Elberfelder Bible - unrevised version (ca. 1900)Luke - 11. chapter - Luke - chapter 11

Výběr jazyka rozhraní:     

Velikost písma:   12345678910

Display settings Display settings SStrong's number hide!

Výběr jazyka rozhraní:                    

Velikost písma:   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10

Informace o Studijní on-line bibli (SOB) (CZ)

   Aplikace, kterou právě používáte, je biblický program Studijní on-line bible (dále jen SOB) verze 2. Jedná se prozatím o testovací verzi, která je oproti původní verzi postavena na HTML5, využívá JavaScriptovou knihovnu JQuery a framework Bootstrap. Nová verze přináší v některých ohledech zjednodušení, v některých ohledech je tomu naopak. Hlavní výhodou by měla být možnost využívání knihovny JQuery pro novou verzi tooltipů (ze kterých je nově možné kopírovat jejich obsah, případně kliknout na aktivní odkazy na nich). V nové verzi by zobrazení překladů i vyhledávek mělo vypadat "profesionálněji", k dispozici by měly být navíc např. informace o modulech apod. Přehrávač namluvených překladů je nyní postaven na technologii HTML5, tzn., že již ke svému provozu nepotřebuje podporu Flash playeru (který již oficiálně např. pro platformu Android není k dispozici, a u kterého se počítá s postupným všeobecným útlumem).

© 2011-2100
 

 

Information about the "Online Bible Study" (SOB) (EN)

   Application you're using is a biblical program Online Bible Study (SOB), version Nr. 2. This is yet a testing release, which is (compared to the previous version) based on HTML5, uses JQuery JavaScript library and Bootstrap framework. The new version brings in some aspects simplifications. The major advantage should be the possibility of using JQuery for the new version tooltips (from which it is now possible to copy their content, or click on active hyperlinks). In the new version are also available informations about the modules and the like. The player of the narrated translations is now HTML5 powered (he does not need Flash player). I hope, that the new features will be gradually added.

 

 

 

Kontakt

(kontaktné informácie - contact info - Kontaktinformationen - контактная информация - informacje kontaktowe - información de contacto - πληροφορίες επικοινωνίας)

 

Diviš Libor
URL: www.obohu.cz
E-mail: infoobohu.cz
Skype: libordivis

 

 

 

Elberfelder Bible - unrevised version (ca. 1900)

... no information about this module ...

 

Guestbook

 

 

Guestbook 

 Ani Gallert   (4.7.2018 - 16:24)
E-mail: cactus.gomeragmail.com
Vielen, vielen Dank für diese Seite (und dass wir sie kostenfrei nutzen können)! Sie ist sehr gut gemacht und eröffnet beim Bibelstudium völlig neue Einblicke! Eine dringende Frage habe ich zur Adolf Ernst Knoch Bibel - die Begriffe, die kursiv und hell in den Versen dargestellt sind - bedeuteten diese, die Worte wurden von Knoch hinzugefügt, weil im Original nicht mehr erhalten? Oder wie ist das zu verstehen? Vielen Dank und Gottes Segen, Ani

Hallo, Ani. Kursiv und hell - das sind die Worte, die nicht im Originaltext sind, aber sie sind wichtig für das richtige Verständnis. Sie können es im VERGLEICHS-MODUS gut sehen. Schauen Sie sich zum Beispiel das Münchener Neues Testament an...     Libor

Andreas Boldt   (27.2.2018 - 05:41)
E-mail: andyp1gmx.net
Ich habe diese Seite gefunden um einfach Bibel online zu benutzen in verschiedenen Sprachen - ich bin überzeugt das Gott sein Wort bewahrt hat in allen Sprachen. Und weiß bis zum Ende hin wird sein Wort leuchten. "Denn mein Wort wird nicht leer zu mir zurückkehren..." - Gottes Segen für die segensreiche Arbeit die ihr tut. Leider kann ich kein Tscheschisch aber habe auch Bekannte in der Slowakei und bin Euch sehr verbunden im Sinne des Protestantismus. Ich benutze die Bibel jeden Tag. Andreas Boldt

