Elberfelder Bible - unrevised version (ca. 1900)John - 18. chapter - John - chapter 18

Výběr jazyka rozhraní:     

Velikost písma:   12345678910

Display settings Display settings SStrong's number hide!

Výběr jazyka rozhraní:                    

Velikost písma:   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10

Informace o Studijní on-line bibli (SOB) (CZ)

   Aplikace, kterou právě používáte, je biblický program Studijní on-line bible (dále jen SOB) verze 2. Jedná se prozatím o testovací verzi, která je oproti původní verzi postavena na HTML5, využívá JavaScriptovou knihovnu JQuery a framework Bootstrap. Nová verze přináší v některých ohledech zjednodušení, v některých ohledech je tomu naopak. Hlavní výhodou by měla být možnost využívání knihovny JQuery pro novou verzi tooltipů (ze kterých je nově možné kopírovat jejich obsah, případně kliknout na aktivní odkazy na nich). V nové verzi by zobrazení překladů i vyhledávek mělo vypadat "profesionálněji", k dispozici by měly být navíc např. informace o modulech apod. Přehrávač namluvených překladů je nyní postaven na technologii HTML5, tzn., že již ke svému provozu nepotřebuje podporu Flash playeru (který již oficiálně např. pro platformu Android není k dispozici, a u kterého se počítá s postupným všeobecným útlumem).

© 2011-2100
 

 

Information about the "Online Bible Study" (SOB) (EN)

   Application you're using is a biblical program Online Bible Study (SOB), version Nr. 2. This is yet a testing release, which is (compared to the previous version) based on HTML5, uses JQuery JavaScript library and Bootstrap framework. The new version brings in some aspects simplifications. The major advantage should be the possibility of using JQuery for the new version tooltips (from which it is now possible to copy their content, or click on active hyperlinks). In the new version are also available informations about the modules and the like. The player of the narrated translations is now HTML5 powered (he does not need Flash player). I hope, that the new features will be gradually added.

 

 

 

Kontakt

(kontaktné informácie - contact info - Kontaktinformationen - контактная информация - informacje kontaktowe - información de contacto - πληροφορίες επικοινωνίας)

 

Diviš Libor
URL: www.obohu.cz
E-mail: infoobohu.cz
Skype: libordivis

 

 

 

Elberfelder Bible - unrevised version (ca. 1900)

... no information about this module ...

 

Guestbook

 

 

Guestbook 

 Ani Gallert   (4.7.2018 - 16:24)
E-mail: cactus.gomeragmail.com
Vielen, vielen Dank für diese Seite (und dass wir sie kostenfrei nutzen können)! Sie ist sehr gut gemacht und eröffnet beim Bibelstudium völlig neue Einblicke! Eine dringende Frage habe ich zur Adolf Ernst Knoch Bibel - die Begriffe, die kursiv und hell in den Versen dargestellt sind - bedeuteten diese, die Worte wurden von Knoch hinzugefügt, weil im Original nicht mehr erhalten? Oder wie ist das zu verstehen? Vielen Dank und Gottes Segen, Ani

Hallo, Ani. Kursiv und hell - das sind die Worte, die nicht im Originaltext sind, aber sie sind wichtig für das richtige Verständnis. Sie können es im VERGLEICHS-MODUS gut sehen. Schauen Sie sich zum Beispiel das Münchener Neues Testament an...     Libor

Andreas Boldt   (27.2.2018 - 05:41)
E-mail: andyp1gmx.net
Ich habe diese Seite gefunden um einfach Bibel online zu benutzen in verschiedenen Sprachen - ich bin überzeugt das Gott sein Wort bewahrt hat in allen Sprachen. Und weiß bis zum Ende hin wird sein Wort leuchten. "Denn mein Wort wird nicht leer zu mir zurückkehren..." - Gottes Segen für die segensreiche Arbeit die ihr tut. Leider kann ich kein Tscheschisch aber habe auch Bekannte in der Slowakei und bin Euch sehr verbunden im Sinne des Protestantismus. Ich benutze die Bibel jeden Tag. Andreas Boldt

