Elberfelder Bible - unrevised version (ca. 1900)John - 10. chapter - John - chapter 10

Výběr jazyka rozhraní:     

Velikost písma:   12345678910

Display settings Display settings SStrong's number hide!

Výběr jazyka rozhraní:                    

Velikost písma:   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10

Informace o Studijní on-line bibli (SOB) (CZ)

   Aplikace, kterou právě používáte, je biblický program Studijní on-line bible (dále jen SOB) verze 2. Jedná se prozatím o testovací verzi, která je oproti původní verzi postavena na HTML5, využívá JavaScriptovou knihovnu JQuery a framework Bootstrap. Nová verze přináší v některých ohledech zjednodušení, v některých ohledech je tomu naopak. Hlavní výhodou by měla být možnost využívání knihovny JQuery pro novou verzi tooltipů (ze kterých je nově možné kopírovat jejich obsah, případně kliknout na aktivní odkazy na nich). V nové verzi by zobrazení překladů i vyhledávek mělo vypadat "profesionálněji", k dispozici by měly být navíc např. informace o modulech apod. Přehrávač namluvených překladů je nyní postaven na technologii HTML5, tzn., že již ke svému provozu nepotřebuje podporu Flash playeru (který již oficiálně např. pro platformu Android není k dispozici, a u kterého se počítá s postupným všeobecným útlumem).

© 2011-2100
 

 

Information about the "Online Bible Study" (SOB) (EN)

   Application you're using is a biblical program Online Bible Study (SOB), version Nr. 2. This is yet a testing release, which is (compared to the previous version) based on HTML5, uses JQuery JavaScript library and Bootstrap framework. The new version brings in some aspects simplifications. The major advantage should be the possibility of using JQuery for the new version tooltips (from which it is now possible to copy their content, or click on active hyperlinks). In the new version are also available informations about the modules and the like. The player of the narrated translations is now HTML5 powered (he does not need Flash player). I hope, that the new features will be gradually added.

 

 

 

Kontakt

(kontaktné informácie - contact info - Kontaktinformationen - контактная информация - informacje kontaktowe - información de contacto - πληροφορίες επικοινωνίας)

 

Diviš Libor
URL: www.obohu.cz
E-mail: infoobohu.cz
Skype: libordivis

 

 

 

Elberfelder Bible - unrevised version (ca. 1900)

... no information about this module ...

 

Guestbook

 

 

Guestbook 

 Ani Gallert   (4.7.2018 - 16:24)
E-mail: cactus.gomeragmail.com
Vielen, vielen Dank für diese Seite (und dass wir sie kostenfrei nutzen können)! Sie ist sehr gut gemacht und eröffnet beim Bibelstudium völlig neue Einblicke! Eine dringende Frage habe ich zur Adolf Ernst Knoch Bibel - die Begriffe, die kursiv und hell in den Versen dargestellt sind - bedeuteten diese, die Worte wurden von Knoch hinzugefügt, weil im Original nicht mehr erhalten? Oder wie ist das zu verstehen? Vielen Dank und Gottes Segen, Ani

Hallo, Ani. Kursiv und hell - das sind die Worte, die nicht im Originaltext sind, aber sie sind wichtig für das richtige Verständnis. Sie können es im VERGLEICHS-MODUS gut sehen. Schauen Sie sich zum Beispiel das Münchener Neues Testament an...     Libor

Andreas Boldt   (27.2.2018 - 05:41)
E-mail: andyp1gmx.net
Ich habe diese Seite gefunden um einfach Bibel online zu benutzen in verschiedenen Sprachen - ich bin überzeugt das Gott sein Wort bewahrt hat in allen Sprachen. Und weiß bis zum Ende hin wird sein Wort leuchten. "Denn mein Wort wird nicht leer zu mir zurückkehren..." - Gottes Segen für die segensreiche Arbeit die ihr tut. Leider kann ich kein Tscheschisch aber habe auch Bekannte in der Slowakei und bin Euch sehr verbunden im Sinne des Protestantismus. Ich benutze die Bibel jeden Tag. Andreas Boldt

Ich danke Ihnen, Andreas. Diese Anwendung ist viel mehr als nur eine Online-Bibel. Versuchen Sie bitte herauszufinden, welche Optionen und Funktionen SOB anbietet... (Anleitung) Libor