Ich danke Ihnen, Andreas. Diese Anwendung ist viel mehr als nur eine Online-Bibel. Versuchen Sie bitte herauszufinden, welche Optionen und Funktionen SOB anbietet... (Anleitung) Libor

Juraj Kaličiak   (5.2.2018 - 11:06)
E-mail: juro.kaliciakgmail.com
Nech Vám pán odplatí Jeho spôsobom, toto je nejlepšia verzia práce s Božím slovom. Vyhladávanie, režim porovnávania sú skvelé. Pracujem s touto stránkou už celé roky a cítim povinnosť povzbudiť autorov, že je toto určite požehnaná práca. Veľa to používam aj na mobile, ako rýchlu online bibliu. Oceňujem odvahu vydania prekladu Jozefa Roháčka v edícii Dušana Seberíniho s doslovným prekladom Božieho mena. Výborná je možnosť porovnania s gréckymi originál textami so strongovými číslami. Buďte požehnaní bratia. Juraj

Vďaka Juraj. Je príjemné počuť, že tento biblický program používate už dlhší čas, a že ste s ním spokojný. Snažím sa SOB stále vylepšovať. Nie sú žiadni autori - je iba jeden amatér, ktorý chce (okrem bežných funkcií biblických programov) najmä sprístupniť originálny text biblie pre všetkých - aj bez znalosti biblických jazykov. Libor

John Builer   (30.1.2018 - 07:07)
E-mail: Johnbuilercontbay.com
Ganz, ganz grosse Klasse, diese Seite, besser, als alles andere!!! Vielen Dank!!! Bitte machen Sie so weiter!!! Danke! Regards, John Builer

Danke, ich schätze es wirklich ...

Zdeněk Staněk   (27.12.2017 - 15:34)
E-mail: zdenek.stanekwhitepaper.bluefile.cz
WLC 5M 6:4 v prvním slově chybí souhláska ajin a v posledním slově dálet. Díval jsem se do jiných zpracování textu WLC a tam jsou.

OK. Upravil jsem text podle textu Tanachu.

Vladimir Bartoš   (23.11.2017 - 23:15)
E-mail: bartos.vlemail.cz
Tyto stránky jsem objevil náhodou, když jsem hledal on line čtení Bible. Jsem úplně nadšený z toho, jaké jsou zde možností a chci za to poděkovat!!

Jsem rád, že Vás tento on-line biblický program tolik zaujal. Věřím, že se to ještě zlepší, když si prostudujete návod, případně novinky na Facebooku :-)

Libor Diviš   (14.10.2016 - 08:02)
Vítejte v knize hostů. Sem můžete vkládat své komentáře k nové verzi SOB (Studijní on-line bible). Jen bych Vás chtěl poprosit, abyste si předtím prostudovali návod k tomuto biblickému programu.

Welcome. Here you can write your comments relating to this new version of the online biblical program SOB (Online Bible Study) - your assessment, proposals, error notices etc.

 

 

   

Elberfelder Bible - unrevised version (ca. 1900)