Ich danke Ihnen, Andreas. Diese Anwendung ist viel mehr als nur eine Online-Bibel. Versuchen Sie bitte herauszufinden, welche Optionen und Funktionen SOB anbietet... (Anleitung) Libor

Juraj Kaličiak   (5.2.2018 - 11:06)
E-mail: juro.kaliciakgmail.com
Nech Vám pán odplatí Jeho spôsobom, toto je nejlepšia verzia práce s Božím slovom. Vyhladávanie, režim porovnávania sú skvelé. Pracujem s touto stránkou už celé roky a cítim povinnosť povzbudiť autorov, že je toto určite požehnaná práca. Veľa to používam aj na mobile, ako rýchlu online bibliu. Oceňujem odvahu vydania prekladu Jozefa Roháčka v edícii Dušana Seberíniho s doslovným prekladom Božieho mena. Výborná je možnosť porovnania s gréckymi originál textami so strongovými číslami. Buďte požehnaní bratia. Juraj

Vďaka Juraj. Je príjemné počuť, že tento biblický program používate už dlhší čas, a že ste s ním spokojný. Snažím sa SOB stále vylepšovať. Nie sú žiadni autori - je iba jeden amatér, ktorý chce (okrem bežných funkcií biblických programov) najmä sprístupniť originálny text biblie pre všetkých - aj bez znalosti biblických jazykov. Libor

John Builer   (30.1.2018 - 07:07)
E-mail: Johnbuilercontbay.com
Ganz, ganz grosse Klasse, diese Seite, besser, als alles andere!!! Vielen Dank!!! Bitte machen Sie so weiter!!! Danke! Regards, John Builer

Danke, ich schätze es wirklich ...

Zdeněk Staněk   (27.12.2017 - 15:34)
E-mail: zdenek.stanekwhitepaper.bluefile.cz
WLC 5M 6:4 v prvním slově chybí souhláska ajin a v posledním slově dálet. Díval jsem se do jiných zpracování textu WLC a tam jsou.

OK. Upravil jsem text podle textu Tanachu.

Vladimir Bartoš   (23.11.2017 - 23:15)
E-mail: bartos.vlemail.cz
Tyto stránky jsem objevil náhodou, když jsem hledal on line čtení Bible. Jsem úplně nadšený z toho, jaké jsou zde možností a chci za to poděkovat!!

Jsem rád, že Vás tento on-line biblický program tolik zaujal. Věřím, že se to ještě zlepší, když si prostudujete návod, případně novinky na Facebooku :-)

Libor Diviš   (14.10.2016 - 08:02)
Vítejte v knize hostů. Sem můžete vkládat své komentáře k nové verzi SOB (Studijní on-line bible). Jen bych Vás chtěl poprosit, abyste si předtím prostudovali návod k tomuto biblickému programu.

Welcome. Here you can write your comments relating to this new version of the online biblical program SOB (Online Bible Study) - your assessment, proposals, error notices etc.

 

 

   

Elberfelder Bible - unrevised version (ca. 1900)