Juraj Kaličiak   (5.2.2018 - 11:06)
E-mail: juro.kaliciakgmail.com
Nech Vám pán odplatí Jeho spôsobom, toto je nejlepšia verzia práce s Božím slovom. Vyhladávanie, režim porovnávania sú skvelé. Pracujem s touto stránkou už celé roky a cítim povinnosť povzbudiť autorov, že je toto určite požehnaná práca. Veľa to používam aj na mobile, ako rýchlu online bibliu. Oceňujem odvahu vydania prekladu Jozefa Roháčka v edícii Dušana Seberíniho s doslovným prekladom Božieho mena. Výborná je možnosť porovnania s gréckymi originál textami so strongovými číslami. Buďte požehnaní bratia. Juraj

Vďaka Juraj. Je príjemné počuť, že tento biblický program používate už dlhší čas, a že ste s ním spokojný. Snažím sa SOB stále vylepšovať. Nie sú žiadni autori - je iba jeden amatér, ktorý chce (okrem bežných funkcií biblických programov) najmä sprístupniť originálny text biblie pre všetkých - aj bez znalosti biblických jazykov. Libor

John Builer   (30.1.2018 - 07:07)
E-mail: Johnbuilercontbay.com
Ganz, ganz grosse Klasse, diese Seite, besser, als alles andere!!! Vielen Dank!!! Bitte machen Sie so weiter!!! Danke! Regards, John Builer

Danke, ich schätze es wirklich ...

Zdeněk Staněk   (27.12.2017 - 15:34)
E-mail: zdenek.stanekwhitepaper.bluefile.cz
WLC 5M 6:4 v prvním slově chybí souhláska ajin a v posledním slově dálet. Díval jsem se do jiných zpracování textu WLC a tam jsou.

OK. Upravil jsem text podle textu Tanachu.

Vladimir Bartoš   (23.11.2017 - 23:15)
E-mail: bartos.vlemail.cz
Tyto stránky jsem objevil náhodou, když jsem hledal on line čtení Bible. Jsem úplně nadšený z toho, jaké jsou zde možností a chci za to poděkovat!!

Jsem rád, že Vás tento on-line biblický program tolik zaujal. Věřím, že se to ještě zlepší, když si prostudujete návod, případně novinky na Facebooku :-)

Libor Diviš   (14.10.2016 - 08:02)
Vítejte v knize hostů. Sem můžete vkládat své komentáře k nové verzi SOB (Studijní on-line bible). Jen bych Vás chtěl poprosit, abyste si předtím prostudovali návod k tomuto biblickému programu.

Welcome. Here you can write your comments relating to this new version of the online biblical program SOB (Online Bible Study) - your assessment, proposals, error notices etc.

 

 

   

Elberfelder Bible - unrevised version (ca. 1900)