1UndG2532 es geschahG1096, alsG1722 erG846 anG1722 einem gewissenG5100 OrteG5117 warG1511 und beteteG4336, da sprachG2036, alsG5613 er aufhörteG3973, einerG5100 seinerG846 JüngerG3101 zuG4314 ihmG846: HerrG2962, lehreG1321 unsG2248 betenG4336, wieG2531 auchG2532 JohannesG2491 seineG846 JüngerG3101 lehrteG1321. 2Er sprachG2036 aberG1161 zu ihnenG846: WennG3752 ihr betetG4336, so sprechetG3004: VaterG2257 G3962, geheiligt werdeG37 deinG4675 NameG3686; deinG4675 ReichG932 kommeG2064; 3unserG2257 nötigesG1967 BrotG740 gibG1325 unsG2254 täglichG2596 G2250; 4undG2532 vergibG863 unsG2254 unsereG2257 SündenG266, dennG1063 auchG2532 wir selbst vergebenG863 jedemG3956, der unsG2254 schuldig istG3784; undG2532 führeG1533 unsG2248 nichtG3361 inG1519 VersuchungG3986. 5UndG2532 er sprachG2036 zuG4314 ihnenG846: WerG5101 vonG1537 euchG5216 wird einen FreundG5384 habenG2192 undG2532 wird um MitternachtG3317 zuG4314 ihmG846 gehenG4198 undG2532 zu ihmG846 sagenG2036: FreundG5384, leiheG5531 mirG3427 dreiG5140 BroteG740, 6daG1894 meinG3450 FreundG5384 vonG1537 der ReiseG3598 beiG4314 mirG3165 angelangt istG3854, undG2532 ich nichtG3756 habeG2192 wasG3739 ich ihmG846 vorsetzen sollG3908; 7und jenerG2548 würdeG611 von innenG2081 antwortenG611 und sagenG2036: MacheG3930 mirG3427 keineG3361 MüheG2873; die TürG2374 istG2808 schonG2235 geschlossenG2808, undG2532 meineG3450 KinderG3813 sindG1526 beiG3326 mirG1700 imG1519 BettG2845; ich kannG1410 nichtG3756 aufstehenG450 und dirG4671 gebenG1325 ? 8Ich sageG3004 euchG5213, wennG1499 er auchG2532 nichtG3756 aufstehenG1453 undG2532 ihmG846 geben wirdG1325, weilG1223 er seinG846 FreundG5384 istG1511, so wird er wenigstensG1065 umG1223 seinerG846 UnverschämtheitG335 willenG1223 aufstehenG450 und ihmG846 gebenG1325, so vielG3745 er bedarfG5535. 9UndG2504 ich sageG3004 euchG5213: BittetG154, undG2532 es wird euchG5213 gegeben werdenG1325; suchetG2212, undG2532 ihr werdet findenG2147; klopfet anG2925, undG2532 es wird euchG5213 aufgetan werdenG455. 10DennG1063 jederG3956 BittendeG154 empfängtG2983, undG2532 der SuchendeG2212 findetG2147, undG2532 dem AnklopfendenG2925 wird aufgetan werdenG455. 11WerG5101 aberG1161 ist ein VaterG3962 unter euchG5216, den der SohnG5207 um BrotG740 bitten wirdG154 - er wird ihmG846 doch nicht einen SteinG3037 gebenG1929 G3361 ? oder auchG2532 um einen FischG2486 - er wirdG1929 ihmG846 stattG473 des FischesG2486 doch nicht eine SchlangeG3789 gebenG1929 G3361 ? 12oderG2228 auchG2532 wennG1437 er um ein EiG5609 bäteG154 - er wird ihmG846 doch nicht einen SkorpionG4651 gebenG1929 G3361 ? 13WennG1487 nunG3767 ihrG5210, die ihr böseG4190 seidG5225, eurenG5216 KindernG5043 guteG18 GabenG1390 zu gebenG1325 wissetG1492, wievielG4214 mehrG3123 wirdG1325 der VaterG3962, der vomG1537 HimmelG3772 ist, den HeiligenG40 GeistG4151 gebenG1325 denen, die ihnG846 bittenG154! 