Elberfelder Bible - unrevised version (ca. 1900)Luke - 10. chapter - Luke - chapter 10

Výběr jazyka rozhraní:     

Velikost písma:   12345678910

Display settings Display settings SStrong's number hide!

Výběr jazyka rozhraní:                    

Velikost písma:   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10

Informace o Studijní on-line bibli (SOB) (CZ)

   Aplikace, kterou právě používáte, je biblický program Studijní on-line bible (dále jen SOB) verze 2. Jedná se prozatím o testovací verzi, která je oproti původní verzi postavena na HTML5, využívá JavaScriptovou knihovnu JQuery a framework Bootstrap. Nová verze přináší v některých ohledech zjednodušení, v některých ohledech je tomu naopak. Hlavní výhodou by měla být možnost využívání knihovny JQuery pro novou verzi tooltipů (ze kterých je nově možné kopírovat jejich obsah, případně kliknout na aktivní odkazy na nich). V nové verzi by zobrazení překladů i vyhledávek mělo vypadat "profesionálněji", k dispozici by měly být navíc např. informace o modulech apod. Přehrávač namluvených překladů je nyní postaven na technologii HTML5, tzn., že již ke svému provozu nepotřebuje podporu Flash playeru (který již oficiálně např. pro platformu Android není k dispozici, a u kterého se počítá s postupným všeobecným útlumem).

© 2011-2100
 

 

Information about the "Online Bible Study" (SOB) (EN)

   Application you're using is a biblical program Online Bible Study (SOB), version Nr. 2. This is yet a testing release, which is (compared to the previous version) based on HTML5, uses JQuery JavaScript library and Bootstrap framework. The new version brings in some aspects simplifications. The major advantage should be the possibility of using JQuery for the new version tooltips (from which it is now possible to copy their content, or click on active hyperlinks). In the new version are also available informations about the modules and the like. The player of the narrated translations is now HTML5 powered (he does not need Flash player). I hope, that the new features will be gradually added.

 

 

 

Kontakt

(kontaktné informácie - contact info - Kontaktinformationen - контактная информация - informacje kontaktowe - información de contacto - πληροφορίες επικοινωνίας)

 

Diviš Libor
URL: www.obohu.cz
E-mail: infoobohu.cz
Skype: libordivis

 

 

 

Elberfelder Bible - unrevised version (ca. 1900)

... no information about this module ...

 

Guestbook

 

 

Guestbook 

 Ani Gallert   (4.7.2018 - 16:24)
E-mail: cactus.gomeragmail.com
Vielen, vielen Dank für diese Seite (und dass wir sie kostenfrei nutzen können)! Sie ist sehr gut gemacht und eröffnet beim Bibelstudium völlig neue Einblicke! Eine dringende Frage habe ich zur Adolf Ernst Knoch Bibel - die Begriffe, die kursiv und hell in den Versen dargestellt sind - bedeuteten diese, die Worte wurden von Knoch hinzugefügt, weil im Original nicht mehr erhalten? Oder wie ist das zu verstehen? Vielen Dank und Gottes Segen, Ani

Hallo, Ani. Kursiv und hell - das sind die Worte, die nicht im Originaltext sind, aber sie sind wichtig für das richtige Verständnis. Sie können es im VERGLEICHS-MODUS gut sehen. Schauen Sie sich zum Beispiel das Münchener Neues Testament an...     Libor

Andreas Boldt   (27.2.2018 - 05:41)
E-mail: andyp1gmx.net
Ich habe diese Seite gefunden um einfach Bibel online zu benutzen in verschiedenen Sprachen - ich bin überzeugt das Gott sein Wort bewahrt hat in allen Sprachen. Und weiß bis zum Ende hin wird sein Wort leuchten. "Denn mein Wort wird nicht leer zu mir zurückkehren..." - Gottes Segen für die segensreiche Arbeit die ihr tut. Leider kann ich kein Tscheschisch aber habe auch Bekannte in der Slowakei und bin Euch sehr verbunden im Sinne des Protestantismus. Ich benutze die Bibel jeden Tag. Andreas Boldt