1WahrlichG281, wahrlichG281, ich sageG3004 euchG5213: Wer nichtG3361 durchG1223 die TürG2374 inG1519 den HofG833 der SchafeG4263 eingehtG1525, sondernG235 anderswoG237 hinübersteigtG305, derG1565 istG2076 ein DiebG2812 undG2532 ein RäuberG3027. 2Wer aberG1161 durchG1223 die TürG2374 eingehtG1525, istG2076 HirteG4166 der SchafeG4263. 3DiesemG5129 tutG455 der TürhüterG2377 aufG455, undG2532 die SchafeG4263 hörenG191 seineG846 StimmeG5456, undG2532 er ruftG2564 seine eigenenG2398 SchafeG4263 mitG2596 NamenG3686 undG2532 führtG1806 sieG846 herausG1806. 4WennG3752 er seine eigenenG2398 SchafeG4263 alle herausgebrachtG1544 hat, geht erG4198 vorG1715 ihnenG846 herG4198, undG2532 die SchafeG4263 folgenG190 ihmG846, weilG3754 sie seineG846 StimmeG5456 kennenG1492. 5Einem FremdenG245 aberG1161 werdenG190 sie nichtG3364 folgenG190, sondernG235 werden vorG575 ihmG846 fliehenG5343, weilG3754 sie die StimmeG5456 der FremdenG245 nichtG3756 kennenG1492. 6DiesesG5026 GleichnisG3942 sprachG2036 JesusG2424 zu ihnenG846; sieG1565 aberG1161 verstandenG1097 nichtG3756, wasG5101 es warG2258, dasG3739 er zu ihnenG846 redeteG2980. 7JesusG2424 sprachG2036 nunG3767 wiederumG3825 zu ihnenG846: WahrlichG281, wahrlichG281, ich sageG3004 euchG5213 G3754: IchG1473 binG1510 die TürG2374 der SchafeG4263. 8AlleG3956, die irgendG3745 vorG4253 mirG1700 gekommenG2064, sindG1526 DiebeG2812 undG2532 RäuberG3027; aberG235 die SchafeG4263 hörtenG191 nichtG3756 auf sieG846. 9IchG1473 binG1510 die TürG2374; wennG1437 jemandG5100 durchG1223 michG1700 eingehtG1525, so wird er errettet werdenG4982 undG2532 wird einG1525 - undG2532 ausgehenG1831 undG2532 WeideG3542 findenG2147. 10Der DiebG2812 kommtG2064 nurG3756, umG1508 G2443 zu stehlenG2813 undG2532 zu schlachtenG2380 undG2532 zu verderbenG622. IchG1473 bin gekommenG2064, auf daßG2443 sie LebenG2222 habenG2192 undG2532 es in ÜberflußG4053 habenG2192. 11IchG1473 binG1510 der guteG2570 HirteG4166; der guteG2570 HirteG4166 läßtG5087 seinG846 LebenG5590 fürG5228 die SchafeG4263. 12Der MietlingG3411 aberG1161 undG2532 der nichtG3756 HirteG4166 istG5607, demG3739 die SchafeG4263 nichtG3756 eigenG2398 sindG1526, siehtG2334 den WolfG3074 kommenG2064 undG2532 verläßtG863 die SchafeG4263 undG2532 fliehtG5343; undG2532 der WolfG3074 raubtG726 sieG846 undG2532 zerstreutG4650 [die SchafeG4263. 13Der MietlingG3411 aberG1161 fliehtG5343,] weilG3754 er ein MietlingG3411 istG2076 undG2532 sich umG4012 die SchafeG4263 nichtG3756 kümmertG3199.   14IchG1473 binG1510 der guteG2570 HirteG4166; undG2532 ich kenneG1097 die MeinenG1699 undG2532 bin gekanntG1097 vonG5259 den MeinenG1699, 15gleichwieG2531 der VaterG3962 michG3165 kenntG1097 und ichG2504 den VaterG3962 kenneG1097; undG2532 ich lasseG5087 meinG3450 LebenG5590 fürG5228 die SchafeG4263. 16UndG2532 ich habeG2192 andereG243 SchafeG4263, dieG3739 nichtG3756 ausG1537 diesemG5026 HofeG833 sindG2076; auchG2548 diese mußG1163 ichG3165 bringenG71, undG2532 sie werdenG191 meineG3450 StimmeG5456 hörenG191, undG2532 es wird eineG3391 HerdeG4167, einG1520 HirteG4166 seinG1096. 17DarumG5124 G1223 liebtG25 michG3165 der VaterG3962, weilG3754 ichG1473 meinG3450 LebenG5590 lasseG5087, auf daßG2443 ich esG846 wiedernehmeG2983 G3825. 18NiemandG3762 nimmtG142 esG846 vonG575 mirG1700, sondernG235 ichG1473 lasseG5087 esG846 vonG575 mir selbstG1683. Ich habeG2192 GewaltG1849 esG846 zu lassenG5087, undG2532 habeG2192 GewaltG1849 esG846 wiederzunehmenG2983 G3825. DiesesG5026 GebotG1785 habe ich vonG3844 meinemG3450 VaterG3962 empfangenG2983. 19Es entstandG1096 G3767 wiederumG3825 ein ZwiespaltG4978 unterG1722 den JudenG2453 dieserG5128 WorteG3056 wegenG1223. 20VieleG4183 aberG1161 vonG1537 ihnenG846 sagtenG3004: Er hatG2192 einen DämonG1140 undG2532 ist von SinnenG3105; wasG5101 höretG191 ihr ihnG846 ? 