14UndG2532 er triebG2258 G1544 einen DämonG1140 aus, undG2532 derselbeG846 warG2258 stummG2974. Es geschahG1096 aberG1161, als der DämonG1140 ausgefahren warG1831, redeteG2980 der StummeG2974; undG2532 die VolksmengeG3793 verwunderte sichG2296. 15EinigeG5100 aberG1161 vonG1537 ihnenG846 sagtenG2036: DurchG1722 BeelzebubG954, den OberstenG758 der DämonenG1140, treibtG1544 er die DämonenG1140 ausG1544. 16AndereG2087 aberG1161, ihnG846 versuchendG3985, fordertenG2212 vonG3844 ihmG846 ein ZeichenG4592 ausG1537 dem HimmelG3772. 17Da erG846 aberG1161 ihreG846 GedankenG1270 wußteG1492, sprachG2036 er zu ihnenG846: JedesG3956 ReichG932, das widerG1909 sich selbstG1438 entzweit istG1266, wird verwüstetG2049, undG2532 HausG3624 widerG1909 HausG3624 entzweit fälltG4098.   18WennG1499 aberG1161 auchG1499 der SatanG4567 widerG1909 sich selbstG1438 entzweit istG1266, wieG4459 wirdG2476 seinG846 ReichG932 bestehenG2476 ? weilG3754 ihr sagetG3004, daß ichG3165 durchG1722 BeelzebubG954 die DämonenG1140 austreibeG1544. 19WennG1487 aberG1161 ichG1473 durchG1722 BeelzebubG954 die DämonenG1140 austreibeG1544, durchG1722 wenG5101 treibenG1544 eureG5216 SöhneG5207 sie ausG1544 ? DarumG1223 G5124 werden sie eureG5216 RichterG2923 seinG2071. 20WennG1487 ich aberG1161 durchG1722 den FingerG1147 GottesG2316 die DämonenG1140 austreibeG1544, so ist alsoG686 das ReichG932 GottesG2316 zuG1909 euchG5209 hingekommenG5348.   21WennG3752 der StarkeG2478 bewaffnetG2528 seinenG833 HofG1438 bewachtG5442, so istG2076 seineG846 HabeG5224 inG1722 FriedenG1515; 22wennG1875 aberG1161 ein StärkererG2478 als erG846 über ihn kommtG1904 und ihnG846 besiegtG3528, so nimmtG142 er seineG846 ganze WaffenrüstungG3833 wegG142, aufG1909 welcheG3739 er vertrauteG3982, undG2532 seineG846 BeuteG4661 teiltG1239 er ausG1239. 23Wer nichtG3361 mitG3326 mirG1700 istG5607, istG2076 widerG2596 michG1700; undG2532 wer nichtG3361 mitG3326 mirG1700 sammeltG4863, zerstreutG4650. 24WennG3752 der unreineG169 GeistG4151 vonG575 dem MenschenG444 ausgefahren istG1831, so durchwandertG1330 G1223 er dürreG504 ÖrterG5117, RuheG372 suchendG2212; undG2532 da er sie nichtG3361 findetG2147, spricht erG3004: Ich will inG1519 meinG3450 HausG3624 zurückkehrenG5290, von woG3606 ich ausgegangen binG1831; 25undG2532 wenn er kommtG2064, findetG2147 er es gekehrtG4563 undG2532 geschmücktG2885. 26DannG5119 gehtG4198 er hinG4198 undG2532 nimmtG3880 siebenG2033 andereG2087 GeisterG4151 mitG3880, böserG4191 als er selbstG1438, undG2532 sie gehen hineinG1525 und wohnenG2730 daselbstG1563; undG2532 das LetzteG2078 jenesG1565 MenschenG444 wirdG1096 ärgerG5501 als das ErsteG4413. 27Es geschahG1096 aberG1161, indemG1722 erG846 diesG5023 sagteG3004, erhobG1869 ein gewissesG5100 WeibG1135 ausG1537 der VolksmengeG3793 ihre StimmeG5456 undG2532 sprachG2036 zu ihmG846: GlückseligG3107 der LeibG2836, der dichG4571 getragenG941, undG2532 die BrüsteG3149, dieG3739 du gesogen hastG2337! 