosť povzbudiť autorov, že je toto určite požehnaná práca. Veľa to používam aj na mobile, ako rýchlu online bibliu. Oceňujem odvahu vydania prekladu Jozefa Roháčka v edícii Dušana Seberíniho s doslovným prekladom Božieho mena. Výborná je možnosť porovnania s gréckymi originál textami so strongovými číslami. Buďte požehnaní bratia. Juraj

Vďaka Juraj. Je príjemné počuť, že tento biblický program používate už dlhší čas, a že ste s ním spokojný. Snažím sa SOB stále vylepšovať. Nie sú žiadni autori - je iba jeden amatér, ktorý chce (okrem bežných funkcií biblických programov) najmä sprístupniť originálny text biblie pre všetkých - aj bez znalosti biblických jazykov. Libor

John Builer   (30.1.2018 - 07:07)
E-mail: Johnbuilercontbay.com
Ganz, ganz grosse Klasse, diese Seite, besser, als alles andere!!! Vielen Dank!!! Bitte machen Sie so weiter!!! Danke! Regards, John Builer

Danke, ich schätze es wirklich ...

Zdeněk Staněk   (27.12.2017 - 15:34)
E-mail: zdenek.stanekwhitepaper.bluefile.cz
WLC 5M 6:4 v prvním slově chybí souhláska ajin a v posledním slově dálet. Díval jsem se do jiných zpracování textu WLC a tam jsou.

OK. Upravil jsem text podle textu Tanachu.

Vladimir Bartoš   (23.11.2017 - 23:15)
E-mail: bartos.vlemail.cz
Tyto stránky jsem objevil náhodou, když jsem hledal on line čtení Bible. Jsem úplně nadšený z toho, jaké jsou zde možností a chci za to poděkovat!!

Jsem rád, že Vás tento on-line biblický program tolik zaujal. Věřím, že se to ještě zlepší, když si prostudujete návod, případně novinky na Facebooku :-)

Libor Diviš   (14.10.2016 - 08:02)
Vítejte v knize hostů. Sem můžete vkládat své komentáře k nové verzi SOB (Studijní on-line bible). Jen bych Vás chtěl poprosit, abyste si předtím prostudovali návod k tomuto biblickému programu.

Welcome. Here you can write your comments relating to this new version of the online biblical program SOB (Online Bible Study) - your assessment, proposals, error notices etc.

 

 

   

Elberfelder Bible - unrevised version (ca. 1900)