Ich danke Ihnen, Andreas. Diese Anwendung ist viel mehr als nur eine Online-Bibel. Versuchen Sie bitte herauszufinden, welche Optionen und Funktionen SOB anbietet... (Anleitung) Libor

Juraj Kaličiak   (5.2.2018 - 11:06)
E-mail: juro.kaliciakgmail.com
Nech Vám pán odplatí Jeho spôsobom, toto je nejlepšia verzia práce s Božím slovom. Vyhladávanie, režim porovnávania sú skvelé. Pracujem s touto stránkou už celé roky a cítim povinnosť povzbudiť autorov, že je toto určite požehnaná práca. Veľa to používam aj na mobile, ako rýchlu online bibliu. Oceňujem odvahu vydania prekladu Jozefa Roháčka v edícii Dušana Seberíniho s doslovným prekladom Božieho mena. Výborná je možnosť porovnania s gréckymi originál textami so strongovými číslami. Buďte požehnaní bratia. Juraj

Vďaka Juraj. Je príjemné počuť, že tento biblický program používate už dlhší čas, a že ste s ním spokojný. Snažím sa SOB stále vylepšovať. Nie sú žiadni autori - je iba jeden amatér, ktorý chce (okrem bežných funkcií biblických programov) najmä sprístupniť originálny text biblie pre všetkých - aj bez znalosti biblických jazykov. Libor

John Builer   (30.1.2018 - 07:07)
E-mail: Johnbuilercontbay.com
Ganz, ganz grosse Klasse, diese Seite, besser, als alles andere!!! Vielen Dank!!! Bitte machen Sie so weiter!!! Danke! Regards, John Builer

Danke, ich schätze es wirklich ...

Zdeněk Staněk   (27.12.2017 - 15:34)
E-mail: zdenek.stanekwhitepaper.bluefile.cz
WLC 5M 6:4 v prvním slově chybí souhláska ajin a v posledním slově dálet. Díval jsem se do jiných zpracování textu WLC a tam jsou.

OK. Upravil jsem text podle textu Tanachu.

Vladimir Bartoš   (23.11.2017 - 23:15)
E-mail: bartos.vlemail.cz
Tyto stránky jsem objevil náhodou, když jsem hledal on line čtení Bible. Jsem úplně nadšený z toho, jaké jsou zde možností a chci za to poděkovat!!

Jsem rád, že Vás tento on-line biblický program tolik zaujal. Věřím, že se to ještě zlepší, když si prostudujete návod, případně novinky na Facebooku :-)

Libor Diviš   (14.10.2016 - 08:02)
Vítejte v knize hostů. Sem můžete vkládat své komentáře k nové verzi SOB (Studijní on-line bible). Jen bych Vás chtěl poprosit, abyste si předtím prostudovali návod k tomuto biblickému programu.

Welcome. Here you can write your comments relating to this new version of the online biblical program SOB (Online Bible Study) - your assessment, proposals, error notices etc.

 

 

   

Elberfelder Bible - unrevised version (ca. 1900)