28Er aberG1161 sprachG2036: Ja, vielmehrG3304 glückseligG3107 die das WortG3056 GottesG2316 hörenG191 undG2532 bewahrenG846 G5442! 29Als aberG1161 die VolksmengeG3793 sich zusammendrängteG1865, fingG756 er an zu sagenG3004: DiesesG3778 Geschlecht istG2076 ein bösesG4190 GeschlechtG1074; es fordertG1934 ein ZeichenG4592, undG2532 keinG3756 ZeichenG4592 wirdG1325 ihmG846 gegeben werdenG1325, alsG1508 nur das ZeichenG4592 Jonas'G2495 G4396. 30DennG1063 gleichwieG2531 JonasG2495 den NinivitenG3536 ein ZeichenG4592 warG1096, soG3779 wirdG2071 es auchG2532 der SohnG5207 des MenschenG444 diesemG5026 GeschlechtG1074 seinG2071. 31Eine KöniginG938 des SüdensG3558 wird auftretenG1453 imG1722 GerichtG2920 mitG3326 den MännernG435 diesesG5026 GeschlechtsG1074 undG2532 wird sieG846 verdammenG2632; dennG3754 sie kamG2064 vonG1537 den EndenG4009 der ErdeG1093, um die WeisheitG4678 SalomonsG4672 zu hörenG191; undG2532 sieheG2400, mehr alsG4119 SalomonG4672 ist hierG5602. 32MännerG435 von NiniveG3535 werden aufstehenG450 imG1722 GerichtG2920 mitG3326 diesemG5026 GeschlechtG1074 undG2532 werden esG846 verdammenG2632; dennG3754 sie taten BußeG3340 aufG1519 die PredigtG2782 Jonas'G2495; undG2532 sieheG2400, mehr alsG4119 JonasG2495 ist hierG5602. 33NiemandG3762 aberG1161, der eine LampeG3088 angezündetG681 hat, stelltG5087 sie insG1519 VerborgeneG2926, nochG3761 unterG5259 den ScheffelG3426, sondernG235 aufG1909 das LampengestellG3087, auf daßG2443 die HereinkommendenG1531 G3588 den ScheinG5338 sehenG991. 34Die LampeG3088 des LeibesG4983 istG2076 dein AugeG3788; wennG3767 G1875 deinG4675 AugeG3788 einfältigG573 istG5600, so istG2076 auchG2532 deinG4675 ganzerG3650 LeibG4983 lichtG5460; wennG3752 es aberG1161 böseG4190 istG5600, so ist auchG2532 deinG4675 LeibG4983 finsterG4652. 35SieheG4648 nunG3767 zu, daß das LichtG5457, welchesG3588 inG1722 dirG4671 ist, nichtG3361 FinsternisG4655 istG2076. 36WennG1487 nunG3767 deinG4675 ganzerG3650 LeibG4983 lichtG5460 ist und keinenG5100 G3361 finsternG4652 TeilG3313 hatG2192, so wird er ganzG3650 lichtG5460 seinG2071, wieG5613 wennG3752 die LampeG3088 mit ihrem StrahleG796 dichG4571 erleuchteteG5461.   37IndemG1722 er aberG1161 redeteG2980, batG2065 ihnG846 ein gewisserG5100 PharisäerG5330, daßG3704 er beiG3844 ihmG846 zu Mittag essen möchteG709; er gingG1525 aberG1161 hineinG1525 und legte sich zu TischeG377. 38Als aberG1161 der PharisäerG5330 es sahG1492, verwunderteG2296 er sich, daßG3754 er sich nichtG3756 erstG4412 vorG4253 dem EssenG712 gewaschen hatteG907. 39Der HerrG2962 aberG1161 sprachG2036 zuG4314 ihmG846: JetztG3568, ihrG5210 PharisäerG5330, reinigetG2511 ihr das ÄußereG1855 des BechersG4221 undG2532 der SchüsselG4094, euerG5216 InneresG2081 aberG1161 ist vollerG1073 RaubG724 undG2532 BosheitG4189. 40TorenG878! hatG4160 nichtG3756 der, welcher das ÄußereG3588 G1855 gemacht hatG4160, auchG2532 das InnereG3588 G2081 gemachtG4160 ? 