Elberfelder Bible - unrevised version (ca. 1900)Philippians - 2. chapter - Philippians - chapter 2

Výběr jazyka rozhraní:     

Velikost písma:   12345678910

Display settings Display settings SStrong's number hide!

Výběr jazyka rozhraní:                    

Velikost písma:   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10

Informace o Studijní on-line bibli (SOB) (CZ)

   Aplikace, kterou právě používáte, je biblický program Studijní on-line bible (dále jen SOB) verze 2. Jedná se prozatím o testovací verzi, která je oproti původní verzi postavena na HTML5, využívá JavaScriptovou knihovnu JQuery a framework Bootstrap. Nová verze přináší v některých ohledech zjednodušení, v některých ohledech je tomu naopak. Hlavní výhodou by měla být možnost využívání knihovny JQuery pro novou verzi tooltipů (ze kterých je nově možné kopírovat jejich obsah, případně kliknout na aktivní odkazy na nich). V nové verzi by zobrazení překladů i vyhledávek mělo vypadat "profesionálněji", k dispozici by měly být navíc např. informace o modulech apod. Přehrávač namluvených překladů je nyní postaven na technologii HTML5, tzn., že již ke svému provozu nepotřebuje podporu Flash playeru (který již oficiálně např. pro platformu Android není k dispozici, a u kterého se počítá s postupným všeobecným útlumem).

© 2011-2100
 

 

Information about the "Online Bible Study" (SOB) (EN)

   Application you're using is a biblical program Online Bible Study (SOB), version Nr. 2. This is yet a testing release, which is (compared to the previous version) based on HTML5, uses JQuery JavaScript library and Bootstrap framework. The new version brings in some aspects simplifications. The major advantage should be the possibility of using JQuery for the new version tooltips (from which it is now possible to copy their content, or click on active hyperlinks). In the new version are also available informations about the modules and the like. The player of the narrated translations is now HTML5 powered (he does not need Flash player). I hope, that the new features will be gradually added.

 

 

 

Kontakt

(kontaktné informácie - contact info - Kontaktinformationen - контактная информация - informacje kontaktowe - información de contacto - πληροφορίες επικοινωνίας)

 

Diviš Libor
URL: www.obohu.cz
E-mail: infoobohu.cz
Skype: libordivis

 

 

 

Elberfelder Bible - unrevised version (ca. 1900)

... no information about this module ...

 

Guestbook

 

 

Guestbook 

 Ani Gallert   (4.7.2018 - 16:24)
E-mail: cactus.gomeragmail.com
Vielen, vielen Dank für diese Seite (und dass wir sie kostenfrei nutzen können)! Sie ist sehr gut gemacht und eröffnet beim Bibelstudium völlig neue Einblicke! Eine dringende Frage habe ich zur Adolf Ernst Knoch Bibel - die Begriffe, die kursiv und hell in den Versen dargestellt sind - bedeuteten diese, die Worte wurden von Knoch hinzugefügt, weil im Original nicht mehr erhalten? Oder wie ist das zu verstehen? Vielen Dank und Gottes Segen, Ani

Hallo, Ani. Kursiv und hell - das sind die Worte, die nicht im Originaltext sind, aber sie sind wichtig für das richtige Verständnis. Sie können es im VERGLEICHS-MODUS gut sehen. Schauen Sie sich zum Beispiel das Münchener Neues Testament an...     Libor

Andreas Boldt   (27.2.2018 - 05:41)
E-mail: andyp1gmx.net
Ich habe diese Seite gefunden um einfach Bibel online zu benutzen in verschiedenen Sprachen - ich bin überzeugt das Gott sein Wort bewahrt hat in allen Sprachen. Und weiß bis zum Ende hin wird sein Wort leuchten. "Denn mein Wort wird nicht leer zu mir zurückkehren..." - Gottes Segen für die segensreiche Arbeit die ihr tut. Leider kann ich kein Tscheschisch aber habe auch Bekannte in der Slowakei und bin Euch sehr verbunden im Sinne des Protestantismus. Ich benutze die Bibel jeden Tag. Andreas Boldt

Ich danke Ihnen, Andreas. Diese Anwendung ist viel mehr als nur eine Online-Bibel. Versuchen Sie bitte herauszufinden, welche Optionen und Funktionen SOB anbietet... (Anleitung) Libor

Juraj Kaličiak   (5.2.2018 - 11:06)
E-mail: juro.kaliciakgmail.com
Nech Vám pán odplatí Jeho spôsobom, toto je nejlepšia verzia práce s Božím slovom. Vyhladávanie, režim porovnávania sú skvelé. Pracujem s touto stránkou už celé roky a cítim povinnosť povzbudiť autorov, že je toto určite požehnaná práca. Veľa to používam aj na mobile, ako rýchlu online bibliu. Oceňujem odvahu vydania prekladu Jozefa Roháčka v edícii Dušana Seberíniho s doslovným prekladom Božieho mena. Výborná je možnosť porovnania s gréckymi originál textami so strongovými číslami. Buďte požehnaní bratia. Juraj

Vďaka Juraj. Je príjemné počuť, že tento biblický program používate už dlhší čas, a že ste s ním spokojný. Snažím sa SOB stále vylepšovať. Nie sú žiadni autori - je iba jeden amatér, ktorý chce (okrem bežných funkcií biblických programov) najmä sprístupniť originálny text biblie pre všetkých - aj bez znalosti biblických jazykov. Libor

John Builer   (30.1.2018 - 07:07)
E-mail: Johnbuilercontbay.com
Ganz, ganz grosse Klasse, diese Seite, besser, als alles andere!!! Vielen Dank!!! Bitte machen Sie so weiter!!! Danke! Regards, John Builer

Danke, ich schätze es wirklich ...