21AndereG243 sagtenG3004: DieseG5023 RedenG4487 sindG2076 nichtG3756 die eines BesessenenG1139; kannG1410 etwaG3361 ein DämonG1140 der BlindenG5185 AugenG3788 auftunG455 ? 22Es warG1096 aberG1161 das Fest der TempelweiheG1456 inG1722 JerusalemG2414; [und]G2532 es warG2258 WinterG5494. 23UndG2532 JesusG2424 wandelteG4043 inG1722 dem TempelG2411, inG1722 der SäulenhalleG4745 SalomonsG4672. 24DaG3767 umringtenG2944 ihnG846 die JudenG2453 undG2532 sprachenG3004 zu ihmG846: BisG2193 wannG4219 hältstG142 G5590 du unsere SeeleG2257 hinG5590 ? WennG1487 duG4771 der ChristusG5547 bistG1488, so sageG2036 es unsG2254 frei herausG3954. 25JesusG2424 antworteteG611 ihnenG846: Ich habe es euchG5213 gesagtG2036, undG2532 ihr glaubetG4100 nichtG3756. Die WerkeG2041, dieG3739 ichG1473 inG1722 dem NamenG3686 meinesG3450 VatersG3962 tueG4160, dieseG5023 zeugenG3140 vonG4012 mirG1700; 26aberG235 ihrG5210 glaubetG4100 nichtG3756, dennG1063 ihr seidG2075 nichtG3756 vonG1537 meinenG1699 SchafenG4263, wieG2531 ich euchG5213 gesagtG2036 habe. 27MeineG1699 SchafeG4263 hörenG191 meineG3450 StimmeG5456, und ichG2504 kenneG1097 sieG846, undG2532 sie folgenG190 mirG3427; 28und ichG2504 gebeG1325 ihnenG846 ewigesG166 LebenG2222, undG2532 sie gehen nichtG3364 verlorenG622 ewiglichG1519 G165, undG2532 niemandG3756 G5100 wirdG726 sieG846 ausG1537 meinerG3450 HandG5495 raubenG726. 29MeinG3450 VaterG3962, derG3739 sie mirG3427 gegebenG1325 hat, istG2076 größerG3187 alsG3956 allesG2532, und niemandG3762 kannG1410 sie ausG1537 der HandG5495 meinesG3450 VatersG3962 raubenG726. 30IchG1473 undG2532 der VaterG3962 sindG2070 einsG1520. 31DaG3767 hobenG941 die JudenG2453 wiederumG3825 SteineG3037 aufG941, auf daßG2443 sie ihnG846 steinigtenG3034. 32JesusG2424 antworteteG611 ihnenG846: VieleG4183 guteG2570 WerkeG2041 habeG1166 ich euchG5213 vonG1537 meinemG3450 VaterG3962 gezeigtG1166; fürG1223 welchesG4169 WerkG2041 unter denselbenG846 steiniget ihrG3034 michG3165 ? 33Die JudenG2453 antwortetenG611 ihmG846 G3004: WegenG4012 eines gutenG2570 WerkesG2041 steinigen wirG3034 dichG4571 nichtG3756, sondernG235 wegenG4012 LästerungG988, undG2532 weilG3754 duG4771, der du ein MenschG444 bistG5607, dich selbstG4572 zu GottG2316 machstG4160. 34JesusG2424 antworteteG611 ihnenG846: StehtG2076 nichtG3756 inG1722 euremG5216 GesetzG3551 geschriebenG1125: "IchG1473 habe gesagtG2036: Ihr seidG2075 GötterG2316 ?"   35WennG1487 er jeneG1565 GötterG2316 nannteG2036, zuG4314 welchenG3739 das WortG3056 GottesG2316 geschahG1096 (undG2532 die SchriftG1124 kannG1410 nichtG3756 aufgelöst werdenG3089,) 36sagetG3004 ihrG5210 von dem, welchenG3739 der VaterG3962 geheiligtG37 undG2532 inG1519 die WeltG2889 gesandtG649 hat:G3754 Du lästerstG987, weilG3754 ich sagteG2036: Ich binG1510 GottesG2316 SohnG5207 ? - 37WennG1487 ich nichtG3756 die WerkeG2041 meinesG3450 VatersG3962 tueG4160, so glaubetG4100 mirG3427 nichtG3361; 38wennG1487 ich sie aberG1161 tueG4160, soG2579 glaubetG4100 den WerkenG2041, wenn ihr auch mirG1698 nichtG3361 glaubetG4100, auf daßG2443 ihr erkennetG1097 undG2532 glaubetG4100, daßG3754 der VaterG3962 inG1722 mirG1698 ist und ichG2504 inG1722 ihmG846. 39DaG3767 suchten sieG2212 wiederumG3825 ihnG846 zu greifenG4084, undG2532 er entgingG1831 G1537 ihrerG846 HandG5495. 40UndG2532 er gingG565 wiederG3825 wegG565 jenseitG4008 des JordanG2446 anG1519 den OrtG5117, woG3699 JohannesG2491 zuerstG4412 taufteG907 G2258, undG2532 er bliebG3306 daselbstG1563. 41UndG2532 vieleG4183 kamenG2064 zuG4314 ihmG846 undG2532 sagtenG3004 G3754: JohannesG2491 tatG4160 zwarG3303 keinG3762 ZeichenG4592; allesG3956 aberG1161, wasG3745 JohannesG2491 vonG4012 diesemG5127 gesagt hatG2036, warG2258 wahrG227. 42UndG2532 vieleG4183 glaubtenG4100 daselbstG1563 anG1519 ihnG846. 

Display settings Display settings SStrong's number hide!
/ / 0.029 s.
SOB - version for mobiles, PDA, .. | SOB - the old version