1NachG3326 diesemG5023 aberG1161 bestellteG322 der HerrG2962 auchG2532 siebenzigG1440 andereG2087 undG2532 sandteG649 sieG846 zu jeG303 zweiG1417 vorG4253 seinemG846 AngesichtG4383 herG649 inG1519 jedeG3956 StadtG4172 undG2532 jeden OrtG5117, wohinG3757 er selbstG846 kommenG2064 wollteG3195.   2Er sprachG3004 aberG3767 zuG4314 ihnenG846: Die ErnteG2326 zwarG3303 ist großG4183, der ArbeiterG2040 aberG1161 sind wenigeG3641. BittetG1189 nunG3767 den HerrnG2962 der ErnteG2326, daßG3704 er ArbeiterG2040 aussendeG1544 inG1519 seineG846 ErnteG2326. 3Gehet hinG5217! SieheG2400, ichG1473 sendeG649 euchG5209 wieG5613 LämmerG704 inmittenG3319 vonG1722 WölfenG3074. 4TragetG941 wederG3361 BörseG905 nochG3361 TascheG4082, nochG3366 SandalenG5266, undG2532 grüßetG782 niemandenG3367 aufG2596 dem WegeG3598. 5InG1519 welchesG3739 HausG3614 irgendG302 ihr aberG1161 eintretetG1525, sprechetG3004 zuerstG4412: FriedeG1515 diesemG5129 HauseG3624! 6UndG2532 wennG1437 G3303 daselbstG1563 ein SohnG5207 des FriedensG1515 istG5600, so wird euerG5216 FriedeG1515 aufG1909 demselbenG846 ruhenG1879; wenn aber nichtG1490, so wird er zuG1909 euchG5209 zurückkehrenG344. 7InG1722 demselbenG846 HauseG3614 aberG1161 bleibetG3306, und essetG2068 undG2532 trinketG4095 wasG3844 sieG846 habenG3844; dennG1063 der ArbeiterG2040 istG2076 seinesG846 LohnesG3408 wertG514. GehetG3327 nichtG3361 vonG1537 einem HauseG3614 zumG1519 anderenG3614. über. 8UndG2532 G1161 inG1519 welcheG3739 StadtG4172 irgendG302 ihr eintretetG1525, undG2532 sie euchG5209 aufnehmenG1209, da esset wasG2068 euchG5213 vorgesetzt wirdG3908, 9undG2532 heiletG2323 die KrankenG772 inG1722 ihrG846 undG2532 sprechetG3004 zu ihnenG846: Das ReichG932 GottesG2316 ist nahe zuG1909 euchG5209 gekommenG1448. 10InG1519 welcheG3739 StadtG4172 irgendG302 ihr aberG1161 eingetreten seidG1525, undG2532 sie euchG5209 nichtG3361 aufnehmenG1209, da gehet hinausG1831 aufG1519 ihreG846 StraßenG4113 und sprechetG2036: 11AuchG2532 den StaubG2868, derG3588 unsG2254 ausG1537 eurerG5216 StadtG4172 an den Füßen hängtG2853, schüttelnG631 wir gegen euchG5213 abG631; dochG4133 diesesG5124 wissetG1097, daßG3754 das ReichG932 GottesG2316 nahe gekommen istG1448 G1909 G5209. 12IchG1161 sageG3004 euchG5213, daßG3754 es SodomG4670 anG1722 jenemG1565 TageG2250 erträglicherG414 ergehen wirdG2071, alsG2228 jenerG1565 StadtG4172. 13WeheG3759 dirG4671, ChorazinG5523! weheG3759 dirG4671, BethsaidaG966! dennG3754 wennG1487 inG1722 TyrusG5184 undG2532 SidonG4605 die WunderwerkeG1411 geschehen wärenG1096, dieG3588 unterG1722 euchG5213 geschehen sindG1096, längstG3819 hättenG3340 sie, inG1722 G302 SackG4526 undG2532 AscheG4700 sitzendG2521, Buße getanG3340. 14DochG4133 TyrusG5184 undG2532 SidonG4605 wird es erträglicherG414 ergehenG2071 imG1722 GerichtG2920 alsG2228 euchG5213. 15UndG2532 duG4771, KapernaumG2584, dieG3588 du bis zumG2193 HimmelG3772 erhöht worden bistG5312, bis zumG2193 HadesG86 wirst du hinabgestoßen werdenG2601. 16Wer euchG5216 hörtG191, hörtG191 michG1700; undG2532 wer euchG5209 verwirftG114, verwirftG114 michG1691; wer aberG1161 michG1691 verwirftG114, verwirftG114 den, der michG3165 gesandt hatG649. 