1Als JesusG2424 diesesG5023 gesagt hatteG2036, gingG1831 er mitG4862 seinenG846 JüngernG3101 hinausG1831 überG4008 den BachG5493 KidronG2748, woG3699 ein GartenG2779 warG2258, inG1519 welchenG3739 erG846 hineingingG1525, er undG2532 seineG846 JüngerG3101. 2AberG1161 auchG2532 JudasG2455, derG3588 ihnG846 überlieferteG3860, wußteG1492 den OrtG5117, weilG3754 JesusG2424 sich oftG4178 daselbstG1563 mitG3326 seinenG846 JüngernG3101 versammelteG4863. 3AlsG3767 nun JudasG2455 die ScharG4686 undG2532 vonG1537 den HohenpriesternG749 undG2532 PharisäernG5330 DienerG5257 genommenG2983 hatte, kommtG2064 er dahinG1563 mitG3326 LeuchtenG5322 undG2532 FackelnG2985 undG2532 WaffenG3696. 4JesusG2424 nunG3767, der allesG3956 wußteG1492, was überG1909 ihnG846 kommenG2064 würde, ging hinausG1831 und sprachG2036 zu ihnenG846: WenG5101 suchet ihrG2212 ? 5Sie antwortetenG611 ihmG846: JesumG2424, den NazaräerG3480. JesusG2424 sprichtG3004 zu ihnenG846: IchG1473 bin'sG1510. AberG1161 auchG2532 JudasG2455, derG3588 ihnG846 überlieferteG3860, standG2476 beiG3326 ihnenG846. 6AlsG5613 er nunG3767 zu ihnenG846 sagteG2036 G3754: IchG1473 bin'sG1510, wichenG565 sie zurückG1519 G3694 undG2532 fielenG4098 zu BodenG5476. 7DaG3767 fragteG1905 er sieG846 wiederumG3825: WenG5101 suchetG2212 ihr? Sie aberG1161 sprachenG2036: JesumG2424, den NazaräerG3480. 8JesusG2424 antworteteG611: Ich habeG2036 euchG5213 gesagtG2036, daßG3754 ichG1473 es binG1510; wennG1487 ihr nunG3767 michG1691 suchetG2212, so laßtG863 dieseG5128 gehenG5217; 9auf daßG2443 das WortG3056 erfülltG4137 würde, welchesG3739 er sprachG2036 G3754: VonG1537 denenG846, dieG3739 du mirG3427 gegeben hastG1325, habeG622 ichG3756 keinenG3762 verlorenG622.   10SimonG4613 PetrusG4074 nunG3767, der ein SchwertG3162 hatteG2192, zogG1670 esG846 undG2532 schlugG3817 den KnechtG1401 des HohenpriestersG749 undG2532 hiebG609 ihmG846 das rechteG1188 OhrG5621 abG609. Der NameG3686 des KnechtesG1401 aberG1161 warG2258 MalchusG3124. 11DaG3767 sprachG2036 JesusG2424 zu PetrusG4074: SteckeG906 dasG4675 SchwertG3162 inG1519 die ScheideG2336. Den KelchG4221, denG3739 mirG3427 der VaterG3962 gegebenG1325 hat, sollG4095 ichG4095 denG846 nichtG3378 trinkenG4095 ? 12Die ScharG4686 nunG3767 undG2532 der ObersteG5506 undG2532 die DienerG5257 der JudenG2453 nahmenG4815 JesumG2424 undG2532 bandenG1210 ihnG846; 13undG2532 sie führtenG520 ihnG846 zuerstG4412 hinG4314 zu AnnasG452, dennG1063 er warG2258 SchwiegervaterG3995 des KajaphasG2533, derG3739 jenesG1565 JahrG1763 HoherpriesterG749 warG2258. 14KajaphasG2533 aberG1161 warG2258 es, derG3588 den JudenG2453 geraten hatteG4823 ,G3754 es sei nützlichG4851, daß einG1520 MenschG444 fürG5228 das VolkG2992 sterbeG622. 15SimonG4613 PetrusG4074 aberG1161 folgteG190 JesuG2424 undG2532 der andereG243 JüngerG3101. DieserG1565 JüngerG3101 aberG1161 warG2258 dem HohenpriesterG749 bekanntG1110 undG2532 gingG4897 mit JesuG2424 hinein inG1519 den HofG833 des HohenpriestersG749. 