Zdeněk Staněk   (27.12.2017 - 15:34)
E-mail: zdenek.stanekwhitepaper.bluefile.cz
WLC 5M 6:4 v prvním slově chybí souhláska ajin a v posledním slově dálet. Díval jsem se do jiných zpracování textu WLC a tam jsou.

OK. Upravil jsem text podle textu Tanachu.

Vladimir Bartoš   (23.11.2017 - 23:15)
E-mail: bartos.vlemail.cz
Tyto stránky jsem objevil náhodou, když jsem hledal on line čtení Bible. Jsem úplně nadšený z toho, jaké jsou zde možností a chci za to poděkovat!!

Jsem rád, že Vás tento on-line biblický program tolik zaujal. Věřím, že se to ještě zlepší, když si prostudujete návod, případně novinky na Facebooku :-)

Libor Diviš   (14.10.2016 - 08:02)
Vítejte v knize hostů. Sem můžete vkládat své komentáře k nové verzi SOB (Studijní on-line bible). Jen bych Vás chtěl poprosit, abyste si předtím prostudovali návod k tomuto biblickému programu.

Welcome. Here you can write your comments relating to this new version of the online biblical program SOB (Online Bible Study) - your assessment, proposals, error notices etc.

 

 

   

Elberfelder Bible - unrevised version (ca. 1900)