17Die SiebenzigG1440 aberG1161 kehrtenG5290 mitG3326 FreudenG5479 zurückG5290 und sprachenG3004: HerrG2962, auchG2532 die DämonenG1140 sind unsG2254 untertanG5293 inG1722 deinemG4675 NamenG3686. 18Er sprachG2036 aberG1161 zu ihnenG846: Ich schauteG2334 den SatanG4567 wieG5613 einen BlitzG796 vomG1537 HimmelG3772 fallenG4098. 19SieheG2400, ich gebeG1325 euchG5213 die GewaltG1849, aufG1883 SchlangenG3789 undG2532 SkorpionenG4651 zu tretenG3961, undG2532 überG1909 die ganzeG3956 KraftG1411 des FeindesG2190, undG2532 nichtsG3762 sollG91 euchG5209 irgendwieG3364 beschädigenG91. 20DochG4133 darüberG1722 G5129 freuetG5463 euch nichtG3361, daßG3754 euchG5213 die GeisterG4151 untertan sindG5293; freuetG5463 euch aberG1161 G3123, daßG3754 eureG5216 NamenG3686 inG1722 den HimmelnG3772 angeschrieben sindG1125. 21InG1722 selbigerG846 StundeG5610 frohlockteG21 JesusG2424 im GeisteG4151 undG2532 sprachG2036: Ich preiseG1843 dichG4671, VaterG3962, HerrG2962 des HimmelsG3772 undG2532 der ErdeG1093, daßG3754 du diesG5023 vorG575 WeisenG4680 undG2532 VerständigenG4908 verborgen hastG613, undG2532 hast esG846 UnmündigenG3516 geoffenbartG601. JaG3483, VaterG3962, dennG3754 alsoG3779 war esG1096 wohlgefälligG2107 vorG1715 dirG4675 G1715. 22AllesG3956 ist mirG3427 übergebenG3860 vonG5259 meinemG3450 VaterG3962; undG2532 niemandG3762 erkenntG1097, werG5101 der SohnG5207 istG2076, alsG1508 nur der VaterG3962; undG2532 werG5101 der VaterG3962 istG2076, alsG1508 nur der SohnG5207, undG2532 wemG3739 irgendG1437 der SohnG5207 ihnG846 offenbarenG601 willG1014. 23UndG2532 er wandte sichG4762 zuG4314 den JüngernG3101 besondersG2398 G2596 und sprachG2036: GlückseligG3107 die AugenG3788, welcheG3588 sehenG991 wasG3739 ihrG5210 sehetG991! 24DennG1063 ich sageG3004 euchG5213, daßG3754 vieleG4183 ProphetenG4396 undG2532 KönigeG935 begehrt habenG2309, zu sehenG1492, wasG3739 ihrG5210 sehetG991, undG2532 habenG1492 es nichtG3756 gesehenG1492, undG2532 zu hörenG191 wasG3739 ihr höretG191, undG2532 habenG191 es nichtG3756 gehörtG191. 25UndG2532 sieheG2400, ein gewisserG5100 GesetzgelehrterG3544 stand aufG450 undG2532 versuchteG1598 ihnG846 und sprachG3004: LehrerG1320, wasG5101 muß ich getan habenG4160, um ewigesG166 LebenG2222 zu ererbenG2816 ? 26Er aberG1161 sprachG2036 zuG4314 ihmG846: WasG5101 stehtG1125 inG1722 dem GesetzG3551 geschriebenG1125 ? wieG4459 liesest duG314 ? 27Er aberG1161 antworteteG611 und sprachG2036: "Du sollst den HerrnG2962, deinenG4675 GottG2316, liebenG25 ausG1537 deinemG4675 ganzenG3650 HerzenG2588 undG2532 mitG1537 deinerG4675 ganzenG3650 SeeleG5590 undG2532 mitG1537 deinerG4675 ganzenG3650 KraftG2479 undG2532 mitG1537 deinemG4675 ganzenG3650 VerstandeG1271, undG2532 deinenG4675 NächstenG4139 wieG5613 dich selbstG4572 ".   28Er sprachG2036 aberG1161 zu ihmG846: Du hast rechtG3723 geantwortetG611; tueG4160 diesG5124, undG2532 du wirst lebenG2198. 29Indem er aberG1161 sich selbstG1438 rechtfertigenG1344 wollteG2309, sprachG2036 er zuG4314 JesuG2424: UndG2532 werG5101 istG2076 meinG3450 NächsterG4139 ? 