16PetrusG4074 aberG1161 standG2476 anG4314 der TürG2374 draußenG1854. DaG3767 gingG1831 der andereG243 JüngerG3101, derG3739 dem HohenpriesterG749 bekanntG1110 warG2258, hinausG1831 undG2532 sprachG2036 mit der TürhüterinG2377 undG2532 führteG1521 PetrusG4074 hineinG1521. 17DaG3767 sprichtG3004 die MagdG3814, die TürhüterinG2377, zu PetrusG4074: BistG1488 nichtG3361 auchG2532 duG4771 einer vonG1537 den JüngernG3101 diesesG5127 MenschenG444 ? ErG1565 sagtG3004: Ich bin'sG1510 nichtG3756. 18Es standenG2476 aberG1161 die KnechteG1401 undG2532 die DienerG5257, die ein KohlenfeuerG439 gemachtG4160 hatten, weilG3754 es kaltG5592 warG2258, undG2532 wärmtenG2328 sich; PetrusG4074 aberG1161 standG2258 G2476 auch beiG3326 ihnenG846 undG2532 wärmteG2328 sich. 19Der HohepriesterG749 nunG3767 fragteG2065 JesumG2424 überG4012 seineG846 JüngerG3101 undG2532 überG4012 seineG846 LehreG1322. 20JesusG2424 antworteteG611 ihmG846: IchG1473 habe öffentlichG3954 zu der WeltG2889 geredetG2980; ichG1473 habe allezeitG3842 inG1722 der SynagogeG4864 undG2532 inG1722 dem TempelG2411 gelehrtG1321, woG3699 alleG3842 JudenG2453 zusammenkommenG4905, undG2532 imG1722 VerborgenenG2927 habe ich nichtsG3762 geredetG2980; 21wasG5101 fragstG1905 du michG3165 ? FrageG1905 die, welche gehörtG191, wasG5101 ich zu ihnenG846 geredet habeG2980; sieheG2396, dieseG3778 wissenG1492, was ichG1473 gesagtG2036 habe. 22Als er aberG1161 diesesG5023 sagteG2036, gabG1325 einerG1520 der DienerG5257, der dabeistandG3936, JesuG2424 einen BackenstreichG4475 und sagteG2036: AntwortestG611 du alsoG3779 dem HohenpriesterG749 ? 23JesusG2424 antworteteG611 ihmG846: WennG1487 ich übelG2560 geredetG2980 habe, so gib ZeugnisG3140 vonG4012 dem ÜbelG2556; wennG1487 aberG1161 rechtG2573, wasG5101 schlägstG1194 du michG3165 ? 24AnnasG452 nun hatteG649 ihnG846 gebundenG1210 zuG4314 KajaphasG2533, dem HohenpriesterG749, gesandtG649.   25SimonG4613 PetrusG4074 aberG1161 standG2258 G2476 undG2532 wärmteG2328 sich. DaG3767 sprachen sieG2036 zu ihmG846: BistG1488 nichtG3361 auchG2532 duG4771 einer vonG1537 seinenG846 JüngernG3101 ? ErG1565 leugneteG720 undG2532 sprachG2036: Ich bin'sG1510 nichtG3756. 26Es sprichtG3004 einerG1520 vonG1537 den KnechtenG1401 des HohenpriestersG749, der ein VerwandterG4773 dessen warG5607, welchemG3739 PetrusG4074 das OhrG5621 abgehauen hatteG609: SahG1492 ichG1473 dichG4571 nichtG3756 inG1722 dem GartenG2779 beiG3326 ihmG846 ? 27DaG3767 leugneteG720 PetrusG4074 wiederumG3825; undG2532 alsbaldG2112 krähteG5455 der HahnG220. 28Sie führenG71 nunG3767 JesumG2424 vonG575 KajaphasG2533 inG1519 das PrätoriumG4232; es warG2258 aberG1161 frühmorgensG4405. UndG2532 sieG846 gingenG1525 nichtG3756 hineinG1525 inG1519 das PrätoriumG4232, auf daßG3363 sie sich nicht verunreinigtenG3392, sondernG235 G2443 das PassahG3957 essenG5315 möchten. 