Elberfelder Bible - unrevised version (ca. 1900)Colossians - 3. chapter - Colossians - chapter 3

Výběr jazyka rozhraní:     

Velikost písma:   12345678910

Display settings Display settings SStrong's number hide!

Výběr jazyka rozhraní:                    

Velikost písma:   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10

Informace o Studijní on-line bibli (SOB) (CZ)

   Aplikace, kterou právě používáte, je biblický program Studijní on-line bible (dále jen SOB) verze 2. Jedná se prozatím o testovací verzi, která je oproti původní verzi postavena na HTML5, využívá JavaScriptovou knihovnu JQuery a framework Bootstrap. Nová verze přináší v některých ohledech zjednodušení, v některých ohledech je tomu naopak. Hlavní výhodou by měla být možnost využívání knihovny JQuery pro novou verzi tooltipů (ze kterých je nově možné kopírovat jejich obsah, případně kliknout na aktivní odkazy na nich). V nové verzi by zobrazení překladů i vyhledávek mělo vypadat "profesionálněji", k dispozici by měly být navíc např. informace o modulech apod. Přehrávač namluvených překladů je nyní postaven na technologii HTML5, tzn., že již ke svému provozu nepotřebuje podporu Flash playeru (který již oficiálně např. pro platformu Android není k dispozici, a u kterého se počítá s postupným všeobecným útlumem).

© 2011-2100
 

 

Information about the "Online Bible Study" (SOB) (EN)

   Application you're using is a biblical program Online Bible Study (SOB), version Nr. 2. This is yet a testing release, which is (compared to the previous version) based on HTML5, uses JQuery JavaScript library and Bootstrap framework. The new version brings in some aspects simplifications. The major advantage should be the possibility of using JQuery for the new version tooltips (from which it is now possible to copy their content, or click on active hyperlinks). In the new version are also available informations about the modules and the like. The player of the narrated translations is now HTML5 powered (he does not need Flash player). I hope, that the new features will be gradually added.

 

 

 

Kontakt

(kontaktné informácie - contact info - Kontaktinformationen - контактная информация - informacje kontaktowe - información de contacto - πληροφορίες επικοινωνίας)

 

Diviš Libor
URL: www.obohu.cz
E-mail: infoobohu.cz
Skype: libordivis

 

 

 

Elberfelder Bible - unrevised version (ca. 1900)

... no information about this module ...

 

Guestbook

 

 

Guestbook 

 Ani Gallert   (4.7.2018 - 16:24)
E-mail: cactus.gomeragmail.com
Vielen, vielen Dank für diese Seite (und dass wir sie kostenfrei nutzen können)! Sie ist sehr gut gemacht und eröffnet beim Bibelstudium völlig neue Einblicke! Eine dringende Frage habe ich zur Adolf Ernst Knoch Bibel - die Begriffe, die kursiv und hell in den Versen dargestellt sind - bedeuteten diese, die Worte wurden von Knoch hinzugefügt, weil im Original nicht mehr erhalten? Oder wie ist das zu verstehen? Vielen Dank und Gottes Segen, Ani

Hallo, Ani. Kursiv und hell - das sind die Worte, die nicht im Originaltext sind, aber sie sind wichtig für das richtige Verständnis. Sie können es im VERGLEICHS-MODUS gut sehen. Schauen Sie sich zum Beispiel das Münchener Neues Testament an...     Libor

Andreas Boldt   (27.2.2018 - 05:41)
E-mail: andyp1gmx.net
Ich habe diese Seite gefunden um einfach Bibel online zu benutzen in verschiedenen Sprachen - ich bin überzeugt das Gott sein Wort bewahrt hat in allen Sprachen. Und weiß bis zum Ende hin wird sein Wort leuchten. "Denn mein Wort wird nicht leer zu mir zurückkehren..." - Gottes Segen für die segensreiche Arbeit die ihr tut. Leider kann ich kein Tscheschisch aber habe auch Bekannte in der Slowakei und bin Euch sehr verbunden im Sinne des Protestantismus. Ich benutze die Bibel jeden Tag. Andreas Boldt

Ich danke Ihnen, Andreas. Diese Anwendung ist viel mehr als nur eine Online-Bibel. Versuchen Sie bitte herauszufinden, welche Optionen und Funktionen SOB anbietet... (Anleitung) Libor