1Wenn es nunG3767 irgendG1536 eine ErmunterungG3874 gibt inG1722 ChristoG5547, wenn irgendG1536 einen TrostG3890 der LiebeG26, wenn irgendG1536 eine GemeinschaftG2842 des GeistesG4151, wenn irgendG1536 innerliche GefühleG4698 undG2532 ErbarmungenG3628, 2so erfülletG4137 meineG3450 FreudeG5479, daßG2443 ihr einerleiG846 gesinntG5426 seid, dieselbeG846 LiebeG26 habendG2192, einmütigG4861, einesG1520 SinnesG5426, 3nichtsG3367 ausG2596 ParteisuchtG2052 oderG2228 eitlem RuhmG2754 tuend, sondernG235 in der DemutG5012 einerG240 den anderenG240 höher achtendG2233 alsG5242 sich selbstG1438; 4ein jederG1538 nichtG3361 auf das SeinigeG1438 sehendG4648, sondernG235 ein jederG1538 auchG2532 auf dasG3588 der anderenG2087. 5DennG1063 dieseG5124 GesinnungG5426 seiG5426 inG1722 euchG5213, dieG3739 auchG2532 inG1722 ChristoG5547 JesuG2424 war, 6welcherG3739, da er inG1722 GestaltG3444 GottesG2316 warG5225, es nichtG3756 für einen RaubG725 achteteG2233, GottG2316 gleichG2470 zu seinG1511, 7sondernG235 sich selbstG1438 zu nichtsG2758 machteG2758 und KnechtsgestaltG3444 G1401 annahmG2983, indem er inG1722 GleichheitG3667 der MenschenG444 gewordenG1096 ist, 8undG2532, in seiner GestaltG4976 wieG5613 ein MenschG444 erfundenG2147, sich selbstG1438 erniedrigteG5013, indem er gehorsamG5255 wardG1096 bisG3360 zum TodeG2288, jaG1161, zum TodeG2288 am KreuzeG4716. 9DarumG1352 hatG5251 GottG2316 ihnG846 auchG2532 hoch erhobenG5251 undG2532 ihmG846 einen NamenG3686 gegebenG5483, derG3588 überG5228 jedenG3956 NamenG3686 ist, 10auf daßG2443 inG1722 dem NamenG3686 JesuG2424 jedesG3956 KnieG1119 sich beugeG2578, der HimmlischenG2032 undG2532 IrdischenG1919 undG2532 UnterirdischenG2709, 11undG2532 jedeG3956 ZungeG1100 bekenneG1843, daßG3754 JesusG2424 ChristusG5547 HerrG2962 ist, zurG1519 VerherrlichungG1391 GottesG2316, des VatersG3962. 12DaherG5620, meineG3450 GeliebtenG27, gleichwieG2531 ihr allezeitG3842 gehorsamG5219 gewesenG5219 seid, nichtG3361 alleinG3440 alsG5613 inG1722 meinerG3450 GegenwartG3952, sondernG235 jetztG3568 vielmehrG4183 G3123 inG1722 meinerG3450 AbwesenheitG666, bewirketG2716 eure eigeneG1438 SeligkeitG4991 mitG3326 FurchtG5401 undG2532 ZitternG5156; 13dennG1063 GottG2316 ist esG2076, derG3588 inG1722 euchG5213 wirktG1754 sowohlG2532 das WollenG2309 als auchG2532 das WirkenG1754, nachG5228 seinem WohlgefallenG2107. 14TutG4160 allesG3956 ohneG5565 MurrenG1112 undG2532 zweifelnde ÜberlegungenG1261, 15auf daßG2443 ihr tadellosG273 undG2532 lauterG185 seidG1096, unbescholteneG298 KinderG5043 GottesG2316, inmittenG1722 G3319 eines verdrehtenG4646 undG2532 verkehrtenG1294 GeschlechtsG1074, unterG1722 welchemG3739 ihr scheinetG5316 wieG5613 LichterG5458 inG1722 der WeltG2889, 16darstellendG1907 das WortG3056 des LebensG2222, mirG1519 G1698 zum RuhmeG2745 aufG1519 den TagG2250 ChristiG5547, daßG3754 ich nichtG3756 vergeblichG1519 G2756 gelaufenG5143 bin, nochG3761 auch vergeblichG1519 G2756 gearbeitetG2872 habe. 17WennG1499 ich aberG235 auchG2532 als Trankopfer überG1909 das OpferG2378 undG2532 den DienstG3009 euresG5216 GlaubensG4102 gesprengtG4689 werde, so freue ich michG5463 und freue mich mitG4796 euchG5213 allenG3956. 18GleicherweiseG846 aberG1161 freuetG5463 auchG2532 ihrG5210 euchG5463 undG2532 freuet euch mitG4796 mirG3427. 19Ich hoffeG1679 aberG1161 inG1722 dem HerrnG2962 JesuG2424, TimotheusG5095 baldG5030 zu euchG5213 zu sendenG3992, auf daßG2443 auchG2504 ich gutes Mutes seiG2174, wenn ich eureG5216 UmständeG4012 weißG1097. 20DennG1063 ich habeG2192 niemandenG3762 gleichgesinntG2473, derG3748 von HerzenG1104 für das EureG5216 G4012 besorgt seinG3309 wird; 21dennG1063 alleG3956 suchenG2212 das IhrigeG1438, nichtG3756 das, was JesuG2424 ChristiG5547 istG3588. 22Ihr kennetG1097 aberG1161 seineG846 BewährungG1382, daßG3754 er, wieG5613 ein KindG5043 dem VaterG3962, mitG4862 mirG1698 gedientG1398 hat anG1519 dem EvangeliumG2098. 23DiesenG3303 G5126 nunG3767 hoffeG1679 ich sofortG1824 zu sendenG3992, wennG5613 ichG302 gesehenG542 G872 haben werde, wieG4012 es um michG1691 steht. 24Ich vertraueG3982 aberG1161 imG1722 HerrnG2962, daßG3754 auchG2532 ichG2064 selbstG846 baldG5030 kommenG2064 werde. 25Ich habeG2233 es aberG1161 für nötigG316 erachtetG2233, EpaphroditusG1891, meinenG3450 BruderG80 undG2532 MitarbeiterG4904 undG2532 MitstreiterG4961, aberG1161 eurenG5216 AbgesandtenG652 undG2532 DienerG3011 meinerG3450 NotdurftG5532, zuG4314 euchG5209 zu sendenG3992; 26sintemalG1894 ihnG2258 sehnlich nachG1971 euchG5209 allenG3956 verlangteG1971, undG2532 er sehr bekümmertG85 war, weilG1360 ihr gehört hattetG191, daßG3754 er krank warG770. 27DennG1063 er warG770 auchG2532 krankG770, dem TodeG2288 naheG3897; aberG235 GottG2316 hat sichG1653 über ihnG846 erbarmtG1653, nichtG3756 aberG1161 über ihnG846 alleinG3440, sondernG235 auchG2532 über michG1691, auf daßG2443 ich nichtG3363 TraurigkeitG3077 aufG1909 TraurigkeitG3077 hätteG2192. 28Ich habeG3992 ihnG846 nunG3767 desto eilenderG4708 gesandtG3992, auf daßG2443 ihr, wenn ihr ihnG846 sehetG1492, wiederG3825 froh werdetG5463, und ichG2504 weniger betrübtG253 seiG5600. 29NehmetG4327 ihnG846 nunG3767 aufG4327 imG1722 HerrnG2962 mitG3326 allerG3956 FreudeG5479 undG2532 haltetG2192 solcheG5108 in EhrenG1784; 30dennG3754 umG1223 des WerkesG2041 G5547 willenG1223 istG1448 er dem TodeG3360 G2288 nahe gekommenG1448, indem er sein LebenG5590 wagteG3851, auf daß er den MangelG5303 in euremG5216 DiensteG3009 gegenG4314 michG3165 ausfüllteG2443 G378. 

Display settings Display settings SStrong's number hide!
/ / 0.017 s.
SOB - version for mobiles, PDA, .. | SOB - the old version