29PilatusG4091 gingG1831 nunG3767 zuG4314 ihnenG846 hinausG1831 undG2532 sprachG2036: WelcheG5101 AnklageG2724 bringetG5342 ihr widerG2596 diesenG5127 MenschenG444 ? 30Sie antwortetenG611 undG2532 sprachenG2036 zu ihmG846: WennG1508 dieserG3778 nichtG1508 ein ÜbeltäterG2555 wäreG2258, würdenG302 wir ihnG846 dirG4671 nichtG3756 überliefertG3860 haben. 31DaG3767 sprachG2036 PilatusG4091 zu ihnenG846: NehmetG2983 ihrG5210 ihnG846 undG2532 richtetG2919 ihnG846 nachG2596 euremG5216 GesetzG3551. DaG3767 sprachenG2036 die JudenG2453 zu ihmG846: Es istG1832 unsG2254 nichtG3756 erlaubtG1832, jemandenG3762 zu tötenG615; 32auf daßG2443 das WortG3056 JesuG2424 erfüllt würdeG4137, dasG3739 er sprachG2036, andeutendG4591, welchesG4169 TodesG2288 er sterbenG599 sollteG3195. 33PilatusG4091 gingG1525 nunG3767 wiederG3825 hineinG1525 inG1519 das PrätoriumG4232 undG2532 riefG5455 JesumG2424 undG2532 sprachG2036 zu ihmG846: BistG1488 duG4771 der KönigG935 der JudenG2453 ? 34JesusG2424 antworteteG611 [ihm]G846: SagstG3004 duG4771 diesG5124 vonG575 dir selbstG1438, oderG2228 habenG2036 dirG4671 andereG243 vonG4012 mirG1700 gesagtG2036 ? 35PilatusG4091 antworteteG611: BinG1510 ichG1473 etwaG3385 ein JudeG2453 ? DeineG4674 NationG1484 undG2532 die HohenpriesterG749 habenG3860 dichG4571 mirG1698 überliefertG3860; wasG5101 hast du getanG4160 ? 36JesusG2424 antworteteG611: MeinG1699 ReichG932 istG2076 nichtG3756 vonG1537 dieserG5127 WeltG2889; wennG1487 meinG1699 ReichG932 vonG1537 dieserG5127 WeltG2889 wäreG2258, so hättenG302 meineG1699 DienerG5257 gekämpftG75, auf daßG3363 ich den JudenG2453 nichtG3363 überliefertG3860 würde; jetztG3568 aberG1161 istG2076 meinG1699 ReichG932 nichtG3756 von hierG1782. 37DaG3767 sprachG2036 PilatusG4091 zu ihmG846: AlsoG3766 duG4771 bistG1488 ein KönigG935 ? JesusG2424 antworteteG611: DuG4771 sagstG3004 es, daßG3754 ichG1473 ein KönigG935 binG1510. IchG1473 binG1080 dazuG1519 G5124 geborenG1080 undG2532 dazuG1519 G5124 inG1519 die WeltG2889 gekommenG2064, auf daßG2443 ich der WahrheitG225 Zeugnis gebeG3140. JederG3956, der ausG1537 der WahrheitG225 istG5607, hörtG191 meineG3450 StimmeG5456. 38PilatusG4091 sprichtG3004 zu ihmG846: WasG5101 istG2076 WahrheitG225 ? UndG2532 als er diesG5124 gesagtG2036 hatte, gingG1831 er wiederG3825 zuG4314 den JudenG2453 hinausG1831 undG2532 sprichtG3004 zu ihnenG846: IchG1473 findeG2147 keinerleiG3762 SchuldG156 anG1722 ihmG846; 39ihrG5213 habtG2076 aberG1161 eine GewohnheitG4914, daßG2443 ich euchG5213 anG1722 dem PassahG3957 einenG1520 losgebeG630. Wollt ihrG1014 nunG3767, daß ich euchG5213 den KönigG935 der JudenG2453 losgebeG630 ? 40DaG3767 schrieenG2905 wiederumG3825 alleG3956 und sagtenG3004: NichtG3361 diesenG5126, sondernG235 den BarabbasG912! BarabbasG912 aberG1161 warG2258 ein RäuberG3027. 

Display settings Display settings SStrong's number hide!
/ / 0.029 s.
SOB - version for mobiles, PDA, .. | SOB - the old version