Juraj Kaličiak   (5.2.2018 - 11:06)
E-mail: juro.kaliciakgmail.com
Nech Vám pán odplatí Jeho spôsobom, toto je nejlepšia verzia práce s Božím slovom. Vyhladávanie, režim porovnávania sú skvelé. Pracujem s touto stránkou už celé roky a cítim povinnosť povzbudiť autorov, že je toto určite požehnaná práca. Veľa to používam aj na mobile, ako rýchlu online bibliu. Oceňujem odvahu vydania prekladu Jozefa Roháčka v edícii Dušana Seberíniho s doslovným prekladom Božieho mena. Výborná je možnosť porovnania s gréckymi originál textami so strongovými číslami. Buďte požehnaní bratia. Juraj

Vďaka Juraj. Je príjemné počuť, že tento biblický program používate už dlhší čas, a že ste s ním spokojný. Snažím sa SOB stále vylepšovať. Nie sú žiadni autori - je iba jeden amatér, ktorý chce (okrem bežných funkcií biblických programov) najmä sprístupniť originálny text biblie pre všetkých - aj bez znalosti biblických jazykov. Libor

John Builer   (30.1.2018 - 07:07)
E-mail: Johnbuilercontbay.com
Ganz, ganz grosse Klasse, diese Seite, besser, als alles andere!!! Vielen Dank!!! Bitte machen Sie so weiter!!! Danke! Regards, John Builer

Danke, ich schätze es wirklich ...

Zdeněk Staněk   (27.12.2017 - 15:34)
E-mail: zdenek.stanekwhitepaper.bluefile.cz
WLC 5M 6:4 v prvním slově chybí souhláska ajin a v posledním slově dálet. Díval jsem se do jiných zpracování textu WLC a tam jsou.

OK. Upravil jsem text podle textu Tanachu.

Vladimir Bartoš   (23.11.2017 - 23:15)
E-mail: bartos.vlemail.cz
Tyto stránky jsem objevil náhodou, když jsem hledal on line čtení Bible. Jsem úplně nadšený z toho, jaké jsou zde možností a chci za to poděkovat!!

Jsem rád, že Vás tento on-line biblický program tolik zaujal. Věřím, že se to ještě zlepší, když si prostudujete návod, případně novinky na Facebooku :-)

Libor Diviš   (14.10.2016 - 08:02)
Vítejte v knize hostů. Sem můžete vkládat své komentáře k nové verzi SOB (Studijní on-line bible). Jen bych Vás chtěl poprosit, abyste si předtím prostudovali návod k tomuto biblickému programu.

Welcome. Here you can write your comments relating to this new version of the online biblical program SOB (Online Bible Study) - your assessment, proposals, error notices etc.

 

 

   

Elberfelder Bible - unrevised version (ca. 1900)