1UndG2532 es geschahG1096 anG1722 einemG3391 derG1565 TageG2250, als er das VolkG2992 imG1722 TempelG2411 lehrteG1321 undG2532 das Evangelium verkündigteG2097, da tratenG2186 die HohenpriesterG749 undG2532 die SchriftgelehrtenG1122 mitG4862 den ÄltestenG4245 herzuG2186  2undG2532 sprachenG2036 zuG4314 ihmG846 und sagtenG3004: SageG2036 unsG2254, inG1722 welchemG4169 RechtG1849 tust duG4160 diese DingeG5023 ? oderG2228 werG5101 istG2076 es, der dirG4671 diesesG5026 RechtG1849 gegeben hatG1325 ? 3Er aberG1161 antworteteG611 und sprachG2036 zuG4314 ihnenG846: AuchG2504 ichG2504 willG2065 euchG5209 einG1520 WortG3056 fragenG2065, undG2532 sagetG2036 mirG3427: 4Die TaufeG908 Johannes'G2491, warG2258 sie vomG1537 HimmelG3772 oderG2228 vonG1537 MenschenG444 ? 5Sie aberG1161 überlegtenG4817 miteinanderG4314 G1438 und sprachenG3004 G3754: WennG1437 wir sagenG2036: vomG1537 HimmelG3772, so wird er sagenG2046: WarumG1302 G3767 habt ihr ihmG846 nichtG3756 geglaubtG4100 ? 6WennG1437 wir aberG1161 sagenG2036: vonG1537 MenschenG444, so wird das ganzeG3956 VolkG2992 unsG2248 steinigenG2642, dennG1063 es istG2076 überzeugtG3982, daß JohannesG2491 ein ProphetG4396 istG1511. 7UndG2532 sie antwortetenG611, sie wüßtenG1492 nichtG3361, woherG4159. 8UndG2532 JesusG2424 sprachG2036 zu ihnenG846: So sageG3004 auchG3761 ichG1473 euchG5213 nichtG3761, inG1722 welchemG4169 RechtG1849 ich diese DingeG5023 tueG4160. 9ErG756 fing aberG1161 an zuG4314 dem VolkeG2992 diesesG5026 GleichnisG3850 zu sagenG3004: EinG5100 MenschG444 pflanzteG5452 einen WeinbergG290 undG2532 verdingteG1554 ihnG846 an WeingärtnerG1092 undG2532 reiste für langeG2425 ZeitG5550 außer LandesG589. 10UndG2532 zurG1722 bestimmten ZeitG2540 sandteG649 er einen KnechtG1401 zuG4314 den WeingärtnernG1092, auf daßG2443 sie ihmG846 vonG575 der FruchtG2590 des WeinbergsG290 gäbenG1325; die WeingärtnerG1092 aberG1161 schlugenG1194 ihnG846 und schicktenG1821 ihn leerG2756 fortG1821. 11UndG2532 er fuhr fortG4369 und sandteG3992 einen anderenG2087 KnechtG1401 ; sie aberG1161 schlugenG1194 auchG2548 den undG2532 behandelten ihn verächtlichG818 und schicktenG1821 ihn leerG2756 fortG1821. 12UndG2532 er fuhr fortG4369 und sandteG3992 einen drittenG5154; sie aberG1161 verwundetenG5135 auchG2532 diesenG5126 und warfen ihn hinausG1544. 13Der HerrG2962 des WeinbergsG290 aberG1161 sprachG2036: WasG5101 soll ich tunG4160 ? Ich will meinenG3450 geliebtenG27 SohnG5207 sendenG3992; vielleichtG2481, wenn sie diesenG5126 sehenG1492, werden sie sich scheuenG1788. 14Als aberG1161 die WeingärtnerG1092 ihnG846 sahenG1492, überlegten sieG1260 miteinanderG4314 G1438 und sagtenG3004: DieserG3778 istG2076 der ErbeG2818; [kommtG1205,] laßt uns ihnG846 tötenG615, auf daßG2443 das ErbeG2817 unserG2257 werdeG1096. 15UndG2532 als sie ihnG846 ausG1854 dem WeinbergG290 hinausgeworfen hattenG1544, tötetenG615 sie ihn. WasG5101 wird nunG3767 der HerrG2962 des WeinbergsG290 ihnenG846 tunG4160 ? 16Er wird kommenG2064 undG2532 dieseG5128 WeingärtnerG1092 umbringenG622 undG2532 den WeinbergG290 anderenG243 gebenG1325. Als sie aberG1161 das hörtenG191, sprachen sieG2036: Das seiG3361 ferneG1096! 17Er aberG1161 sahG1689 sieG846 anG1689 und sprachG2036: WasG5101 istG2076 dennG3767 diesG5124, das geschrieben stehtG1125: "Der SteinG3037, denG3739 die BauleuteG3618 verworfen habenG593, dieserG3778 ist zum EcksteinG2776 G1519 G1137 gewordenG1096 ?"   18JederG3956, der aufG1909 jenenG1565 SteinG3037 fälltG4098, wird zerschmettert werdenG4917; aufG1909 welchenG3739 irgendG302 er aberG1161 fallen wirdG4098, den wirdG846 er zermalmenG3039. 19UndG2532 die HohenpriesterG749 undG2532 die SchriftgelehrtenG1122 suchtenG2212 zuG1722 derselbenG846 StundeG5610 die HändeG5495 anG1909 ihnG846 zu legenG1911, undG2532 sie fürchtetenG5399 das VolkG2992; dennG1063 sie erkanntenG1097, daßG3754 er diesesG5026 GleichnisG3850 aufG4314 sieG846 geredet hatteG2036. 20UndG2532 sie beobachtetenG3906 ihn und sandtenG649 AuflaurerG1455 ausG649, die sichG1438 verstelltenG5271, als ob sie gerechtG1342 wärenG1511, auf daßG2443 sie ihn in seinerG846 RedeG3056 fingenG1949, damitG1519 sie ihnG846 der ObrigkeitG1849 undG2532 der GewaltG746 des LandpflegersG2232 überliefern möchtenG3860. 21UndG2532 sie fragtenG1905 ihnG846 und sagtenG3004: LehrerG1320, wir wissenG1492, daßG3754 du rechtG3723 redestG3004 undG2532 lehrstG1321 undG2532 die PersonG4383 nichtG3756 ansiehstG2983, sondernG235 den WegG3598 GottesG2316 inG1909 WahrheitG225 lehrstG1321. 