41GebetG1325 vielmehrG4133 AlmosenG1654 von dem, was ihr habtG1751, undG2532 sieheG2400, allesG3956 istG2076 euchG5213 reinG2513. 42AberG235 weheG3759 euchG5213 PharisäernG5330! dennG3754 ihr verzehntetG586 die KrausemünzeG2238 undG2532 die RauteG4076 undG2532 allesG3956 KrautG3001, undG2532 übergehetG3928 das GerichtG2920 undG2532 die LiebeG26 GottesG2316; dieseG5023 Dinge hättetG1163 ihr tunG4160 undG2532 jeneG2548 nichtG3361 lassen sollenG863. 43WeheG3759 euchG5213 PharisäernG5330! dennG3754 ihr liebetG25 den ersten SitzG4410 inG1722 den SynagogenG4864 undG2532 die BegrüßungenG783 aufG1722 den MärktenG58. 44WeheG3759 euchG5213! dennG3754 ihr seidG2075 wieG5613 die GrüfteG3419, dieG3588 verborgen sindG82, undG2532 die MenschenG444, die darüberG1883 wandelnG4043, wissenG1492 es nichtG3756. 45AberG1161 einerG5100 der GesetzgelehrtenG3544 antworteteG611 und sprichtG3004 zu ihmG846: LehrerG1320, indem du diesesG5023 sagstG3004, schmähstG5195 du auchG2532 unsG2248. 46Er aberG1161 sprachG2036: AuchG2532 euchG5213 GesetzgelehrtenG3544 weheG3759! dennG3754 ihr belastetG5412 die MenschenG444 mit schwer zu tragendenG1419 LastenG5413, undG2532 selbstG846 rühretG4379 ihr die LastenG5413 nichtG3756 mit einemG1520 eurerG5216 FingerG1147 anG4379. 47WeheG3759 euchG5213! dennG3754 ihr bauetG3618 die GrabmälerG3419 der ProphetenG4396, eureG5216 VäterG3962 aberG1161 haben sieG846 getötetG615. 48AlsoG686 gebet ihr ZeugnisG3140 undG2532 stimmetG4909 den WerkenG2041 eurerG5216 VäterG3962 beiG4909; dennG3754 sieG846 G3303 haben sieG846 getötetG615, ihrG5210 aberG1161 bauetG3618 [ihreG846 Grabmäler]G3419. 49DarumG1223 G5124 hat auchG2532 die WeisheitG4678 GottesG2316 gesagtG2036: Ich werde ProphetenG4396 undG2532 ApostelG652 zuG1519 ihnenG846 sendenG649, undG2532 etliche vonG1537 ihnenG846 werden sie tötenG615 undG2532 vertreibenG1559, 50auf daßG2443 das BlutG129 allerG3956 ProphetenG4396, welchesG3588 vonG575 GrundlegungG2602 der WeltG2889 an vergossen worden istG1632, vonG575 diesemG5026 GeschlechtG1074 gefordert werdeG1567: 51vonG575 dem BluteG129 AbelsG6 bis zuG2193 dem BluteG129 Zacharias'G2197, welcherG3588 umkamG622 zwischenG3342 dem AltarG2379 undG2532 dem HauseG3624; jaG3483, sageG3004 ich euchG5213, es wird vonG575 diesemG5026 GeschlechtG1074 gefordert werdenG1567. 52WeheG3759 euchG5213 GesetzgelehrtenG3544! dennG3754 ihr habt den SchlüsselG2807 der ErkenntnisG1108 weggenommenG142; ihr selbstG846 seid nichtG3756 hineingegangenG1525, undG2532 die HineingehendenG1525 habt ihr gehindertG2967. 53Als er aberG1161 diesG5023 zuG4314 ihnenG846 sagteG3004, fingenG756 die SchriftgelehrtenG1122 undG2532 die PharisäerG5330 anG756 hartG1171 auf ihnG846 einzudringenG1758 undG2532 ihnG846 überG4012 vielesG4119 auszufragenG653; 54und sie lauerten aufG1748 ihnG846, etwasG5100 ausG1537 seinemG846 MundeG4750 zu erjagenG2212 G2340. 

Display settings Display settings SStrong's number hide!
/ / 0.021 s.
SOB - version for mobiles, PDA, .. | SOB - the old version