1WennG1487 ihr nunG3767 mit dem ChristusG5547 auferwecktG4891 worden seid, so suchetG2212, was drobenG507 ist, woG3757 der ChristusG5547 ist, sitzendG2076 G2521 zurG1722 RechtenG1188 GottesG2316. 2Sinnet aufG5426 das, was drobenG507 ist, nichtG3361 auf das, was aufG1909 der ErdeG1093 ist; 3dennG1063 ihr seid gestorbenG599, undG2532 euerG5216 LebenG2222 ist verborgenG2928 mitG4862 dem ChristusG5547 inG1722 GottG2316. 4WennG3752 der ChristusG5547, unserG2257 LebenG2222, geoffenbartG5319 wird, dannG5119 werdetG5319 auchG2532 ihrG5210 mitG4862 ihmG846 geoffenbartG5319 werden inG1722 HerrlichkeitG1391. 5TötetG3499 nunG3767 eureG5216 GliederG3196, dieG3588 aufG1909 der ErdeG1093 sind: HurereiG4202, UnreinigkeitG167, LeidenschaftG3806, böseG2556 LustG1939 undG2532 HabsuchtG4124, welcheG3748 GötzendienstG1495 istG2076, 6umG1223 welcherG3739 Dinge willenG1223 der ZornG3709 GottesG2316 kommtG2064 überG1909 die SöhneG5207 des UngehorsamsG543; 7unterG1722 welchenG3739 auchG2532 ihrG5210 einstG4218 gewandeltG4043 habt, alsG3753 ihr inG1722 diesenG846 Dingen lebtetG2198. 8JetztG3570 aberG1161 legetG659 auchG2532 ihrG5210 das allesG3956 abG659: ZornG3709, WutG2372, BosheitG2549, LästerungG988, schändliches RedenG148 ausG1537 euremG5216 MundeG4750. 9BelügetG5574 einanderG1519 G240 nichtG3361, da ihr den altenG3820 MenschenG444 mitG4862 seinenG846 HandlungenG4234 ausgezogenG554  10undG2532 den neuenG3501 angezogenG1746 habt, derG3588 erneuertG341 wird zurG1519 ErkenntnisG1922 nachG2596 dem BildeG1504 dessen, der ihnG846 erschaffenG2936 hat; 11woG3699 nichtG3756 istG1762 GriecheG1672 undG2532 JudeG2453, BeschneidungG4061 undG2532 VorhautG203, BarbarG915, ScytheG4658, SklaveG1401, FreierG1658, sondernG235 ChristusG5547 allesG3956 undG2532 inG1722 allenG3956. 12ZiehetG1746 nunG3767 anG1746, alsG5613 AuserwählteG1588 GottesG2316, als HeiligeG40 undG2532 GeliebteG25: herzlichesG4698 ErbarmenG3628, GüteG5544, NiedriggesinntheitG5012, MildeG4236, LangmutG3115, 13einanderG240 ertragendG430 undG2532 euch gegenseitigG1438 vergebendG5483, wennG1437 einerG5100 KlageG3437 hatG2192 widerG4314 den anderenG5100; wieG2531 auchG2532 der ChristusG5547 euchG5213 vergebenG5483 hat, alsoG3779 auchG2532 ihrG5210. 14ZuG1909 diesemG5125 allemG3956 aberG1161 ziehet die LiebeG26 an, welcheG3748 das BandG4886 der VollkommenheitG5047 istG2076. 15UndG2532 der FriedeG1515 des ChristusG2316 regiereG1018 inG1722 eurenG5216 HerzenG2588, zuG1519 welchemG3739 ihr auchG2532 berufenG2564 worden seid inG1722 einemG1520 LeibeG4983; undG2532 seidG1096 dankbarG2170. 16LaßtG1774 das WortG3056 des ChristusG5547 reichlichG4146 inG1722 euchG5213 wohnenG1774, inG1722 allerG3956 WeisheitG4678 euch gegenseitigG1438 lehrendG1321 undG2532 ermahnendG3560, mitG1722 PsalmenG5568, LobliedernG5215 undG2532 geistlichenG4152 LiedernG5603, GottG2962 singendG103 inG1722 eurenG5216 HerzenG2588 inG1722 GnadeG5485.   17UndG2532 allesG3956 wasG3748 immerG302 ihr tutG4160, imG1722 WortG3056 oderG2228 im WerkG2041, allesG3956 tut imG1722 NamenG3686 des HerrnG2962 JesuG2424, danksagendG2168 GottG2316, dem VaterG3962, durchG1223 ihnG846. 18Ihr WeiberG1135, seidG5293 eurenG2398 MännernG435 unterwürfigG5293, wieG5613 es sich geziemtG433 inG1722 dem HerrnG2962. 19Ihr MännerG435, liebetG25 eure WeiberG1135 undG2532 seidG4087 nichtG3361 bitterG4087 gegenG4314 sieG846. 20Ihr KinderG5043, gehorchetG5219 euren ElternG1118 inG2596 allemG3956, dennG1063 diesG5124 istG2076 wohlgefälligG2101 im HerrnG2962. 21Ihr VäterG3962, ärgertG2042 eureG5216 KinderG5043 nichtG3361, auf daß sie nichtG3363 mutlosG120 werden. 22Ihr KnechteG1401, gehorchetG5219 inG2596 allemG3956 euren HerrenG2962 nachG2596 dem FleischeG4561, nichtG3361 inG1722 AugendienereiG3787, alsG5613 MenschengefälligeG441, sondernG235 inG1722 EinfaltG572 des HerzensG2588, den HerrnG2316 fürchtendG5399. 23Was irgendG3748 G1437 ihr tutG4160, arbeitetG2038 vonG1537 HerzenG5590, alsG5613 dem HerrnG2962 undG2532 nichtG3756 den MenschenG444, 24da ihr wissetG1492, daßG3754 ihr vomG575 HerrnG2962 die VergeltungG469 des ErbesG2817 empfangenG618 werdet; ihr dienetG1398 dem HerrnG2962 ChristoG5547. 25DennG1161 wer unrecht tutG91, wirdG2865 das UnrechtG91 empfangenG2865, dasG3739 er getanG91 hat; undG2532 da istG2076 keinG3756 Ansehen der PersonG4382. 

Display settings Display settings SStrong's number hide!
/ / 0.013 s.
SOB - version for mobiles, PDA, .. | SOB - the old version