22Ist es unsG2254 erlaubtG1832, dem KaiserG2541 SteuerG5411 zu gebenG1325 oderG2228 nichtG3756 ? 23AberG1161 ihreG846 ArglistG3834 wahrnehmendG2657, sprach erG2036 zuG4314 ihnenG846: WasG5101 versuchet ihrG3985 michG3165 ? 24ZeigetG1925 mirG3427 einen DenarG1220. WessenG5101 BildG1504 undG2532 ÜberschriftG1923 hat erG2192 ? Sie aber antwortetenG611 undG1161 sprachenG2036: Des KaisersG2541. 25Er aberG1161 sprachG2036 zu ihnenG846: GebetG591 daherG5106 dem KaiserG2541, wasG3588 des KaisersG2541 ist, undG2532 GottG2316, wasG3588 GottesG2316 ist. 26UndG2532 sie vermochtenG2480 nichtG3756 ihn in seinemG846 WorteG4487 vorG1726 dem VolkeG2992 zu fangenG1949; undG2532 sich überG1909 seineG846 AntwortG612 verwunderndG2296, schwiegen sieG4601. 27Es kamenG4334 aberG1161 etlicheG5100 der SadducäerG4523 herzuG4334, welcheG3588 einwendenG483, es gebeG1511 keineG3361 AuferstehungG386, und fragtenG1905 ihnG846  28und sagtenG3004: LehrerG1320, MosesG3475 hat unsG2254 geschriebenG1125: WennG1437 jemandesG5100 BruderG80 stirbtG599, der ein WeibG1135 hatG2192, undG2532 dieserG3778 kinderlosG815 stirbtG599, daßG2443 seinG846 BruderG80 das WeibG1135 nehmeG2983 undG2532 seinemG846 BruderG80 SamenG4690 erweckeG1817.   29Es warenG2258 nunG3767 siebenG2033 BrüderG80. UndG2532 der ersteG4413 nahmG2983 ein WeibG1135 und starbG599 kinderlosG815; 30undG2532 der zweiteG1208 [nahmG2983 das WeibG1135, undG2532 dieserG3778 starbG599 kinderlosG815;] 31undG2532 der dritteG5154 nahmG2983 sieG846; desgleichenG5615 aberG1161 auchG2532 die siebenG2033 hinterließenG2641 keineG3756 KinderG5043 undG2532 starbenG599. 32ZuletztG5305 aberG1161 [von allen]G3956 starbG599 auchG2532 das WeibG1135. 33InG1722 der AuferstehungG386 nunG3767, wessenG5101 WeibG1135 von ihnenG846 wird sieG1096 ? dennG1063 die siebenG2033 hattenG2192 sieG846 zum WeibeG1135. 34UndG2532 JesusG2424 sprachG2036 G611 zu ihnenG846: Die SöhneG5207 dieserG5127 WeltG165 heiratenG1060 undG2532 werden verheiratetG1548; 35die aberG1161 würdig geachtet werdenG2661, jenerG1565 WeltG165 teilhaftig zu seinG5177 undG2532 der AuferstehungG386 ausG1537 den TotenG3498, heiratenG1060 nichtG3777, nochG3777 werden sie verheiratetG1548; 36dennG1063 sie könnenG1410 auch nichtG3777 mehrG2089 sterbenG599, dennG1063 sie sindG1526 Engeln gleichG2465, undG2532 sindG1526 SöhneG5207 GottesG2316, da sie SöhneG5207 der AuferstehungG386 sindG5607. 37DaßG3754 aberG1161 die TotenG3498 auferstehenG1453, hat auchG2532 MosesG3475 angedeutetG3377 "inG1909 dem DornbuschG942 ", wennG5613 er den HerrnG2962 "den GottG2316 AbrahamsG11 undG2532 den GottG2316 IsaaksG2464 undG2532 den GottG2316 JakobsG2384 " nenntG3004.   38Er istG2076 aberG1161 nichtG3756 GottG2316 der TotenG3498, sondernG235 der LebendigenG2198; dennG1063 für ihnG846 lebenG2198 alleG3956. 39EinigeG5100 der SchriftgelehrtenG1122 aberG1161 antwortetenG611 und sprachenG2036: LehrerG1320, du hast wohlG2573 gesprochenG2036. 40DennG1161 sie wagtenG5111 nichtG3765 mehrG2089, ihnG846 über irgendG3762 etwas zu befragenG1905. 41Er aberG1161 sprachG2036 zuG4314 ihnenG846: WieG4459 sagenG3004 sie, daß der ChristusG5547 DavidsG1138 SohnG5207 seiG1511, 42undG2532 DavidG1138 selbstG846 sagtG3004 imG1722 BucheG976 der PsalmenG5568: "Der HerrG2962 sprachG2036 zu meinemG3450 HerrnG2962: Setze dichG2521 zuG1537 meinerG3450 RechtenG1188, 43bisG2193 G302 ich deineG4675 FeindeG2190 legeG5087 zum SchemelG5286 deinerG4675 FüßeG4228 "?   44DavidG1138 alsoG3767 nenntG2564 ihnG846 HerrG2962, undG2532 wieG4459 istG2076 er seinG846 SohnG5207 ? 45Während aberG1161 das ganzeG3956 VolkG2992 zuhörteG191, sprach erG2036 zu seinenG846 JüngernG3101: 46HütetG4337 euch vorG575 den SchriftgelehrtenG1122, dieG3588 inG1722 langen GewändernG4749 einhergehenG4043 wollenG2309 undG2532 die BegrüßungenG783 aufG1722 den MärktenG58 liebenG5368 undG2532 die ersten SitzeG4410 inG1722 den SynagogenG4864 undG2532 die ersten PlätzeG4411 beiG1722 den GastmählernG1173; 47welcheG3739 die HäuserG3614 der WitwenG5503 verschlingenG2719 undG2532 zum ScheinG4392 langeG3117 GebeteG4336 haltenG4336. DieseG3778 werden ein schwereresG4055 GerichtG2917 empfangenG2983. 

Display settings Display settings SStrong's number hide!
/ / 0.028 s.
SOB - version for mobiles, PDA, .. | SOB - the old version