30JesusG2424 aberG1161 erwiderteG5274 und sprachG2036: Ein gewisserG5100 MenschG444 gingG2597 vonG575 JerusalemG2419 nachG1519 JerichoG2410 hinabG2597 undG2532 fiel unterG4045 RäuberG3027, dieG3739 ihnG846 auchG2532 auszogenG1562 undG2532 ihmG846 SchlägeG4127 versetztenG2007 und weggingenG565 und ihn halbtotG2253 G5177 liegen ließenG863. 31VonG2596 ungefährG4795 aberG1161 gingG2597 ein gewisserG5100 PriesterG2409 jenesG1722 G1565 WegesG3598 hinabG2597; undG2532 als er ihnG846 sahG1492, ging er an der entgegengesetzten Seite vorüberG492. 32GleicherweiseG3668 aberG1161 auchG2532 ein LevitG3019, der anG2596 den OrtG5117 gelangteG1096, kamG2064 undG2532 sahG1492 ihnG846 und ging an der entgegengesetzten Seite vorüberG492. 33AberG1161 ein gewisserG5100 SamariterG4541, der auf der Reise warG3593, kamG2064 zuG2596 ihmG846 hin; undG2532 als er ihnG846 sahG1492, wurde er innerlich bewegtG4697; 34undG2532 er trat hinzuG4334 und verbandG2611 seineG846 WundenG5134 und goßG2022 ÖlG1637 undG2532 WeinG3631 daraufG2022; und er setzteG1913 ihnG846 aufG1909 sein eigenesG2398 TierG2934 und führteG71 ihnG846 inG1519 eine HerbergeG3829 undG2532 trug SorgeG1959 für ihnG846. 35UndG2532 amG1909 folgenden MorgenG839, [als er fortreisteG1831,] zog erG1544 zweiG1417 DenareG1220 herausG1544 und gabG1325 sie dem WirtG3830 undG2532 sprachG2036 [zu ihm]G846: Trage SorgeG1959 für ihnG846; undG2532 wasG3748 irgendG302 du noch dazu verwenden wirstG4325, werde ichG1473 dirG4671 bezahlenG591, wenn ichG3165 zurückkommeG1722 G1880. 36WerG5101 G3767 von diesenG5130 dreienG5140 dünktG1380 dichG4671 der NächsteG4139 gewesen zu seinG1096 von dem, der unterG1519 die RäuberG3027 gefallen warG1706 ? 37Er aberG1161 sprachG2036: Der die BarmherzigkeitG1656 anG3326 ihmG846 tatG4160. JesusG2424 aberG3767 sprachG2036 zu ihmG846: Gehe hinG4198 undG2532 tueG4160 duG4771 desgleichenG3668. 38Es geschahG1096 aberG1161, alsG1722 sieG846 ihres Weges zogenG4198, daßG2532 erG846 inG1519 ein gewissesG5100 DorfG2968 kamG1525; undG1161 ein gewissesG5100 WeibG1135, mit NamenG3686 MarthaG3136, nahmG5264 ihnG846 inG1519 ihrG846 HausG3624 aufG5264. 39UndG2532 dieseG3592 hatteG2258 eine SchwesterG79, genanntG2564 MariaG3137, dieG3739 sich auchG2532 zuG3844 den FüßenG4228 JesuG2424 niedersetzteG3869 undG2532 seinemG846 WorteG3056 zuhörteG191. 40MarthaG3136 aberG1161 war sehr beschäftigtG4049 mitG4012 vielemG4183 DienenG1248; sie tratG2186 aberG1161 hinzuG2186 und sprachG2036: HerrG2962, kümmertG3199 es dichG4671 nichtG3756, daßG3754 meineG3450 SchwesterG79 michG3165 alleinG3441 gelassen hatG2641 zu dienenG1247 ? SageG2036 ihrG846 nunG3767, daßG2443 sie mirG3427 helfeG4878.   41JesusG2424 aberG1161 antworteteG611 und sprachG2036 zu ihrG846: MarthaG3136, MarthaG3136! du bist besorgtG3309 undG2532 beunruhigtG5182 umG4012 viele DingeG4183; 42einesG1520 aberG1161 istG2076 notG5532. MariaG3137 aberG1161 hat das guteG18 TeilG3310 erwähltG1586, welchesG3748 nichtG3756 vonG575 ihrG846 genommen werden wirdG851. 

Display settings Display settings SStrong's number hide!
/ / 0.048 s.